EN

Verzekeraars AVP-verzekering

Zo'n zes miljoen Nederlanders hebben een AVP-verzekering. Het is dan ook een heel populaire verzekering die door vrijwel iedere verzekeraar wordt aangeboden. Toch zijn er ook grote verschillen tussen deze verzekeraars. Niet alleen wat de prijs van de aansprakelijkheidsverzekering betreft, maar ook met betrekking tot de dekkingen. Hieronder zijn de belangrijkste AVP-verzekeraars weergegeven (peildatum: maart 2023).

FBTO

Bij FBTO kan de verzekerde kiezen tussen een verzekerd bedrag van 1,5 of 2,5 miljoen euro. Deze keuze kan het hele jaar door worden aangepast. Deze aansprakelijkheidsverzekering dekt ook adoptiekinderen (van zodra ze officieel worden overgedragen), kinderen die bij een ex-partner wonen en die regelmatig bij de verzekerde zijn en kinderen die voor een voltijdstudie elders wonen. Houd er verder rekening mee dat veranderingen aan de gezinssituatie steeds binnen de 14 dagen door te geven zijn. Anders betaalt FBTO de schade niet of slechts een deel.

Univé

De AVP-verzekering van Univé heeft geen eigen risico, kent een wereldwijde dekking en dekt standaard 2,5 miljoen euro. De verzekering dekt ook de aansprakelijkheid voor schade met een aantal motorrijtuigen, zoals een zitmaaier, een zeilboot en een modelauto die vanop afstand kan worden bestuurd. Daarnaast zijn er wel een aantal uitzonderingen, zoals voor schade die veroorzaakt wordt bij het ijszeilen. Lees goed de polisvoorwaarden door. Hierin staan alle dekkingen en uitsluitingen netjes weergegeven.

Allianz Direct

Allianz Direct biedt een vrij complete AVP-verzekering aan met een wereldwijde dekking. De verzekerde heeft de keuze tussen een jaarlijkse of maandelijkse premie en de maximale dekking bedraagt 2,5 miljoen euro. Let wel op, want er zijn een aantal beperkingen. Schade tijdens vriendendiensten en schade aan gehuurde of geleende spullen is bijvoorbeeld maar voor maximaal 15.000 euro verzekerd. Schade door sport en spel is enkel verzekerd indien er geen normaal spelverloop is of indien het gaat om schade of letsel aan een toeschouwer.

AEGON

De AVP-verzekering van AEGON biedt een vrij ruime dekking. Zo zijn standaard ook studerende, uitwonende kinderen meeverzekerd, net zoals schade door een huisdier. De kosten voor juridische bijstand in het kader van een aansprakelijkheidsclaim zijn eveneens gedekt. De verzekerde heeft de keuze tussen een verzekerd bedrag van 1,25 of 2,5 miljoen euro. Net zoals bij de andere verzekeraars zijn er ook hier beperkingen, bijvoorbeeld voor schade tijdens een vriendendienst en schade aan gehuurde of geleende spullen (max. 12.500 euro). Het eigen risico bedraagt bij AEGON standaard 0 euro, maar kan vrijwillig worden verhoogd tot maximaal 500 euro.

ING

Bij ING kan de verzekerde zelf kiezen tussen een polis met een dekking van 1,25 of 2,5 miljoen euro. In feite gaat het daarbij niet echt om een verzekering van ING, want de uiteindelijke verzekeraar is Nationale Nederlanden. ING treedt dan ook enkel op als tussenpersoon. ING biedt een goede overstaphulp aan en richt zich op ING-klanten.

Daarbij rekenen verzekerden wel op een goede ondersteuning. Voor studenten biedt ING een aparte studentenverzekering aan met daarin een inboedel-, aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. Een aantal bijzonderheden uit de polisvoorwaarden zijn:

  • De maximaal verzekerde waarde bij het lenen, bewerken, vervoeren of bewonen van andermans eigendom bedraagt 25.000 euro

  • De maximale vergoeding bij vriendendiensten, sport en spel of oppassituaties bedraagt 25.000 euro

  • Bij schade in het buitenland stelt de verzekeraar een borgsom van maximaal 10% van het verzekerde bedrag

Centraal beheer

De aansprakelijkheidsverzekering van Centraal Beheer staat bekend omwille van de goede hulp bij schadegevallen, waarbij de medewerkers 24 uur per dag voor de verzekerde klaarstaan. De verzekerde kan bij Centraal Beheer kiezen tussen een dekking van 1,5 of 2,5 miljoen euro. Net zoals bij de andere verzekeraars zijn hierop wel een aantal uitzonderingen voorzien.

SituatieMaximale dekking
Joyriden en joyvaren door kinderen jonger dan 18 jaar 10.000 euro
Schade aan een gehuurde vakantiewoning in Nederland500 euro
Schade aan een gehuurde vakantiewoning buiten Nederland500 euro
Schade tijdens een vriendendienst 25.000 euro per gebeurtenis
Schade tijdens sport en spel25.000 euro per gebeurtenis, maar geen dekking bij schade aan medesporters of -spelers
Schade die een kind veroorzaakt bij het logeren bij vrienden, familie of kennissen 25.000 euro per gebeurtenis
Borg die een buitenlandse overheid vraagt 50.000 euro per gebeurtenis

Promovendum

Verzekeraar Promovendum biedt een aansprakelijkheidsverzekering aan met een lage premie voor hoger opgeleiden. Zij hebben de keuze tussen een dekking van 1,5 miljoen tot 3 miljoen euro per gebeurtenis. De verzekering is heel uitgebreid en omvat ook schade bij vriendendiensten of aan geleende spullen, schade door huisdieren of kinderen tot hun 24-jarige leeftijd (optioneel) en schade veroorzaakt met de fiets. Optioneel is het ook mogelijk om de partner mee te verzekeren. In principe is er geen eigen risico, maar de polisvoorwaarden voorzien wel een eigen risico van 100 euro bij schade tijdens het lenen van spullen.

Ditzo

De basisdekking van Ditzo biedt een wereldwijde dekking aan iedereen waarmee de verzekerde in gezinsverband samenwoont. Enkel voor meerderjarige kinderen die uitwonend zijn voor hun stage of studie geldt dat dit binnen Europa moet plaatsvinden. De verzekerde waarde bedraagt naar keuze 1,25 of 2,5 miljoen euro per gebeurtenis. Het eigen risico is eveneens te kiezen. Hier heeft de verzekerde de keuze tussen een eigen risico van 0, 100 of 500 euro. Hoe hoger het eigen risico is, hoe lager de verzekeringspremie zal zijn.

a.s.r. verzekeringen

Standaard voorziet de aansprakelijkheidsverzekering van a.s.r. verzekeringen een dekking van 1,25 of 2,5 miljoen euro voor schadeclaims die de richting van de verzekerde uitkomen. Ook schade aan de oppas, schade door huisdieren of de aansprakelijkheid voor schade door minderjarige kinderen is gedekt. Bijzonder is dat schade aan de verzekerde door een misdrijf van een ander eveneens wordt gedekt, tot een maximaal bedrag van 50.000 euro. Ook voor schade tijdens een vriendendienst en schade aan gehuurde of geleende spullen (max. 12.500 euro) gelden er beperkingen. Naar keuze kan verhaalsbijstand of schade door sport en spel aan de verzekering worden toegevoegd. Verder geldt er standaard geen eigen risico, maar dit kan vrijwillig worden verhoogd tot 500 euro. Ook het eigen risico voor schade door kinderen of huisdieren kan vrijwillig worden verhoogd tot 250 euro.

ANWB

ANWB is natuurlijk vooral bekend omwille van de wegenwachtactiviteiten, maar het is ook meer dan enkel dat. Het biedt verschillende verzekeringen aan, waaronder ook de ANWB Aansprakelijkheidsverzekering. De ANWB Aansprakelijkheidsverzekering dekt aansprakelijkheidsclaims tot 2,5 miljoen euro. Hierbij is het hele gezin meteen wereldwijd verzekerd voor letselschade en materiële schade die aan anderen is toegebracht. Opzet, schade aan toevertrouwde spullen, schade met of door voertuigen en schade door (vuur)wapens zijn echter niet verzekerd.

Overstappen van AVP-verzekeraar

Als je niet tevreden bent met je huidige AVP-verzekeraar, kan het interessant zijn om over te stappen naar een andere verzekeraar. Misschien biedt een andere verzekeraar een betere dekking of een lagere premie. Overstappen naar een andere AVP-verzekeraar is relatief eenvoudig. Allereerst kun je verschillende AVP-verzekeraars vergelijken op premie, dekking en voorwaarden. Wanneer je een geschikte nieuwe verzekeraar hebt gevonden, kun je de nieuwe verzekering aanvragen en wachten op goedkeuring. Houd hierbij rekening met eventuele opzegtermijnen bij je huidige verzekeraar.

Overstappen naar een andere AVP-verzekeraar

Veelgestelde vragen over AVP-verzekeraars

Wat is de goedkoopste AVP-verzekeraar?

Dat valt moeilijk te zeggen. De premie is per slot van rekening afhankelijk van de gezinssituatie van de verzekerde en ook van eventuele gemaakte keuzes. Daarnaast kunnen ook kortingen een rol spelen. Enkel door aansprakelijkheidsverzekeringen te vergelijken is het mogelijk om de goedkoopste polis op te sporen.

Is de verzekeraar met de uitgebreidste dekking ook de beste?

Neen. Veel mensen hebben de uitgebreidste dekking niet nodig, terwijl dat natuurlijk wel in de premie is verwerkt. Wie niet sport, heeft geen dekking voor sport en spel nodig. En wie geen kinderen heeft, heeft al helemaal geen uitgebreide oppasclausule nodig. Kies daarom altijd voor een dekking die bij de levenssituatie past.

Is het verhogen van het eigen risico een goed idee?

Bij de meeste AVP-verzekeraars is het mogelijk om het eigen risico vrijwillig te verhogen, maar Consumentenbond raadt dit af. De korting is vaak niet hoger dan enkele euro's per jaar en daardoor is het eigenlijk helemaal niet zo interessant.

Is het dekkingsgebied bij alle AVP-verzekeraars identiek?

Neen. De meeste AVP-verzekeraars bieden een wereldwijde dekking, maar in de kleine lettertjes zijn er vervolgens een aantal uitzonderingen opgenomen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor uitwonende, studerende kinderen die enkel verzekerd zijn in Europa. Niet altijd wordt met Europa de Europese Unie of het Europees continent bedoeld. Tussenoplossingen zijn naargelang de gebruikte definitie mogelijk. Daarnaast is de aansprakelijkheid bij vakantiewoningen vaak beperkt tot buitenlandse vakantiewoningen. Of Bonaire, Sint-Eustatius, de Nederlandse Antillen, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Saba hieronder vallen, verschilt van verzekeraar tot verzekeraar.

Wanneer kan ik mijn aansprakelijkheidsverzekering opzeggen?

Bij sommige verzekeraars is de aansprakelijkheidsverzekering dagelijks op te zeggen, zelfs in het eerste jaar. Bij andere verzekeraars kan de verzekeringspolis pas na één jaar voor het eerst worden opgezegd en dagelijks eenmaal dat jaar is gepasseerd. Bekijk steeds de polisvoorwaarden voor meer informatie.