EN

Overstappen van motorverzekering

Minstens jaarlijks de motorverzekering vergelijken, wordt door experts aangeraden. Vaak is het per slot van rekening mogelijk om flink te besparen door over te stappen, terwijl een nieuwe verzekeraar misschien wel beter aansluit bij de gewijzigde wensen. We merken dat er vaak nogal wat vragen zijn over het overstappen van motorverzekering. Op deze pagina beantwoorden we de belangrijkste.

man is overgestapt van motorverzekering

Hoe werkt overstappen van motorverzekering?

Overstappen van motorverzekering is niet moeilijk. Het begint allemaal met het opzeggen van de oude motorverzekering. In de polisvoorwaarden is meestal te lezen hoe dit moet gebeuren. Wij raden aan om altijd te kiezen voor een aangetekende brief omdat het bewijs dan groter is. Intussen wordt er een nieuwe motorverzekering aangegaan die inpikt op het moment dat de oude motorverzekering afloopt. Op deze manier wordt voorkomen dat een ingeschreven motor niet is verzekerd. Dat zou niet alleen link zijn als de motor dan ook nog eens wordt gebruikt, maar het kan bovendien eveneens in een flinke boete resulteren. Om helemaal zeker te zijn, is het aangeraden om de oude motorverzekering pas op te zeggen wanneer de nieuwe motorverzekeraar de aanvraag al heeft geaccepteerd.

Wat met de schadevrije jaren bij het overstappen van motorverzekering?

Schadevrije jaren gaan niet verloren, maar worden overgedragen naar de nieuwe motorverzekeraar. Daar hoeft de verzekerde bovendien niks voor te doen: de oude verzekeraar dient de schadevrije jaren in een overkoepelende databank in te geven en de nieuwe verzekeraar haalt er die informatie op. Hierdoor is het meteen ook onmogelijk om de gegevens op te smukken. Let wel altijd op, want mogelijk zal de plek op de bonus-malusladder minder interessant zijn dan aanvankelijk verwacht. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

In de eerste plaats kan het dat er een no-claimbeschermer is ingezet. Zo'n no-claimbeschermer zorgt ervoor dat de verzekering niet duurder wordt na een schadegeval. Toch wordt het schadegeval wel geregistreerd en zal de nieuwe verzekeraar er gewoon rekening mee houden. Zo'n no-claimbeschermer biedt dan ook enkel bescherming ten opzichte van de huidige verzekeraar. In de praktijk kan zo'n no-claimbeschermer dan ook de overstap naar een nieuwe motorverzekeraar bemoeilijken.

Een tweede situatie is deze waarbij de motorverzekering is gekoppeld aan een andere gezinsauto. De motorverzekering surft dan mee op het aantal schadevrije jaren van de autoverzekering. Wanneer de motorverzekering vervolgens individueel bij een andere verzekeraar wordt ondergebracht, is het mogelijk dat dit minder voordelig uitpakt. Overweeg eventueel om ook de autoverzekering bij de nieuwe verzekeraar onder te brengen.

Meer informatie over het overstappen van autoverzekering

Wanneer is overstappen van motorverzekering mogelijk?

Wanneer het mogelijk is om over te stappen van motorverzekering, verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Bij sommige motorverzekeraars is het mogelijk om de motorverzekering op elk moment op te zeggen. Er is dan wel sprake van een opzegtermijn van één maand. Bij de meeste verzekeraars is het echter zo dat de verzekering na één jaar afloopt en op dit moment kan worden opgezegd. Wanneer de verzekering met onbepaalde duur wordt verlengd, is de verzekering wel gewoon elke dag opzegbaar met een opzegtermijn van één maand.

Houd er wel rekening mee dat er situaties zijn waarbij de verzekering altijd kan worden opgezegd, zelfs gedurende het eerste jaar. Het gaat onder andere om de situatie waarbij de verzekeraar zich het recht heeft voorbehouden om aanpassingen te doen aan de polisvoorwaarden of aan de prijs. In zo'n geval moet de verzekeraar de verzekerde daar tijdig van op de hoogte brengen en heeft de verzekerde het recht om de overeenkomst op te zeggen.

Wees er ten slotte bedacht op dat verzekeraars eveneens het recht hebben om de verzekering op te zeggen. Dat zullen ze bijvoorbeeld doen bij betalingsproblemen, maar ze kunnen het ook doen wanneer er te vaak schadeclaims worden ingediend. Het maakt daarbij niet uit of de verzekerde schuld treft of gewoon onfortuinlijk is.

Met meerdere verzekeringen overstappen naar een andere verzekeraar

De situatie van hierboven waarbij het aantal schadevrije jaren is gekoppeld aan het aantal schadevrije jaren van de autoverzekering toont aan hoe belangrijk het is om altijd een bredere vergelijking te maken. Soms kan het nu eenmaal beter zijn om met meerdere verzekeringen over te stappen naar een andere verzekeraar, bijvoorbeeld wanneer er ook sprake is van een pakketkorting. Zo'n pakketkortingen lopen bij sommige verzekeraars op tot niet minder dan 12%. Anderzijds wil een pakketkorting niet altijd zeggen dat een verzekeraar ook automatisch beter of voordeliger is. De polisvoorwaarden kunnen tegenvallen of een andere verzekeraar kan nog steeds goedkoper zijn. Maak daarom altijd een grondige vergelijking voorafgaand aan de overstap.

Meer informatie over het overstappen naar een andere verzekeraar

Alternatieven voor overstappen van motorverzekering

Overstappen naar een andere motorverzekeraar is niet altijd de beste oplossing. Soms is de huidige motorverzekering bijvoorbeeld al de goedkoopste of de beste. Ook kan men door over te stappen een mooie loyaliteitskorting mislopen of ervoor zorgen dat de pakketkorting voor andere verzekeringen vervalt. Wanneer besparen de voornaamste doelstelling is, doet men er goed aan om te controleren of het niet mogelijk is om op andere manieren te besparen. Voorbeelden hiervan zijn het verhogen van het eigen risico of het kiezen voor een beperktere dekking.

Meer informatie over het besparen op de motorverzekering

Veelgestelde vragen over overstappen van motorverzekering

Kan ik een motor met collectiviteitskorting afsluiten?

Ja. Sommige verenigingen of werkgevers hebben collectieve afspraken gemaakt met verzekeraars, waardoor een collectiviteitskorting eventueel tot de mogelijkheden behoort. Vraag het na bij de vereniging of de verzekeraar. Sommige verzekeraars zoals OHRA hebben ook een zoekfunctie waarmee het en ander kan worden nagegaan.

Is een aanvullende rechtsbijstandverzekering nuttig?

Dat kan. Een rechtsbijstandverzekering zorgt ervoor dat de verzekerde juridische hulp krijgt, bijvoorbeeld bij het verhalen van het eigen risico of de niet-gedekte schade op de aansprakelijke partij. Wanneer er al een losse rechtsbijstandverzekering is die deze dekking biedt, is een aanvullende rechtsbijstandverzekering natuurlijk niet nodig.

Waarom wil de verzekeraar het gewicht van mijn motor weten?

Bij het berekenen van de motorverzekeringspremie houdt de verzekeraar met veel factoren rekening. Hierbij spelen ook de kenmerken van de motor een rol. Verzekeraars nemen aan dat een zwaardere motor meer schade kan veroorzaken en dus beïnvloedt het gewicht van de motor ook de verzekeringspremie.

Ben ik van de motorverzekeraar verplicht om motorkleding te dragen?

Over het algemeen verplichten motorverzekeraars het dragen van motorkleding niet. Desondanks is het dragen ervan wel verstandig. Bij een ongeval met gewone motorkleding brandt of schuurt de kleding al snel kapot en kunnen de verwondingen heel groot zijn, terwijl motorkleding wel bescherming biedt. De meeste verzekeraars moedigen het dragen van motorkleding aan en vergoeden ook de schade ervan na een ongeval.

Waarom is de verzekering voor een elektrische motor duurder?

De verzekeraar heeft natuurlijk niks tegen elektrische motoren, maar de realiteit is dat een elektrische motor momenteel nog steeds duurder in aanschaf is. Hierdoor ligt ook de verzekerde waarde hoger. Daarnaast is de accu van de elektrische motor heel kostbaar, waardoor de schade hoger kan oplopen. Ook dit laat zich vertalen in een hogere premie. Als op termijn elektrische motoren ingeburgerd raken en goedkoper worden, zal dat ook voor de motorverzekering het geval zijn.