EN

Besparen op de motorverzekering

Naast de aanschaf van de motor komen er ook allerlei andere kosten om de hoek loeren. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat verzekeringsnemers altijd op zoek zijn naar manieren om te besparen op de motorverzekering. Mogelijkheden zijn er alvast zat. Hieronder zijn de belangrijkste weergegeven.

man bespaart op motorverzekering

Manieren om op de motorverzekering te besparen

Er zijn talloze manieren om te besparen op je motorverzekering. We leggen je er een aantal uit, zodat ook jij kunt gaan beginnen met besparen.

Dekking verlagen om te besparen

De verzekerde is natuurlijk vrij om zelf de dekking te kiezen en ook of hij aanvullende verzekeringen afsluit. Natuurlijk is het wel zo dat een verzekering die meer bescherming biedt ook duurder is. Zeker bij oudere motoren is het niet altijd aangewezen om te kiezen voor de wel heel uitgebreide allriskverzekering. Wanneer een motor zo'n zes jaar oud is, is het vaak beter om te kiezen voor een WA + Beperkt Casco. Eenmaal de motor tien jaar oud is, is de WA-verzekering dan weer aangewezen.

Bekijk ook kritisch aanvullende dekkingen. Soms is er sprake van een dubbele dekking, bijvoorbeeld wanneer er al een algemene rechtsbijstandverzekering is en er vervolgens ook een aanvullende rechtsbijstandverzekering wordt afgesloten. Dan is het beter om de aanvullende rechtsbijstandverzekering te schrappen.

Schadevrije jaren koppelen

Bij sommige verzekeraars kan de motorverzekering worden gekoppeld aan de autoverzekering. Via een zogenaamde tweede-gezinsautoregeling maakt de motorverzekering dan gebruik van de schadevrije jaren van de auto. Omdat schadevrije jaren een flinke invloed hebben op de premie van de motorverzekering, kan dit een aanzienlijk voordeel opleveren.

Houd een winterstop

Vrijwel alle verzekeraars bieden een winterstopregeling aan. Veel motoreigenaars gebruiken hun motor tijdens de wintermaanden liever niet en dan kan zo'n winterstopregeling interessant zijn. Gedurende een vastgelegde periode mag de motor dan niet worden gebruikt op de openbare weg. Meestal loopt deze periode van december tot maart. De motor is dan tijdelijk niet verzekerd voor alles wat met de openbare weg en de bijhorende aansprakelijkheid te maken heeft, maar andere dekkingen van de cascoverzekering of allriskverzekering blijven wel doorlopen. In ieder geval is er zo een besparing mogelijk die toch al snel 10% kan bedragen.

Wanneer de motor voor een langere periode niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld tijdens een lange reis naar het buitenland, kan het ook nuttig zijn om de motor bij de RDW te schorsen. Geef dit dan ook door aan de verzekeraar. Zowel de wegenbelasting als de verzekeringspremie komen dan te vervallen.

Eigen risico verhogen

Ook bij motorverzekeringen is er sprake van een eigen risico. Via het eigen risico zet de verzekeraar maximaal in op bewustwording. Samengevat houdt het eigen risico in dat de verzekerde bij een schadegeval zelf moet opdraaien voor een deel van de schade. Bij een aantal verzekeraars is het mogelijk om het eigen risico te verlagen in ruil voor een hogere premie, maar het kan ook omgekeerd. Wie zelden schade rijdt, kan zo flink besparen op de premie. Zorg er uiteraard voor dat het opdraaien voor dergelijke schade ook binnen de financiële mogelijkheden ligt.

Aantal kilometers op de polis controleren

Bij het aanvragen van de polis moet de verzekerde het aantal kilometers doorgeven dat hij verwacht te rijden. Wel vaker is het zo dat er in de beginperiode meer kilometers worden gemaakt, terwijl dat later afneemt. Houd daarom goed het aantal gereden kilometers in het oog. Wanneer men veel minder rijdt dan aanvankelijk opgegeven, kan het nuttig zijn om even de verzekeraar te contacteren met het oog op een voordeligere premie.

Bijzondere formules

Net zoals bij klassieke auto's bestaan er ook voor motoren allerlei formules die in een lagere premie kunnen resulteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om kilometerverzekeringen, maar voor oudere motoren kan ook een youngtimerverzekering of een oldtimerverzekering in een flinke besparing resulteren. Steeds meer verzekeraars bieden voordelige formules aan voor oldtimermoren en -caféracers. Weet wel dat er ook veel beperkingen aan dergelijke formules verbonden zij.

Meer informatie over oldtimerverzekeringen

Kortingen claimen

Bij veel verzekeraars zijn er allerlei kortingen mogelijk. Voorbeelden daarvan zijn pakketkortingen (voor het onderbrengen van verschillende verzekeringen bij eenzelfde verzekeraar), loyaliteitskortingen (voor wie langdurig bij eenzelfde verzekeraar blijft), kortingen voor wie meteen een jaarpremie betaalt enzovoort. Deze kortingen zijn ook voor andere verzekeringen mogelijk.

In het bijzonder zijn er ook motorverzekeraars die kortingen toekennen voor motoren die extra beveiligd zijn. Dit geldt natuurlijk enkel voor de cascoformules waarbij de motor ook tegen diefstal is verzekerd. Vooral bij zogenaamde track-and-tracesystemen is er soms een besparing mogelijk die kan oplopen tot 10% van de premie voor de diefstaldekking.

Motorverzekeringen vergelijken

Verzekeraars hanteren soms andere tarieven waardoor dezelfde verzekering elders flink goedkoper kan zijn. Verzekeraars mogen vrij hun tarieven bepalen en mogen ook allerlei kortingen toekennen. Daarom is het slim om verschillende motorverzekeringen te vergelijken. Houd er wel rekening mee dat de prijs niet de enige leidraad mag zijn.

Meer informatie over het vergelijken van motorverzekeringen

Veelgestelde vragen over de motorverzekering

Kan ik mijn helm en motorkleding ook verzekeren?

Meestal zijn de helm, het schoeisel en het motorpak automatisch verzekerd bij cascodekkingen. Wel is het zo dat hier beperkingen van toepassing kunnen zijn. Hierdoor kan de dekking niet altijd volstaan om de volledige waarde van een duur motorpak te dekken. Bij sommige verzekeraars is het mogelijk om de dekking uit te breiden, bijvoorbeeld tot 2.500 euro. Dit maakt de motorverzekering natuurlijk wel duurder.

De verzekeraar wil mijn motor niet verzekeren. Wat kan ik doen?

Blijf vooral rustig. Bespreek eerst samen de situatie. Misschien heeft de verzekeraar wel een fout gemaakt of bepaalde informatie foutief geïnterpreteerd. Wie er niet uitkomt, kan eventueel terecht bij het KiFiD dat verder zal bemiddelen. Heeft de verzekeraar de aanvraag terecht afgewezen? Dan is het soms moeilijk om bij een andere verzekeraar geaccepteerd te worden. Verzekeraar de Vereende Verzekeringen kan een oplossing bieden.

Ik heb het afgelopen jaar geen schade gehad en mijn premie is niet verminderd. Dit kan toch niet kloppen?

Toch wel. Wanneer men al op de hoogste trede van de bonus-malusschaal zit, heeft men al de hoogste korting. Extra korting opbouwen is dan niet mogelijk. Geen schade rijden blijft natuurlijk wel belangrijk om te voorkomen dat de premie wordt verhoogd.

Moet ik van de motorverzekeraar een alarm hebben?

Behalve in uitzonderlijke gevallen is een alarm vrijwel nergens verplicht. Wanneer er een alarm is, blijft een passend slot bovendien vaak verplicht. Bij de meeste verzekeraars is het alarmsysteem wel gewoon verzekerd.

Geldt de motorverzekering als ik deelneem aan activiteiten van de motorclub?

Ja. Bij normale activiteiten zoals groepsritten zal de motorverzekering gewoon van toepassing blijven. Enkel in uitzonderlijke situaties, zoals straatraces of wedstrijden, kan het dat de verzekeraar de schade niet dekt. Ook andere uitzonderingssituaties als dronkenschap blijven natuurlijk gelden. De Nederlandse motorclubs hebben echter een puike reputatie en we verwachten dan ook geen problemen.