EN

Aansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers

Als zzp’er ben je standaard niet verzekerd bij het zakendoen. Wie geen aansprakelijkheidsverzekering heeft, kan daardoor voor hoge kosten komen te staan bij een schadeclaim. Iedere hardwerkende Nederlander komt weleens in de problemen op het werk. Daarom raden verzekeringsexperts het aan om een zakelijke verzekering af te sluiten. Ook als je zzp’er bent. In principe zijn er twee soorten aansprakelijkheidsverzekeringen voor zzp’ers: bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen.

Inhoudsopgave

  Over de aansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers

  Een aansprakelijkheidsverzekering kennen we beter als een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dit is dan ook waar een aansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers onder valt. In principe gaat het om een gewone bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, die ook door de zzp’er af te sluiten valt. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is ook voor zzp’ers een valide optie. Schade aan producten of aan personen kan sneller ontstaan dan de ondernemer denkt. Een particuliere verzekering dekt vaak geen schade onder werktijd. Daarom kan het nuttig zijn eens de mogelijkheid van een aansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers te onderzoeken.

  Aansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers is al dan niet verplicht

  In sommige beroepsgroepen is het verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit geldt bijvoorbeeld voor notarissen en financieel adviseurs. Zij hebben te maken met een verplichte beroepsaansprakelijkheid.

  In veel overige beroepsgroepen ben je meestal niet verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Echter, een ongelukje kan wel in een klein hoekje zitten. Een klein foutje kan een hoge schadeclaim tot gevolg hebben. Bij een risicovol beroep, zoals in de bouw of in de juridische sector, loopt een dergelijke claim snel in de papieren.

  Steeds vaker vragen opdrachtgevers naar de aanwezigheid van een aansprakelijkheidsverzekering. Sommige opdrachtgevers verkiezen zzp’ers met een dergelijke verzekering boven zzp’ers die niet zijn verzekerd.

  Het waarom achter de aansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers

  Voor veel zzp’ers betekent een grote schadeclaim dat het faillissement nadert. Veruit de meeste zzp’ers kunnen een grote claim niet zelf dragen. Ze hebben een klein bedrijf waarbij ze vaak kleine winsten behalen. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt jou als ondernemer tegen grote claims en ongelukken op het werk.

  Bij ondernemers zonder een vennootschap is een aansprakelijkheidsverzekering extra belangrijk. Bij een ondernemingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een eenmanszaak, is men namelijk ook met het privévermogen aansprakelijk voor de zakelijke schulden. Het bedrijfsvermogen en het privévermogen horen met andere woorden bij elkaar. Dat wil zeggen dat deze zzp'ers zelfs hun woning kunnen verliezen bij een zakelijke aansprakelijkheidsclaim. Een aansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers biedt bescherming. Dat deze verzekering bovendien ook nog eens heel betaalbaar is en de premie aftrekbaar is, maakt het er alleen maar interessanter op.

  De kosten van een verzekering zijn aftrekbaar

  Goed om te weten: de kosten voor deze verzekering zijn fiscaal aftrekbaar voor de zzp’er. De Belastingdienst ziet dit als ‘zakelijke kosten’, en zakelijke kosten mogen van de opbrengsten worden afgetrokken. Onder zakelijke kosten verstaat de Belastingdienst alleen de kosten die worden gemaakt voor de zakelijke belangen van de onderneming.

  Omdat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering kosten zijn die worden gemaakt in het belang van de onderneming, kun je deze kosten dus aftrekken. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (avp) is niet aftrekbaar.

  De dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers

  Meestal is niet duidelijk welke aansprakelijkheidsverzekeringen er zoal benodigd zijn voor het beroep dat wordt uitgeoefend. Daarom gaan veel mensen ervan uit dat de aansprakelijkheidsverzekering voldoende is. Toch blijkt deze verzekering in veel gevallen niet voldoende dekking te bieden.

  Vergoedingen door de aansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers

  De exacte dekkingen en de gedekte bedragen kunnen per verzekeraar en per polis verschillen, maar er zijn vaak een aantal gelijkenissen als het op de dekking aankomt. Over het algemeen zal de aansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers de zzp'er beschermen voor aansprakelijkstellingen door:

  • Het verwonden van personen tijdens de uitoefening van de werkzaamheden

  • Het toebrengen van schade aan andermans spullen tijdens de uitoefening van de werkzaamheden

  • Schade door gebrekkige producten

  • Gevolgschade

  • Schade die werknemers oplopen of aan elkaar toebrengen

  • Plotselinge of incidentele milieuschade

  Daarbovenop dekt de aansprakelijkheidsverzekering ook de kosten die worden gemaakt om verdere schade of verergeringsschade te voorkomen of de verdere schade te beperken. Sommige verzekeraars bieden aanvullend ook een dekking rechtsbijstand aan.

  Opzichtdekking

  Gebruik je spullen van een ander om te werken? Dan valt dit vaak niet onder de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Je kunt hier een aparte dekking voor afsluiten. Dit tegen een relatief lage meerpremie, aangezien dit een veel voorkomend risico is. Onder de dekking valt onder meer het gebruiken, bewerken, repareren, behandelen en reinigen van andermans spullen.

  Uitsluitingen in de aansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers

  Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (of een aansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers) kent een paar uitsluitingen. Het gaat om het geven van een verkeerd advies (dit valt onder de beroepsaanspakelijkheidsverzekering), schade aan jezelf of aan je bedrijf, schade of kosten die je moet maken om een dienst of een product opnieuw te kunnen leveren en milieuschade. Ook schade die is veroorzaakt door opzet en/of roekeloosheid en schade die is veroorzaakt door een motorrijtuig, een vaartuig of een drone is niet gedekt.

  Construction Allrisk-verzekering

  De Construction Allrisk-verzekering (CAR) of Montage verzekering is een niet alledaagse verzekering, daar het specifiek bedoeld is voor ondernemers en werklieden in de bouw. Met name zij die zich bezighouden met bouw en verbouw kunnen baat hebben bij deze verzekering. Deze dekking biedt ook dekking voor de soort situaties waarin de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet voorziet.

  Met deze dekking is de ondernemer onder meer verzekerd tegen schade aan nieuwbouw of bestaande bouw, die ontstaat tijdens de bouw of verbouwing. Denk bijvoorbeeld aan een muur die instort tijdens de bouw, of schade die ontstaat aan installaties. Daarvoor kan dan de montage verzekering aangesproken worden.

  Geen dekking voor de beroepsaansprakelijkheid

  Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert de verzekerde voor de aansprakelijkheid voor beroepsfouten. Denk aan nalatigheid, vergissingen, onachtzaamheid en fouten tijdens het werk. Met name voor adviserende beroepen komt deze dekking nog weleens van pas. De dekking is in de meeste gevallen tegen een relatief lage premie af te sluiten.

  Het is goed om erbij stil te staan dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geen beroepsfouten dekt. Hiervoor biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering een oplossing.

  Twee soorten aansprakelijkheidsverzekeringen voor zzp’ers

  Als zzp'er ben je zelf verantwoordelijk voor de schade die je tijdens je werkzaamheden aanricht. Daarom is het belangrijk om een zzp-aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Er bestaan twee soorten aansprakelijkheidsverzekeringen voor zzp'ers: de zzp-bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de zzp-beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het is van belang om de juiste keuze te maken, omdat ze alle twee verschillende risico's dekken.

  Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zzp

  Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers dekt de schade die je als ondernemer tijdens je werkzaamheden aanricht aan personen of spullen van anderen. Tijdens het installeren van een airco stoot je bijvoorbeeld een dure vaas omver. Of als IT-expert laat je de laptop van een klant vallen, waardoor deze stuk is. Dit zijn allemaal situaties die door de zzp-bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering worden gedekt.

  Meer informatie over de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp

  Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers dekt de schade die ontstaat als gevolg van een fout in jouw dienstverlening. Hierbij kun je denken aan verkeerd advies of een verkeerde berekening, waardoor er financiële schade ontstaat bij je klant. Deze verzekering is onder andere interessant voor architecten, adviseurs, advocaten en notarissen. In sommige beroepsgroepen is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht.

  Meer informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  Veelgestelde vragen omtrent aansprakelijkheidsverzekeringen en zzp'ers

  Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers?

  De premie van deze verzekering verschilt per beroepsgroep. De premie voor een zzp’er in de bouw is bijvoorbeeld hoger dan voor freelancende adviseurs. Daarnaast verschilt de premie ook per verzekeraar.

  Wie is er verzekerd bij een aansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers?

  De aansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers beschermt het bedrijf dat de verzekering heeft onderschreven, net als de ondernemer zelf. Daarnaast zijn ook meewerkende familieleden, vennoten, werknemers, uitzendkrachten en stagiairs beschermd tegen schadeclaims.

  Kan ik mijn privé aansprakelijkheidsverzekering gebruiken als zzp’er?

  Nee, een privé aansprakelijkheidsverzekering is alleen bedoeld voor particulieren. Als zzp’er ben je ondernemer. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren sluit zakelijke aansprakelijkheid uit.

  Wanneer is iets zakelijk en wanneer is iets privé?

  Dat is een hele goede vraag. Bij zzp’ers lopen privé- en zakelijke activiteiten vaak door elkaar heen. Het is goed te onthouden dat een particuliere verzekering geen dekking biedt tegen zakelijke risico’s. Hiervoor kan een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. We spreken van privé omstandigheden als iets privé gebeurt: met andere woorden, buiten het werk om. Bijvoorbeeld: je komt bij een vriend en stoot een dure vaas om. Het is zakelijk als je monteur bent en een klant over een kabel struikelt, terwijl jij aan het werk bent.

  Is er een speciale dekking voor mijn beroepsgroep?

  Voor bepaalde beroepsgroepen (zoals in de bouw of in de zorg), is een speciale dekking, bij bepaalde verzekeringen. Er zijn zelfs complete verzekeraars die zich toeleggen op hele beroepsgroepen. Deze verzekeraars bieden niet alleen verzekeringen aan voor particulieren en bedrijven, maar ook voor zzp’ers.