EN
Alle verschillen tussen WA-verzekering en aansprakelijkheidsverzekering

Alle verschillen tussen WA-verzekering en aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

De WA-verzekering en de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) worden vaak met elkaar verward. Het belangrijkste verschil zullen we meteen uit de doeken doen: de WA-verzekering geldt alleen voor motorrijtuigen en de AVP alleen voor particuliere schade, die niets met verkeer van doen hebben. Maar naast dit verschil, zijn er nog andere verschillen.

Belangrijkste verschillen tussen de WA- en de AVP-verzekering

Hoewel de WA-verzekering en de AVP-verzekering beide vallen onder de noemer aansprakelijkheidsverzekering, zijn er wel degelijk belangrijke verschillen tussen deze twee verzekeringen. Het is dan ook van belang om goed na te gaan of je een WA-verzekering of een AVP-verzekering nodig hebt.

Verschil 1: Verplichting

De WA-verzekering is wettelijk verplicht. Iedereen die een motorrijtuig (zoals een auto) bezit, is verplicht een WA-verzekering af te sluiten. Met deze verzekering verzekert de eigenaar van het voertuig zich tegen de schade die hij of zij met het voertuig aanricht bij een ander. Als je geen WA-verzekering hebt, zal je een boete krijgen.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is daarentegen niet verplicht, maar in veel gevallen wel raadzaam om af te sluiten. Deze verzekering kost een paar euro per maand en dekt de verzekerde en eventuele medeverzekerden tegen schade veroorzaakt aan (spullen van) een ander.

Waarom is de WA-verzekering verplicht en de AVP niet?

De WA-verzekering is verplicht, omdat met zoveel weggebruikers de kans op een ongeluk relatief groot is. De kans op schade is daarmee ook groot. Het schadebedrag kan al snel oplopen en de kans dat een weggebruiker de schade zelf kan dragen, is klein. Daarom is deze verzekering wettelijk verplicht.

Er wordt al geruime tijd gediscussieerd over de vraag waarom een AVP-verzekering niet verplicht is. Sommige deskundigen pleiten voor een verplichte dekking, omdat de AVP-verzekering als onmisbaar wordt beschouwd. In het dagelijks leven kunnen er immers kostbare schades ontstaan waar men financieel niet op is voorbereid. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat onverwachte schade vaak voor financiële problemen zorgt en daarom is een goede verzekering van groot belang.

Verschil 2: De dekking

De dekking verschilt ook. Bij een WA-verzekering wordt alleen de schade vergoedt die met het motorrijtuig is veroorzaakt aan (de spullen van) een ander. Kortom: het moet in het verkeer gebeurd zijn, én met het motorvoertuig. Per ongeluk met een sleutel een krasje maken op de auto van de buurman valt dus niet onder deze verzekering. Daarvoor geldt de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.

Ook de eigen schade aan het voertuig wordt bij de WA-verzekering niet gedekt. Dat is bij een AVP niet anders: eigen schade wordt niet gedekt, maar de schade aan een ander wel. Bij een WA-verzekering kan ook de schade aan het eigen voertuig worden gedekt, maar dan is een volledig cascoverzekering of allriskverzekering benodigd.

Verschil 3: Voor wie?

Een derde verschil is voor wie de verzekering bedoeld is. De WA-verzekering is bedoeld voor iedereen die een motorrijtuig in bezit heeft en daarmee schade veroorzaakt aan (de spullen van) een ander. Zowel letselschade als materiële schade is gedekt.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is bedoeld voor particulieren. Het heeft niets te maken met weggebruik of met auto’s, maar met allerlei andere schade die de verzekerde kan veroorzaken bij anderen. Niet alleen de verzekerde zelf is verzekerd, maar ook eventueel zijn of haar kinderen, huisdieren of eigendommen. Onder eigendommen die schade veroorzaken verstaan we onder meer rondvliegende dakpannen. Dit valt onder de risicoaansprakelijkheid.

Daar komt nog bij dat de aansprakelijkheidsverzekering echt alleen voor particulieren is bedoeld. Dus niet voor mensen die een beroep aan het uitoefenen zijn of een bedrijf besturen. Daarvoor geldt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Verschil 4: Uitsluitingen

Een ander belangrijk verschil tussen de WA-verzekering en de AVP-verzekering is het aantal uitsluitingen. De WA-verzekering kent over het algemeen minder uitsluitingen dan de AVP-verzekering. Dit komt doordat de WA-verzekering specifiek is gericht op schade die met een motorrijtuig. Hierdoor is het toepassingsgebied al heel eng. Bij de AVP-verzekering zijn er daarentegen veel meer uitsluitingen. Zo is bijvoorbeeld schade die is aangericht met een motorrijtuig uitgesloten.

Verschil 5: Premie

Een ander belangrijk verschil tussen de WA-verzekering en de AVP-verzekering zijn de premiebepalende factoren. Bij de WA-verzekering zijn voornamelijk het type voertuig en de leeftijd van de bestuurder bepalend voor de hoogte van de premie. Bij de AVP-verzekering spelen totaal andere factoren een rol bij het bepalen van de premie.

Samenvatting van verschillen tussen de WA-verzekering en de AVP-verzekering

Om een weloverwogen keuze te maken tussen een WA-verzekering en een AVP-verzekering, is het belangrijk om de verschillen tussen deze verzekeringen te kennen. In de tabel hieronder hebben we daarom de belangrijkste verschillen tussen een WA-verzekering en een AVP-verzekering voor je op een rijtje gezet. Zo kun je eenvoudig zien welke verzekering het beste past bij jouw persoonlijke situatie.

WA-verzekeringAVP-verzekering
Wat wordt gedekt?Schade die met een motorrijtuig wordt veroorzaaktSchade die als particulier aan iemand anders kan worden toegebracht, waarvoor de verzekerde volgens de wet aansprakelijk is
Verplicht?JaNee, maar wel aan te raden
Voor wie geldt de dekking?De eigenaar en/of bestuurder van het motorrijtuigDe particulier die aansprakelijk wordt gesteld voor de schade
Uitgesloten schadeSchade aan het eigen motorrijtuig, letselschade van de bestuurder van het motorrijtuig, schade veroorzaakt door opzet/alcohol ...Schade veroorzaakt door motorrijtuigen, opzettelijk veroorzaakte schade, schade voor zaken die gehuurd of geleend zijn, schade die verband houdt met het bezit en het gebruik van een wapen tijdens de jacht ...
PremieAfhankelijk van diverse factoren, zoals het type voertuig, het aantal schadevrije jaren en de leeftijd van de bestuurderAfhankelijk van diverse factoren, zoals gevaarlijke hobby's, gezinssamenstelling en de hoogte van het verzekerde bedrag
Eigen risicoVaak wel, maar afhankelijk van de polisvoorwaardenVaak niet, maar afhankelijk van de polisvoorwaarden