EN
Alle verschillen tussen WA-verzekering en aansprakelijkheidsverzekering

Alle verschillen tussen WA-verzekering en aansprakelijkheidsverzekering

De WA-verzekering en de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) worden vaak met elkaar verward. Het belangrijkste verschil zullen we meteen uit de doeken doen: de WA-verzekering geldt alleen voor motorrijtuigen en de AVP alleen voor particuliere schade, die niets met verkeer van doen hebben. Maar naast dit verschil, zijn er nog andere verschillen.

Verschil 1: Verplichting

De WA-verzekering is wettelijk verplicht. Iedereen die een motorrijtuig (zoals een auto) bezit, is verplicht een WA-verzekering af te sluiten. Met deze verzekering verzekert de eigenaar van het voertuig zich tegen de schade die hij of zij met het voertuig aanricht bij een ander.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is daarentegen niet verplicht, maar in veel gevallen wel raadzaam om af te sluiten. Deze verzekering kost een paar euro per maand en dekt de verzekerde en eventuele medeverzekerden tegen schade veroorzaakt aan (spullen van) een ander.

Verschil 2: De dekking

De dekking verschilt ook. Bij een WA-verzekering wordt alleen de schade vergoedt die met het motorrijtuig is veroorzaakt aan (de spullen van) een ander. Kortom: het moet in het verkeer gebeurd zijn, én met het motorvoertuig. Per ongeluk met een sleutel een krasje maken op de auto van de buurman valt dus niet onder deze verzekering. Daarvoor geldt de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.

Ook de eigen schade aan het voertuig wordt bij de WA-verzekering niet gedekt. Dat is bij een AVP niet anders: eigen schade wordt niet gedekt, maar de schade aan een ander wel. Bij een WA-verzekering kan ook de schade aan het eigen voertuig worden gedekt, maar dan is een volledig cascoverzekering of allriskverzekering benodigd.

Verschil 3: Voor wie?

Een derde verschil is voor wie de verzekering bedoeld is. De WA-verzekering is bedoeld voor iedereen die een motorrijtuig in bezit heeft en daarmee schade veroorzaakt aan (de spullen van) een ander. Zowel letselschade als materiële schade is gedekt.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is bedoeld voor particulieren. Het heeft niets te maken met weggebruik of met auto’s, maar met allerlei andere schade die de verzekerde kan veroorzaken bij anderen. Niet alleen de verzekerde zelf is verzekerd, maar ook eventueel zijn of haar kinderen, huisdieren of eigendommen. Onder eigendommen die schade veroorzaken verstaan we onder meer rondvliegende dakpannen. Dit valt onder de risicoaansprakelijkheid.

Daar komt nog bij dat de aansprakelijkheidsverzekering echt alleen voor particulieren is bedoeld. Dus niet voor mensen die een beroep aan het uitoefenen zijn of een bedrijf besturen. Daarvoor geldt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Waarom is de WA-verzekering verplicht en de AVP niet?

De WA-verzekering is verplicht, omdat met zoveel weggebruikers de kans op een ongeluk relatief groot is. De kans op schade is daarmee ook groot. Het schadebedrag kan al snel oplopen en de kans dat een weggebruiker de schade zelf kan dragen, is klein. Daarom is deze verzekering wettelijk verplicht.

Waarom een AVP niet verplicht is, is een goede vraag. Daar is al jaren discussie over. Sommige experts menen dat de AVP ook een verplichte verzekering zou moeten worden, omdat het toch een onmisbare verzekering is. In het dagelijks leven kunnen kostbare schades ontstaan en er zijn verschillende onderzoeken die uitwijzen dat men hier qua financiën niet op berekend is en problemen ondervindt bij het betalen van (onverwachte) schade.