EN
Alles wat je moet weten over schadevrije jaren

Alles wat je moet weten over schadevrije jaren.

Onder schadevrije jaren verstaan we het aantal jaren dat een verzekerde geen schade heeft geclaimd bij de verzekeraar. Wie een jaar geen schade rijdt, bouwt één jaar op. Wie schade claimt, verliest (meerdere) schadevrije jaren. Er is een relatie tussen de premie van de verzekering en het aantal schadevrije jaren.

De relatie tussen schadevrije jaren en premie

De premie die de verzekerde maandelijks of jaarlijks betaalt voor de autoverzekering, hangt af van meerdere factoren. Voor de premie is bijvoorbeeld van belang wat voor type auto verzekerd wordt, hoe zwaar deze is, wat de nieuwwaarde is, waar de auto het meest verblijft en wat de leeftijd is van de regelmatige bestuurder.

Door schadevrije jaren in te zetten, kunnen verzekerden korting krijgen op hun premie. Bij vrijwel alle verzekeraars krijgt de verzekerde korting als hij of zij een paar jaar geen schade rijdt. Dit werkt aan de hand van de bonus/malus-ladder.

De bonus/malus-ladder

Ieder jaar dat een verzekerde geen schade rijdt, en de auto verzekerd is, stijgt deze een trede op de bonus/malus-ladder. Daar hoort een zogenaamde no-claimkorting bij. Bij het rijden van schade, verliest de verzekerde enkele schadevrije jaren. Voorheen was dit aantal ongeveer 3 tot 6 jaar. Het aantal jaren dat men verloor, was afhankelijk van de schade.

Op 1 januari 2016 kwam een einde aan deze situatie. Sindsdien gebruikt iedere verzekeraar hetzelfde systeem. Wie claimt, verliest 5 schadevrije jaren. Een voorbeeld: een verzekerde heeft 7 schadevrije jaren opgebouwd. Door een ongeval moet de verzekerde schade claimen. Na de claim heeft de verzekerde nog maar 2 schadevrije jaren.

Wie nog niet voldoende schadevrije jaren heeft opgebouwd, komt in de min. Dit noemen we malus. Kortom: de bonus/malus-ladder is geen weergave van het aantal schadevrije jaren, maar van de korting die de verzekerde krijgt. Hoe deze ladder werkt, verschilt per verzekeraar.

Korting bij no-claim

Wordt er een jaar geen schade geclaimd? Dan stijgt de verzekerde op de ladder. Daardoor stijgt ook de no-claimkorting. Dit is een korting die de verzekerde krijgt voor het schadevrij jaren. Door een no-claimbeschermer te gebruiken, kunnen verzekerden één keer schade rijden, zonder dat dit gevolgen voor de premie heeft. Het aantal schadevrije jaren daalt wel, maar de verzekerde merkt daarvan eenmalig niets in de premie van de verzekering.

Voorwaarden schadevrije jaren

Voor schadevrije jaren gelden voorwaarden. Deze voorwaarden zijn terug te vinden in de polisvoorwaarden van de verzekering. Voor de correcte informatie is het aan te raden de voorwaarden erop na te slaan of contact op te nemen met de autoverzekeraar.

De houdbaarheid

Om schadevrije jaren te behouden, zouden automobilisten continu moeten overstappen naar een andere verzekering. Dat is niet wenselijk. Daarom is de houdbaarheid van de schadevrije jaren beperkt. In de meeste gevallen blijven schadevrije jaren nog een jaar na het opzeggen van een verzekering geldig. Bij sommige verzekeraars is dit zelfs 3 of 4 jaar. Het is goed hier rekening mee te houden bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering.

Schadevrije jaren op eigen naam

De schadevrije jaren gelden alleen voor de verzekerde. Ze staan op naam. In principe zijn ze dus niet overdraagbaar. Alleen bij wijze van uitzondering kan dat. Voor jongeren is het afsluiten van een autoverzekering daarom vaak prijzig: het aantal schadevrije jaren begint op 0. Daar ontkomt geen enkele nieuwe autobezitter aan. Wanneer een autoverzekering wordt aangevraagd, moet de bestuurder worden opgegeven die het meest in de auto rijdt. Verzekeren op naam van de ouders, gaat dus niet.

Kunnen schadevrije jaren worden meegenomen naar een andere verzekeraar?

Het is mogelijk schadevrije jaren mee te nemen naar een andere verzekeraar. Bij het opzeggen van de verzekering worden de schadevrije jaren namelijk genoteerd in een landelijke database. Andere verzekeraars kunnen deze database ook raadplegen. Dit is handig wanneer iemand een nieuwe verzekering afsluit.

Wie in een auto van de zaak of een leaseauto heeft gehad, kan de verklaring schadevrije jaren opvragen bij de werkgever of de leasemaatschappij. Niet alle verzekeraars nemen deze verklaring aan. Daarom is het raadzaam om eerst hiernaar te informeren, alvorens een verzekering af te sluiten.

Schadevrije jaren aantonen

Bij het overstappen naar een nieuwe verzekering, zal de nieuwe verzekeraar willen weten hoeveel schadevrije jaren zijn opgebouwd. Dit kan op meerdere manieren worden aangetoond:

  • Middels de centrale database van verzekeraars (Roy-data). De verzekerde vraagt de gegevens dan op bij de verzekeraar;

  • Een royementsverklaring: voor verzekerden die al voor 2007 verzekerd waren. De oude verzekeraar maakt dan een document dat kan worden getoond aan de nieuwe verzekeraar. Het document wordt slechts eenmaal verstrekt en is één jaar geldig.

  • Aan de hand van een werkgeversverklaring: indien de nieuwe verzekeraar een werkgeversverklaring accepteert, kan de werkgever hiermee aantonen hoeveel schadevrije jaren zijn of haar werknemer heeft gereden. Weinig verzekeraars accepteren dit.

  • Leaseverklaring: in het bezit geweest van een leaseauto? Dan is het bij veel verzekeraars mogelijk een leaseverklaring te overleggen. Deze verklaring is op te vragen bij de leasemaatschappij.

Wat gebeurt er met negatieve schadevrije jaren?

In het geval van schade, kan het voorkomen dat een verzekerde negatieve schadevrije jaren heeft. In dat geval spreken we van malusregistratie. Niet alle verzekeraars accepteren dit. Helaas is het in veel gevallen niet mogelijk een verzekering af te sluiten. Daarom is het zo belangrijk zo voorzichtig mogelijk en achtzaam mogelijk te rijden. Schadevrije jaren zijn erg belangrijk voor een toekomstige verzekering.

Geen idee hoeveel schadevrije jaren zijn opgebouwd? Dan kan dit worden opgevraagd bij de huidige autoverzekeraar.

Opgebouwde jaren van een ander voertuig

Schadevrije jaren opgebouwd met het besturen van een ander voertuig dan een auto? Bij de meeste verzekeraars is het niet mogelijk om deze schadevrije jaren van een brommer- of scooterverzekering over te zetten op een autoverzekering. Op een brommer of scooter rijden heeft namelijk een ander risicoprofiel dan het rijden met een auto of motor. Vraag voor de zekerheid na bij de verzekeraar of dit mogelijk is.

Andersom is wel mogelijk: een autoverzekering omzetten naar een brommer- of scooterverzekering. Dit is niet aan te raden. Bij een (klein) ongeluk op de scooter of brommer, raakt de verzekerde waardevolle schadevrije jaren kwijt. Zodra een autoverzekering moet worden afgesloten, kan het zijn dat het aantal schadevrije jaren te laag is om te verzekeren, of alleen tegen een hoge premie.

Wie zeker weet dat hij of zij nooit meer in de auto stapt, kan ervoor kiezen om de schadevrije jaren mee te nemen naar de scooter- of brommerverzekering.