EN

10 tips bij het ophangen van camera’s in en rond de woning

Een beveiligingscamera is een belangrijk afschrikmiddel om inbrekers op een afstand te houden. Wanneer die inbrekers alsnog over de vloer komen, leveren de camerabeelden bewijzen op om hen aansprakelijk te stellen en tegen een veroordeling aan te laten lopen. Camera’s mogen echter niet zomaar overal worden geplaatst. Hieronder tien belangrijke tips die eigenaars zeker niet links mogen laten liggen.

10 tips bij het ophangen van camera’s in en rond de woning

1. Klop aan bij de verzekeraar

Bij veel verzekeraars heeft de eigenaar recht op een korting wanneer hij beveiligingssystemen plaatst. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het plaatsen van een inbraakalarm, brandbeveiligingssysteem of veiligheidscamera's. Veel verzekeraars doen hieraan mee, maar vaak moeten de systemen wel aan een aantal eisen voldoen. Onder andere de aanwezigheid van het Politiekeurmerk Veilig Wonen is vaak een vereiste. Onder andere op de inboedelverzekering is het mogelijk om zo'n korting te krijgen. Eigenaars doen er dan ook goed aan om even bij hun verzekeraar aan te kloppen en naar de mogelijkheden te informeren.

2. Film enkel de eigen eigendommen

In een eigen woning is het plaatsen van een veiligheidscamera natuurlijk geen probleem. Ook in de tuin is het perfect toegestaan om een veiligheidscamera op de eigen tuin te richten. Dit valt allemaal buiten het toepassingsgebied van de AVG en de Autoriteit Persoonsgegevens heeft hier dus geen bevoegdheid. Wanneer er bezoek over de vloer komt of wanneer er een babysit blijft slapen, is de situatie mogelijk anders. In dat geval is het belangrijk om niet verder te gaan dan wat strikt noodzakelijk is. Een camera op het toilet gericht, kan dus niet door de beugel.

Dat is natuurlijk anders wanneer de camera niet alleen de eigen tuin filmt, maar ook de openbare weg of de tuin van de buurman. Slechts bij wijze van uitzondering is zoiets toegestaan, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een noodzakelijk en onvermijdelijk belang. Het is van groot belang om de privacy van anderen te respecteren wanneer er gebruik wordt gemaakt van camera's. Het is daarbij essentieel om niet verder te gaan dan wat strikt noodzakelijk is en de privacy van anderen zoveel mogelijk te beschermen. Het is toegestaan om camera's te gebruiken, maar de opnames mogen slechts gedurende een beperkte periode worden bewaard om zo de privacy van de betrokkenen te garanderen.

Wanneer de eigenaar zich niet aan deze regels houdt, kan hij in de problemen komen. Niet alleen kan hij bestraft worden, maar bovendien loopt hij ook het risico dat hij ook aansprakelijk wordt gesteld. Daarnaast riskeert hij dat verkregen camerabeelden niet als bewijs kunnen worden gebruikt tegen een inbreker. Alleen maar nadelen, dus.

3. Informeer anderen

Zelfs wanneer een eigenaar enkel zijn eigen terrein filmt, kan hij soms ook andere personen filmen. Daar is niks mis mee, zolang de beelden maar niet worden misbruikt. Wel is het verplicht dat de eigenaar bezoekers daarover informeert, bijvoorbeeld door een pictogram aan de toegangspoort op te hangen. Op die manier kunnen ze zelf beslissen of ze al dan niet naar binnen gaan. Dezelfde regel geldt ook voor bedrijven en winkels, maar voor werkgevers zijn er bijzondere regels.

Hetzelfde geldt overigens wanneer een eigenaar een deurbel heeft met een ingebouwde camera. Voor de bezoeker moet het duidelijk zijn of hij al dan niet wordt gefilmd. Dan kan hij zelf beslissen om niet aan te bellen en te vertrekken of om gewoon hard op de deur te bonken.

4. Beveilig het camerasysteem

Tegenwoordig werken beveiligingscamera's steeds vaker via digitale oplossingen. De beelden komen dan in de cloud te staan en een eigenaar kan vanaf de Costa del Sol nagaan of de kust veilig is. Handig, maar zo'n tools houden ook risico's in. Het is belangrijk dat de eigenaar zich daarvan bewust is, want uiteindelijk is hij ook aansprakelijk voor de beelden. Zo kan de eigenaar bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld wanneer de beelden van een stelende BN'er uitlekken omdat hij het niet nodig vond om het standaardwachtwoord te vervangen. Een aansprakelijkheidsverzekering blijft hoe dan ook aanbevolen.

5. Plaats camera's op slimme plaatsen

Een camera wordt bij voorkeur in een hoek van een ruimte opgehangen. Dit komt omdat alle camera's een dode hoek hebben. Een camera die in het midden van een gevel hangt, is vaak nog vrij eenvoudig via de dode hoek te bereiken waarna een saboteur zijn gang kan gaan. Bij een camera in de hoek van een ruimte is dat al veel moeilijker of zelfs onmogelijk.

Het is belangrijk om ook na te denken over de hoogte waarop de beveiligingscamera's worden gehangen. Inbrekers kijken vaak naar beneden en niet naar camera's die te hoog zijn geplaatst. Hierdoor zijn de beelden vaak niet bruikbaar en bieden ze geen extra bescherming. Door de camera op een hoogte van ongeveer 2,5 meter te plaatsen, kunnen inbrekers reeds op enige afstand worden waargenomen en zijn ze toch niet eenvoudig te saboteren. Dit is een goede hoogte om de camera goed te laten werken zonder in te leveren op de veiligheid.

Plaats de camera's vervolgens op strategische plaatsen, namelijk bij elke buitendeur (liefst ook in beide richtingen) en gericht op waardevolle spullen. Bij een winkel wordt de camera altijd op de kassa gericht, maar thuis kan dat dan weer op de spiksplinternieuwe televisie zijn.

Vergeet ten slotte niet om rekening te houden met zon of lichtinval. Te veel zonlicht kan voor onduidelijke beelden zorgen, net zoals kunstmatig licht dat bijvoorbeeld doet bij infraroodcamera's.

6. Plaats een bewakingscamera achter het raam

Het is huurders niet altijd toegestaan om gaten te boren, maar dat wil niet zeggen dat ze daarom geen camera's kunnen plaatsen. Wel is het zo dat de meeste bewakingscamera's niet goed filmen achter glas. De camera's die het wel kunnen, hebben geen infraroodverlichting en beschikken over een Starlight-functie.

Hoewel het over het algemeen niet aan te raden is om bewakingscamera's achter het raam te plaatsen, kan het in sommige gevallen toch een optie zijn. Het is daarbij wel belangrijk om bij de verkoper na te gaan of de betreffende camera hiervoor geschikt is. Indien dit het geval is, kan het plaatsen van een camera achter het raam een eenvoudigere en goedkopere oplossing zijn dan het installeren van een camera aan de buitenkant van de woning.

7. Laat camera's opvallen

In het verleden werd er vaak geëxperimenteerd met onopvallende camera's die in verlichting werden aangebracht. De redenering was dat dieven ze op die manier niet zouden vernielen. Tegenwoordig menen experts dat het een beter idee is om camera's te laten opvallen. Zelfs met onopvallende camera's zijn criminelen niet altijd herkenbaar en dan zijn de voordelen van camera's die opvallen en afschrikken gewoon groter.

8. De juiste camera kiezen

Het is van groot belang om bij de opslag van bewakingsbeelden niet alleen te vertrouwen op lokale opslag, omdat een crimineel in dat geval toegang kan krijgen tot deze beelden. Aan de andere kant is het louter opslaan van beelden in de cloud ook niet ideaal, omdat er geen toegang tot de opnames is wanneer er geen internetverbinding beschikbaar is. Een betere optie is om te kiezen voor een combinatie van beide, zodat er altijd een back-up van de beelden beschikbaar is. Door een combinatie van lokale opslag en cloudopslag te gebruiken, kan men de veiligheid en toegankelijkheid van de bewakingsbeelden garanderen.

Een IP-camera met een SD-kaart en cloudopslag is bijvoorbeeld een goede keuze. Een alternatieve oplossing is een camera met een simkaart zodat er altijd mobiel internet is. Kies wel altijd voor een camera met een ingebouwde batterij die het kan overnemen wanneer de netstroom uitvalt.

Let overigens op de beeldkwaliteit. Er zijn nog steeds bewakingscamera's die zo'n slechte beeldkwaliteit leveren waardoor het op de beelden niet duidelijk is of Robin Hood nu een mens is of een antropomorfe vos. Oude camera's met een beperkt aantal megapixels worden dan ook beter vervangen.

9. Plaats ook buitenverlichting

Met buitenverlichting worden criminelen rondom het huis beter zichtbaar. Infrarood werkt ook, maar minder goed dan een camera die gewoon een goed verlichte omgeving kan filmen. Bovendien heeft buitenverlichting opnieuw een afschrikwekkend effect. Niet voor niets is slagvaste verlichting een vereiste voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

10. Onderhoud de bewakingscamera's

Zeker beveiligingscamera's die buiten worden geplaatst, hebben best wel wat onderhoud nodig. Dat is ook logisch want ze zijn onderhevig aan weer, wind en insecten. Reinig buitencamera's halfjaarlijks en controleer de bekabeling. Bij kleine scheurtjes is het beter om nu al de reparaties uit te voeren dan wanneer het te laat is.

Veelgestelde vragen over camera's in en rond de woning

Het gebruik van camera's in en rondom de woning kan een nuttige manier zijn om de veiligheid te vergroten. Echter, de wet- en regelgeving omtrent camerabeelden is complex en het is dan ook heel normaal om vragen te hebben over de regels over camera's in en rond de woning. In deze FAQ beantwoorden we enkele van de meest gestelde vragen over het gebruik van camera's in en rond de woning.

Mag ik camerabeelden delen met anderen?

De gemaakte camerabeelden zijn in principe alleen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik. Het delen van beelden waarop personen herkenbaar zijn, is dan ook enkel toegestaan voor dat doel. Het is bijvoorbeeld toegestaan om beelden te delen in een beperkte appgroep, maar niet om ze openbaar op Facebook te zetten. Instellen dat enkel “vrienden van vrienden” ze op Facebook mogen zien, is niet toegestaan. Om problemen en schadeclaims te voorkomen is het aanbevolen om beelden van anderen niet te delen en hun privacy te respecteren. Bij strafbare feiten kunnen de camerabeelden natuurlijk wel met de politiediensten gedeeld worden. Ze komen dan in het strafdossier terecht.

Mag de VvE camera's ophangen in de gemeenschappelijke delen?

De VvE heeft een gerechtvaardigd belang om toezicht te houden op de gemeenschappelijke delen en daarom mag de vereniging ook cameratoezicht organiseren. De regel is wel dat het filmen niet verder mag gaan dan noodzakelijk. Vaak zal het volstaan om enkel de toegangspunten te filmen. Daarnaast is het niet toegestaan om de camera's zo te plaatsen dat ze bij het openen van deuren in de appartementen kunnen filmen. Ten slotte mag de VvE de camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Een bewaartermijn van vier weken is hier een goede richtlijn.

Wat kan ik doen als de camera van de buren mijn privacy aantast?

In principe is het niet toegestaan om met camera's de openbare weg of de privé-eigendommen van anderen te filmen. Enkel als het niet anders kan, is het eventueel toegestaan. Dan moeten er wel maatregelen worden getroffen om de privacyschending zo veel mogelijk te beperken. Als dat niet het geval is, kan de benadeelde actie ondernemen. Volg daarbij altijd het hieronder weergegeven stappenplan. [1. Probeer minnelijk tot een akkoord te komen] Het is niet altijd nodig om meteen met de spierballen te rollen. Vaak volstaat het om de buurman even aan te spreken om de situatie te bespreken. Soms zijn er weinig aanpassingen nodig om het probleem op te lossen en kan de camera gewoon op een andere plaats worden opgehangen. [2. Schakel een hulplijn in] Wanneer de buurman niet wil meewerken aan een oplossing, kan de wijkagent bemiddelen. Sommige gemeenten bieden ook buurtbemiddeling aan. Meer informatie daarover is te vinden via de website problemenmetjeburen.nl. [3. Een klacht indienen bij de AP] De AP of de Autoriteit Persoonsgegevens is bevoegd voor het behandelen van klachten bij privacyschendingen. Ten laatste drie maanden na het indienen van de klacht zal de AP over de voortgang informeren. [4. Juridische hulp inschakelen] De rechter heeft nog altijd de meeste opties om de situatie te beëindigen. Als de AP niet met een passende oplossing komt, blijft het mogelijk om naar de rechter te stappen. De rechter kan ook een schadevergoeding toekennen. De rechtsbijstandverzekering zal de juridische kosten vergoeden.

Wat is Camera in Beeld?

Camera in Beeld is een database van de politie waarin alle particuliere camera's zijn opgenomen. De politiediensten kunnen deze beelden opvragen voor onderzoek. Op die manier kan de politie bijvoorbeeld de vluchtroute van een inbreker trachten te reconstrueren. De politie moet de beelden altijd opvragen en kan deze dus nooit live meekijken.

Wat zijn de rechten van personen die worden gefilmd?

Personen die worden gefilmd hebben verschillende privacyrechten zoals het recht tot inzage. Dat wil zeggen dat ze de beelden die van hen gemaakt zijn, mogen zien. De beelden hoeven daarvoor niet voorgelegd te worden, het samen bekijken via een aangesloten beeldscherm volstaat. Verder hebben ze het recht om te vragen om de beelden te verwijderen wanneer deze beelden niet langer nodig zijn. Hetzelfde geldt ook voor voertuigeigenaars van wie de nummerplaat zichtbaar is op de camera. Zo'n nummerplaat valt terug te leiden tot hun persoon en dus heeft de eigenaar precies dezelfde rechten.

Wanneer ben ik niet strafbaar met mijn videodeurbel?

In de eerste plaats is het goed om te weten dat stiekem filmen niet mag. Een videodeurbel dient dan ook om aan te bellen en wordt dus in het zicht opgehangen. Ga het niet stiekem als beveiligingscamera gebruiken. Hang daarnaast een stickertje of een bordje op zodat bezoekers weten dat ze worden gefilmd als ze aanbellen. Op die manier kunnen ze nog steeds beslissen om niet aan te bellen en weg te gaan of om even aan te kloppen. Hang de camera vervolgens slim op of stel de camera zo in dat de impact voor anderen zo min mogelijk is. Ga dus niet filmen bij de buren of op de openbare weg. Vaak is het mogelijk om zones in te stellen waarbij de straat buiten beschouwing wordt gelaten. Verder is het belangrijk om te weten dat beelden niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is. Vier weken wordt daarbij als richtlijn aangegeven. Onthoud ten slotte dat videodeurbellen met gezichtsherkenningssoftware geen goed idee is. Op dat moment worden biometrische gegevens verwerkt en de AVG stelt daar heel strikte voorwaarden aan. Het is gewoon eenvoudiger en beter om het niet toe te passen.