Skip to contentWA.nl logo
WA.nl logo
Geen resultaten
  WA.nl logo
  Geen resultaten
   Overzicht van boetes met de auto in Nederland

   Overzicht van boetes met de auto in Nederland

   Wie zich niet aan de regels houdt, kan een bekeuring krijgen. Vaak gaat het om lichte vergrijpen, zoals te hard rijden, het niet dragen van een gordel, het niet dragen van een helm of het fietsen zonder licht. Daarmee brengt de automobilist anderen in gevaar. Er zijn ook boetes voor bijvoorbeeld wildplassen, maar deze nemen we niet mee in de lijst. We beperken ons tot verkeersmisdrijven met de auto.

   Een bekeuring ontvangen, en nu?

   Een boete of bekeuring wordt ook wel eens een transactievoorstel genoemd. Bij een overtreding of een licht misdrijf stuurt de officier van justitie vaak een transactievoorstel. Dit is nog geen opgelegde straf, maar een manier om strafvervolging te voorkomen. Het ontvangen van een transactievoorstel wordt niet officieel vastgelegd. Het komt dus niet op een strafblad terecht.

   De boete wordt verstuurd met een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Deze moet betaald worden. Zo koopt men de strafvervolging voor het strafbare feit af. Tegen een voorstel kan niet in beroep worden gegaan, maar wel geweigerd. Dan brengt de officier van justitie de zaak voor de rechter.

   In beroep gaan tegen een verkeersboete

   Denkt de automobilist onterecht een boete te hebben ontvangen? Dan kan deze in beroep gaan tegen de verkeersboete. Dit kan tegenwoordig ook digitaal. Het Digitaal Loket Verkeer bestaat al een aantal jaar en is opgezet door het CJIB, het Openbaar Ministerie en de politie. Wie een boete heeft ontvangen en het er niet mee eens is, kan binnen een paar stappen een beroep indienen. Dit is vrij eenvoudig en er komt geen papier of postzegel aan te pas.

   Bezwaar maken kan via de website van OM. Log in met behulp van de DigiD en het CJIB-nummer op de brief. Eenmaal ingelogd doorloopt men een aantal stappen en geeft de overtreder aan waarom hij of zij het niet eens is met de boete. Daarbij kan gevraagd worden om eventuele bewijsstukken. Flitsfoto’s zijn ook via dit loket op te vragen.

   Te laat betalen

   Wat gebeurt er als iemand te laat betaalt? In eerste instantie ontvangt men een eerste aanmaning. Wie ondanks herhaalde herinneringen niet betaalt, kan een gerechtsdeurwaarder op de stoep verwachten. Deze deurwaarder kan zonder tussenkomst van de kantonrechter beslag leggen op goederen, inkomsten of vermogen.

   Als de waarde van de goederen, inkomsten of vermogen te laag is, of de boete om andere redenen niet geïnd kan worden, legt de kantonrechter of de officier van justitie een dwangmaatregel op. Dat kan bijvoorbeeld het innemen van het rijbewijs zijn. Wat hardere straffen zijn onder meer het buiten gebruik stellen van het voertuig, gijzeling of hechtenis.

   De politie neemt altijd schriftelijk contact op om een laatste kans te bieden de boete te betalen. Geeft de overtreder dan nog niet toe, dan past de politie meteen het dwangmiddel toe. Veel mensen denken dat deze straf in plaats van de boete komt, maar dat is niet waar. De toepassing van het dwangmiddel betekent niet dat de verplichting tot betaling vervalt.

   Een overzicht van openstaande boetes

   Voor de meeste Nederlanders is het niet nodig, omdat ze meestal niet meerdere overtredingen kort achter elkaar begaan, maar in principe is er een overzicht van openstaande boetes beschikbaar. Dit overzicht is op te vragen op de website van het CJIB.

   Een overzicht opvragen kan door het digitale formulier Aanvraag Overzicht Openstaande Zaken in te vullen. Daar moeten enkele gegevens op worden ingevuld. Dit formulier wordt digitaal verstuurd naar het CJIB en de aanvraag wordt in behandeling genomen.

   Met een boete op naam naar het buitenland

   Staat er een boete op naam van de reiziger? Dan kan de reiziger niet naar het buitenland. Bij de uitreiscontrole controleert de Koninklijke Marechaussee of er nog boetes openstaan. Deze boetes moeten bij het uitreizen meteen betaald worden. Dit geldt voor de boetes die worden geïnd door het CJIB. Pas als de boete is betaald, kan de reiziger zijn weg vervolgen.

   Een volledig overzicht

   Soort vergrijp Boetebedrag
   Rijden zonder autoverzekering 400 euro per keer (maximaal 1200 euro per jaar).
   Het niet dragen van de autogordel 140 euro
   Kind onjuist vervoeren 140 euro
   Verkeerd gebruik van de autogordel of kinderbeveiligingssysteem 140 euro
   Ondeugdelijke band: 1 - 2 - 3 - 4 140 euro - 210 euro - 310 euro - 470 euro
   Ondeugdelijke vering of schokdemping 140 euro
   Geen of ongeldig keuringsbewijs 140 euro
   Geen geldig kentekenbewijs 380 euro
   Kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar 45 euro
   Kentekenbewijs niet kunnen tonen 45 euro
   Ondeugdelijke kentekenplaten 140 euro
   Inhalen waar verboden (F1) 240 euro
   Parkeren op taxistandplaats, parkeren waar alleen laden/lossen is toegenstaan, parkeren waar verboden of stilstaan waar verboden95 euro
   Inrijden waar verboden of verplichte rijrichting negeren 95 euro
   Keren waar verboden of tegen rijrichting inrijden140 euro
   Geen voorrang verlenen bij stopbord 240 euro
   Geen voorrang verlenen bij haaientanden240 euro
   Niet stoppen voor stopstreep 95 euro
   Niet voorsorteren op voorsorteerstrook 240 euro
   Op de busbaan rijden 140 euro
   Overschrijden doorgetrokken streep 240 euro
   Niet stoppen bij stopteken, rode lamp, vlag, etc. 380 euro
   Niet opvolgen van aanwijzingen 380 euro
   Geen richting aangeven 95 euro
   Blokkeren kruispunt 240 euro
   Meer dan 5 meter tussen sleep en voertuig 95 euro
   Niet plaatsen van gevarendriehoek 140 euro
   Niet rechts houden op de weg 240 euro
   Niet rijden op de daarvoor bestemde rijbaan 140 euro
   Te koop aanbieden van een auto waar verboden 190 euro
   Op rijstrook rijden in strijd met rood kruis 240 euro
   Door rood bij verkeerslicht rijden, door rood licht/knipperlicht bij brug rijden of door rood knipperlicht bij overweg rijden 240 euro
   Handheld bellen 240 euro
   Inhalen vlak voor/op een zebrapad380 euro
   Rechts inhalen 240 euro
   Achteruitrijden waar dat niet mag 380 euro
   Gebruik maken van de berm 140 euro
   Keren waar dat niet mag 380 euro
   Over de vluchtstrook of vluchthaven rijden 380 euro
   Op de vluchtstrook of vluchthaven stilstaan 240 euro
   Stilstaan op de rijbaan 380 euro
   Met een voertuig dat niet sneller kan rijden dan 60 kilometer per uur, op de snelweg/autoweg 380 euro
   Niet rechts houden 140 euro
   Op de rijstrook rijden in strijd met rood kruis 240 euro

   Overschrijding van gewicht

   Boetebedrag
   < 10 procent 11 t/m 20 procent 140 euro
   21 t/m 30 procent 210 euro
   31 t/m 40 procent 310 euro
   41 t/m 50 procent 470 euro
   > 50 procent 700 euro
   Overschrijding van afmeting (C17 t/m C19) 1000 euro

   Lichten

   Boetebedrag
   Geen achterlicht bij nacht buiten bebouwde kom 140 euro
   Geen achterlicht bij nacht in bebouwde kom 95 euro
   Geen achterlicht overdag bij belemmerd zicht 140 euro
   Geen dim of grootlicht bij nacht buiten bebouwde kom 140 euro
   Geen dim of grootlicht bij nacht (bebouwde kom) 95 euro
   Geen dim of grootlicht bij nacht (belemmerd zicht) 140 euro
   Geen verlichte achtertekenplaat bij nacht 45 euro
   Groot licht voeren wanneer verboden 140 euro
   Misachterlicht voeren als dit niet is toegestaan 140 euro
   Onbevoegd voeren blauw zwaai- of knipperlicht 140 euro
   Signalen geven op niet toegestane wijze 140 euro

   Parkeren en stilstaan

   Boetebedrag
   Fout parkeren 95 euro
   Fout parkeren bij blauwe streep 95 euro
   Op een invalidenparkeerplaats 370 euro
   Met gevaar voor anderen 140 euro
   Zonder geld in de parkeermeter te doen 95 euro

   Bumperkleven

   Boetebedrag
   Snelheid tot 80 kilometer per uur 280 euro
   80 kilometer per uur boven de 3 meter 430 euro
   100 kilometer per uur t/m 120 kilometer 600 euro

   Te hard rijden buiten de bebouwde kom

   Km/h te hard Zonder wegwerkzaamheden Met wegwerkzaamheden
   724 euro 37 euro
   832 euro 45 euro
   937 euro 53 euro
   1043 euro 63 euro
   1150 euro 73 euro
   1257 euro 79 euro
   1367 euro 90 euro
   1490 euro 113 euro
   15100 euro 121 euro
   16110 euro 133 euro

   Te hard rijden binnen de bebouwde kom

   Km/h te hard Zonder wegwerkzaamheden Met wegwerkzaamheden
   727 euro 46 euro
   834 euro 54 euro
   940 euro 63 euro
   1048 euro 75 euro
   1154 euro 85 euro
   1263 euro 95 euro
   1372 euro 107 euro
   1495 euro 133 euro
   15105 euro 146 euro
   16115 euro 158 euro