Wie zich niet aan de regels houdt, kan een bekeuring krijgen. Vaak gaat het om lichte vergrijpen, zoals te hard rijden, het niet dragen van een gordel, het niet dragen van een helm of het fietsen zonder licht. Daarmee brengt de automobilist anderen in gevaar. Er zijn ook boetes voor bijvoorbeeld wildplassen, maar deze nemen we niet mee in de lijst. We beperken ons tot verkeersmisdrijven met de auto.

Een bekeuring ontvangen, en nu?

Een boete of bekeuring wordt ook wel eens een transactievoorstel genoemd. Bij een overtreding of een licht misdrijf stuurt de officier van justitie vaak een transactievoorstel. Dit is nog geen opgelegde straf, maar een manier om strafvervolging te voorkomen. Het ontvangen van een transactievoorstel wordt niet officieel vastgelegd. Het komt dus niet op een strafblad terecht.

De boete wordt verstuurd met een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Deze moet betaald worden. Zo koopt men de strafvervolging voor het strafbare feit af. Tegen een voorstel kan niet in beroep worden gegaan, maar wel geweigerd. Dan brengt de officier van justitie de zaak voor de rechter.

In beroep gaan tegen een verkeersboete

Denkt de automobilist onterecht een boete te hebben ontvangen? Dan kan deze in beroep gaan tegen de verkeersboete. Dit kan tegenwoordig ook digitaal. Het Digitaal Loket Verkeer bestaat al een aantal jaar en is opgezet door het CJIB, het Openbaar Ministerie en de politie. Wie een boete heeft ontvangen en het er niet mee eens is, kan binnen een paar stappen een beroep indienen. Dit is vrij eenvoudig en er komt geen papier of postzegel aan te pas.

<p>Bezwaar maken kan via de website van OM. Log in met behulp van de DigiD en het CJIB-nummer op de brief. Eenmaal ingelogd doorloopt men een aantal stappen en geeft de overtreder aan waarom hij of zij het niet eens is met de boete. Daarbij kan gevraagd worden om eventuele bewijsstukken. Flitsfoto’s zijn ook via dit loket op te vragen.</p>

Te laat betalen

Wat gebeurt er als iemand te laat betaalt? In eerste instantie ontvangt men een eerste aanmaning. Wie ondanks herhaalde herinneringen niet betaalt, kan een gerechtsdeurwaarder op de stoep verwachten. Deze deurwaarder kan zonder tussenkomst van de kantonrechter beslag leggen op goederen, inkomsten of vermogen.

Als de waarde van de goederen, inkomsten of vermogen te laag is, of de boete om andere redenen niet geïnd kan worden, legt de kantonrechter of de officier van justitie een dwangmaatregel op. Dat kan bijvoorbeeld het innemen van het rijbewijs zijn. Wat hardere straffen zijn onder meer het buiten gebruik stellen van het voertuig, gijzeling of hechtenis.

De politie neemt altijd schriftelijk contact op om een laatste kans te bieden de boete te betalen. Geeft de overtreder dan nog niet toe, dan past de politie meteen het dwangmiddel toe. Veel mensen denken dat deze straf in plaats van de boete komt, maar dat is niet waar. De toepassing van het dwangmiddel betekent niet dat de verplichting tot betaling vervalt.

Een overzicht van openstaande boetes

Voor de meeste Nederlanders is het niet nodig, omdat ze meestal niet meerdere overtredingen kort achter elkaar begaan, maar in principe is er een overzicht van openstaande boetes beschikbaar. Dit overzicht is op te vragen op de website van het CJIB.

Een overzicht opvragen kan door het digitale formulier Aanvraag Overzicht Openstaande Zaken in te vullen. Daar moeten enkele gegevens op worden ingevuld. Dit formulier wordt digitaal verstuurd naar het CJIB en de aanvraag wordt in behandeling genomen.

Met een boete op naam naar het buitenland

Staat er een boete op naam van de reiziger? Dan kan de reiziger niet naar het buitenland. Bij de uitreiscontrole controleert de Koninklijke Marechaussee of er nog boetes openstaan. Deze boetes moeten bij het uitreizen meteen betaald worden. Dit geldt voor de boetes die worden geïnd door het CJIB. Pas als de boete is betaald, kan de reiziger zijn weg vervolgen.

Een volledig overzicht

Soort vergrijpBoetebedrag
Rijden zonder autoverzekering400 euro per keer (maximaal 1200 euro per jaar).
Het niet dragen van de autogordel140 euro
Kind onjuist vervoeren140 euro
Verkeerd gebruik van de autogordel of kinderbeveiligingssysteem140 euro
1 ondeugdelijke band
2 ondeugdelijke banden
3 ondeugdelijke banden
4 ondeugdelijke banden
140 euro
210 euro
310 euro
470 euro
Ondeugdelijke vering of schokdemping140 euro
Geen of ongeldig keuringsbewijs
Geen geldig kentekenbewijs
140 euro
380 euro
Kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar45 euro
Kentekenbewijs niet kunnen tonen45 euro
Ondeugdelijke kentekenplaten140 euro
Inhalen waar verboden (F1)240 euro
Parkeren op taxistandplaats
Parkeren waar alleen laden/lossen is toegestaan
Parkeren waar verboden
Stilstaan waar verboden
95 euro
95 euro
95 euro
95 euro
Inrijden waar verboden
Keren waar verboden
Tegen rijrichting inrijden
Verplichte rijrichting negeren
95 euro
140 euro
140 euro
95 euro
Geen voorrang verlenen bij stopbord240 euro
Geen voorrang verlenen bij haaientanden
Niet stoppen voor stopstreep
Niet voorsorteren op voorsorteerstrook
Op de busbaan rijden
Overschrijden doorgetrokken streep
240 euro
95 euro
240 euro
140 euro
240 euro
Niet stoppen bij stopteken, rode lamp, vlag, etc.380 euro
Niet opvolgen van aanwijzingen380 euro
Geen richting aangeven95 euro
Blokkeren kruispunt240 euro
Meer dan 5 meter tussen sleep en voertuig95 euro
Niet plaatsen van gevarendriehoek140 euro
Niet rechts houden op de weg240 euro
Niet rijden op de daarvoor bestemde rijbaan140 euro
Te koop aanbieden van een auto waar verboden190 euro
Op rijstrook rijden in strijd met rood kruis240 euro
Door rood bij verkeerslicht rijden
Door rood licht/knipperlicht bij brug rijden
Door rood knipperlicht bij overweg rijden
240 euro
240 euro
240 euro
Handheld bellen240 euro
Inhalen
Vlak voor/op een zebrapad
Rechts inhalen

380 euro
240 euro
Achteruitrijden waar dat niet mag380 euro
Gebruik maken van de berm140 euro
Keren waar dat niet mag380 euro
Over de vluchtstrook of vluchthaven rijden380 euro
Op de vluchtstrook of vluchthaven stilstaan240 euro
Stilstaan op de rijbaan380 euro
Met een voertuig dat niet sneller kan rijden dan 60 kilometer per uur, op de snelweg/autoweg380 euro
Niet rechts houden140 euro
Op de rijstrook rijden in strijd met rood kruis240 euro

Overschrijding van gewicht

< 10 procent 11 t/m 20 procent140 euro
21 t/m 30 procent210 euro
31  t/m 40 procent310 euro
41 t/m 50 procent470 euro
> 50 procent700 euro
Overschrijding van afmeting (C17 t/m C19)1000 euro

Lichten

Geen achterlicht bij nacht buiten bebouwde kom140 euro
Geen achterlicht bij nacht in bebouwde kom95 euro
Geen achterlicht overdag bij belemmerd zicht140 euro
Geen dim of grootlicht bij nacht buiten bebouwde kom140 euro
Geen dim of grootlicht bij nacht (bebouwde kom)95 euro
Geen dim of grootlicht bij nacht (belemmerd zicht)140 euro
Geen verlichte achtertekenplaat bij nacht45 euro
Groot licht voeren wanneer verboden140 euro
Misachterlicht voeren als dit niet is toegestaan140 euro
Onbevoegd voeren blauw zwaai- of knipperlicht140 euro
Signalen geven op niet toegestane wijze140 euro

Parkeren en stilstaan

Fout parkeren 95 euro
Fout parkeren bij blauwe streep95 euro
Op een invalidenparkeerplaats370 euro
Met gevaar voor anderen140 euro
Zonder geld in de parkeermeter te doen95 euro

Bumperkleven

Snelheid tot 80 kilometer per uur280 euro
80 kilometer per uur boven de 3 meter430 euro
100 kilometer per uur t/m 120 kilometer600 euro

Te hard rijden buiten de bebouwde kom

Km/h te hardZonder wegwerkzaamhedenMet wegwerkzaamheden
724 euro37 euro
832 euro45 euro
937 euro53 euro
1043 euro63 euro
1150 euro73 euro
1257 euro79 euro
1367 euro90 euro
1490 euro113 euro
15100 euro121 euro
16110 euro133 euro

Te hard rijden buiten de bebouwde kom

Km/h te hardZonder wegwerkzaamhedenMet wegwerkzaamheden
727 euro46 euro
834 euro54 euro
940 euro63 euro
1048 euro75 euro
1154 euro85 euro
1263 euro95 euro
1372 euro107 euro
1495 euro133 euro
15105 euro146 euro

Te hard rijden binnen de bebouwde kom

Km/h te hardZonder wegwerkzaamhedenMet wegwerkzaamheden
727 euro46 euro
834 euro54 euro
940 euro63 euro
1048 euro75 euro
1154 euro85 euro
1263 euro95 euro
1372 euro107 euro
1495 euro133 euro
15105 euro146 euro
16115 euro158 euro

Reader Interactions

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *