EN

Besparen op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is er geen vaste formule om de premie te bepalen. Verzekeraars doen veel moeite om risico's in te schatten en de beroepsgroep speelt daarbij een belangrijke rol, maar voor elke situatie moet er eigenlijk een nieuwe berekening met andere inschattingen worden gemaakt. Dat maakt deze verzekering natuurlijk net iets minder transparant, waardoor vergelijken sowieso al loont. Toch zijn er nog manieren om te besparen op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Hieronder doen wij van WA.nl ze uit de doeken.

De juiste keuzes maken

Kandidaat-verzekeringsnemers staan vaak voor een aantal keuzes die toch wel een grote invloed hebben op de te betalen premie. Het gaat dan bijvoorbeeld over het al dan niet meeverzekeren van het inlooprisico, maar ook om het vastleggen van het eigen risico. Hoe hoger dit eigen risico is, hoe meer er op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan worden bespaard.

Ook het verzekerd bedrag speelt natuurlijk een rol. De meeste beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars hanteren een maximum van 250.000, 500.000 of 1.000.000 euro. Het bepalen van het ideale maximumbedrag is afhankelijk van de werkzaamheden, het soort klanten, het risico op schade, het claimrisico enzovoort. Maak vooraf de juiste afwegingen en kies voor een passende dekking. De verzekeraar kan daarbij een hulp zijn.

Specifiek op het beroep afgestemd

Er kunnen met andere woorden grote dekkingsverschillen zijn en dat kan ook verregaande gevolgen hebben voor de hoogte van de premie. Sommige dekkingen zijn gewoon boventallig, zeker als ook leveringsvoorwaarden de aansprakelijkheid kunnen beperken, en dan is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering meteen ook onnodig duur. Een goede verzekeraar stemt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering af op het bedrijf. Vaak heeft hij ook kennis van de specifieke beroepsgroep en kan hij het risico veel beter inschatten, om zo tot een weldoordachte premie te komen. Daarom raden we aan om te kiezen voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die specifiek op het beroep is afgestemd. Ook qua dekking geeft dit de meeste zekerheid.

Een goed aanvraagdossier samenstellen

Verzekeraars moeten het risico kunnen inschatten en de kwaliteit van het aanvraagdossier speelt daarbij een grote rol. Schenk er de nodige aandacht aan. Zaken die ervoor kunnen zorgen dat een verzekeraar het risico lager inschat, zijn:

  • Het relevante opleidingsniveau van de bestuurders

  • De relevante werkervaring van de bestuurders

  • De algemene voorwaarden die door een advocaat werden opgesteld

  • Lopende overeenkomsten met opdrachtgevers

  • Bestaande risicoanalyses van lopende projecten

  • Enzovoort

Overhandig de verzekeraar alle relevante informatie. Zelfs wanneer het niet meteen een premievoordeel zou opleveren, kan hij de dekking beter aan de noden aanpassen en daar wint iedereen bij.

Maak gebruik van commerciële kortingen

Veel verzekeraars bieden allerlei voordelen aan die toch in een flinke besparing kunnen resulteren. Zo zijn er soms speciale acties waarbij starters het eerste halfjaar gratis krijgen. Het kan een goed idee zijn om voor zo'n verzekeraar te kiezen, maar controleer toch ook of deze verzekeraar op lange termijn toch echt goedkoper is. Hetzelfde geldt ook voor andere kortingen zoals pakketkortingen of kortingen voor wie meteen de jaarpremie wil betalen. Deze kortingen zijn soms wel vrij hoog, maar niet altijd maken ze het verschil.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen vergelijken

Er zijn soms toch grote prijsverschillen tussen verzekeraars en niet altijd vallen ze te herleiden tot dekkingsverschillen. Hierboven haalden we bovendien aan dat het niet slim is om zich alleen door dergelijke extraatjes te laten inspireren. Wij raden daarom aan om grondig de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen te vergelijken. Houd daarbij rekening met de premie, maar natuurlijk ook met de dekking. Het belangrijkste is uiteindelijk om de goedkoopste en best passende verzekering te kiezen en dat gaat enkel lukken via een gedegen vergelijking.

Veelgestelde vragen over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wat is het verschil tussen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die het bedrijf moet beschermen tegen allerlei schadeclaims, bijvoorbeeld omdat een van de werknemers een fout maakt. Hierbij zijn een aantal zaken niet verzekerd, zoals de schade aan voertuigen (hiervoor is er de autoverzekering) en schade bij adviserend werk. Zo'n bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is zeker belangrijk omdat het onder meer het kantoorrisico dekt. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een aanvullende verzekering die bovenop de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering komt en die enkele andere zaken wel dekt. Het gaat dan bijvoorbeeld om schade die een belastingadviseur met een slecht advies veroorzaakt of schade omdat een architect een berekeningsfout heeft gemaakt. De risico's bij dergelijke beroepsgroepen zijn heel groot en hierdoor is het berekenen van de premie altijd maatwerk.

Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Voor de meeste ondernemers is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet verplicht, maar voor een aantal beroepen is dat wel het geval. De verzekering is dan vooral verplicht om hun klanten te beschermen. Het gaat onder andere om bemiddelaars in hypothecair krediet en bemiddelaars in zorgverzekeringen.

Voor wie is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering interessant?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is er vooral voor vrije beroepsbeoefenaars die intellectueel werk verrichten. Het gaat onder andere om consultants, HR-managers, IT-adviseurs et cetera.

Hoe hoog is het eigen risico bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Dit is maatwerk en kan sterk verschillen. Sommige grote bedrijven kunnen perfect een eigen risico van 2.500 euro per schadegeval dragen, terwijl een zzp'er liever een heel klein eigen risico heeft. Dit moet steeds met de verzekeraar worden besproken.

Zijn er bijzonderheden voor mijn eigen algemene voorwaarden?

Vaak verplichten verzekeraars het om algemene voorwaarden te hanteren en daarbij ook zelf de aansprakelijkheid te beperken. Sommige verzekeraars bieden tegen betaling ook hulp aan bij het opstellen daarvan. Onthoud verder dat het contractueel uitbreiden van de eigen aansprakelijkheid altijd voor eigen rekening is. Wie afspraken maakt die ongunstiger zijn dan de aansprakelijkheidsregels die uit de wet volgen, kan dan niet bij de verzekeraar aankloppen. Net daarom is het belangrijk om toch ook even juridisch advies in te winnen.