EN

Kosten van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De kostprijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afhankelijk van talloze factoren. Vaak geven verzekeraars aan dat ze al een BAV-verzekering aanbieden vanaf twee of drie tientjes per maand. Dat is mooi, maar eigenlijk zeggen zo'n bedragen niks. Om dat te begrijpen is het handig om te weten waarmee verzekeraars zoal rekening houden.

Kosten op basis van specifieke beroepsgroepen

Een BAV-verzekering wordt altijd afgestemd op specifieke beroepsgroepen. Van elke beroepsgroep kan een verzekeraar min of meer inschatten hoe groot het risico op een schadeclaim is en hoe hoog zo'n schadeclaims kunnen zijn. Daarbij zijn sommige beroepen natuurlijk een stuk risicovoller dan andere. Een door een advocaat of ingenieur gemaakte fout kan dan ook in veel meer schade resulteren dan een fout die door een tekstschrijver werd gemaakt. Natuurlijk zal een tekstschrijver dan ook een minder hoge premie moeten betalen, dat is net zo eerlijk.

Andere risicobepalende factoren

Natuurlijk speelt niet alleen het uitgeoefende beroep een rol. Een advocaat die voor miljoenenbedrijven werkt, zal bij een fout sneller veel schade veroorzaken dan een advocaat die vooral burenruzies oplost. De verzekeraar verzamelt vaak talloze gegevens om de premie te berekenen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • De relevante ervaring van de bestuurders

  • De relevante studies van de bestuurders

  • Het aantal medewerkers in de onderneming

  • De hoedanigheid van de klanten van de onderneming

  • De jaaromzet van de onderneming

  • Enzovoort

Verzekerd bedrag

De verzekerde som is telkens beperkt tot een maximaal bedrag per jaar. Hoe hoger dit bedrag is, hoe hoger de premie zal zijn. Vaak gaat het om bedragen die schommelen van 250.000 tot 1.000.000 euro. Bij sommige verzekeraars is het ook mogelijk om dit bedrag zelf aan te passen zodat er een passende dekking is, maar de premie tegelijkertijd ook beperkt wordt gehouden.

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt meestal tussen 250 en 1.000 euro, maar kan bij sommige verzekeraars nog flink worden opgetrokken. Het gaat heus niet altijd om miljoenenclaims en algemene voorwaarden kunnen al enige bescherming bieden, waardoor zo'n eigen risico procentueel zwaar kan doorwegen bij kleine claims. De verzekeraar vindt dat natuurlijk interessant en dat resulteert dan weer in een lagere premie. Anderzijds kan natuurlijk niet iedere zzp'er zomaar eventjes 1.000 euro missen. Ga daarom zelf even na welk eigen risico wenselijk is en vraag eventueel verschillende offertes op.

Kortingen en voordelen

Net zoals particulieren kunnen ook zakelijke verzekeringsnemers recht hebben op kortingen. Zeker voor starters zijn er soms mooie acties waarbij een verzekeraar voordelen aanbiedt. Zo vonden we bijvoorbeeld acties waarbij verzekeringsnemers zes maand gratis een BAV-verzekering kregen. Het doel van de verzekeraar is natuurlijk om een nieuwe trouwe klant aan te trekken, maar het blijft natuurlijk wel mogelijk om de verzekering op te zeggen en over te stappen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen vergelijken

Wie verschillende offertes opvraagt, zal merken dat er soms alsnog grote prijsverschillen zijn. Dat komt omdat elke verzekeraar op een andere manier zaken berekent. Ze gebruiken soms andere data en hierdoor schatten ze het risico, en zo ook de premie, anders in. Hierdoor kan het perfect dat de ene verzekeraar de goedkoopste premie voor een notaris heeft en de andere verzekeraar de goedkoopste premie voor een projectmanager. Verschillende offertes opvragen en alles goed vergelijken, is daarom aanbevolen.

Meer informatie over het vergelijken van de BAV-verzekering

Veelgestelde vragen over de BAV-verzekering

Heb ik naast mijn BAV-verzekering nog een particuliere aansprakelijkheidsverzekering nodig?

Ja. Het zijn twee individuele verzekeringen die geen verband met elkaar hebben. Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering dekt dus niet de beroepsaansprakelijkheid, maar omgekeerd geldt hetzelfde.

Gelden er acceptatiecriteria ten opzichte van een BAV-verzekering?

Ja. Verzekeraars verzekeren in principe enkel doelgroepen die ze kennen en waarbij ze het risico goed kunnen inschatten. Daarnaast eisen ze dat de bestuurders relevante ervaring en/of studies kunnen voorleggen. Ook zaken zoals de jaaromzet of de omzetafhankelijkheid kunnen een rol spelen.

Dekt de BAV-verzekering ook schade veroorzaakt door werknemers?

Ja. De BAV-verzekering vergoedt de aansprakelijkheid voor financiële schade die anderen hebben opgelopen door fouten die werknemers in de uitoefening van hun beroep hebben gemaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om een werknemer die een fout advies geeft. Zaken zoals oplichting en fraude zijn logischerwijs uitgesloten.

Wat is een inloopdekking?

Sommige BAV-verzekeringen bieden een inloopdekking aan. Bij zo'n inloopdekking dekt de verzekeraar ook schadeclaims die tijdens de looptijd van de verzekering worden ingediend, maar al eerder hun oorsprong vonden. Hieraan worden uiteraard wel voorwaarden gesteld.

Dekt de BAV-verzekering ook administratieve betaalfouten?

De meeste verzekeraars zijn weinig bereidwillig om administratieve betaalfouten te verzekeren. Sommige verzekeraars doen het wel, maar dan met een lagere sublimiet per schadeclaim.