EN

Overstappen van BAV-verzekering

Door over te stappen naar een andere BAV-verzekering is het soms mogelijk om flink te besparen. Bovendien kan er in de jaren dat een onderneming actief is gewoon het een en ander veranderen. Nieuwe klanten, meer personeel of een hogere omzet: soms kan de huidige BAV-verzekering niet langer volstaan en is overstappen de juiste keuze. Wie wil overstappen, moet wel het een en ander weten.

Opzeggen van de BAV-verzekering

Voorafgaand aan het overstappen van de BAV-verzekering moet de huidige verzekering worden opgezegd. Bij veel BAV-verzekeraars is het zo dat de verzekering dagelijks op te zeggen is na het eerste jaar. In dat geval geldt er een opzegtermijn van één maand. In de polisvoorwaarden staat ook vaak dat de opzegging schriftelijk moet gebeuren. Wij raden sowieso aan om altijd met een aangetekende brief op te zeggen. Dat is nog steeds de veiligste oplossing.

Sommige verzekeraars zijn wel flexibeler en laten de eerste termijn van één jaar achterwege. Bij hen is het altijd mogelijk om de verzekering op te zeggen met een opzeggingstermijn van één maand. Ook dan raden we aan om een aangetekende brief te gebruiken.

Raadpleeg in ieder geval de polisvoorwaarden om de exacte opzegmodaliteiten en -termijnen na te gaan.

Inloop- en uitlooprisico bij de BAV-verzekering

Een belangrijk aandachtspunt bij het overstappen van een BAV-verzekering is het inlooprisico en het uitlooprisico (ook wel eens staartrisico genoemd). Het gaat om de situatie waarbij een schadeclaim wordt ingediend wanneer de verzekerde al bij een nieuwe verzekeraar is aangesloten, terwijl de schade ontstond toen hij nog bij de oude verzekeraar zat. Nagaan of er geen hiaat ontstaat, is essentieel bij het overstappen van BAV-verzekering.

Over het inloop- en uitlooprisico

Het inlooprisico heeft betrekking op schadeclaims die na de ingangsdatum van de BAV-verzekering in de bus vallen, maar die betrekking hebben op feiten die voor de ingangsdatum plaats hebben gevonden.

Het uitlooprisico heeft dan weer betrekking op schadeclaims die na de beëindigingsdatum van de BAV-verzekering in de bus vallen, maar die betrekking hebben op feiten die voor de beëindigingsdatum plaats hebben gevonden.

Verhouding tussen het in- en uitlooprisico

Nu werken de meeste BAV-verzekeraars volgens het claims-made-principe waarbij het moment waarop de claim wordt ingediend zal bepalen of de verzekeraar al dan niet dekking verleent. In principe zit het dan wel goed met het inlooprisico en is er dan ook geen uitlooprisico, maar afwijkingen zijn nog steeds mogelijk. Bovendien blijft het uitlooprisico belangrijk wanneer er geen nieuwe verzekering volgt, bijvoorbeeld bij de pensionering of wanneer een zzp'er terug overgaat naar een loondienstverband.

In ieder geval is het aangeraden om bij de overstap naar een andere BAV-verzekeraar na te gaan of het uitloop- of inlooprisico gedekt is. Steeds meer verzekeraars bieden een dekking voor het uitlooprisico en meestal kan het alsnog worden afgekocht. Belangrijk daarbij is ook het aantal jaren inloop- of uitloopdekking. Veel polissen voorzien bijvoorbeeld in een inloopdekking van 3 tot 5 jaar, wat niet voor alle claims zal volstaan.

Houd er bovendien rekening mee dat dit ook gevolgen kan hebben als er bij de nieuwe verzekeraar een ruimere of net minder ruime dekking wordt overeengekomen. Dan is het heel belangrijk om te weten welke verzekeraar (volgens welke dekking) zal vergoeden bij dergelijke historische claims. In de polisvoorwaarden staat vaak het een en ander te lezen over hoe zij zich ten opzichte van elkaar verhouden.

Zo werkt overstappen van BAV-verzekering

Overstappen van BAV-verzekering is niet zo ingewikkeld, maar er zijn duidelijk wel een aantal zaken waarop de verzekerde moet letten. Onderstaand stappenplan geeft aan wat de verzekerde moet doen.

 1. Nieuwe BAV-verzekering kiezen

  Ga een overeenkomst aan met een nieuwe BAV-verzekeraar en zorgt dat deze nieuwe verzekering ingaat net voor de oude verzekering afloopt. Met een goede inloop- en uitloopdekking is een onverzekerde dag in principe geen ramp, maar onnodige risico's zijn nergens goed voor. Ga meteen ook na of het inlooprisico goed gedekt is.

  computer-opzoeken
 2. Oude BAV-verzekering opzeggen

  Gebruik een aangetekende brief om de oude BAV-verzekering op te zeggen. Bewaar een kopie en een verzendingsbewijs en vraag de oude verzekeraar om de opzegging te bevestigen. In principe loopt de BAV-verzekering 30 dagen na de opzegging af.

  Meld de aanrijding bij de vertegenwoordiger
 3. Overeenkomst over het uitlooprisico

  Wanneer het inlooprisico onvoldoende gedekt is bij de nieuwe verzekeraar (bv. te korte termijn) is het aangewezen om het uitlooprisico af te kopen bij de vorige verzekeraar. Dit moet worden gemeld vooraleer de verzekeringsovereenkomst afloopt. De verzekeraar bepaalt vervolgens de tarieven en als er een overeenkomst wordt bereikt, kan het risico vervolgens worden uitgekocht. Sommige polissen voorzien standaard een uitlooprisicodekking dus dat zit dan net zo goed.

  geld-uitwisselen

Conclusie over het overstappen van BAV-verzekering

Het overstappen naar een andere BAV-verzekering is niet moeilijk en het kan een flinke besparing opleveren. Vaak geldt er een beperkte opzegtermijn van slechts één maand. Wel moet er rekening worden gehouden met het zogeheten inloop- en uitlooprisico. Om problemen te voorkomen, is het dan ook aan te raden om vooraf goed te overleggen met de nieuwe aansprakelijkheidsverzekeraar. Soms is het uitlooprisico standaard niet gedekt, maar kan dit wel worden afgekocht. Het is aan te raden om gebruik te maken van deze mogelijkheid.

Veelgestelde vragen over de BAV-verzekering

Waarom volstaat een inlooprisicodekking van 3 jaar niet altijd?

De algemene verjaringstermijn bedraagt in Nederland twintig jaar. Met andere woorden bestaat het risico dat een heel oude schadeclaim in de bus valt, terwijl de nieuwe verzekeraar enkel schades vergoedt die drie jaar voor de inwerkingtreding van de nieuwe verzekeringsovereenkomst ontstonden. Daarom is het aangeraden om bij elke BAV-verzekeraar een goede uitlooprisicodekking te voorzien.

Aan welke voorwaarden moet mijn BAV-verzekering voldoen?

In principe is een BAV-verzekering niet verplicht en geldt hier de contractvrijheid: de verzekeringsnemer en de verzekeraar bepalen zelf de inhoud van de verzekering. In sommige gevallen gelden er wel specifieke eisen ten aanzien van de BAV-verzekering. Dat is bijvoorbeeld het geval voor hypotheekbemiddelaars. Zij moeten een BAV-verzekering hebben die minstens 460.000 euro per gebeurtenis dekt en minstens 750.000 euro per jaar (2020).

Wat is het verschil tussen een BAV-verzekering en een CAR-verzekering?

Een CAR-verzekering (Construction All Risk) is een branchespecifieke aansprakelijkheidsverzekering voor klussenbedrijven en aannemers. Het dekt de aansprakelijkheid bij bouwwerkzaamheden en dekt meteen alle risico's die daarmee verband houden en dit voor alle bij het bouwproces betrokken partijen. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt enkel dekking wanneer de verzekerde een beroepsfout maakt en daarbij schade veroorzaakt, zoals een architect die een tekenfout maakt.

Dekt de BAV-verzekering ook schade aan spullen of mensen?

Meestal niet. De BAV-verzekering dekt de financiële schade. Voor schade aan spullen of mensen is er de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB).

Wat is het verschil tussen de gewone BAV-verzekering en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers?

Het gaat in beide gevallen om een BAV-verzekering, maar die laatste is beter aangepast aan de noden van zzp'ers die vaak minder omzet hebben en geen personeel in dienst hebben. De dekking is vaak beperkter en de premie lager. Dat wil nog niet automatisch zeggen dat elke BAV-verzekering voor zzp'ers een betere keuze is. Inhoudelijk vergelijken blijft gewoon heel belangrijk.