EN

Verzekeraars voor de BAV-verzekering

De BAV-verzekering is voor sommige beroepsgroepen verplicht, maar voor vrijwel alle vrije beroepen aangeraden. Het gaat om een maatwerkpolis waarbij vergelijken niet zo eenvoudig is. Natuurlijk blijft het wel mogelijk om verschillende offertes op te vragen. Bovendien heeft elke verzekeraar eigen specialismen. Hieronder zijn de verschillende BAV-verzekeraars te vinden en hebben we aangegeven in welke beroepsgroepen zij eventueel zijn gespecialiseerd.

Allianz

De Allianz BAV-verzekering biedt een ruime bescherming en vergoedt naast de geleden schade ook de kosten van juridische bijstand en juridisch verweer. Inloop, uitloop en het kantoorrisico zijn optioneel te verzekeren. Er is bovendien geen dekking in de Verenigde Staten en Canada en er is een eigen risico. Dit alles wordt afgesproken in samenspraak met de Allianz-adviseur. De BAV-verzekering van Allianz is er in het bijzonder voor volgende beroepsgroepen:

 • Accountants

 • Adviseurs

 • Advocaten

 • Architecten

 • Interim-managers

 • Ingenieurs

 • ICT'ers

 • Notarissen

 • Schade-experts

BAVAM-polis van de Vereende

De Vereende is gespecialiseerd in het verzekeren van bijzondere zaken die moeilijk te verzekeren zijn. Zo bieden ze met hun zogenaamde BAVAM-polis een BAV-verzekering aan voor beroepen in de financiële dienstverlening en voor makelaars en taxateurs in onroerende zaken. Enkel volgende beroepsgroepen kunnen dan ook bij de Vereende terecht:

 • Assurantiebemiddelaars

 • Bemiddelaars bij financieringen

 • Bemiddelaars in sparen en betalen

 • Hypotheekbemiddelaars

 • Financieel planners

 • Makelaars in onroerende zaken

 • Taxateurs in onroerende zaken

Er is een eigen risico voorzien en meestal is het mogelijk om het eigen risico te verhogen, maar dit verschilt van beroepsgroep tot beroepsgroep.

Centraal Beheer

Centraal Beheer is in 2019 door het Verbond van Verzekeraars uitgeroepen tot beste zakelijke schadeverzekeraar en ook de BAV-verzekering van Centraal Beheer verdient de nodige aanbeveling. Voor ondernemingen tot 20 medewerkers is het mogelijk om deze verzekering online af te sluiten, maar grotere verzekeraars moeten even een beroep doen op een adviseur. De BAV-verzekering focust op zzp'ers en mkb'ers in de dienstverlening met uitzondering van bedrijven en beroepen in de vastgoedsector, financiële dienstverlening, juridische dienstverlening, incassosector, medische sector en octrooibureaus. Eventuele schade kan steeds telefonisch worden gemeld.

De Goudse

De Goudse biedt een BAV-verzekering aan, maar enkel voor een beperkt aantal beroepen en bedrijven met een omzet van maximaal 2 miljoen euro per jaar. Bij deze BAV-verzekering bedraagt het eigen risico 750 euro en is er de keuze tussen een verzekerd bedrag van 250.000, 500.000 of 1.000.000 euro per aanspraak. De BAV-verzekering van De Goudse is een optie voor volgende beroepsgroepen:

 • Juridische beroepen zoals advocaten en juridische adviseurs

 • Technische beroepen zoals ingenieurs en architecten

 • Financiële beroepen zoals accountants en boekhouders

 • Fiscale beroepen zoals belastingadviseurs

 • Advies- en interimmanagement zoals W&S-bureaus en projectmanagers

 • ICT-beroepen zoals softwareontwikkelaars en programmeurs

Interpolis

De BAV-verzekering van Interpolis wordt volledig afgestemd in functie van de beroepsvereniging. Een pluspunt is het unieke startersvoordeel waarbij de BAV-verzekering het eerste halfjaar gratis is. Er is een uitloop van vijf jaar voorzien en er is ook een inloopdekking. De verzekering biedt dekking in Europa en is iedere dag op te zeggen. Verder is er een eigen risico voorzien, maar de exacte voorwaarden verschillen wel per beroepsgroep. Er zijn onder andere standaardvoorwaarden voorzien voor accountants, advocaten, architecten en ingenieurs en economische- en organisatieadviesbureaus.

ING

ING heeft een ruime collectie zakelijke verzekeringen en de BAV-verzekering kan dan ook niet ontbreken. Het is een onderdeel van het zekerheidspakket voor zzp'ers en het mkb en het heeft een verzekerd bedrag van 500.000 euro per claim en 1 miljoen euro per jaar. Voor sommige beroepen geldt er ook een eigen risico, maar dit is afhankelijk van de individuele polisvoorwaarden. De BAV-verzekering van ING is er alleen voor ondernemers met maximaal 50 medewerkers en met een omzet van minder dan 10 miljoen euro. Bovendien moet het gaan om een van de volgende beroepen of ondernemingen:

 • Administratiekantoor (m.u.v. verlenen van belastingadvies)

 • Automatiseringsadviseur

 • Beroepscoach (enkel indien aangesloten bij het NOBCO)

 • Bewindvoerder

 • Communicatieadviseur

 • Controller

 • Financieel planner of echtscheidingsadviseur

 • ICT-consultant

 • Incassokantoor

 • Inkomensbeheerder

 • Interim-manager

 • Juridisch adviseur

 • Marketingadviseur

 • Mediator

 • Organisatieadviseur

 • Vertaalbureau

Nationale Nederlanden

De BAV-verzekering van Nationale Nederlanden verzekert automatisch het voorrisico mee en is geschikt voor zowel zzp'ers als het mkb. Het uitlooprisico is niet standaard verzekerd maar kan optioneel wel worden toegevoegd. Het hanteren van algemene voorwaarden is niet verplicht, maar er geldt wel een eigen risico dat optioneel te verhogen is. Hierbij is het een en ander afhankelijk van de beroepsgroep waarin de verzekerde actief is. Goed om te weten is dat er ook een pakketkorting is van 10% wanneer er minstens twee verschillende zakelijke verzekeringen worden afgesloten.

Univé beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers van Univé is een BAV-verzekering die verschillende vormen van beroepsaansprakelijkheid dekt. Het gaat natuurlijk om de financiële gevolgen van gebrekkige diensten, foute producten of verkeerd advies. Eventuele advocaatkosten en de kosten van verweer zijn naast de feitelijke schadekosten gedekt. Aanvullend is ook de uitloop te verzekeren. Dit zorgt ervoor dat de aansprakelijkheid voor huidige opdrachten of overeenkomsten ook verzekerd is wanneer de verzekeringsovereenkomst wordt stopgezet, bijvoorbeeld omdat de verzekeringsnemer met pensioen gaat. Hieraan worden natuurlijk wel eisen gesteld.

VvAA-beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De VvAA-beroepsaansprakelijkheidsverzekering is er enkel voor medische beroepsbeoefenaars. VvAA biedt specifieke verzekeringen aan voor huisartsen, medici, paramedici, GGZ-professionals, tandartsen, verloskundigen, dierenartsen en medische instellingen. Deze verzekeringen zijn volledig op hun afgestemd. Zo valt bijvoorbeeld ook het verlenen van noodhulp in het buitenland onder deze aansprakelijkheidsverzekering. Soms zijn aanvullende dekkingen wel noodzakelijk, bijvoorbeeld wanneer er ook cosmetische ingrepen plaatsvinden. Gelukkig kunnen de BAV-verzekeringen van VvAA helemaal op maat van medische beroepsbeoefenaars worden afgestemd.

Hiscox

Hiscox is een aanbieder van particuliere en zakelijke verzekeringen op maat. De dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Hiscox is daarbij opvallend ruim. Zowel de financiële schade als de zaakschade en de personenschade aan de opdrachtgever én aan derden is gedekt. Optioneel is het mogelijk om de eigen schade en de juridische kosten mee te verzekeren. Hiscox biedt beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen aan voor specifieke sectoren, waaronder ICT-ondernemers, managementconsultants, reclame- en communicatieprofessionals en uitgevers en omroepen.

Veelgestelde vragen over de BAV-verzekering

Is er een maximale dekking per jaar?

Meestal wel. Vaak bieden verzekeraars verschillende opties aan, maar het maximum verzekerd bedrag blijft wel beperkt. Bij de BA-verzekering is het maximaal verzekerd bedrag bijvoorbeeld gelijk aan tweemaal de maximumdekking per aanspraak. Bij een verzekerd bedrag van 250.000 euro is de verzekerde waarde dan ook beperkt tot 500.000 euro. Natuurlijk kunnen er wel meer dan twee claims per jaar worden ingediend.

Wat betekent een inloop bij de BAV-verzekering?

Als de BAV-verzekering een inloopdekking biedt, zijn feiten die voor de ingangsdatum plaatsvonden toch gedekt wanneer de aansprakelijkheidsclaim pas na de ingangsdatum volgt. De vereiste is wel dat de verzekerde hier nog niks over wist. Soms kunnen er extra voorwaarden of beperkingen gelden bij zo'n claims.

Welke uitsluitingen gelden er bij de BAV-verzekering?

Elke verzekeraar hanteert andere voorwaarden en zo ook andere uitsluitingen. Schade die het gevolg is van opzet, diefstal, vermogensdelicten, bedrog, valsheid in geschrifte of het niet behalen van toezeggingen zijn meestal niet gedekt. Win informatie in bij de verzekeraar of raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht.

Heb ik een BAV-verzekering nodig als ik een bv heb?

Ja. Het klopt dat een bv de persoonlijke aansprakelijkheid beperkt, maar het biedt geen volledige bescherming. Er zijn talloze situaties waarbij de bestuurder nog steeds persoonlijk aansprakelijk kan zijn. Het gaat daarbij vaak om faillissementgerelateerde materiën. Grote aansprakelijkheidsclaims kunnen natuurlijk in een faillissement resulteren en net daarom is een BAV-verzekering ook belangrijk voor wie zijn beroep via een bv uitoefent.

Waarom bieden de meeste BAV-verzekeraars geen dekking in de Verenigde Staten?

In de Verenigde Staten kunnen schadeclaims torenhoog oplopen en de werkelijke schade overtreffen. Een BAV-verzekering die ook dekking biedt in de Verenigde Staten is dan ook fors duurder, terwijl maar weinig bedrijven zo'n verzekering nodig hebben. Er zijn gelukkig wel oplossingen voor werelddekkingen inclusief de Verenigde Staten. Onder andere CNA Hardy biedt een aantal mogelijkheden aan.