EN

Geocaching en aansprakelijkheid

geocaching

Geocaching, een vorm van schatzoeken met behulp van een navigatiesysteem en geografische coördinaten, is ongelofelijk populair. Het is een recreatieve activiteit die door steeds meer mensen wordt beoefend. In een toenemend aantal gemeenten worden er schatten verstopt, gezocht en gelukkig ook gevonden. Veel gemeenten stimuleren dergelijke activiteiten, maar het is wel belangrijk dat het een en ander correct wordt beoefend. En daarvoor zijn er een aantal regels te respecteren.

  Richtlijnen voor geocaching

  De algemene regel is dat een schat enkel in de grond mag worden verstopt met de toestemming van de eigenaar van de grond. Dat kan een particuliere eigenaar zijn, maar bijvoorbeeld ook een gemeente. Veel gemeenten staan geocaching toe, maar hebben er alvast een aantal regels aan verbonden. Wie het goed doet en de richtlijnen respecteert, hoeft in principe geen problemen te verwachten. De exacte richtlijnen kunnen per gemeente verschillen, maar vertonen over het algemeen steeds een aantal gelijkenissen. Meestal gelden de onderstaande richtlijnen.

  • Er mag geen schade worden aangericht bij het plaatsen van een schat. Niet aan de natuur en niet aan de openbare of particuliere eigendommen.

  • De locatie van de schat moet te bereiken zijn via openbare paden of via de openbare weg.

  • De schat mag niet in de loopzone worden begraven.

  • In bepaalde gebieden mogen geen schatten worden geplaatst. Het gaat onder andere om hondenlosloopweides, schoolpleinen, begraafplaatsen, speelplaatsen enzovoort.

  • Een schat mag geen nadelige effecten hebben op de verkeersveiligheid.

  • De schat mag niet te diep worden begraven, bijvoorbeeld niet dieper dan 25 cm.

  • De schat mag niet te groot zijn, bijvoorbeeld niet groter dan 20 x 20 cm.

  • Particuliere gebouwen mogen geen overlast ondervinden van het geocachen.

  • De schat mag niet vervuilend zijn voor het milieu.

  • De plaatser moet de schat onderhouden. Als een cache geschonden is, moet de eigenaar de materialen verwijderen.

  Regelgeving geocaching

  In principe is het niet toegestaan om voorwerpen achter te laten en in te graven op de grond van iemand anders. Hierop wordt enkel een uitzondering gemaakt als de eigenaar van de grond zijn toestemming verleent. In ieder geval mag er geen overlast worden veroorzaakt, bijvoorbeeld aan omwonenden.

  Regels voor het plaatsen van een cache

  Om een schat te plaatsen, is er geen vergunning of ontheffing nodig. De toestemming van de eigenaar van de grond is wel vereist. Bovendien mag er geen milieuschade worden aangericht. Het is altijd aan te raden om schriftelijk toestemming te krijgen. Ook bij openbare gronden is de toestemming vereist. Veel gemeenten verlenen reeds vooraf hun toestemming voor het plaatsen van een cache, zodat ze niet voortdurend individuele aanvragen dienen te beantwoorden. Steevast zijn daar een aantal regels aan verbonden, regels waar je bij het plaatsen van een cache rekening mee moet houden. Neem de regels van de gemeente door en volg deze nauwgezet op.

  geocaching

  Toestemming boswachter bij natuurgebieden van Staatsbosbeheer

  Het wordt steeds drukker in de Nederlandse bossen, parken en duinen. Niet alleen komen boswachters er wandelaars tegen, maar ook echte schatzoekers. De algemene regel is dat geocaching in de natuurgebieden niet is toegestaan. Dit kan namelijk de natuur verstoren. Er zijn uiteraard ook uitzonderingen mogelijk, maar dit moet per geval worden bekeken. Daarom heb je de toestemming nodig van de bevoegde boswachter. Waar gemeenten vaak reeds vooraf hun toestemming verlenen om niet telkens weer individuele aanvragen te moeten behandelen, bekijkt de boswachter het liever geval per geval. De boswachter gaat dan na of de schat en de speurders die op de schat afkomen de natuur niet te veel verstoren.

  De bevoegde boswachter spoor je op door te surfen naar kaart.staatsbosbeheer.nl, waarna je de plaatsnaam ingeeft. Klik op het groene vlak en op “lees meer”. Daar vind je de contactgegevens van de boswachter. Je dient daarop de boswachter te mailen en om een goedkeuring te vragen. Bij de mail voeg je het volgende document (doc). Het gaat om een schriftelijke gebruikersovereenkomst waarbij je akkoord gaat met onder andere de volgende regels:

  • Het begraven van schatten is niet toegestaan

  • De schatten moeten zonder hulpmiddelen te bereiken zijn

  • De schatten mogen niet verder dan drie meter van een bestaand pad worden geplaatst

  • De plaatser is verantwoordelijk voor het onderhoud van de schat

  • Als de cache niet meer wordt gebruikt, moet de gebruiker dit verwijderen en dit melden bij de boswachter

  • De toestemming geldt voor zes jaar en kan eventueel worden verlengd. Bij de beëindiging van de overeenkomst dien je de cache te verwijderen.

  • Op de cachepagina moet het logo van de natuurbeheerder worden opgenomen, net als een link naar diens site.

  geocache

  Geocaching en aansprakelijkheid

  De persoon die een schat plaatst, is aansprakelijk voor het plaatsen van die schat. Dat wil zeggen dat hij of zij daarbij heel zorgvuldig moet zijn en moet voorkomen dat bijvoorbeeld omwonenden schade ondervinden. Ook moet de plaatser milieuschade voorkomen. Wie een schat zoekt, draagt in principe zelf het risico voor zijn activiteiten. Dat is enkel anders als er de plaatser iets te verwijten valt.

  Eigen verantwoordelijkheid van geocachers

  De meeste geocachingplatforms geven aan dat geocachers in principe zelf verantwoordelijk zijn voor het risico dat aan het vinden van de caches verbonden is. Als ze bijvoorbeeld de paden verlaten en in de natuur trekken, gebeurt dat op hun eigen risico. Het gaat er vooral om dat ze hun gezond verstand moeten gebruiken en altijd voorzichtig moeten zijn. Dit wil niet zeggen dat de persoon die de cache aanbrengt nooit verantwoordelijk is. Ook de plaatser moet er natuurlijk het hoofd bijhouden en bijvoorbeeld niet een cache plaatsen nabij een gevaarlijke afgrond.

  Aanbrenger is verantwoordelijk voor de cache

  Wie spullen achterlaat, is daar zelf voor verantwoordelijk. Laat dus geen illegale software achter en natuurlijk ook geen drugs, alcohol of ontplofbare materialen. Voeding is ook geen goed idee, want voor je het weet loopt iemand een voedselvergiftiging op. Wie dergelijke spullen achterlaat en daarmee een ander schade berokkent, kan daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

  Gemeente

  De meeste gemeenten bepalen uitdrukkelijk dat degene die de schat plaatst, zelf verantwoordelijk is voor wat hij heeft geplaatst. De eigenaar ontziet de gemeente van iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de plaatsing, de speurtocht en het vinden van de cache. Ook kan de gemeente de schat weghalen en kan de gemeente hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

  Staatsbosbeheer

  In de gebruikersovereenkomst die de plaatser aan de boswachter moet bezorgen, staat dat de plaatser aansprakelijk is voor alle schade. De plaatser verklaart hiermee akkoord te zijn en dus is deze afspraak geldig. In de gebruikersovereenkomst staat eveneens dat Staatsbosbeheer niet aansprakelijk is voor schade ontstaan aan de cache, bijvoorbeeld door terreinwerkzaamheden.

  FAQ over geocaching en de aansprakelijkheid bij geocaching

  Geocaching is een relatief recent fenomeen en zoals wel vaker roept dat vragen op, bijvoorbeeld over de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid. Het antwoord op een aantal veelgestelde vragen hieromtrent is hieronder te vinden.

  Wat is geocaching?

  Geocaching is een spel waarbij met behulp van een gps-ontvanger op zoek wordt gegaan naar een cache (verstopplaats). Wanneer de schat is gevonden, is het niet de bedoeling om de ligplaats ervan aan anderen te vertellen. Zo kunnen ook andere spelers naar de schat op zoek gaan. Als de schat is gevonden, legt men het op dezelfde plek terug of plaatst men een ander voorwerp. Soms laat men ook een bericht achter in bijvoorbeeld een logboek.

  Wie is er verantwoordelijk voor het beheer van een cache?

  Dat is afhankelijk van wat er is afgesproken met de grondeigenaar. Meestal wordt afgesproken dat de plaatser verantwoordelijk is voor het beheer van de cache. Vrijwel alle gemeenten benadrukken dat de verantwoordelijkheid volledig bij de plaatser ligt.

  Een cache ligt op een lastig te bereiken plek. Wie is er verantwoordelijk als ik mijn been breek bij het zoeken?

  Dat moet per geval worden nagegaan. Van de speler mag enerzijds enige vorm van voorzichtigheid worden verwacht. Het maakt deel uit van het spel dat de cache niet altijd even gemakkelijk te vinden of te bereiken is. Anderzijds moet ook de plaatser zijn verantwoordelijkheid opnemen. De vraag is vooral of er de plaatser iets te verwijten valt, bijvoorbeeld omdat hij geen rekening heeft gehouden met de richtlijnen van de boswachter. Als de plaatser iets te verwijten valt en dit de schade heeft veroorzaakt, kan de plaatser aansprakelijk worden gesteld.

  Mag iedereen een geocache plaatsen?

  Ja, zowel volwassenen als kinderen mogen een cache plaatsen. Daarbij moet er wel rekening worden gehouden met een aantal regels. De toestemming van de grondeigenaar is bijvoorbeeld nodig om een cache te mogen plaatsen.

  Mag ik bij het zoeken naar een geocache een natuurgebied doorkruisen?

  Dat is afhankelijk van de vraag of het doorkruisen van het natuurgebied al dan niet is toegestaan. Meestal is het verplicht om op de paden te blijven. Een voordeel is dat de caches van de boswachter ook niet te ver van de paden mogen worden geplaatst. Dat wil zeggen dat alle caches via de wegen en paden bereikbaar moeten zijn. Het is dus niet nodig om de paden en wegen te verlaten.