EN
Wat met de autoschade als de aansprakelijke bestuurder vlucht?

Wat met de autoschade als de aansprakelijke bestuurder vlucht?

De kern van het aansprakelijkheidsrecht is natuurlijk dat de partij die een fout maakt en daarbij schade veroorzaakt, die schade moet vergoeden. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een geparkeerde wagen wordt aangereden. De WAM-verzekering is verplicht dus de verzekeraar van de bestuurder zal dan de schade vergoeden. De Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen zorgt er op die manier voor dat de schadelijder altijd een schadevergoeding ontvangt, ook als de dader onvermogend is. Dat is zelfs het geval wanneer de dader dronken zou zijn: de WAM-verzekeraar zal de schade vergoeden en kan die nadien eventueel op de verzekerde verhalen. Wanneer de dader wegvlucht, is het natuurlijk ingewikkelder.

Verlaten plaats na verkeersongeval

Het doorrijden na een aanrijding is een misdrijf. Het is door de Wegenverkeerswet 1994 verboden. Na een aanrijding is de dader dan ook verplicht om eerst zichzelf en eventueel ook zijn motorvoertuig behoorlijk te identificeren. Het verbod geldt ook wanneer er enkel materiële schade is. Wel krijgt de dader nog maximaal 12 uur de tijd om zich vrijwillig bij de politie aan te melden. Dan wordt er geen strafvervolging ingesteld, tenzij de dader natuurlijk een slachtoffer in hulpeloze toestand heeft achtergelaten. De Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen en verlaten plaats ongeval geeft aan hoe een dader moet worden gestraft als er louter materiële schade is:.

Verlaten plaats na verkeersongeval en enkel materiële schade De eerste keer Recidive
Geringe materiële schade Geldboete van € 500,- Geldboete van € 750,- + 2 maanden onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid
Meer dan geringe materiële schade Geldboete van € 1.000,- Geldboete van € 1.500,- + 4 maanden onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een dader vlucht. Soms heeft het te maken met het bonus-malussysteem, waarbij de dader vreest een hogere premie te moeten betalen. De dader wil dan natuurlijk ook niet zelf de schade vergoeden. Het gedrag van de dader is verwerpelijk. Het kan echter ook dat de dader dronkenschap wil verdoezelen of gewoon niet eens een verplichte WA-verzekering heeft. Ten slotte kan er sprake zijn van overmacht. Denk bijvoorbeeld aan een dader die met grote haast zijn kind naar de spoedeisende hulp brengt. Als de dader nadien het nodige doet om zich alsnog bekend te maken, hoeft de dader niet automatisch tegen een sanctie aan te lopen.

Cascoverzekering bij autoschade zonder dader

Wanneer de schadelijder een cascoverzekering heeft, volstaat het om contact op te nemen met de cascoverzekeraar. Vaak is dat zelfs verplicht door de verzekeringspolis. De verzekeraar zal dan rechtstreeks de schade vergoeden conform de polisvoorwaarden. De verzekeraar treedt dan in de rechten van de schadelijder en kan zelf een claim indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Waarborgfonds Motorverkeer voor autoschade zonder dader

Als de dader zich niet meldt, wil dat niet zeggen dat het slachtoffer zonder een schadevergoeding achterblijft. In dat geval zal het Waarborgfonds Motorverkeer de schade vergoeden. De vereiste is wel dat de schade is veroorzaakt door een motorrijtuig zoals een auto of motor. Volg hiervoor onderstaand stappenplan.

 1. Verzamel bewijzen

  Na het ontdekken van de schade is het belangrijk om meteen bewijzen te verzamelen. Neem foto's van de schade, de wegomstandigheden, bandensporen, blikschade van het vluchtend voertuig, enzovoort. Vraag bijvoorbeeld ook naar de gegevens van getuigen.

  Foto's maken
 2. Doe aangifte

  Doe steeds aangifte van de feiten bij de politie. De aangifte kan online worden gedaan via de website www.politie.nl/aangifte. Het is belangrijk dat er tijdig aangifte wordt gedaan want anders zal het Waarborgfonds mogelijk niet vergoeden. In principe is daar maximaal 14 dagen de tijd voor. Wanneer de schadelijder de dader heeft gezien, maar niet de tijd had om het kenteken te noteren, moet er onmiddellijk aangifte worden gedaan.

  Doe aangifte
 3. Dien een claim in bij het Waarborgfonds Motorverkeer

  Een claim indienen kan online via de website www.waarborgfonds.vereende.nl. Bij materiële schade geldt er wel een eigen risico van 250 euro. Wettelijk gezien heeft een schadelijder tot drie jaar na het ontdekken van de schade de mogelijkheid om een claim in te dienen.

  Dien een claim in bij het Waarborgfonds Motorverkeer
 4. Afhandeling dossier

  Het Waarborgfonds Motorverkeer neemt zo snel mogelijk contact op met de schadelijder voor de verdere afhandeling en de uitbetaling. Hierbij treedt het Waarborgfonds Motorverkeer in de rechten van het slachtoffer. Dat wil zeggen dat ze het betaalde bedrag later kunnen terugvorderen wanneer de identiteit van de schuldige wordt vastgesteld.

  Afhandeling dossier

Veelgestelde vragen over materiële schade bij het doorrijden na een aanrijding

Vergoedt het Waarborgfonds Motorverkeer alleen bij schade aan motorrijtuigen?

Nee. De schade moet veroorzaakt zijn door een motorrijtuig, maar de schade moet niet aan een motorrijtuig zijn aangericht. Ook letselschade, schade aan een fiets of schade aan het hekwerk komt in aanmerking voor een vergoeding.

Vergoedt het Waarborgfonds Motorverkeer ook de schade bij joyriding?

Enkel wanneer de persoon die ongeoorloofd met het voertuig rijdt, de toegang met geweldpleging heeft verkregen. In het andere geval zal de autoverzekeraar van de eigenaar van de auto de schade vergoeden.

Vergoedt het Waarborgfonds Motorverkeer ook schade in het buitenland?

Dat kan, maar er gelden strikte voorwaarden. Bovenop de bestaande voorwaarden is het bijvoorbeeld vereist dat de schade in de Europese Unie is aangericht. Vervolgens moet er gekeken worden naar de wetgeving in het land van het ongeval. Vaak zal het niet mogelijk zijn om de materiële schade door een buitenlands fonds vergoedt te krijgen en dan kan het Waarborgfonds Motorverkeer een oplossing bieden. Neem bij twijfel contact op met het Waarborgfonds.

Vergoedt het Waarborgfonds Motorverkeer ook schade door elektrische fietsen?

Ja. Elektrische fietsen met trapondersteuning vallen onder motorrijtuigen. Ze zijn vrijgesteld van een verplichte verzekering, maar het Waarborgfonds Motorverkeer biedt eventueel een oplossing. Als het om een volledige elektrische fiets gaat, spreken we echter van een motorrijtuig. Hier is een WAM-verzekering wel verplicht en zal de WAM-verzekeraar in principe de schade vergoeden.

Vergoedt het Waarborgfonds Motorverkeer ook schade door een verloren lading?

Dat kan, maar het moet dan wel duidelijk zijn dat de lading verloren is door een ander motorrijtuig. Op een autosnelweg is die kans natuurlijk groter dan op een lokale weg, waar ook spelende kinderen groot afval achter kunnen laten. Tracht in ieder geval om bewijzen te verzamelen en de gegevens van eventuele ooggetuigen te noteren.