EN

Alles over de emissieklassen en de -norm voor scooters

Brandstofvoertuigen als auto’s en scooters stoten schadelijke gassen uit. Europa wil dit tegengaan om zo de klimaatopwarming te beperken. Dat doet het onder andere door middel van de Europese emissiestandaard. Europa bepaalt daarbij welke scooters nog mogen worden verkocht. De regels worden elke keer strenger en nieuwe scooters moeten dus steeds schoner worden.

Inhoud

  Oranje scooter voor een grijze muur

  Europese emissiestandaard voor scooters

  De Europese emissiestandaard is een bepaalde emissienorm die van kracht is in de Europese Unie. Deze norm wordt steeds strenger. Dat wil zeggen dat voertuigen aan steeds strengere eisen moeten voldoen en minder schadelijke stoffen mogen uitstoten. Deze emissiestandaard geldt niet alleen voor auto’s, maar ook voor scooters.

  Euro 2 (EURO II) en Euro 3 (EURO III)

   

  Scooters die voldoen aan deze oude normen mogen niet langer worden verkocht. Alleen de restvoorraden van deze oudere scooters konden nog enige tijd worden verkocht. Hoewel deze oude, vervuilende scooters niet aan de hedendaagse eisen voldoen, mogen ze wel nog steeds worden gebruikt. Ook kunnen ze nog altijd tweedehands worden gekocht en verkocht. Het verbod heeft namelijk enkel betrekking op nieuwe scooters.

  Euro 4 (EURO IV)

  Op 1 januari 2018 kwam er een verbod op scooters die voldoen aan de normen Euro 2 en Euro 3. Sindsdien mochten enkel nog scooters worden verkocht die aan de norm Euro 4 voldoen. Er was wel een overgangsmaatregel: zolang de restvoorraad strekt, mocht men de vervuilende scooters nog steeds verkopen. Scooters die aan de norm Euro 4 voldoen, hebben een ECU (electronic fuel injection). Hierdoor worden er minder schadelijke uitlaatgassen uitgestoten. Sinds 2020 is Euro 5 de standaard en mogen ook nieuwe scooters met de klasse Euro 4 niet langer worden verkocht (behoudens de verkoop van restvoorraden).

  Euro 5 (EURO V)

  Euro 5 is op dit moment de standaard voor nieuwe brommers en scooters. Veel fabrikanten hebben de motorblokken aangepast om aan deze norm te voldoen, waardoor scooters veel schoner zijn geworden. Scooters die aan deze norm voldoen, beschikken over complexe motormanagementsystemen en geavanceerde brandstofinjectieoplossingen. Het gaat om ingewikkelde aanpassingen. Dit alles leverde aanvankelijk flinke leveringsvertragingen op – ook corona had een impact –, maar intussen zijn deze vertragingen verleden tijd.

  Euro 6 (EURO VI)

  Momenteel hoeven scooters nog niet te voldoen aan een strengere norm (Euro 6). In de toekomst zal EURO 6 (EURO VI) echter de standaard worden en zal Euro 5 niet langer volstaan. Het is nog niet duidelijk wanneer dit het geval zal zijn. Wellicht zal men de norm Euro 6 baseren op de norm Euro 7 die voor personenauto’s zal worden toegepast. Experts menen dat de strengere norm voor scooters wellicht slechts op het einde van dit decennium zal worden ingevoerd.

  Gebruik van vervuilende scooters

  De bovenstaande Europese emissiestandaard geldt voor nieuwe scooters. Als je nog een oude scooter hebt die niet aan de toepasselijke standaard voldoet, mag je hier toch gewoon op blijven rijden. Ook kan je zo’n vervuilende scooter nog altijd tweedehands verkopen of kopen. Je kan ook nog altijd een scooterverzekering afsluiten voor deze vervuilende scooters. Echter, in Europa ontstaan er steeds meer milieuzones waar het niet is toegestaan om vervuilende voertuigen te gebruiken. Als je met een vervuilende scooter rijdt, ben je dus mogelijk niet overal welkom.

  Milieuzones en vervuilende scooters

  De meeste gemeenten met milieuzones beperken het toepassingsgebied tot vrachtauto’s en autobussen. Het gaat om vijftien Nederlandse gemeenten. Vier steden hebben daarnaast een milieuzone voor personenauto’s en bestelauto’s. Enkel Amsterdam en Den Haag hebben een milieuzone voor bromfietsen en snorfietsen. In sommige gevallen is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen. Meer informatie hieromtrent is te vinden op de websites van de gemeente Den Haag en van de gemeente Amsterdam.

  Veelgestelde vragen over de emissieklassen voor scooters

  In de wereld van de scooters heeft men het steeds vaker over de emissieklasse. Emissieklassen geven aan hoe schoon een voertuig is. Er zijn beperkingen met betrekking tot waar een voertuig met een bepaalde emissieklasse wel of niet mag rijden. En enkel schone scooters mogen nog nieuw worden verkocht. In deze FAQ willen we antwoord bieden op een aantal veelgestelde vragen over emissieklassen voor scooters.

  Wat gebeurt er als ik toch met een vervuilende scooter in een milieuzone rijd?

  De handhaving is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Hiervoor maakt men gebruik van camera’s en buitengewoon opsporingsambtenaren. Als je wordt betrapt op het illegaal met een vervuilende scooter in een milieuzone rijden, krijg je een boete. Het is het Centraal Justitieel Incassobureau die de boetes int. De boete bedraagt momenteel 74 euro (incl. administratiekosten).

  Geldt de Europese emissiestandaard ook voor elektrische scooters?

  Elektrische scooters hebben geen uitstoot en dus geldt er geen euroclassificatie. Elektrische scooters rijden schoon en worden niet verbannen door steden die milieuzones invoeren. Hierdoor is een elektrische scooter een milieubewuste aankoop waarmee je klaar bent voor de toekomst van scooterrijden.

  Zijn er nadelen aan de steeds strengere emissie-eisen?

  Voor het milieu zijn de steeds strenger wordende emissie-eisen een goede zaak. Het nadeel is echter dat fabrikanten gedwongen worden om nieuwe en dure technieken te ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat scooters flink duurder zijn geworden. Dit heeft ook gevolgen voor de premie van de scooterverzekering, want verzekeraars moeten meer betalen bij een ongeluk of een diefstal. Bovendien is de scooter nu nog geliefder bij dieven. Het belang van een goed scooterslot in combinatie met een goede scooterverzekering met diefstaldekking mag met andere woorden niet worden onderschat.

  Zijn er plannen om de tweedehands verkoop van vervuilende scooters aan banden te leggen?

  Nee, momenteel zijn er geen plannen om de tweedehands verkoop van vervuilende scooters aan te pakken. Echter, deze scooters zijn op steeds minder plaatsen welkom. Men hoopt dat ze uiteindelijk vanzelf uit het straatbeeld zullen verdwijnen.

  Hoeveel schoner is een scooter die voldoet aan de norm Euro 5?

  Dit verschilt per model. Door de bank genomen ligt de uitstoot bij een scooter die aan de norm Euro 5 voldoet een derde lager dan bij een scooter die aan de norm Euro 4 voldoet. Het verschil met de normen Euro 2 en Euro 3 is uiteraard nog groter. In de praktijk spelen echter nog andere factoren een rol als het over de uitstoot gaat, bijvoorbeeld het rijgedrag en het start-stopverkeer.