EN

Het scooterslot en de eisen van de scooterverzekering

Als je met een scooter op de openbare weg wil rijden, ben je verplicht om een scooterverzekering af te sluiten. De verplichte scooterverzekering dekt enkel je aansprakelijkheid als je schade veroorzaakt, bijvoorbeeld als je een voetganger aanrijdt met je scooter. Aanvullend kan je ook nog extra dekkingen toevoegen aan je scooterverzekering, zoals een diefstaldekking. Bij een diefstaldekking zal je verzekeraar het gebruik van een goedgekeurd scooterslot verplichten.

Inhoud

  Twee scooters waarvan een op slot is

  Het belang van een (goedgekeurd) scooterslot

  Een goedgekeurd scooterslot is van groot belang om je scooter te beschermen tegen diefstal. Wanneer je scooter niet goed beveiligd is, neemt het risico op diefstal toe. Dit kan niet alleen financiële gevolgen hebben, maar ook praktische problemen veroorzaken als je bijvoorbeeld naar je werk moet gaan. Door een goedgekeurd scooterslot te gebruiken, kun je ervoor zorgen dat je scooter veilig is gestald en dat je zonder zorgen op pad kunt gaan.

  Scooterdiefstallen in Nederland

  Er worden elk jaar meer scooters en brommers gestolen in Nederland. Volgens cijfers van het Nederlandse Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) werden er in 2019 maar liefst 15.565 brom-/snorfietsen en 1.970 motors/scooters gestolen. Dat is een stijging ten opzichte van de voorgaande jaren.

  Ook in de jaren 2020 en 2021 lagen de diefstalcijfers heel hoog. Voor die jaren gaat het echter om voorlopige cijfers, verduidelijkt het CBS. Mogelijk zullen ook de definitieve cijfers echter lager liggen dan 2019. Dit heeft vooral te maken met de gevolgen van de coronapandemie. Doordat we meer thuis waren, hadden dieven minder kansen om tweewielers te stelen. De verwachting is dat de stijging zich vanaf 2022 opnieuw verder zal zetten.

  Gestolen voertuigBrom-/snorfietsMotor/scooterTotaal
  201017 3452 46519 810
  201118 4052 43020 835
  201217 8452 15520 000
  201316 0702 24018 310
  201416 7451 99018 735
  201516 7602 09018 850
  201614 4001 78516 185
  201712 9301 84014 770
  201814 0751 94016 015
  201915 5651 97017 535
  202014 7001 91516 615
  202111 6951 79513 490

  Tips om de scooter op slot te zetten

  Ook scooters die netjes op slot zijn gezet, worden gestolen. Dat komt omdat sloten soms eenvoudig te omzeilen zijn of van een onvoldoende kwaliteit zijn. Je wil uiteraard dat je langdurig plezier beleeft aan je scooter en dus raden we aan om je scooter goed op slot te zetten. De onderstaande tips helpen om je scooter veilig op slot te zetten.

  1. Gebruik enkel een veilig scooterslot (minstens ART-3).

  2. Maak de scooter altijd vast aan een vast object, bijvoorbeeld een fietsenrek of een lantaarnpaal, zodat het niet gewoon met slot en al in een bestelbusje kan worden gegooid. Als dit niet mogelijk is, doe je de ketting door het achterwiel en niet door het voorwiel.

  3. Maak gebruik van twee sloten voor extra zekerheid, bijvoorbeeld een kettingslot en een schijfremslot.

  4. Bevestig een ketting altijd hoog van de grond.

  5. Plaats je scooter op een goed zichtbare locatie, maar niet in een mensenmassa. Op afgelegen locaties krijgen dieven alle tijd om het slot te forceren. In een grote mensenmassa kunnen dieven eenvoudig opgaan in de anonimiteit en zijn mensen vaak onoplettender.

   Zelfs met alle preventiemaatregelen is een scooterdiefstal niet altijd te voorkomen. Dieven worden steeds gewiekster en zullen mogelijk de scooter beschadigen om het toch maar te kunnen stelen. Daarom is het afsluiten van een scooterverzekering met een diefstaldekking aan te raden.

  Scooterverzekering en verplicht scooterslot

  Wanneer je scooterverzekering ook diefstal dekt, zal de verzekeraar bijna altijd het gebruik van een goedgekeurd scooterslot verplichten. Daarvoor verwijst men meestal naar het keurmerk van de stichting ART, een stichting waarin de verzekeraars zijn vertegenwoordigd. Er zijn soms gevallen waarbij je niet verplicht bent om je scooter op slot te doen, bijvoorbeeld als je de scooter in een afgesloten garage stalt. In de polisvoorwaarden lees je wanneer je je scooter op slot dient te doen en aan welke eisen het scooterslot moet voldoen. De meeste verzekeraars verplichten het gebruik van een enkel scooterslot, maar adviseren het gebruik van twee scootersloten.

  Scooter wel of niet op slot doen

  De verzekeraar is vrij om voorwaarden op te leggen met betrekking tot wanneer de diefstaldekking al dan niet geldt. Meestal dien je over een goedgekeurd slot te beschikken, bijvoorbeeld van de categorie ART-3. Sommige verzekeraars geven nadrukkelijk aan wanneer je de scooter op slot moet doen en wanneer dit niet verplicht is. Zo kan het dat je de scooter niet op slot hoeft te doen als je het parkeert in een afgesloten garage, maar wel als je het parkeert in een voortuin die eenvoudig vanaf de openbare weg toegankelijk is. Sommige verzekeraars houden het vaag en geven bijvoorbeeld aan dat je niet bent verzekerd als je “niet zorgvuldig met de brommer of brommersleutels omgegaan bent”. Het is niet altijd duidelijk wat de verzekeraar wil zeggen met onzorgvuldig.

  Diefstal en aangifte bij de scooterverzekeraar

   Bij een scooterdiefstal dien je steeds aangifte te doen bij de politie en bij de scooterverzekeraar. Je dient de originele sleutels van de brommer en van het ART-slot aan de verzekeraar te overhandigen. Eventueel moet je ook de aankoopfactuur van het ART-slot overhandigen. Daarnaast ben je meestal verplicht om alle delen van het kentekenbewijs in te leveren en moet je een afstandsverklaring ondertekenen. Als de scooter uiteindelijk toch wordt teruggevonden, is de verzekeraar de eigenaar van de scooter. De verzekeraar kan de scooter dan verkopen om een deel van de betaalde vergoeding terug te krijgen.

  Scooterdiefstal en vergoeding door de scooterverzekeraar

   Als je scooter wordt gestolen en je aan alle voorwaarden voor de diefstaldekking voldoet, zal je van de verzekeraar een vergoeding krijgen. Wat je krijgt, verschilt per verzekeraar en is te lezen in de polisvoorwaarden. Meestal krijg je slechts gedurende een heel beperkte tijd de nieuwwaarde van je scooter vergoed, bijvoorbeeld als de scooter jonger is dan een jaar. In het andere geval ontvang je de dagwaarde. De dagwaarde van de scooter is de waarde van de scooter op het moment dat het werd gestolen. De dagwaarde wordt meestal door een expert bepaald op basis van alle relevante factoren, zoals de leeftijd van de scooter, het type scooter, het aantal kilometers, het schade- en onderhoudsverleden en dergelijke meer. Vaak is er ook sprake van een eigen risico. Bij sommige verzekeraars is het eigen risico hoger als de scooter niet was vastgemaakt aan een in de grond verankerd voorwerp.

   Meestal ontvang je slechts een vergoeding nadat de scooter voldoende lang verdwenen is, bijvoorbeeld twintig of dertig dagen. Soms krijg je in de tussentijd ook een (eenmalige) vergoeding voor vervangend vervoer. Indien dit het geval is, ligt deze vergoeding vaak vrij laag. Deze vergoeding is vooral bedoeld om na het opmerken van de diefstal terug thuis te raken, bijvoorbeeld met een taxi of met het openbaar vervoer.

  Goedgekeurd slot gebruiken (ART-keurmerk)

  Er zijn heel wat verschillende soorten scootersloten te koop. Dit gaat van kettingsloten over kabelsloten tot beugelsloten. Er bestaan zelfs sloten met een geïntegreerd alarm. Spijtig genoeg hebben niet alle sloten een even goede kwaliteit. Daarom verplichten verzekeraars niet alleen om een scooterslot te gebruiken, maar ook om een kwalitatief goed slot te gebruiken. Goedgekeurde sloten dienen over het ART-keurmerk te beschikken. De verzekeraar geeft aan over welk ART-keurmerk het scooterslot dient te beschikken.

  Over de stichting ART

  De Stichting ART is een stichting die zich inzet om diefstal van tweewielers te voorkomen door middel van preventie. Hiervoor heeft het onder meer een keurmerk ontwikkeld. Het test sloten waarvoor een keuringsaanvraag werd ingediend, het certificeert goedgekeurde producten en het bevordert het gebruik van deze producten. Het bestuur van de stichting bestaat uit verzekeraars, de RAI Vereniging, het ANWB en de SKG-IKOB Certificatie B.V. Het is de organisatie SKG-IKOB die de testen uitvoert. Het voert daarbij zowel een laboratoriumtest als een aanvalstest uit.

   De stichting ART heeft de sloten ingedeeld in de categorieën 1 tot en met 5. Hoe hoger de categorie is, hoe beter het slot scoort op het gebied van diefstalpreventie. Scooterverzekeraars nemen in de polisvoorwaarden vaak op aan welke minimumcategorie het scooterslot dient te voldoen opdat de diefstaldekking zou gelden. Beter mag uiteraard ook, maar slechter niet. Is de bromfiets ongeacht het gebruik van een goedgekeurd slot toch gestolen? Doe dan altijd aangifte bij de politie en meld de diefstal bij de scooterverzekeraar.

  ART-1

  ART-1 wordt beschouwd als een minimale beveiliging of meeneembeveiliging. Je herkent dit aan het ART-logo met een enkele ster. Dit type slot voorkomt dat een dief de tweewieler gewoon kan opheffen en meenemen, maar is over het algemeen eenvoudig stuk te krijgen. Daarom zal dit type slot niet volstaan voor het beveiligen van een scooter.

  ART-2

  ART-2 is de minimale beveiliging voor fietsen. Het is te herkennen aan het ART-logo met twee sterren. Het biedt een degelijke beveiliging voor fietsen en het is vaak noodzakelijk om te genieten van de diefstaldekking binnen de fietsverzekering. Voor scooters zal dit type slot meestal niet volstaan.

  ART-3

  Voor een bromfietsverzekering of snorfietsverzekering moet het voor de diefstaldekking vaak gaan om een slot van de categorie ART-3. Ook voor duurdere fietsen wordt dit type slot soms door de verzekeraar verplicht. Dit type sloten is te herkennen aan het ART-logo met drie sterren.

  ART-4

  Een slot van de categorie ART-4, te herkennen aan het ART-logo met vier sterren, wordt door stichting ART aanbevolen voor motorfietsen die onderweg op slot worden gedaan. Dit type slot wordt ook aanbevolen voor de wat duurdere scooters. Men gebruikt deze sloten ook wel eens voor caravans, boten en trailers.

  ART-5

  Een slot van deze categorie wordt aanbevolen voor motorfietsen die thuis op slot worden gedaan. Dit type slot herken je aan het ART-logo met vijf sterren. Bij zwaardere motoren is het altijd aan te raden om te kiezen voor een slot met het keurmerk ART-5. Ook voor boten, caravans en trailers worden deze sloten wel eens gebruikt.

  Benodigd ART-slot

  Twijfel je welk type slot je nodig hebt? Raadpleeg dan altijd de polisvoorwaarden, daarin zal het een en ander duidelijk zijn gemaakt. Je kan ook de onderstaande geschiktheidsadviezen gebruiken. Hoewel een fietsslot met het keurmerk ART-1 kan worden gebruikt om een fiets op slot te doen, noemen wij dit type slot toch ongeschikt. Dit komt omdat het louter een meeneembeveiliging biedt. Dat is beter dan geen beveiliging, maar eigenlijk volstaat dit type beveiliging gewoon niet.

  Type slotFietsScooterMotorBootTrailerCaravan
  ART-1OngeschiktOngeschiktOngeschiktOngeschiktOngeschiktOngeschikt
  ART-2GeschiktOngeschiktOngeschiktOngeschiktOngeschiktOngeschikt
  ART-3GeschiktGeschiktOngeschiktOngeschiktOngeschiktOngeschikt
  ART-4GeschiktGeschiktGeschikt (onderweg)GeschiktGeschiktGeschikt
  ART-5GeschiktGeschiktGeschiktGeschiktGeschiktGeschikt

  Veelgestelde vragen over de eisen van de scooterverzekeraar ten aanzien van het scooterslot

  Als scooterrijder is het belangrijk om je scooter goed te beveiligen tegen diefstal. Maar welk scooterslot is geschikt en voldoet aan de eisen van de verzekeraar? En wat als je scooter toch wordt gestolen, hoe zit het dan met de scooterverzekering? In deze FAQ beantwoorden we al je vragen over het scooterslot en de scooterverzekering. Zo kun je zorgeloos en verzekerd op pad gaan met je scooter.

  Hoe weet ik of mijn slot door stichting ART is goedgekeurd?

  Als een slot over een ART-goedkeuring beschikt, zal er op het slot altijd een label of opdruk zijn bevestigd. Hierop staat het ART-keurmerk en een aantal sterren. Een slot met vijf sterren beschikt over het keurmerk ART-5, een slot met vier sterren over het keurmerk ART-4, enzovoort. Deze sterren geven aan voor welke categorie het slot is goedgekeurd. Het slot zal ook een viercijferig goedkeurnummer bevatten. Dit goedkeurnummer kan je vervolgens gebruiken om op de website van Stichting ART de goedkeuring te controleren. Opgelet: soms staat er “VERVALLEN” bij een slot. Dit is bijvoorbeeld het geval als het slot niet langer voldoet aan de gestelde eisen.

  Moet ik mijn scooter ook op slot doen als ik het in mijn garage plaats?

  Wanneer je de scooter op slot hoort te doen, verschilt per scooterverzekeraar. Meestal is het niet nodig om je scooter extra op slot te doen als de scooter in een voldoende afgesloten garage is geplaatst. Als de garage echter eenvoudig toegankelijk is, bijvoorbeeld omdat het over een defect slot beschikt, is dit anders. De meeste verzekeraars bepalen namelijk dat je zorgvuldig moet omspringen met je scooter.

  Welk slot moet ik hebben voor de diefstalverzekering van mijn scooter?

  Raadpleeg altijd de polisvoorwaarden om na te gaan aan welke eisen het scooterslot dient te voldoen. Meestal zal men een slot van de categorie ART-3 verplichten. Mogelijk eist men extra preventieve maatregelen. Als je hierover twijfelt, kan je het beste even langsgaan bij de verzekeringsagent voor meer informatie hieromtrent.

  Hoe moet ik bewijzen dat mijn scooter correct op slot was?

  Bij de meeste verzekeraars dien je dit te bewijzen door de twee originele sleutels voor te leggen. De meeste ART-sloten worden namelijk met twee identieke sleutels geleverd. Het sleutelnummer is meestal in de sleutel gegraveerd. Dit sleutelnummer is te gebruiken indien je een extra sleutel wil bestellen. Als je een extra reservesleutel bestelt, dien je dit te melden aan de verzekeraar. Een reservesleutel is te herkennen aan de toevoeging c (copy) of d (duplicate) aan het oorspronkelijke serienummer. Soms dien je ook het aankoopbewijs van het slot voor te leggen, bewaar dit dus goed. Getuigenbewijzen kunnen ook heel nuttig zijn, net als camerabeelden of een foto van het doorgeknipte slot. Bewaar eventuele resten van het slot.

  Vergoedt de scooterverzekeraar ook schade door een poging tot diefstal?

  Wat de scooterverzekeraar al dan niet vergoedt, is te lezen in de polisvoorwaarden. Als je een scooterverzekering met een diefstaldekking hebt, zal de verzekeraar meestal ook een poging tot diefstal dekken. Dan ben je gedekt als jouw scooter met een correct slot is afgesloten. De bij deze poging tot diefstal aangerichte schade aan de scooter wordt dan vergoed, eventueel min een eigen risico. Niet bij alle verzekeraars wordt ook de schade aan de accessoires, bijvoorbeeld het scooterslot, goed vergoed.