Alles over de aansprakelijkheid bij (on)veiligheid op de werkvloer

In Nederland hebben werkgevers een zorgplicht. Daarom is de werkgever ook verplicht om te waken over de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers. De zorgplicht veronderstelt ook dat de werkgever maatregelen treft om te voorkomen dat een werknemer gewond raakt of schade lijdt, dat hij aanwijzingen verstrekt en dat hij onveilige situaties voorkomt. Dat […]