EN

Autoverzekering

Bezit je een auto of ga je er één kopen? Dan ben je verplicht een autoverzekering af te sluiten. Maar wat houdt een autoverzekering nu precies in? Wat is er gedekt? En welke verzekeringen zou je nog meer kunnen afsluiten? Het antwoord op deze en andere vragen lees je op deze pagina.

Inhoudsopgave

  auto-ongeval-voorruit

  Wat is een autoverzekering?

  Een autoverzekering is een verplichte verzekering voor iedereen die een auto bezit of er eentje gaat kopen. De verzekering dekt in ieder geval schade af aan anderen. Deze verzekering is verplicht, omdat de kosten van een auto-ongeluk erg snel kunnen oplopen.

  Autoschade kan zo duur zijn, dat je zonder verzekering al snel bankroet zou zijn, of de kosten nooit kunt opbrengen. Als de verzekering niet verplicht zou zijn, zou het een onbetaalbare verzekering zijn. Daarom betaalt iedereen mee aan een autoverzekering. En zo ontstaat er nooit discussie over het kunnen betalen van de schade. Alle premiebetalers dragen namelijk gezamenlijk bij aan een pot met geld die wordt gebruikt om de schade van de verzekerde (aan een ander) uit te kunnen betalen.

  Bij sommige verzekeringen wordt ook de schade aan de eigen auto vergoed. Bij anderen niet. Het is goed om hierop te letten. Let goed op de dekking van een autoverzekering. Ruwweg zijn er drie soorten dekkingen bij een autoverzekering.

  De dekking van een autoverzekering

  De dekking van de autoverzekering verschilt per polis en per verzekeraar. Daarnaast bieden verzekeraars verschillende soorten WA-verzekeringen aan. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen uit een gewone WA-verzekering, een WA+ beperkt cascoverzekering of een WA+ volledig cascoverzekering. Wat houden deze verzekeringen precies in? En wat zijn de verschillen?

  DekkingenWA-verzekeringWA+ beperkt cascoVolledige casco
  Schade aan derdenJaJaJa
  Materiële schadeJaJaJa
  LetselschadeJaJaJa
  GevolgschadeJaJaJa
  DiefstalNeeJaJa
  BrandNeeJaJa
  RuitschadeNeeJaJa
  Schade door stormNeeJaJa
  VandalismeNeeMeestal nietJa
  Eigen schadeNeeNeeJa

  Een gewone WA-verzekering

  Een gewone WA-verzekering vergoedt niets anders dan de schade aan derden. De voorwaarde is dat de schade tweezijdig is. Een botsing met een dier is in deze geen tweezijdig ongeval. Dat wordt dus niet vergoed. Het is in de meeste gevallen aan te raden een iets uitgebreidere dekking te kiezen. Deze verzekering is vooral interessant voor oudere auto’s met een leeftijd van meer dan tien jaar.

  • Materiële schade die je met jouw auto aan andere weggebruikers veroorzaakt;

  • Materiële schade die je met jouw auto aan goederen en objecten veroorzaakt;

  • Letselschade die je met jouw auto aan andere personen veroorzaakt;

  • Gevolgschade die voortvloeit uit de materiële schade of letselschade.

  Meer informatie over de WA-verzekering

  WA+ beperkt casco verzekeren

  Een WA+ beperkt cascoverzekering is voor veel automobilisten voldoende eenmaal de auto ouder is dan zes jaar. Deze verzekering dekt risico’s af van de volgende schadeoorzaken:

  • Schade aan derden of een tweezijdig ongeval;

  • Brand, explosies en blikseminslag.

  • Diefstal;

  • Een sterretje in de voorruit;

  • Botsingen met dieren;

  • Storm en ander natuurgeweld.

  Het verschil met een volledig cascoverzekering, is dat bepaalde risico’s niet afgedekt worden. Zo wordt de schade niet gedekt als de auto slipt of ter water raakt.

  Kiezen tussen beperkt of volledig casco verzekeren

  WA+ volledig casco verzekeren

  De meest uitgebreide verzekering is de WA+ volledig cascoverzekering. Deze dekt de risico’s af van deze schadeoorzaken:

  • Schade aan derden of een tweezijdig ongeval;

  • Brand, explosies en blikseminslag;

  • Diefstal;

  • Een sterretje in de voorruit;

  • Botsingen met dieren;

  • Storm en ander natuurgeweld;

  • Aanrijdingen, slippen en ter water raken;

  • Ander van buitenkomend onheil.

  Dit is de meest uitgebreide verzekering, die een hoop risico’s dekt. Deze dekking wordt vaak gekozen bij nieuwe auto’s. Eenmaal de auto ouder is dan zes jaar kiezen veel bestuurders voor de minder uitgebreide WA+ beperkt casco.

  Meer informatie over cascoverzekeringen

  Aanvullende verzekeringen

  Naast een autoverzekering is het verstandig om nog aanvullende verzekeringen te nemen. Een aanvullende rechtsbijstandverzekering is bijvoorbeeld aan te raden. Dan ben je verzekerd van juridische hulp tijdens een verkeersconflict. Geschillen hoef je dan dus niet zelf op te lossen.

  Altijd een goed idee is de ongevallen-inzittendenverzekering. Deze verzekering keert een vooraf vastgesteld bedrag uit als een inzittende blijvend invalide wordt of zelfs komt te overleden. De schuldvraag is hierbij niet van belang.

  Bij een schade-inzittendenverzekering wordt de schade vergoedt die wordt geleden aan (de spullen van) passagiers die in jouw auto zaten tijdens het ongeval.

  Een handige verzekering is de pechhulpverzekering. Deze verzekering vergoedt de kosten als gevolg van autopech. Je krijgt direct hulp als je auto door pech of een mechanisch defect niet meer kan rijden.

  Meer informatie over aanvullende autoverzekeringen

  De autoverzekering in de praktijk

  In de praktijk zijn er niet alleen verschillen tussen de drie soorten autoverzekeringen, maar ook tussen de polissen die door verzekeraars worden aangeboden. Daarom is het belangrijk om gericht een keuze te maken tussen de verschillende soorten autoverzekeringen en daarbij aandacht te hebben voor de verschillende polissen die door autoverzekeraars worden aangeboden. In een uitgebreid artikel hebben we uitgelegd waar er zoal aandacht naar moet gaan bij het vergelijken van autoverzekeringen.

  Autoverzekering vergelijken
  vrouw sluit deelautoverzekering af

  Overstappen naar een andere autoverzekering

  Door over te stappen naar een andere autoverzekering kan er flink worden bespaard, terwijl de nieuwe verzekeringspolis misschien ook wel beter aansluit bij de gewijzigde situatie. Natuurlijk zijn er wel een aantal zaken waarop verzekeringsnemers moeten letten en zijn er ook veel dingen die ze moeten weten. Op deze pagina is de belangrijkste informatie terug te vinden.

  Opzeggen van de autoverzekering

  Wanneer het mogelijk is om de autoverzekering op te zeggen, verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Vroeger was het bij vrijwel alle verzekeraars de regel dat er eerst een vaste periode van één jaar was en dat de autoverzekering dan altijd kon worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand. Door de toegenomen onderlinge concurrentie zijn er echter steeds meer verzekeraars die soepelere opzegmogelijkheden aanbieden. Bij hen is het altijd mogelijk om de autoverzekering op te zeggen. Raadpleeg de polisvoorwaarden om de exacte opzegmodaliteiten na te gaan.

  Opletten voor de verzekeringsplicht

  In Nederland geldt er enkel verzekeringsplicht ten opzichte van de WA-verzekering, niet ten opzichte van de cascodekkingen. Wie niet WA-verzekerd is, loopt niet alleen grote risico's op schadeclaims die hij zelf moet vergoeden, maar kan bovendien ook beboet worden. Daarom is het aangeraden om alles eerst bij de nieuwe verzekeraar in orde te brengen en goed te laten keuren alvorens de oude autoverzekering wordt opgezegd.

  Autoverzekering opzeggen bij een bloc wijziging

  Onthoud wel dat het soms sowieso mogelijk is om de autoverzekering op te zeggen, met name wanneer de verzekeraar de polisvoorwaarden of de premie van de autoverzekering in het nadeel van de verzekerde aanpast. Dit wordt ook wel eens een en-blocwijziging genoemd. De verzekeraar moet dergelijke wijzigingen tijdig laten weten en de verzekerde de kans geven om er niet mee akkoord te gaan en de verzekeringsovereenkomst op te zeggen. Hierbij gelden volgende richtlijnen:

  • Bij een en-blocwijziging mag de verzekerde altijd opzeggen binnen 30 dagen na de wijziging

  • Als de autoverzekeraar de wijziging niet communiceert of niet kan bewijzen dat hij het gecommuniceerd heeft, is een opzegging na de wijziging nog steeds toegestaan

  • Bij aanpassingen ten gevolge van een schadegeval of een gewijzigde persoonlijke situatie is deze vrije opzegregel niet van toepassing

  Ook wanneer het verzekerde object verloren gaat, bijvoorbeeld omdat de auto naar de schroothoop gaat of verkocht wordt, is het steeds toegestaan om de verzekeringsovereenkomst stop te zetten.

  Opzegtermijn bij het opzeggen van de autoverzekering

  Wanneer je besluit om je autoverzekering op te zeggen, is het belangrijk om rekening te houden met de opzegtermijn. Een opzegtermijn is de periode tussen het moment dat je aangeeft dat je de verzekering wilt stopzetten en het moment dat de verzekering daadwerkelijk wordt beëindigd. Het doel van de opzegtermijn is om de verzekeraar voldoende tijd te geven om de administratieve zaken af te handelen en om te voorkomen dat de verzekeraar onverwacht zonder premie-inkomsten komt te zitten.

  Wettelijk is vastgelegd dat je na een jaar je autoverzekering mag opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Echter, bij veel verzekeraars is het mogelijk om eerder op te zeggen. Daar bestaan geen wettelijke regels over, dus het is belangrijk om de polisvoorwaarden te controleren. In de polisvoorwaarden staat aangegeven of vroegtijdig opzeggen mogelijk is en wat dan de opzegtermijn is. Er zijn zelfs verzekeraars waarbij je dagelijks kunt opzeggen zonder opzegtermijn. Maar er zijn ook verzekeraars waarbij je niet eerder kan opzeggen.

  Prijsverschillen tussen autoverzekeringen

  Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand wil overstappen naar een andere autoverzekering. Een lagere premie wordt daarbij vaak aangehaald, wat natuurlijk een heel goede reden is om over te stappen. Houd daarbij wel altijd rekening met de polisvoorwaarden want een lagere premie is niet altijd beter. Ook wanneer er met andere verzekeringen wordt overgestapt, is het vaak zo dat ook best de autoverzekering volgt om alzo aanspraak te kunnen maken op allerlei pakketkortingen. Belangrijk om te weten is dat zo'n pakketkortingen op zich niet per se voordeliger hoeven te zijn. Vergelijk dan ook altijd heel gericht en val niet in de verleiding van beloofde kortingen.

  Kosten van het opzeggen van de autoverzekering

  Het is aangeraden om de opzegging altijd te kunnen bewijzen en daarom is aangetekend versturen toch aangewezen. Daarnaast brengen verzekeraars soms dossierkosten in rekening. Deze kosten staan vaak niet in de polisvoorwaarden en kunnen oplopen tot 25 euro. Houd er ten slotte rekening mee dat de verschuldigde premie altijd eerst moet worden betaald. Wanneer een premie reeds vooruitbetaald is, moet de verzekeraar wel het onverschuldigde deel (incl. assurantiebelasting) terugbetalen. Eventuele dossierkosten kan hij hierbij verrekenen. Dit geldt ook wanneer de verzekeringsnemer overlijdt: de erfgenamen hebben dan recht op een deel van de reeds betaalde autoverzekering.

  Overstappen van autoverzekering en de schadevrije jaren

  Schadevrije jaren gaan bij het overstappen niet verloren. Hiervoor hoeft de verzekerde ook niks te doen want de oude verzekeraar is verplicht om het aantal schadevrije jaren in een database te noteren en deze database wordt vervolgens gebruikt door de nieuwe verzekeraar. Over het verlies van de no-claimkorting hoeven verzekeringsnemers zich dan ook geen zorgen te maken. Bij een no-claimbeschermer liggen de kaarten wel anders. Wie een ongeval en een no-claimbeschermer heeft, moet bij zijn verzekeraar geen hogere premie betalen na een ongeval. Een ongeval heeft dan wel gevolgen voor het aantal schadevrije jaren, maar niet voor de te betalen premie. Dat is echter een afspraak tussen de huidige verzekeraar en de verzekerde en een nieuwe autoverzekeraar hoeft er geen rekening mee te houden. Hierdoor kan de autoverzekering bij de nieuwe autoverzekeraar toch flink duurder zijn. Een no-claimbeschermer kan wel degelijk interessant zijn, maar het bemoeilijkt wel het vrij overstappen naar een andere autoverzekeraar. Maak hierbij dus de nodige afwegingen.

  Overstappen is niet altijd nodig

  Hoewel overstappen van autoverzekering kan lonen, zal dat niet altijd het geval zijn. Toch is het ook dan aangeraden om de huidige autoverzekering onder de loep te nemen en na te gaan of de dekking wel nog aansluit bij de huidige waarde van de auto en of het niet beter is om te kiezen voor een beperktere formule. Houd daarbij wel rekening met volgende richtlijnen:

  • De dekking tussentijds verhogen naar een duurdere formule is vrijwel altijd meteen mogelijk

  • De dekking tussentijds verlagen naar een voordeligere formule is vaak slechts beperkt mogelijk, bijvoorbeeld na het eerste jaar

  • Overstappen van een allriskverzekering naar de WA + Beperkt Casco is vaak interessant wanneer de auto zes jaar oud is

  • Overstappen van de WA + Beperkt Casco naar de WA-verzekering is vaak pas interessant wanneer de auto tien jaar oud is

  Ga bij oudere auto's ten slotte ook altijd na of andere formules zoals de youngtimerverzekering of de oldtimerverzekering niet beter passen bij de gewijzigde noden. De premie voor zo'n verzekering is flink lager, maar houd wel rekening met allerlei beperkingen.

  Herroepingsrecht bij het overstappen van autoverzekering

  Bij het opzeggen en overstappen van autoverzekering kan het voorkomen dat je te maken krijgt met een bedenktijd. Consumenten hebben wettelijk gezien 14 dagen bedenktijd als ze een autoverzekering afsluiten. Deze bedenktijd begint te lopen vanaf het moment dat de polis is ontvangen, bijvoorbeeld per post of per e-mail. Binnen deze periode van 14 dagen heb je het recht om de verzekering kosteloos en zonder opgave van redenen te annuleren. Het is belangrijk om te vermelden dat als je je bedenkt en de verzekering annuleert, je ook met terugwerkende kracht niet verzekerd bent geweest voor eventuele schade. Het is bovendien cruciaal om niet zomaar onverzekerd te blijven en om meteen een nieuwe autoverzekering af te sluiten. Het kan ook voorkomen dat de verzekeraar een langere bedenktijd toekent in de voorwaarden, maar deze kan nooit korter zijn dan 14 dagen.

  Kostprijs van een autoverzekering

  Een autoverzekering is natuurlijk niet gratis. Meer zelfs, er kleeft vaak een flink prijskaartje aan. Deze prijs is natuurlijk niet uit de lucht gegrepen. Verzekeraars berekenen het aan de hand van heel ingewikkelde formules waar voor de meeste mensen kop noch staart is aan te vinden. Zo speelt zelfs het adres van de verzekeringsnemer een rol bij de prijsberekening.

  Prijsberekening bij autoverzekeringen


  Besparen op de autoverzekering

  Wie weet hoe de prijsberekening bij een autoverzekering verloopt, weet meteen ook waar hij of zij kan besparen. Soms zijn daar maar kleine ingrepen voor nodig en dat terwijl de besparing toch flink kan oplopen. Ontdek de verschillende bespaarmogelijkheden en betaal niet te veel voor de autoverzekering.

  Besparen op de autoverzekering


  Autoverzekeraars in Nederland

  Vrijwel alle Nederlandse verzekeraars bieden een autoverzekering aan. De WA-verzekering is dan ook verplicht en de markt is heel groot. Anderzijds heeft dit geresulteerd in een ongeziene concurrentiestrijd waar consumenten de vruchten van kunnen plukken. Natuurlijk is het wel belangrijk dat zij voor de juiste autoverzekeraar kiezen. Daarom hebben wij een overzicht gemaakt met daarin de belangrijkste autoverzekeraars van Nederland en hun essentiële kenmerken.

  Overzicht met autoverzekeraars in Nederland

  Veelgestelde vragen omtrent autoverzekeringen

  Het afsluiten van een autoverzekering kan soms best ingewikkeld zijn en er zijn veel vragen die kunnen opdoemen. Bijvoorbeeld het verschil tussen een gewone WA-verzekering en een WA+ verzekering is niet altijd even duidelijk. Daarom hebben we hieronder enkele veelgestelde vragen op een rij gezet met de bijbehorende antwoorden. Zo krijg je meer duidelijkheid over de verschillende aspecten van autoverzekeringen.

  Is een verzekeraar verplicht de autoverzekering te accepteren?

  Een verzekeraar is niet verplicht een autoverzekering te accepteren. Het is dus mogelijk dat je voor de verzekering wordt afgewezen. Dat komt voor als je vaak schade hebt gereden, of als je jong bent en een erg dure auto rijdt. Daarnaast zijn ook een negatief betalingsverleden en een strafrechtelijk verleden gronden om de verzekering af te wijzen. In theorie is het mogelijk dat alle conventionele verzekeraars iemand afwijzen. In dat geval moet diegene zich wenden tot verzekeraars die ook mensen met een hoog risicoprofiel aannemen. De premie is hier vaak aanzienlijk hoger.

  Mijn kind is net 18 geworden en heeft al een rijbewijs. Kan ik een autoverzekering voor hem/haar afsluiten?

  In beginsel sluit de kentekenhouder de autoverzekering af. Als het kind dus een eigen auto heeft, zou deze zelf de verzekering moeten afsluiten. Het is daarom dus niet mogelijk een auto voor een kind te verzekeren. De reden waarom ouders de premie zouden willen betalen ligt voor de hand: verzekerden tot 24 jaar betalen een hoge premie. Het is niet toegestaan om te verzekeren voor een kind tot 24 jaar, omdat zoon of dochter dan zelf geen schadevrije jaren opbouwt.

  Ik heb een nieuwe auto gekocht. Welke verzekering moet ik kiezen?

  We kunnen geen advies geven over verzekeringen. We kunnen alleen informeren. Uit statistische gegevens blijkt dat de meeste verzekerden bij een gloednieuwe auto kiezen voor een WA+ volledig cascoverzekering. Iets oudere auto’s krijgen vaak een WA+ beperkt cascoverzekering en auto’s van 10 jaar en ouder worden meestal WA verzekerd.

  Wat houdt een autoverzekering met voorlopige dekking in?

  Wie online een autoverzekering afsluit, mag nog niet direct de weg op. De verzekeraar moet de aanvraag eerst goedkeuren. Dat kan even duren. Daarom geven verzekeraars soms een ‘voorlopige dekking’. Daarmee is de aanvrager verzekerd tot de aanvraag definitief is geaccepteerd. Op die manier kan de aanvrager dus gewoon de weg op. Of de verzekeraar van keuze een voorlopige dekking geeft, is vaak terug te vinden in de voorwaarden. Auto’s die te duur of te zwaar zijn krijgen meestal geen voorlopige dekking. Hetzelfde geldt voor mensen met negatieve schadevrije jaren.

  Hoe kan ik schadevrije jaren opvragen?

  Schadevrije jaren opvragen kan op drie manieren: [1. Schadevrije jaren opvragen via een royementsverklaring] Zeg je een oude autoverzekering op? Dan stuurt de verzekeraar een zogenaamde royementsverklaring. Hierop staat ook het opgebouwde aantal schadevrije jaren. Bij het afsluiten van een nieuwe verzekering kan hierom gevraagd worden; [2. Schadevrije jaren achterhalen bij de oude verzekeraar] Nog geen royementsverklaring ontvangen en weet je niet waar het polisblad is? Dan kun je het best contact opnemen met je tussenpersoon of met de oude autoverzekering. Deze stuurt een verklaring toe waarop het aantal schadevrije jaren staat vermeld. [3. Schadevrije jaren opvragen via Roy-data] Verzekeraars noteren schadevrije jaren in de database van Roy-data. Op die manier kunnen verzekeraars gemakkelijk checken of het aantal schadevrije jaren klopt. Via deze database kun je dus, via de verzekeraar, het aantal schadevrije jaren opvragen. Dit kan soms wel een maand duren. Daarom is dit niet de snelste manier van het opvragen van het aantal schadevrije jaren.

  Hoe vaak moet ik autoverzekeringen vergelijken?

  Wij raden aan om jaarlijks een vergelijking te maken en om zeker een vergelijking te maken als de persoonlijke situatie wijzigt of wanneer er plannen zijn om de dekking aan te passen. Ook wanneer de verzekeraar de polisvoorwaarden of de premie aanpast, is een nieuwe vergelijking aangewezen. De meeste consumenten vergelijken elke vier jaar een autoverzekering, maar we raden toch aan om vaker te vergelijken.

  Is overstappen met negatieve schadevrije jaren mogelijk?

  Verzekeraars staan hier weigerachtig tegenover. Bij de meeste verzekeraars is het niet of slechts beperkt mogelijk, bijvoorbeeld tot -1 schadevrij jaar. Meestal is het niet interessant om bij negatieve schadevrije jaren over te stappen.

  Waarom zou ik overstappen van autoverzekering?

  Iedereen heeft natuurlijk andere beweegredenen, maar er zijn een aantal redenen die vaak worden genoemd. Uit een onderzoek van Allianz Direct blijkt dat een betere prijs-kwaliteitverhouding de voornaamste reden is. Daarnaast vonden verzekeringsnemers hun oude verzekering te duur of stapten ze over toen ze een andere auto hadden gekocht. Slechts 8% stapte over omdat ze ontevreden waren over de service en 6% omdat ze een andere dekking wilden.

  Wat gebeurt er met onvolledige schadevrije jaren?

  De nieuwe verzekeraar beslist zelf hoe hij hiermee omgaat. In theorie mag een nieuwe verzekeraar beslissen om 1 jaar en 11 schadevrije maanden om te zetten naar 1 schadevrij jaar. Sommige verzekeraars ronden in zo'n gevallen naar boven af en kunnen hierdoor een voordeligere premie aanbieden. Houd hier rekening mee bij het vergelijken van autoverzekeraars.

  Heb ik een bedenktijd bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering?

  Voor de autoverzekering geldt een bedenktijd van 14 dagen. Gedurende deze periode is het mogelijk om zonder opgaaf van redenen af te zien van de nieuwe autoverzekering.