Wie moet de schade vergoeden bij een kettingbotsing?

Bij kettingbotsingen zijn vaak veel voertuigen betrokken en is de schade nauwelijks te overzien. Bij een kettingbotsing bij Akkrum, eind vorig jaar, waren bijvoorbeeld nog 30 voertuigen betrokken en kwam een persoon om het leven. In 2014 ging het zelfs om 150 voertuigen en twee doden. De verkeersramp bij Prinsenbeek (1972) is nog steeds de […]

Aansprakelijkheid en verzekering bij auto-ongevallen op parkeerterreinen

De Wegenverkeerswet is alleen van toepassing op strafbare feiten die op de openbare weg zijn gepleegd. Hierdoor is het bijvoorbeeld toegestaan om onder invloed van alcohol op een zitmaaier in de eigen tuin te rijden, maar niet op de openbare weg. Daarom is het heel belangrijk om na te gaan of een parkeerterrein al dan […]

Steeds groter aandeel van autoschadegevallen ontstaat bij het parkeren

Een gezamenlijk onderzoek van AZT (Allianz Center for Technology) en Continental AG, in samenwerking met o.a. Hochschule München, naar 3.500 verkeersongevallen toont aan dat ruim 40% van alle ongevallen plaatsvindt tijdens het parkeren en manoeuvreren. Het onderzoek legt daarnaast nog een aantal andere opmerkelijke zaken bloot. Hieronder zijn de onderzoeksresultaten weergegeven. Ongevallen tijdens het parkeren […]

Verzekering en aansprakelijkheid bij schade tijdens het parkeren

Parkeerschade treedt sneller op dan men denkt. Zelfs met parkeersensoren vliegt een portier misschien iets te snel open of heeft een bestuurder niet gezien dat ook een andere bestuurder een manoeuvre gaat uitvoeren. Hoe dan ook wordt de gemiddelde auto steeds groter terwijl de parkeerplekken zelden mee-evolueren. Wie is er aansprakelijk en vergoedt de verzekeraar […]

Wat met de aansprakelijkheid en de verzekeringen bij een verkeersongeval in het buitenland?

Hoe de aansprakelijkheid in het buitenland geregeld is, valt niet zomaar eventjes op te sommen. De aansprakelijkheidsregels verschillen dan ook van land tot land, terwijl we hetzelfde natuurlijk kunnen zeggen van de verkeersregels. Bij een verkeersongeval in het buitenland is het dan ook de regel dat het aansprakelijkheidsrecht van dat land van toepassing is. Dat […]

Letselschade bij een tramongeval: wie moet dat betalen?

Een tram heeft dan wel een vast traject, maar haalt toch een hoge snelheid en heeft een hoge massa. Hierdoor kan een tram best wel veel schade aanrichten wanneer het een auto, voetganger of fietser aanrijdt. Daarnaast kunnen ook de passagiers letselschade oplopen, bijvoorbeeld wanneer een trambestuurder ineens aan de noodrem trekt. Wie er in […]

Als voetganger aangereden worden: wat met de schade?

Het aantal voetgangers dat sterft in het verkeer neemt jaar na jaar af. Toch lopen ze nog steeds een groot risico. Zo sterven er bijvoorbeeld meer voetgangers in het verkeer dan motorfietsbestuurders. Bij een aanrijding, zelfs door een fiets, kan de schade heel ernstig zijn. Wettelijk gezien is er wel enige bescherming voorzien in de […]

Bespreking van de aansprakelijkheid bij fietsongevallen in Nederland

Fietsers zijn vaak betrokken bij verkeersongevallen. Vaak gaat het om bescheiden ongevallen en levert het louter enkele schrammetjes op, maar als het misgaat kan het ook goed misgaan. Statistisch gezien komen er heel veel fietsers terecht op de spoedeisende hulp of overlijden ze zelfs in het verkeer. Dat heeft er ook voor gezorgd dat de […]

Schade na het aanrijden van een huisdier of een wild dier

In Europa sterven er jaarlijks 29 miljoen zoogdieren en 194 miljoen vogels na aanrijdingen. Ook in Nederland zijn zo’n aanrijdingen niet ongewoon. Het kan daarbij gaan om huisdieren of wilde dieren. Soms kan er iemand voor de schade aansprakelijk worden gesteld en soms niet. Soms zal de verzekeraar de schade vergoeden, maar zo nu en […]