EN

De regels voor dronevluchten met een gemiddeld en hoog risico

De Europese regels die van toepassing zijn bij dronevluchten maken een onderscheid op basis van het risico op een ongeval tijdens de dronevlucht. Hoe groter het risico is, hoe strenger de regels zijn. We onderscheiden vluchten met een laag risico, vluchten met een gemiddeld risico en vluchten met een hoog risico.

Inhoud

  Drone vliegt in de buurt van een weg

  Vluchten met een gemiddeld risico

  Een vlucht met een gemiddeld risico houdt een hoger risico op een ongeval in dan een vlucht met een laag risico, maar het risico is wel kleiner dan bij een vlucht met een hoog risico. Het gaat daarbij niet alleen om een gemiddeld risico van de droneactiviteiten zelf, er moet ook rekening worden gehouden met de omstandigheden die tijdens de vlucht van toepassing zijn. Bij een vlucht met een gemiddeld risico is er sprake van de categorie specifiek in plaats van de open categorie.

  Risico bij vluchten met een gemiddeld risico

  Wanneer er sprake is van een vlucht met een gemiddeld risico kan er boven mensen worden gevlogen. Ook bijvoorbeeld vliegen in de buurt van luchtvaartterreinen is toegestaan, net als vliegen met drones die meer wegen dan 25 kilogram. Er kan ook binnen de bewoonde omgeving worden gevlogen, er kan hoger dan 120 meter worden gevlogen en drones mogen zelfs iets laten vallen. Daarnaast mag er buiten het directe zicht worden gevlogen. Dergelijke risico’s mogen niet worden genomen bij vluchten met een laag risico.

  Regels voor piloten bij vluchten met een gemiddeld risico

  Voor vluchten met een laag risico zijn er nog kant-en-klare regels, maar bij vluchten met een gemiddeld risico gaat het om maatwerk. Daarom moet de exploitant vooraf een risicoanalyse uitvoeren. Verder moet de exploitant een vluchtvergunning hebben van de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport), moet de piloot over een vaardigheidsbewijs beschikken en moet de exploitant een exploitantnummer hebben. De vlucht kan ook voldoen aan een door het Europees Agentschap voor veiligheid van de luchtvaart gepubliceerd standaardscenario. Dan dient de exploitant een vluchtverklaring af te leveren.

  Vluchten met een hoog risico

  Bij de risicoanalyse die door de exploitant wordt uitgevoerd, kan blijken dat een dronevlucht een hoog risico op een ongeval inhoudt. In dat geval gelden niet de regels die van toepassing zijn bij vluchten met een gemiddeld risico, maar zullen er extra strenge regels van toepassing zijn. Het is echter nog wachten op de Europese droneregels voor vluchten met een hoog risico.

  Wachten op de Europese regels

  In afwachting van de Europese regels zal de nationale luchtvaartautoriteit beslissen over vergunningen voor vluchten met een hoog risico. De nationale luchtvaartautoriteit doet dit voor drones die bij het opstijgen minder dan 150 kilogram wegen. Wanneer het EASA (het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart) regels heeft ontwikkeld, zullen deze Europese regels van toepassing zijn.

  Veelgestelde vragen over vluchten met een gemiddeld of hoog risico

  Bij vluchten met een gemiddeld of hoog risico is er altijd een vergunning nodig. Wat al dan niet mogelijk is, wordt grotendeels door de vergunning bepaald. Het is wel nog even wachten op een wettelijk kader voor de vluchten met een hoog risico. Het is net door het ontbreken van kant-en-klare regels dat veel mensen vragen hebben over vluchten met een gemiddeld of hoog risico.

  Waar kan ik terecht met een vraag over vluchten met een gemiddeld of hoog risico?

  Er zijn verschillende ministeries en overheidsorganen die bezig zijn met drones. Indien je vragen hebt over de vliegregels, de zones waar je kan vliegen, de privacy of het handhavingsbeleid kan je terecht bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bij vragen over vliegopleidingen, vergunningen, ontheffingen of de technische eisen aan drones kan je terecht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. En bij vragen over het vliegbewijs, de registratie en het exploitantnummer helpt de RDW je graag verder.

  Is een verzekering verplicht bij een vlucht met een gemiddeld of hoog risico?

  Of een aansprakelijkheidsverzekering al dan niet verplicht is, is afhankelijk van verschillende zaken. Op basis van de EU-regelgeving zijn beroepsmatige exploitanten bijvoorbeeld verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering te regelen. Ook particuliere exploitanten kunnen verplicht zijn om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, bijvoorbeeld als een drone meer weegt dan 20 kilogram. Hoe dan ook is een goede aansprakelijkheidsverzekering altijd aan te raden, ook als het niet is verplicht.

  Hoelang duurt het om een vergunning aan te vragen voor vluchten met een gemiddeld risico?

  Dit is moeilijk om te zeggen, omdat er tal van vergunningen denkbaar zijn. De complexiteit zal mede bepalen hoelang het duurt om een vergunning af te leveren. In ieder geval volgt er altijd een reactie binnen de termijn van de Algemene wet bestuursrecht.

  Mag ik overal vliegen met een drone bij een gemiddeld of hoog risico?

  Voor drones met een gemiddeld of hoog risico gelden er speciale regels. Hierbij heb je een vergunning nodig van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De risicoanalyse en het risico van de vlucht speelt een belangrijke rol. Op basis hiervan wordt bepaald waar er wel of niet kan worden gevlogen.

  Kan ik bij een vlucht met een gemiddeld risico vliegen in een no-flyzone?

  De meeste no-flyzones zijn beperkt tot vluchten in de open categorie. Vluchten in de specifieke categorie kunnen er onder voorwaarden wel zijn toegestaan. Zo kan je bijvoorbeeld in een no-flyzone alsnog schoorsteeninspecties uitvoeren of warmtebeelden maken van woningen. De toegekende vergunning zal bepalend zijn.