EN

Droneverzekering

Met een drone vliegen, brengt altijd risico’s met zich mee. De drone kan op iemands hoofd vallen, kan worden gestolen of kan schade ondervinden door de weersomstandigheden. Zo’n drone is behoorlijk kostbaar en de schade aan anderen kan enorm oplopen. Daarom doe je er goed aan om je te verzekeren. Er zijn verschillende verzekeringen mogelijk. Daarbij moeten we een onderscheid maken tussen de droneverzekering bij recreatief gebruik en de droneverzekering bij beroepsmatig of zakelijk gebruik.

Inhoud

  Drone vliegt boven de oceaan

  De droneverzekering bij recreatief gebruik

  Bij recreatief gebruik van een drone is de aansprakelijkheid voor schade aan derden meestal gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Het is echter zo dat er ook uitsluitingen van toepassing kunnen zijn. Bij veel verzekeraars dekt men enkel schade door drones of modelvliegtuigen met een gewicht tot 25 kilogram. De exacte grens hangt af van de polis. Eenieder die recreatief een drone gebruikt, doet er goed aan om eerst na te gaan of de AVP-verzekering een voldoende dekking biedt. Bij beroepsmatig gebruik van een drone zal de AVP-verzekering hoe dan ook geen dekking bieden.

  Drone & aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

  Wanneer het gaat over de persoonlijke aansprakelijkheid kom je al snel uit bij de AVP-verzekering. Deze verzekering dekt in de meeste gevallen de persoonlijke aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid voor schade aan spullen of het lichaam van iemand anders. Als je met de fiets, de step of een drone schade veroorzaakt, kan je wellicht een beroep doen op de AVP-verzekering.

  Toch is het niet zo eenvoudig als dat het lijkt. Verzekeraars kunnen namelijk in de polis extra voorwaarden en uitsluitingen opnemen. Zo bepalen verzekeraars bijvoorbeeld dat ongevallen die met een auto worden veroorzaakt, niet zijn gedekt. Daarvoor dien je dan een WA-verzekering af te sluiten.

  Sommige verzekeraars nemen ook voor drones of modelvliegtuigen beperkingen en uitsluitingen op. Het gaat niet altijd om een volledige uitsluiting, soms gaat het om gewichtsbeperkingen. Men dekt bijvoorbeeld enkel schade met drones die tot 20 of 25 kilogram wegen. Het is dus aan te raden om altijd de polisvoorwaarden door te nemen en om na te gaan of de AVP-verzekeraar al dan niet schade door drones dekt. Uiteraard kan je ook contact opnemen met de verzekeraar om het een en ander na te gaan.

  Meer over de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

  Verzekeraars waar de drone onder de AVP valt

  Het doornemen van de polisvoorwaarden is enorm complex. Niet altijd heeft men het expliciet over een drone. Soms heeft men het over modelvliegtuigen. Een studie van de gehanteerde definitie kan dan echter doen uitschijnen dat het toch om een drone gaat. Wij gingen voor de grote AVP-verzekeraars in Nederland na of de drone al dan niet is verzekerd en welke beperkingen er gelden. Hieronder vind je de AVP-verzekeraars die schade door een drone dekken. Houd er rekening mee dat de polisvoorwaarden voortdurend kunnen wijzigen. Bespreek de situatie daarom zeker met de verzekeraar voordat je een verzekeringsovereenkomst onderschrijft. Bovendien is onderstaand overzicht niet limitatief.

  VerzekeraarVoorwaardenBeperkingen
  FBTOEr wordt gevlogen in de Open categorie A1, A2 of A3.Niet verzekerd als de geldende EU-wetgeving voor recreatief gebruik niet wordt nageleefd.
  UnivéDe drone wordt voor de hobby gebruikt en de schade is in Europa veroorzaakt.Niet verzekerd als de geldende EU-wetgeving voor recreatief gebruik niet wordt nageleefd. Niet verzekerd als de drone meer weegt dan 25 kg.
  Allianz DirectDe drone wordt voor de hobby gebruikt.Niet verzekerd als je je niet aan de droneregels houdt. Niet verzekerd als de drone meer weegt dan 5 kg.
  AEGONDe schade ontstaat niet terwijl je betaald werk doet met de drone.Niet verzekerd als de drone meer weegt dan 25 kg.
  INGDe schade ontstaat niet terwijl je betaald werk doet met de drone. Er wordt een uitzondering gemaakt voor vakantiebaantjes, bijbaantjes en stages van schoolgaande of studerende kinderen.Niet verzekerd als de drone 25 kg of meer weegt.
  Centraal BeheerEr wordt gevlogen in de Open categorie A1, A2 of A3.Niet verzekerd als de geldende EU-wetgeving voor recreatief gebruik niet wordt nageleefd. Schade aan een ander luchtvaartuig wordt niet verzekerd.
  PromovendumDe drone wordt particulier gebruikt en het gaat om een vlucht met een laag risico in de Open categorie A1 of A2.Niet verzekerd als de geldende EU-wetgeving voor recreatief gebruik niet wordt nageleefd. Schade door drones die zwaarder zijn dan 25 kg is niet verzekerd.
  a.s.r. verzekeringenEnkel bij recreatief gebruik in Europa. Bovendien dien je steeds zicht te hebben op de drone, mag je niet hoger vliegen dan 120 meter, mag je niet in het donker vliegen, mag je niet boven een mensenmenigte vliegen en mag je niet vliegen in verboden vlieggebieden.Niet verzekerd als de drone meer weegt dan 3 kg.

  Opmerking: de website van Ditzo geeft aan dat schade veroorzaakt door een op afstand bestuurbaar modelvliegtuigje of drone wordt gedekt. Er wordt echter verwezen naar de voorwaarden (pdf), waarin is opgenomen dat de schade die je veroorzaakt “door een op afstand bestuurbaar modelvliegtuigje of drone” net niet is gedekt. Tot deze onduidelijkheid is weggewerkt, nemen we Ditzo niet op in dit overzicht.

  Meeverzekerden

  Als een AVP-verzekering aangeeft dat schade door een drone is gedekt, is het ook interessant om na te gaan wie al dan niet is meeverzekerd. Dit wordt vaak in de algemene voorwaarden opgenomen. Bij de meeste verzekeraars zijn ook minderjarige kinderen, inwonende kinderen en uitwonende, studerende kinderen standaard meeverzekerd. Houd echter rekening met leeftijdsbeperkingen. Als een kind is meeverzekerd, dekt de AVP-verzekering ook de schade die het kind met een drone heeft veroorzaakt.

  Drone mee op vakantie

  Bij de meeste AVP-verzekeraars wordt uitdrukkelijk vermeld dat de verzekering niet dekt wanneer de schade buiten Europa ontstaat. Soms volgt dit ook uit de algemene voorwaarden die een territoriale beperking inhouden. Daarnaast biedt een AVP-verzekering onvoldoende dekking tegen de risico’s die aan een vakantie verbonden zijn. Je bagage met je dure drone kan bijvoorbeeld worden gestolen. Enkel een goede reisverzekering biedt soelaas.

  Alles over de drone meenemen op reis

  Diefstal

  Een drone kan behoorlijk prijzig zijn en er kan veel verkeerd gaan. Zo kan de drone tijdens een inbraak worden gestolen. Dit wordt vaak verzekerd door de inboedelverzekering. Het kan echter ook dat de drone tijdens de vliegactiviteiten wordt gestolen, bijvoorbeeld nadat het in een veld is geland. In dergelijke gevallen biedt de inboedelverzekering in principe geen dekking. Al is het maar omdat het vaak onduidelijk is wat er met de drone is gebeurd. Een inboedelverzekering met een buitenhuisdekking kan diefstal van een drone tijdens vliegactiviteiten wel dekken.

  Er zijn verzekeraars die een goede diefstaldekking voor drones aanbieden, veelal gecombineerd met een integrale formule. Dat wil zeggen dat elke vorm van verlies, diefstal of eigen schade is gedekt. Houd rekening met een relatief hoog eigen risico en een relatief hoge premie, althans in verhouding met de waarde van de drone. Onder andere SFAM (Société française d'assurances multirisques) biedt een goede all-riskdroneverzekering aan. SFAM is een van oorsprong Franse verzekeraar die is gespecialiseerd in mobiele en multimediaverzekeringen.

  Alles over inbraakschade en -verzekeringen

  Eigen schade

  Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren zal enkel de schade aan goederen van anderen en aan personen dekken, evenals de gevolgschade. Het gaat dan bijvoorbeeld om de schade aan het huis van een derde waarop de drone neerstort. De schade aan de drone zelf wordt niet gedekt. Soms biedt de inboedelverzekering een oplossing, met name wanneer je over een buitenshuisdekking beschikt.

  Er komen mondjesmaat oplossingen voor drones. Dit wordt ook wel eens een ‘drone casco verzekering’ genoemd. Houd er rekening mee dat er soms hoge eigen risico’s gelden. Dat wil zeggen dat een groot deel van de eigen schade nog steeds zelf te betalen is. Het eigen risico kan oplopen tot vijftien procent. Het aantal aanbieders zijn vooralsnog beperkt. Onder andere SFAM biedt een volwaardige droneverzekering waarin eigen schade en diefstal is verzekerd.

  Verder zijn er dronefabrikanten die zelf schadeverzekeringen aanbieden. Een voorbeeld hiervan is DJI dat met de DJI Care Refresh Card verzekeringen tegen een eenmalige premie aanbiedt. Deze verzekering is er uiteraard enkel voor de drones van DJI.

  De droneverzekering voor zakelijk gebruik

  Het zakelijk gebruik van drones neemt steeds meer toe. Dat heeft onder andere te maken met de wetgeving die eenduidiger wordt en die het gemakkelijker heeft gemaakt om drones zakelijk te gebruiken. Bij het zakelijk gebruik van een drone, bijvoorbeeld voor schoorsteeninspecties of luchtfotografie, is een verzekering in principe altijd verplicht. Doordat het gaat om zakelijk gebruik zal de AVP-verzekering geen dekking bieden. Een extra verzekering is met andere woorden noodzakelijk.

  Drone & bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

  De aansprakelijkheid voor schade aan derden die is aangericht met luchtvaartuigen, waaronder ook drones vallen, wordt in principe niet gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Hierbij is er altijd een uitsluiting voor schade door luchtvaartuigen opgenomen. Daarom bieden verzekeraars een aparte verzekering aan. Dit wordt ook wel de (specifieke) droneverzekering voor bedrijven genoemd. Voor bedrijven is het veelal verplicht om over deze verzekering te beschikken als ze bedrijfsmatig een drone willen gebruiken.

  Meer over de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  Drone boven een grasveld

  Schade aan derden

  De aansprakelijkheid ten aanzien van derden is verplicht te verzekeren bij zakelijk gebruik. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering volstaat niet. Hiervoor dien je met andere woorden een specifieke droneverzekering voor bedrijven af te sluiten. Een beperkt aantal verzekeraars bieden een droneverzekering voor zakelijk gebruik aan. Ze hanteren daarbij eigen voorwaarden en beperkingen, dus het doornemen van de polisvoorwaarden is altijd aan te raden. Het is belangrijk dat het jaarlijks gedekte bedrag is afgestemd op het risico. Bij de meeste verzekeraars bedraagt dit 1 tot 2,5 miljoen euro.

  Drone in het park

  Schade aan de drone zelf

  Aanbieders van droneverzekeringen bieden vaak ook de mogelijkheid om de drone zelf te verzekeren. Dat wil zeggen dat als de drone bijvoorbeeld op een huis neerkomt, de verzekeraar de veroorzaakte schade en de schade aan de drone vergoedt. Dergelijke verzekeringen zijn altijd maatwerk, doordat er rekening moet worden gehouden met bijvoorbeeld de waarde van de drone. Hoe waardevoller de drone is, hoe hoger de premie voor deze cascoverzekering voor drones zal zijn. Bij sommige verzekeraars biedt men deze optie enkel aan bij waardevolle drones, bijvoorbeeld eenmaal ze een waarde hebben van meer dan 5.000 euro.

  Drone is op de grond gevallen

  Werkgeversaansprakelijkheid

  De specifieke droneverzekering biedt geen dekking voor de werkgeversaansprakelijkheid die volgt uit de zorgplicht van de werkgever. Daarvoor dien je een beroep te doen op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De meeste bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraars kunnen een clausule aan de verzekeringsovereenkomst toevoegen, waardoor de werkgeversaansprakelijkheid bij het gebruik van drones goed wordt gedekt. Het is belangrijk om dit nauwgezet met de verzekeraar te bespreken.

  Alles over de veiligheid op het werk en de aansprakelijkheid
  Man met een wit shirt houdt een drone vast

  Verzekeraars die een zakelijke droneverzekering aanbieden

  Het is lang niet bij alle aanbieders van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen mogelijk om het risico op schade door drones aanvullend te verzekeren. Bij de meeste bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraars worden deze verzekeringen niet gepromoot of aangeboden. Het zijn vooral de gespecialiseerde droneverzekeraars die deze verzekeringen promoten. Dergelijke droneverzekeringen zitten erg goed in elk elkaar en zijn aan te raden. Vooralsnog is het aanbod beperkt.

  DroneverzekeraarToelichting
  CoverdroneDe eerste in de sector die gespecialiseerde dronedekkingen begon aan te bieden. Het biedt ook oplossingen voor particulieren.
  Flight DeckEen specialist op het gebied van verzekeringen in de luchtvaart. Deze verzekeraar biedt oplossingen voor drones, vliegtuigen, piloten, vliegclubs en luchtvaartondernemingen.

  In sommige gevallen kunnen zakelijke dronepiloten ook een beroep doen op een interessante collectieve regeling. Dat is bijvoorbeeld het geval voor leden van de KNVvl, afdeling Drones. Daarvoor werkt de KNVvl (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart) samen met Driessen & Rappange Verzekeringen.

  Kosten van een droneverzekering

  Hoeveel een droneverzekering kost, is afhankelijk van verschillende factoren. Onder andere de gekozen dekking speelt een belangrijke rol. Voor een zakelijke droneverzekering die de aansprakelijkheid dekt, varieert de premie veelal tussen 210 en 600 euro per jaar (incl. assurantiebelasting). Bij bovengemiddelde risico’s kan de premie uiteraard hoger liggen. Een tweede drone op dezelfde polis, met dus 1 piloot op de polis, is vaak voordeliger.

  Voor particulieren is de aansprakelijkheidsdekking vaak inbegrepen in de AVP-verzekering en zijn er geen extra kosten. Een specifieke droneverzekering voor particulieren kost ongeveer 35 tot 50 euro per jaar (incl. assurantiebelasting). Bij extra dekkingen zijn er uiteraard ook extra kosten, bijvoorbeeld als je de grondapparatuur wil laten verzekeren. Houd ook altijd rekening met poliskosten. Soms kan je deze poliskosten door middel van een actie ontlopen. Als je bijvoorbeeld het dronebewijs bestelt via Drone Class ontvang je een kortingscode. Bij het aangaan van een droneverzekering bij Flight Deck vallen de poliskosten ter waarde van 15 euro dan weg.

  Voor de verzekeringen voor DJI-drones (de DJI Care Fresh Card) is de premie afhankelijk van de geldigheid van de kaart en het model. Bij Coolblue schommelen de prijzen voor deze kaarten tussen 54,99 euro en 349 euro.

  Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met een drone

  Vliegen met een drone is niet zonder risico’s. Als de drone slecht neerkomt, kan je iemand flink verwonden. Als piloot ben jij aansprakelijk voor de schade die je veroorzaakt. Dat is ook het geval als je de drone recreatief gebruikt. Daarom is een goede aansprakelijkheidsverzekering altijd aan te raden, ook als deze verzekering niet door de wet verplicht wordt gesteld.

  Schade veroorzaakt met een drone

  Of het nu gaat om recreatief of om beroepsmatig dronegebruik: schade is nooit uit te sluiten. En daarvoor word je als piloot gegarandeerd aansprakelijk gesteld. Een drone kan bijvoorbeeld op een auto vallen of een voorbijganger raken. Gelukkig biedt de AVP-verzekering of de zakelijke droneverzekering redding. Deze verzekeringen dekken zowel de materiële schade als de immateriële schade.

  Materiële schade

  De materiële schade is de schade die direct in geld uitdrukbaar is. Het gaat om de schade aan iemands spullen, bijvoorbeeld de schade aan de auto waarop de drone is gevallen. Het gaat echter niet alleen om de direct zichtbare schade. Onder materiële schade verstaan we namelijk ook de misgelopen inkomsten, de kosten voor medische zorg, de kosten voor het inhuren van huishoudelijke hulp en dergelijke meer. Dergelijke kosten zijn relatief eenvoudig te begroten.

  Immateriële schade

  Immateriële schade is schade die niet direct in geld uitdrukbaar is. Het gaat bijvoorbeeld om pijn, verdriet of een verlies aan levensvreugde. Als een drone op iemand valt en hij door zijn verwondingen niet langer kan sporten, zal dit verdriet veroorzaken. Ook dit verdriet komt voor een schadevergoeding in aanmerking. De vergoeding die hiervoor wordt toegekend, wordt ook wel smartengeld genoemd. Onder andere bij privacy-inbreuken kan men verplicht worden om een immateriële schadevergoeding te betalen. Het is met andere woorden heel belangrijk om de buren hun privacy te respecteren. Dat volgt uit het burenrecht en het privacyrecht.

  Hoogte van de dekking

  De schadevergoeding voor de materiële schade in combinatie met het smartengeld voor de immateriële schade kan soms enorm hoog oplopen. Zeker als iemand met blijvende letselschade wordt geconfronteerd, is dat het geval. Daarom is het belangrijk om te weten tot welk bedrag de aansprakelijkheidsverzekeraar de schade vergoedt. Want als de schade hoger is dan de hoogte van de dekking zal je alsnog een deel van de schade zelf dienen te vergoeden. Vaak bieden verzekeraars een basisdekking van ongeveer 1 miljoen euro aan. Het is ook mogelijk om dit bedrag te verhogen, bijvoorbeeld tot 2,5 miljoen euro. Uiteraard zal dit ook gevolgen hebben voor de hoogte van de premie.

  Rechtspraak en het gebruik van drones

  Het dronegebruik neemt elk jaar toe, maar vooralsnog is er nog maar weinig rechtspraak rond de aansprakelijkheid voor drones. Naarmate er meer mensen drones beginnen te gebruiken, zullen er meer ongevallen zijn en zal er gegarandeerd meer rechtspraak ontstaan. Desondanks zijn er toch al een aantal interessante zaken omtrent de aansprakelijkheid bij drones.

  Aansprakelijkheid bij het bespieden van een buur die op de drone schiet

  Bij deze zaak vloog de eigenaar met een drone met een camera boven het perceel van een buur die daar geen toestemming voor had gegeven. De eigenaar van het perceel voelde zich bespied. Daarop heeft de eigenaar van het perceel met de luchtbuks op de drone geschoten, waarbij de drone schade opliep. Volgens de rechter was er inderdaad sprake van een onrechtmatige inbreuk op de privacy. Maar natuurlijk geeft dat het slachtoffer nog niet het recht om met een luchtbuks op de drone te schieten. Doordat beide partijen onrechtmatig hebben gehandeld, oordeelde de rechter dat ieder van de partijen 50% van de schade dient te dragen.

  Lees de uitspraak op Rechtspraak.nl
  Vliegen met een drone in de tuin

  Inbreuk op de privacy door opnames te maken met een drone

  Bij deze zaak had iemand vanaf zijn eigen perceel een drone met een camera laten vliegen boven het perceel van een ander. Hij had eerder ook al camera’s geplaatst waarmee hij de buur kon bespioneren. De buur stapte uiteindelijk naar de rechter. De rechter was duidelijk en legde een verbod op om nog met de drone opnames van het erf van de buur te maken. De rechter benadrukte dat het daarbij niet uitmaakt dat de piloot over zijn eigen erf vliegt: ook dan kan er nog steeds sprake zijn van een inbreuk op de privacy. Om dit verbod af te dwingen, legde de rechter een dwangsom op van 250 euro per dag met een maximum van 10.000 euro. Daarnaast diende de drone-eigenaar alle proceskosten te betalen.

  Lees de uitspraak op Rechtspraak.nl
  Drone vliegt boven een woning

  Kudde dieren slaat op hol door een drone

  Een 31-jarige man uit Haarlem wordt ervan verdacht om opzettelijk onrust te hebben veroorzaakt bij dieren in de Oostvaardersplassen. De boswachter had namelijk eerst een kudde heckrunderen in rust gadegeslagen en ze vervolgens in grote paniek op hol zien slaan. Met zijn verrekijker zag hij hoe een drone boven de runderen vloog en hoe ook grauwe ganzen onrustig werden toen de drone naderde. Niet veel later stelde de boswachter vast dat ook edelherten op hol sloegen toen de drone en de heckrunderen dichterbij kwamen. De politierechter sprak de man echter vrij, omdat niet was gebleken dat hij de dieren met opzet op de vlucht had willen doen slaan.

  Lees de uitspraak op Rechtspraak.nl
  Kudde herten

  Meer informatie over het vliegen met een drone

  Bij het vliegen met een drone dien je met veel regels rekening te houden. Onder andere de klasse en de subcategorie bepalen het een en ander. Op basis daarvan weet je bijvoorbeeld of je al dan niet boven mensen mag vliegen of hoeveel afstand van mensen je dient te houden. De voornaamste regels zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

  SubcategorieKlasseMaximale startmassaMaximale hoogteMaximale snelheidFysiek volgnummer & geobewustzijnOperationele beperkingenAfstand van mensenRegistratie exploitant
  A1Legacy drone< 250 gram≤ 120 meter68 km/uNeeMax. 50 meter van piloot (horizontaal en verticaal) indien de follow-memodus is geactiveerdNiet boven mensenmenigtenNee
  A1C0< 250 gram≤ 120 meter68 km/uNeeMax. 50 meter van piloot (horizontaal en verticaal) indien de follow-memodus is geactiveerdNiet boven mensenmenigtenNee
  A1C1< 900 gram≤ 120 meter68 km/uJaMax. 50 meter van piloot (horizontaal en verticaal) indien de follow-memodus is geactiveerdNiet boven mensenmenigtenJa
  A2C2< 4 kg≤ 120 meterGeen, maar verplicht over een modus met een lage snelheid beschikken (11 km/u)JaTen minste 30 meter afstand van niet-betrokken personen of 5 meter bij de modus voor lage snelheidJa
  A3C2< 4 kg≤ 120 meterGeen, maar verplicht over een modus met een lage snelheid beschikken (11 km/u)Ja150 meter afstand van residentiële, industriële, commerciële en recreatieve zonesEnkel vliegen in gebieden zonder risico op gevaar voor niet-betrokken personenJa
  A3Legacy drone< 25 kg≤ 120 meterGeenNee150 meter afstand van residentiële, industriële, commerciële en recreatieve zonesEnkel vliegen in gebieden zonder risico op gevaar voor niet-betrokken personenJa
  A3C3< 25 kg≤ 120 meterGeenJa150 meter afstand van residentiële, industriële, commerciële en recreatieve zonesEnkel vliegen in gebieden zonder risico op gevaar voor niet-betrokken personenJa
  A3C4< 25 kg≤ 120 meterGeenJa150 meter afstand van residentiële, industriële, commerciële en recreatieve zonesEnkel vliegen in gebieden zonder risico op gevaar voor niet-betrokken personenJa

  Houd rekening met uitzonderingen. Zo is een registratie als operator in principe niet nodig als de drone minder weegt dan 250 gram, maar is dit wel het geval als de drone met een fotocamera, videocamera of infraroodcamera is uitgerust.

  Regels voor recreatief gebruik van een drone

  Het onderscheid tussen particulier en zakelijk dronegebruik, zoals dat voor 1 januari 2021 bestond, is vervallen. Toch is het onderscheid op het gebied van verzekeringen nog steeds belangrijk. Daarnaast zullen recreatieve gebruikers vooral in de Open categorie vliegen. Voor beroepsmatige gebruikers is de Open categorie ook mogelijk, maar toch zullen sommige bedrijven eerder in bijvoorbeeld de Specifieke categorie vliegen.

  Meer over particulier dronegebruik

  Regels voor beroepsmatig gebruik van een drone

  Wie beroepsmatig met een drone vliegt, moet rekening houden met extra regels. Het afsluiten van een droneverzekering is bijvoorbeeld verplicht. Beroepsmatige gebruikers kunnen in de Open categorie vliegen, maar ook in de Specifieke categorie. Daarbij gelden er extra eisen. Het wordt al snel heel ingewikkeld.

  Meer over beroepsmatig dronegebruik

  Regels voor dronevluchten met een laag risico

  Bij vluchten met een laag risico gaat het om de zogeheten Open categorie. Opdat er sprake zou zijn van een vlucht met een laag risico mag de drone bij het opstijgen niet meer wegen dan 25 kilogram. Bovendien mag er niet hoger dan 120 meter worden gevlogen en gelden er nog een aantal eisen. Bij recreatief gebruik zal het veelal gaan om een vlucht met een laag risico. Toch kunnen ook beroepsmatige gebruikers in de Open categorie opereren.

  Meer over vluchten met een laag risico

  Regels voor dronevluchten met een gemiddeld en hoog risico

  Sommige dronevluchten zijn extra risicovol, bijvoorbeeld omdat de drone tijdens het vliegen iets laat vallen of omdat er goederen boven mensenmenigten worden vervoerd. Op basis van een risicoanalyse kan blijken dat een vlucht een gemiddeld of hoog risico inhoudt. Dit heeft gevolgen voor de toepasselijke regels. Bij recreatief gebruik zal er niet snel sprake zijn van een gemiddeld of hoog risico. Vooral voor bedrijven is kennis hiervan belangrijk.

  Meer over vluchten met een gemiddeld of hoog risico

  Europese dronewetgeving

  De Europese dronewetgeving heeft de vroegere nationale regels vervangen. Een voordeel is dat de Europese wetgeving voor eenduidigheid heeft gezorgd. Dezelfde regels gelden namelijk in alle EU-landen. Als je in Nederland met een drone mag vliegen, mag je dat bijvoorbeeld ook doen in Frankrijk of Duitsland. Hierbij heeft Europa een aantal nieuwe regels geïntroduceerd. Aan de drones worden ook eisen gesteld.

  Meer over de Europese dronewetgeving

  Cx- en CE-label bij drones

  Nieuwe drones dienen over een gepaste CE-markering te beschikken. Het Cx-label geeft daarbij aan voor welke subcategorie een drone is goedgekeurd en kan worden gebruikt. Dit heeft ook gevolgen voor de geldende wetgeving en de verplichtingen die bij deze categorie horen. Zo dient een drone binnen de categorie C1 minder te wegen dan 900 gram. Hiervoor volstaat een Europees dronebewijs A1 + A3. Voor een drone met het label C2 is een aanvullend vaardigheidsbewijs A2 verplicht.

  Meer over het Cx- en CE-label

  Vliegbewijs drone

  Europa heeft het vliegbewijs voor een drone ingevoerd. In de meeste gevallen dienen piloten, ook bij hobbymatig gebruik, over een vliegbewijs te beschikken. Daarvoor moeten ze een cursus volgen en een examen afleggen. Er gelden uitzonderingen, bijvoorbeeld voor speelgoeddrones. De training kan online worden gevolgd en het examen kan eveneens online worden afgelegd. Na het slagen voor het examen is het mogelijk om het vliegbewijs aan te vragen.

  Meer over het vliegbewijs voor een drone

  Vaardigheidsbewijs drone

  In een beperkt aantal gevallen volstaat het niet om over het vliegbewijs voor een drone te beschikken. Na het behalen van het vliegbewijs is dan een aanvullende kennistest af te leggen. Bovendien moet de piloot ook praktijkervaring opdoen. Pas nadien kan het vaardigheidsbewijs voor een drone worden aangevraagd.

  Meer over het vaardigheidsbewijs voor een drone

  Veelgestelde vragen over het verzekeren van je drone en de aansprakelijkheid tijdens een vlucht

  Drones zijn een relatief recent fenomeen en de wetgeving is dan ook nog in volle ontwikkeling. De regels wijzigen voortdurend, terwijl ook verzekeraars sleutelen aan de droneverzekering. Nieuwe verzekeringsproducten zien nog steeds het levenslicht. Het is maar al te goed denkbaar dat dit vragen oproept.

  Wat is het verschil tussen recreatief en beroepsmatig dronegebruik?

  Recreatief gebruik is een vorm van hobbymatig gebruik. Dat wil zeggen dat de drone niet wordt gebruikt voor zakelijke of professionele doeleinden en dat je je niet laat betalen voor de vlucht. Bij beroepsmatig gebruik is dat anders. Dit onderscheid is vooral belangrijk voor de verzekering.

  Is mijn drone standaard meeverzekerd in mijn aansprakelijkheidsverzekering?

  In het geval van recreatief gebruik is de drone meestal meeverzekerd in de aansprakelijkheidsverzekering, hoewel dat per verzekeraar verschilt. Er zijn vaak beperkingen van toepassing. In het geval van beroepsmatig gebruik is de drone in principe niet meeverzekerd in de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het afsluiten van een specifieke droneverzekering is dan noodzakelijk.

  Wat moet ik doen om met mijn drone te mogen vliegen?

  Dat is afhankelijk van veel factoren. Het risico op een ongeval met schade bepaalt de toepasselijke regels. In sommige gevallen is het bijvoorbeeld verplicht om over een vliegbewijs voor een drone te beschikken, terwijl in andere gevallen ook een vaardigheidsbewijs verplicht is. Daarnaast kan het nodig zijn om je als exploitant te registreren of om een verzekering af te sluiten.

  Wat voor soorten schade kan ik aanrichten met mijn drone?

  Met een drone kan je zowel materiële als immateriële schade aanrichten. Materiële schade is schade die in geld uitdrukbaar is, bijvoorbeeld schade aan een auto of aan een huis. Immateriële schade is schade die niet eenvoudig in geld is uit te drukken, bijvoorbeeld verdriet of pijn.

  Is een droneverzekering verplicht?

  Of een droneverzekering al dan niet is verplicht, is afhankelijk van verschillende factoren. Als je hobbymatig een drone gebruikt van minder dan 25 kg in de Open categorie is een verzekering niet verplicht. Bij zakelijk gebruik ben je altijd verplicht om een droneverzekering af te sluiten. Dat volgt uit de luchtvaartwetgeving.