EN

Recreatief vliegen met een drone

De Europese droneregels zijn gebaseerd op het risico dat een vlucht inhoudt. Daarbij wordt er geen onderscheid gemaakt tussen particuliere en professionele gebruikers. Wel zal er bij het recreatief vliegen met een drone vaak sprake zijn van een vlucht met een laag risico. Voor dergelijke vluchten zijn de toepasselijke regels over het algemeen wel soepeler.

Inhoud

  Drone met lampjes

  Toepasselijke regels bij het recreatief vliegen met een drone

  De Europese droneregels vertrekken van het risico van de vlucht met de drone. Dit risico is afhankelijk van verschillende zaken, zoals het gewicht van de drone, of er al dan niet in de buurt van mensen wordt gevlogen, het kennisniveau van de piloot en de locatie waar men met de drone vliegt. De regels gelden in alle EU-landen en voor alle dronevluchten. Uitzonderingen zijn er voor wanneer je vliegt met een speelgoeddrone of wanneer je binnen vliegt met bijvoorbeeld een minidrone.

  Recreatief vliegen met een drone in Nederland

  In veel gevallen ben je verplicht om je online te registreren bij de RDW als je in Nederland met een drone vliegt. Daarvoor dien je een exploitantnummer aan te vragen. Enkel als een drone minder weegt dan 250 gram (een zogeheten minidrone) en geen camera heeft, zijn de regels soepeler. Het verkregen exploitantnummer is zichtbaar aan te brengen op de drone. Meestal zal je ook een examen moeten afleggen en over een vliegbewijs moeten beschikken. In Nederland zijn de Europese droneregels van toepassing. Deze regels gelden ook in de andere EU-landen.

  Alle Europese droneregels

  Recreatief vliegen zonder een exploitatievergunning

  Piloten die zonder een exploitatievergunning vliegen, zullen in principe in de Open categorie opereren. In deze categorie zitten de dronevluchten met een laag risico. Hierbij zijn er een beperkt aantal algemene regels van toepassing. Zo mag de drone niet meer wegen dan 25 kilogram en mag je nooit hoger vliegen dan 120 meter. Daarnaast moet je de drone altijd in het zicht houden en mag je niet vliegen in de zogeheten NFZ-zones (No Fly Zones).

  Regels voor vluchten met een laag risico

  CE-label voor drones

  Volgens de nieuwe Europese regels moeten alle drones die kant-en-klaar worden verkocht over een CE-label beschikken indien je in de Open categorie wil vliegen. Eerder verkochte drones kunnen achteraf niet een nieuw CE-label krijgen. Er geldt een overgangsregeling voor drones die niet over een CE-label beschikken.

  Alles over het CE-label voor drones

  Recreatief vliegen met een drone in het buitenland

  Veel dronepiloten houden ervan om hun drone mee te nemen als ze op reis of vakantie gaan. Zo kunnen ze ongelofelijk mooie vakantiebeelden maken. In het buitenland kunnen er echter andere regels van toepassing zijn. Dat is met name het geval als je buiten Europa op reis gaat. Er zijn bovendien landen waar drones verboden zijn en waar er zelfs gevangenisstraffen kunnen worden opgelegd. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de droneregels in het vakantieland.

  Drone meenemen op vakantie

  Privacy en recreatief vliegen met een drone

  De eerder aangehaalde regels hebben voornamelijk betrekking op het veilig gebruiken van een drone. Daarnaast dien je bij het recreatief vliegen met een drone ook rekening te houden met een aantal privacyregels. Het is namelijk niet toegestaan om zomaar overal te filmen of te fotograferen. In principe mag je filmen en fotograferen op de plaatsen waar je ook zelf mag komen en waar je ook zelf mag fotograferen en filmen. Dus niet in de tuin van de buren, maar wel in de vrije natuur. Zorg er echter voor dat mensen niet herkenbaar in beeld zijn bij het publiceren van foto’s of videobeelden. Daarvoor dien je namelijk over de toestemming van deze mensen te beschikken.

  Drone met de zee op de achtergrond

  Zelfbouwdrones en recreatief vliegen met een drone

  Steeds meer droneliefhebbers bouwen een eigen drone. Er bestaan dan ook talloze bouwpakketten met duidelijke bouwinstructies. Ook bij het vliegen met zelfbouwdrones kunnen de Europese regels van toepassing zijn. Als de drone minder weegt dan 250 gram valt de drone in de Open subcategorie A1. Het gaat dan om de soepelste regels. In het andere geval, en op voorwaarde dat de drone minder weegt dan 25 kilogram, valt het een en ander in de Open subcategorie A3. Voor beide categorieën geldt een minimumleeftijd van zestien jaar voor piloten.

  Verzekering voor het recreatief gebruik van een drone

  Wie recreatief een drone gebruikt, is in Nederland meestal niet verplicht om een speciale aansprakelijkheidsverzekering of droneverzekering af te sluiten. Het afsluiten van een verzekering voor lichamelijke schade of materiële schade aan derden wordt wel door de overheid aangeraden. Mogelijk zal de AVP-verzekering voldoende dekking bieden, maar dat is zeker niet altijd het geval.

  Particuliere piloten die een drone vanaf 20 kilogram gebruiken, zijn wel verplicht om een verzekering af te sluiten. De verzekering kan worden toegevoegd aan de registratie in het register van de RDW.

  Alles over de droneverzekering
  Man bestuurt een drone

  Veelgestelde vragen over het recreatief vliegen met een drone

  Zelfs wanneer het gaat om recreatief vliegen met een drone zijn er strenge regels van toepassing. De wetgeving is bovendien recent aangepast met het oog op een Europese harmonisatie. Hierdoor krijg je al snel te maken met extra vragen en onduidelijkheden. Wij formuleren graag de antwoorden op vragen die veel droneliefhebbers hebben.

  Vanaf welke leeftijd mag ik recreatief vliegen met een drone?

  Voor de Open subcategorieën A1, A2 en A3 – waaronder de meeste recreatieve dronegebruikers zullen vallen – geldt er een minimumleeftijd van zestien jaar. Vanaf deze leeftijd mag je zelfstandig vliegen met een drone. Ben je jonger? Dan mag je ook recreatief vliegen met de drone, maar enkel onder begeleiding van een voldoende oude piloot die over een vliegbewijs beschikt. In andere landen kunnen er andere leeftijdsgrenzen gelden.

  Heb ik een vaardigheidsbewijs nodig om te vliegen met een drone?

  Dat is afhankelijk van de categorie waaronder je valt. Enkel voor subcategorie A2 is het nodig om naast een online kennistest ook een extra test te doen waarbij er wordt gepolst naar de praktijkkennis. In de subcategorieën A1 en A3 volstaat een enkele kennistest en is het vaardigheidsbewijs niet noodzakelijk.

  Moet ik een praktisch examen afleggen om recreatief met een drone te mogen vliegen?

  Nee, er is geen praktijkexamen om met een drone te mogen vliegen. Ook in subcategorie A2 is dat niet het geval. Wel is er een aanvullend vaardigheidsbewijs nodig. Om dit vaardigheidsbewijs te bekomen, worden er extra vragen gesteld en moet je verklaren dat je praktijkkennis hebt opgedaan. Een praktische vliegtest is echter niet vereist.

  Gaat het bij recreatief vliegen met een drone altijd om de Open categorie?

  Nee, dat is niet per se het geval. Dronevluchten met een laag risico vallen onder de Open categorie. Dat is vaak het geval bij het recreatief vliegen met een drone, maar dat zal niet per se altijd het geval zijn. Als je bijvoorbeeld recreatief vliegt met een zwaardere drone boven een stedelijk gebied kan dit tot de Specifieke categorie behoren. Daarvoor gelden er extra strenge regels.

  Hoe hoog mag ik recreatief vliegen met een drone?

  In de Open categorie gelden er een aantal algemene regels. Volgens deze regels is het niet toegestaan om hoger te vliegen dan 120 meter. Let bovendien op, want het is ook als je lager vliegt nog steeds verplicht om voorrang te verlenen aan ander vliegverkeer.

  Waar is het in Nederland verboden om te vliegen met een drone?

  In Nederland is het niet toegestaan om met een drone te vliegen boven evenementen, overheidsgebouwen en militaire terreinen. Er zijn ook gebieden waar geen enkel luchtvaartuig welkom is, zoals de paleizen en gebouwen van het koninklijk huis, de beschermde natuurgebieden boven de Waddenzee en een aantal Natura 2000-gebieden. Indien het gaat om een dronevlucht met een laag risico is het ook verboden om te vliegen boven wegen met een snelheidslimiet van meer dan 60 km/u, spoorlijnen, luchthavens, helikopterplatforms bij ziekenhuizen, hoogspanningskabels, drinkwatergebieden, grote zeehavens, bedrijven met gevaarlijke stoffen en beveiligde terreinen. Houd er rekening mee dat er ook bepaalde laagvliegroutes en -gebieden zijn. Voor drones met een gemiddeld risico gelden er bovendien speciale regels. De toegekende vergunning kan dan gevolgen hebben voor waar je al dan niet met de drone mag vliegen.

  Wat gebeurt er als ik een no-flyzone vlieg met een drone?

  Dan ben je in overtreding met de regels en kan je een boete krijgen. De boete voor een beroepsmatige dronepiloot is hoger dan voor een hobbymatige dronepiloot. Bovendien kan je tijdens zo’n vlucht gevaar veroorzaken voor andere luchtvaartuigen. Ook de drone zelf kan verloren gaan. Door de kracht van een vliegtuig kan de drone naar boven worden gezogen en kan de drone verloren gaan. In ieder geval geldt dat als je ook schade veroorzaakt, je bovenop de boete wellicht een schadevergoeding dient te betalen.

  Wie handhaaft de droneregels in Nederland?

  De bevoegdheid om te handhaven op de droneregels ligt in de eerste plaats bij de Nederlandse politie. Er worden regelmatig door de politie bekeuringen uitgeschreven. Dat blijkt vooral een kwestie van een heterdaadje te zijn. De handhaving is ook afhankelijk van het gebied waar je vliegt. Als het bijvoorbeeld gaat om het vliegen met drones in natuurgebieden, valt dit onder de Wet milieubeheer en ligt de handhaving bij de buitengewoon opsporingsambtenaren en de boswachters. Wat de vergunningverlening betreft, is het de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) die handhaaft. Als iemand zich niet aan de vergunningsregels houdt, kan men de vergunning intrekken of een last onder dwangsom opleggen.