EN

Minidrone

Een minidrone is een kleine drone met een laag gewicht. Meestal wegen ze minder dan 250 gram. Deze kleine drones zijn heel wendbaar en soms razendsnel. Ze worden vaak gebruikt om binnen te vliegen, maar soms ook om buiten te vliegen. De term minidrone is echter niet goed afgebakend. Sommigen kiezen ervoor om enkel over een minidrone te spreken als het minder weegt dan 250 gram. Anderen kijken eerder naar de afmetingen en niet naar het gewicht, waardoor een minidrone volgens deze definitie meer kan wegen dan 250 gram. Dit heeft verregaande gevolgen voor de toepasselijke regels.

Inhoud

  Minidrone Mavic Mini

  Minidrones van minder dan 250 gram

  De meeste experts hebben het enkel over minidrones als ze bij het opstijgen minder wegen dan 250 gram. In tegenstelling tot bij drones die zwaarder wegen, is het niet verplicht om een kennistest te doen. Bij het vliegen met minidrones van minder dan 250 gram zijn er wel een aantal algemene regels te respecteren.

  • De piloot dient minstens 16 jaar oud te zijn of de jongere piloot moet vliegen met een waarnemer, bijvoorbeeld een ouder

  • Vliegen mag enkel in een zone waar dat is toegestaan

  • De piloot mag niet onder invloed zijn van alcohol of drugs

  • De piloot mag niet in de buurt van hulpdiensten vliegen

  • Het is verplicht om direct te landen als er ander vliegverkeer nadert

  • De privacy van anderen is steeds te respecteren

  Bij minidrones tot 250 gram is het met andere woorden niet verplicht om een kennistest te doen. Een vliegbewijs of vaardigheidsbewijs is eveneens niet verplicht. Ook het registreren bij de RDW is niet verplicht, behalve wanneer de minidrone over een camera beschikt.

  Minidrone is een speelgoeddrone

  Sommige minidrones die minder wegen dan 250 gram vallen onder de noemer speelgoeddrone. Een speelgoeddrone is een drone die is gemaakt voor kinderen jonger dan veertien jaar. Daarbij is de leeftijdsvermelding op de verpakking bepalend. De regels voor dergelijke speelgoeddrones zijn extra soepel. Zo geldt er bijvoorbeeld geen minimumleeftijd, is het niet verplicht om je te registreren bij de RDW (zelfs niet als de drone een camera heeft) en is het niet nodig om een kennistest te doen of een vliegbewijs te hebben.

  Minidrone weegt meer dan 250 gram

  Afhankelijk van de manier waarop minidrones worden opgedeeld, komt het soms voor dat een minidrone bij het opstijgen (iets) meer weegt dan 250 gram. In dat geval gelden de algemene regels die gelden voor vluchten met een laag risico. De eerdergenoemde uitzonderingen zijn in dit geval niet van toepassing. De nieuwste generatie minidrones is echter zo klein dat ze in principe nog maar zelden meer wegen dan 250 gram.

  Alle regels voor vluchten met een laag risico

  Minidroneregeling

  Sinds 1 juli 2016 geldt de minidroneregeling. De minidroneregeling moet het eenvoudiger maken om zakelijk met een drone te vliegen die niet zwaarder is dan vier kilogram. Hiervoor is een speciale vergunning nodig, de zogeheten ROC-light. Deze vergunning is tegen betaling aan te vragen bij de Inspectie Leefomgeving & Transport. Opdat de vergunning wordt toegekend, moet er een aantal vereisten zijn voldaan.

  Meer over de minidroneregeling

  Veelgestelde vragen over minidrones

  Drones worden steeds kleiner en de regelgeving is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Dat is ook logisch, want drones vormen een recent fenomeen. Het duurt altijd even voordat nieuwe technische ontwikkelingen ook wettelijk goed zijn geregeld. Het zorgt ervoor dat mensen vaak vragen hebben over dergelijke minidrones.

  Mag ik overal vliegen met een minidrone?

  Nee, het is niet toegestaan om boven onder andere militaire terreinen, evenementen en overheidsgebouwen te vliegen met een (mini)drone. Ook sommige Natura2000-gebieden, beschermde natuurgebieden boven de Waddenzee en de gebouwen van het koninklijk paleis zijn verboden terrein. Voor drones met een laag risico gelden er nog heel wat aanvullende beperkingen. Er bestaan vliegkaarten die aangeven waar vliegen al dan niet is toegestaan.

  Mag ik heimelijk filmen met een minidrone?

  Nee, heimelijk filmen en fotograferen met een drone is niet toegestaan. Het is zelfs strafbaar. Er is sprake van heimelijk filmen of fotograferen als je bijvoorbeeld filmt op niet openbaar toegankelijke plaatsen en niet duidelijk kenbaar maakt dat je filmt. Je mag dus wel filmen of fotograferen op plaatsen waar je normaal ook mag komen en met een normale camera mag filmen of fotograferen. Als je op afgesloten terreinen wil filmen of fotograferen, heb je de toestemming van de eigenaar nodig.

  Welk dronebewijs heb ik nodig voor een minidrone?

  Een minidrone weegt in principe minder dan 250 gram. Hierdoor dien je niet over een dronebewijs te beschikken om met een minidrone te mogen vliegen, ook niet als je de minidrone buiten gebruikt.

  Waar kan ik overlast door een minidrone melden?

  Minidrones zijn relatief goedkoop en komen steeds vaker voor, waardoor overlast niet uit te sluiten is. Overlast meld je in principe bij de plaatselijke politie. Leg daarvoor zoveel mogelijk gegevens vast. Onder andere de datum van het voorval, het tijdstip, de gegevens van de piloot, de uiterlijke kenmerken van de drone(piloot) en de informatie over de drone en de vliegroute zijn belangrijke gegevens. Dit helpt de politie om gepast in te grijpen.

  Wat mag ik doen met een minidrone?

  Met een minidrone mag er zowel binnen als buiten worden gevlogen. Het is niet toegestaan om boven menigten of rond vliegvelden te vliegen. Daarnaast zijn er ook verschillende plaatsen waar het niet is toegestaan om met een drone te vliegen. Eenmaal er gevaar dreigt, is het in ieder geval verplicht om de dronevlucht te stoppen.