EN

Alles over de minidrone-regeling

Wie beroepsmatig met een drone wil vliegen, heeft de afgelopen jaren kennisgemaakt met voortdurend wijzigende regels. De oude regelgeving maakte het enorm complex om beroepsmatig met een drone te vliegen. Er waren heel wat administratieve verplichtingen. De minidrone-regeling zorgde in 2016 voor een vereenvoudiging voor lichte drones tot vier kilogram. Intussen is er de Europese dronewetgeving die geharmoniseerde droneregels voor de volledige Europese Unie heeft ingevoerd.

Inhoud

  Drone vliegt bij een heldere lucht

  Regelgeving drones op 1 juli 2016

  Op 1 juli 2016 is de minidrone-regeling van start gegaan. Deze regeling heeft het eenvoudiger gemaakt om zakelijk met een drone te vliegen. De regeling was beperkt tot drones die niet zwaarder wegen dan vier kilogram. Om bedrijfsmatig met dergelijke drones te mogen vliegen, was een zogeheten ROC-light nodig (RPAS Operator Certificate Light).

  Onder de vroegere regelgeving werd er dus een onderscheid gemaakt tussen het recreatief vliegen met drones enerzijds en het beroepsmatig vliegen met drones anderzijds. Voor beroepsmatige vliegers maakte men bovendien een onderscheid tussen minidrones tot 4 kilogram en zwaardere drones tot 150 kilogram. Inzicht in dit onderscheid is noodzakelijk om te snappen waarom de minidrone-regeling zo gunstig was.

  Recreatief vliegen met een drone

  De regels die op 1 juli 2016 van toepassing waren, waren het soepelst voor recreatieve gebruikers van een drone. Deze recreatieve dronegebruikers konden met drones vliegen tot 25 kilogram. Men mocht niet vliegen boven aaneengesloten bebouwing. Verder mocht men niet hoger vliegen dan 120 meter en mocht men alleen bij daglicht vliegen.

  Meer informatie over recreatief vliegen met een drone

  Beroepsmatig vliegen met een drone tot 150 kg (ROC)

  Wie beroepsmatig wil vliegen met een drone tot 150 kilogram had een bewijs van bevoegdheid nodig. De drone diende dan weer over een bewijs van luchtwaardigheid te beschikken. Verder was een inschrijving in het luchtvaartregister noodzakelijk, net als een droneverzekering en een operationeel handboek. Reken op ongeveer 10.000 euro kosten om beroepsmatig met een drone te vliegen. Onder voorwaarden kon er op sommige punten een ontheffing worden verkregen, bijvoorbeeld voor wat het vliegen boven mensenmenigten betrof.

  Minidrone-regeling: beroepsmatig vliegen met drones tot 4 kg (ROC-light)

  De minidrone-regeling heeft het voor beroepsmatige dronepiloten eenvoudiger gemaakt om geldig met een drone te vliegen. De eisen zijn daarbij veel beperkter geworden. Een WA-verzekering was bijvoorbeeld nog steeds verplicht, maar een operationeel handboek niet. Er was ook een ontheffing van het bewijs van bevoegdheid voor de piloot (brevet). Dat zorgde ervoor dat de kosten terugliepen tot slechts 400 euro. Men mocht ook dichter vliegen bij gebouwen en mensenmenigten, maar een ontheffing om boven gebouwen of menigten te vliegen, was niet mogelijk.

  Overzicht met de droneregels bij de invoering van de minidrone-regeling

  Het onderscheid tussen de verschillende droneregelingen, zoals dit op 1 juli 2016 de realiteit was, is hieronder weergegeven. Het toont aan hoe interessant het zogeheten ROC-light voor beroepsmatige dronegebruikers was.

  Recreatief vliegen met een droneMinidrone-regeling (ROC-light)Beroepsmatig vliegen met een drone (ROC)
  GebruikRecreatiefBeroepsmatigBeroepsmatig
  Gewicht droneTot 25 kgTot 4 kgTot 150 kg
  VFR (Visual Flight Rules)Altijd in zicht van de pilootAltijd in zicht van de pilootAltijd in zicht van de piloot
  Afstand tot de pilootN.v.t. Max. 100 meterMax. 500 meter
  VlieghoogteMax. 120 meterMax. 50 meterMax. 120 meter (ontheffing mogelijk)
  Afstand tot mensenmenigten en aaneengesloten bebouwingNiet bovenMin. 50 meterMin. 150 meter (ontheffing mogelijk)
  Afstand tot spoorlijnen, havengebieden en industriegebieden Niet bovenMin. 50 meterMin. 50 meter (ontheffing mogelijk)
  Afstand tot openbare wegen, autowegen en autosnelwegenNiet boven, met uitzondering van wegen in 30km-zones binnen de bebouwde kom en wegen in 60km-gebieden buiten de bebouwde komMin. 50 meterMin. 50 meter (ontheffing mogelijk)
  Bewijs van Bevoegdheid piloot (brevet)N.v.t.OntheffingVerplicht
  Bewijs van Luchtwaardigheid voor de droneN.v.t.OntheffingVerplicht
  Inschrijving in het luchtvaartregisterN.v.t.VerplichtVerplicht
  Min. leeftijdN.v.t.18 jaar18 jaar
  Operationeel handboekN.v.t.N.v.t.Verplicht
  VerzekeringNiet verplichtVerplichtVerplicht
  MeldingsplichtN.v.t.N.v.t.24 uur voor vlucht
  KostenGeen+/- € 400+/- € 10.000

  Van de minidrone-regeling naar de Europese dronewetgeving

  Het invoeren van de minidrone-regeling was enorm nuttig. De ontwikkelingen op het gebied van drones gingen heel hard en er waren slechts een zeventigtal operators legaal actief op het gebied van dronedienstverlening. Ruim 130 bedrijven opereerden niet legaal, vooral ten gevolge van de complexiteit van het ROC. Door de eisen te versoepelen voor lichte drones of minidrones kwam de overheid met een oplossing.

  In andere Europese landen maakte men ook werk van dronewetgeving. Dat zorgde voor een versnipperd economisch klimaat en dat gaat in tegen de beginselen van de Europese Unie. Voor een eengemaakte markt is het namelijk belangrijk dat dergelijke regels homogeen zijn voor de gehele Unie. Zo is de Europese dronewetgeving ontstaan. De Europese dronewetgeving heeft ook gevolgen gehad voor de minidrone-regeling en het ROC-light.

  Europese dronewetgeving en gevolgen voor het ROC-light

  Per 1 januari 2022 is het ROC-light niet langer geldig in Nederland. Wie met een drone wil vliegen, moet aan de Europese regels voldoen. Het ROC-light moet daarvoor worden omgezet naar een vliegbewijs voor de Open categorie (of voor een subcategorie). Bedrijfsmatige dronegebruikers die in de categorie Specifiek willen vliegen, moeten eerst een exploitatievergunning aanvragen bij de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport). Houd er rekening mee dat de Europese droneregels anders zijn dat wat je onder de vroegere regels gewend was. Het ROC-light is wel nog geldig voor staatsluchtvaartoperators.

  Overzicht van de Europese droneregels

  Veelgestelde vragen over de minidrone-regeling

  De voorbije jaren zijn er heel wat droneregels gekomen en gegaan. Vereenvoudiging was het codewoord, maar het heeft er in feite vooral voor gezorgd dat het allemaal nog onduidelijker is geworden en dat velen hier vragen over hebben. Het is belangrijk om deze vragen te beantwoorden.

  Was het ROC-light ook in het buitenland geldig?

  Nee, de minidrone-regeling was enkel van toepassing in Nederland. Wie commercieel wilde vliegen in andere landen diende rekening te houden met de lokale regelgeving. Omdat dit enorm complex is en indruist tegen de beginselen van de eengemaakte Europese markt, heeft Europa regels voor de volledige Unie opgesteld. Hierdoor is het ROC-light vervallen en gelden er in alle Europese landen dezelfde regels.

  Wat verstaat men onder een mensenmenigte?

  De wetgeving verduidelijkt niet wat er onder een mensenmenigte moet worden verstaan. In ieder geval gaat het om een groep van mensen. Volgens de politie is het begrip situatieafhankelijk en moet dit geval per geval worden bekeken.

  Hoe handhaaft men de hoogtelimieten bij drones?

  Ook onder de nieuwe regelgeving bestaan er nog steeds hoogtelimieten. Men kan dit handhaven op basis van verrekijkers die de hoogte en de afstand meten. Echter, nog niet alle politieagenten hebben reeds zo’n verrekijker. Daarnaast kan men ook visueel handhaven. Uiteraard zal men visueel vooral focussen op overduidelijke overtredingen. Een metertje te hoog valt met het blote oog niet vast te stellen.

  Was het met het ROC-light toegestaan om boven de eigen woning te vliegen?

  Volgens de regels was het verplicht om horizontaal ten minste vijftig meter afstand te houden van aaneengesloten bebouwing. Het was niet mogelijk om een ontheffing te krijgen. Dat betekent dat wie in een rijtjeshuis woont, niet boven de eigen woning kan vliegen. Wie daarentegen in een vrijstaand huis woont, kan wel beroepsmatig boven het eigen huis vliegen. Deze regels hebben plaatsgemaakt voor de Europese droneregels.

  Wat is het verschil tussen ROC en ROC-light?

  Wie in het verleden beroepsmatig wilde vliegen in Nederland diende te beschikken over een ROC (RPAS Operator Certificate). Daaraan waren strikte verplichtingen verbonden. De regels kwamen min of meer overeen met de regels die ook van toepassing waren op klassieke luchtvaartbedrijven. Dit maakte het enorm moeilijk om drones bedrijfsmatig te gebruiken. Speciaal voor kleinere drones heeft men daarom de minidrone-regeling ontwikkeld. Deze regeling geldt enkel voor drones die maximaal 4 kilogram wegen. Bedrijven konden zo een ontheffing aanvragen, een zogeheten ROC-light. Intussen is het ROC-light niet meer geldig en zijn de Europese droneregels van toepassing.