EN

Dit zijn de regels voor alcohol op de fiets

Het is geen goed idee om na het drinken van een borrel of enkele glazen bier achter het stuur te kruipen. Het gaat dan niet alleen over het autostuur, want ook op de fiets mag je niet gedronken hebben. Met de fiets kan je namelijk nog steeds jezelf of anderen in gevaar brengen. Hieronder bespreken we de regels, maar laat het alvast duidelijk zijn: kruip nooit onder invloed van alcohol achter het stuur. Het maakt daarbij niet uit om wat voor stuur het gaat.

  Alcohol op de fiets

  Velo-bier

  In Nederland is er geen nultolerantie als het over alcohol en rijden gaat. Er mag met andere woorden een beperkte hoeveelheid alcohol in het bloed zitten. Voor het besturen van een auto, een motor, een scooter of een fiets gaat het om 0,5 promille alcohol. Dat is te lezen in artikel 8 van de Wegenverkeerswet.

  Een promille is een duizendste deel. Hoewel het woord promille bij het grote publiek vooral bekend is als maatstaf alcohol in het bloed, gebruikt men in de praktijk vaak de eenheid µg/l (microgram alcohol per liter in de adem). De alcoholgrens van 0,5 promille die in de Nederlandse wet is opgenomen, staat dan gelijk aan 220 µg/l.

  Effecten van alcohol op de fiets

  De reden dat alcohol op de fiets verboden is, heeft te maken met de nadelige effecten die door alcohol worden veroorzaakt. Zo krijgt een fietser onder invloed van alcohol te maken met een vertraagde reactiesnelheid. Hij kan minder snel anticiperen op gevaar en het risico op een ongeval wordt hierdoor groter. Ook een verslechtering van de motoriek is een effect van alcohol. Deze verslechtering van de motoriek veroorzaakt de typische slingerbewegingen die kenmerkend zijn voor mensen die te veel hebben gedronken. Denk verder aan een verslechtering van de kleurwaarneming, sufheid, een verslechtering van het beoordelingsvermogen (zichzelf overschatten) en een versmalling van het blikveld. Het zijn allemaal goede redenen om niet te drinken als je nog moet rijden.

  Blaastest en alcohol op de fiets

  Ook als fietser kan je op weg naar huis worden gecontroleerd op alcoholgebruik. Je moet dan een blaastest doen. Het is niet toegestaan om deze controle zonder een goede reden te weigeren. Als de blaastest aantoont dat er te veel is gedronken, wordt er een ademanalyse uitgevoerd. De gemeten alcoholwaarde zal bepalend zijn voor de straf die je krijgt.

  Gevolgen van alcohol op de fiets

  Fietsmand-bier

  Rijden onder invloed is een misdrijf. Je krijgt dus altijd een strafblad. Welke verdere straf je krijgt, is afhankelijk van verschillende factoren. Een bepalende factor is hoeveel je hebt gedronken. De boetes voor dronken rijden op een fiets liggen lager dan bij het dronken besturen van een auto, maar zijn nog steeds voldoende hoog om afschrikkend te werken.

  Boete

  Als je te veel hebt gedronken, krijg je een bekeuring. Deze bekeuring bedraagt voor fietsers in principe 200 euro. Rijden onder invloed in combinatie met gevaarlijk rijgedrag wordt zwaarder bestraft. Deze boetes zijn exclusief 9 euro administratiekosten.

  Rijverbod

  Een rijverbod kan worden opgelegd aan iedere dronken bestuurder, ook aan de dronken bestuurder van de fiets. Dit is te lezen in artikel 162 WVW. Een rijverbod geldt niet alleen voor de fiets, maar ook voor een auto, een motor, een scooter en elk ander voertuig. Na afloop van het rijverbod mag je gewoon weer achter het stuur kruipen. Je rijbewijs hoef je niet af te geven.

  Aansprakelijkheid en eigen schuld

  Houd er rekening mee dat een fietser die dronken een ongeval veroorzaakt, aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die hij heeft aangericht. Als een dronken fietser het slachtoffer wordt van een ongeval kan de toegekende schadevergoeding worden verminderd op basis van de eigen schuld.

  Aansprakelijkheid bij fietsongevallen in Nederland

  Veelgestelde vragen over alcohol op de fiets

  Veel mensen denken nog steeds dat het een goed idee is om na enkele glaasjes alcohol de auto te laten staan en de fiets te nemen. Toch is dat helemaal niet het geval. Het is verboden om onder invloed van alcohol te fietsen en het levert strenge straffen op. Heb je hier nog vragen over? Raadpleeg dan de onderstaande FAQ over alcohol op de fiets.

  Wordt mijn rijbewijs afgenomen als ik onder invloed van alcohol op de fiets stap?

  Als fietser ben je natuurlijk niet in het bezit van een fietsrijbewijs, dus dat kan niet worden afgenomen. Je autorijbewijs kan ook niet worden afgenomen. Volgens de wet mag de politie namelijk enkel een rijbewijs invorderen als men onder invloed is bij het besturen van een motorvoertuig. Opgelet: er zijn ook uitzonderingen. Als je bijvoorbeeld rijdt met een elektrische fiets met een snorfiets- of bromfietsplaatje kan het rijbewijs wel worden afgenomen, omdat dat ook een motorvoertuig is.

  Hoeveel glazen bier mag ik drinken als ik met de fiets ben?

  Dat is moeilijk om te zeggen. Hoeveel je precies mag drinken, is namelijk afhankelijk van wat je drinkt, je geslacht, je lichaamsbouw, je gewicht en hoeveel tijd er tussen het drinken en het fietsen zitten. Over het algemeen kan je een tot twee glazen bier drinken. Uiteraard is niet drinken nog steeds beter.

  Ik wandel met de fiets in de hand. Kan ik ook een boete krijgen?

  Voor voetgangers is er geen wettelijke alcohollimiet. Ook als je meer dan twee biertjes hebt gedronken, krijg je dus niet automatisch een boete. Wat echter niet mag, is openbare dronkenschap. Dronkenschap is een feitelijke toestand en is heel subjectief. Sommige mensen zijn na tien biertjes nog niet dronken en andere mensen hebben maar twee biertjes nodig om dronken te zijn. Als je dronken bent, zal je bijvoorbeeld lispelen, kan je niet meer op een lijn lopen en ben je in de war. De politie stelt de openbare dronkenschap vast op basis van waarneembare kenmerken. Bij openbare dronkenschap zal de politie een proces-verbaal opstellen. Dit kan met andere woorden ook gevolgen hebben.

  Welke boete krijg ik als ik niet meewerk aan een alcoholcontrole?

  Een fietser die niet meewerkt aan een alcoholcontrole krijgt een boete van 100 euro (excl. 9 euro administratiekosten). Deze boete wordt opgelegd als je het onderzoek weigert of de aanwijzingen niet opvolgt.

  Zijn de regels omtrent alcohol op de fiets strenger voor een elektrische fiets?

  Nee, voor een e-bike gelden net dezelfde regels als voor een klassieke fiets. Ook de boetebedragen zijn hetzelfde. Dat komt omdat een elektrische fiets ondanks de aanwezigheid van een elektromotor wordt gelijkgesteld met een fiets en niet met een motorvoertuig. Dat is anders als het gaat om een snelle elektrische fiets met een een snorfiets- of bromfietsplaatje. Dan zijn de regels wel strenger.