EN

Parkeerconflicten met de buren

Hoewel problemen met buren veel oorzaken kunnen hebben, blijkt een geparkeerde auto toch een belangrijke bron van frustraties te zijn. Buren parkeren voor een garagepoort of elke telg van hun omvangrijke kroost heeft wel een eigen auto en nemen zo de al beperkte parkeerplekken in. Soms treedt er zelfs parkeerschade op! Dit alles zorgt voor parkeerconflicten met de buren.

Buren parkeren voor de in- of uitrit

Het is verboden om te parkeren voor een inrit of een uitrit. Dit staat letterlijk te lezen in artikel 24 RVV. De buur begaat met andere woorden een overtreding op de verkeersregels en kan daarvoor beboet worden. Hiervoor kan er dan ook contact worden opgenomen met de politie. Zij zullen beboeten en kunnen de auto weg laten slepen als de eigenaar niet in de buurt is. Over het algemeen komen ze vrij snel in actie wanneer een uitrit is geblokkeerd, maar een geblokkeerde inrit is een minder grote prioriteit. Uiteindelijk is het dan mogelijk om gewoon zelf even elders te parkeren. Als er geen andere oproepen zijn, komen ze mogelijk wel een kijkje nemen.

In ieder geval is contact opnemen met de politie een verregaande maatregel. Het is beter om zelf even de buren aan te spreken en te vragen om de auto te verzetten. Geef ook aan dat de in- en uitrit vaak wordt gebruikt en altijd vrij moet zijn. Enkel wanneer buren daar niet aan willen meewerken of keer op keer voor de uitrit parkeren, is het aangewezen om toch gewoon de politie in te schakelen.

Buren nemen altijd de openbare parkeerplaatsen in

Er valt maar weinig te veranderen aan het feit dat de buren veel parkeerplekken innemen. Het gaat om openbare parkeerplaatsen die voor iedereen beschikbaar zijn. Hoogstens is het mogelijk om de buren te vragen om er rekening mee te houden, maar daar zal het ook stoppen. Bovendien worden zij dan gedwongen om even verderop te parkeren, waardoor het probleem verschuift.

Eventueel kan de APV wel in bepalingen voorzien die nuttig kunnen zijn. Zo voorzien sommige APV's in een regel waardoor aanhangers maar maximaal enkele dagen op eenzelfde plek geparkeerd mogen staan. Bij een inbreuk op een APV kan er natuurlijk altijd even contact worden opgenomen met de lokale politie, maar ga ook dan eerst het gesprek aan met de buren zodat de relatie niet hoeft te vertroebelen.

Bij aanhoudende parkeerproblemen kan het wel nuttig zijn om de situatie bij de gemeente aan te kaarten. De gemeente kan dan eventueel meer parkeerplaatsen voorzien. Maak hier echter ook geen illusies bij, want in de meeste gemeenten is de parkeerdruk al langer hoog en zijn de gemeenten zich daar ook van bewust. Ze lopen echter tegen hun beperkingen aan en kunnen maar moeilijk extra parkeerruimte voorzien. Soms kan het wel mogelijk zijn om bijvoorbeeld betaald parkeren te combineren met een vergunning voor belanghebbenden. Hierdoor worden anderen die momenteel de parkeerplaats innemen geweerd.

Veelgestelde vragen over parkeerproblemen met de buren

De buren parkeren steeds voor mijn deur terwijl ze voor hun eigen deur plek hebben. Wat kan ik doen?

Als het om een openbare parkeerplek gaat, valt hier juridisch niks tegen te beginnen. Hoogstens is het mogelijk om hen er even op aan te spreken. Spreek hen gewoon rustig aan, maak een praatje, nodig hen eens uit om op de koffie te komen en vraag hen tussendoor om niet meer voor de deur te parkeren. Vaak zal dit volstaan en zullen zij daar in de toekomst rekening mee houden.

Er is nooit parkeerplaats in mijn straat. Mag ik niet gewoon van mijn voortuin een parkeerplaats maken?

Wanneer er in de voortuin een parkeerplaats moet worden aangelegd, is er een omgevingsvergunning nodig. Het probleem is dat de openbare weg zo wordt gemonopoliseerd omdat er dan niemand meer op de voorgelegen parkeerplek kan staan. Bovendien wordt er een bouwovertreding gemaakt en kan de rechter herstelmaatregelen opleggen. Wie van zijn voortuin een parkeerplaats wil maken, doet er dan ook goed aan om vooraf informatie in te winnen bij de gemeente en alles volgens het boekje te doen.

Hoelang mogen de buren hun caravan op een parkeerplek laten staan?

Dit verschilt van gemeente tot gemeente. Raadpleeg de APV van de gemeente, want daarin staan wellicht een aantal regels. In sommige gemeenten is er een totaalverbod voor lange caravans, maar in de meeste gemeenten geldt dat ze maximaal drie dagen op de openbare weg mogen worden geplaatst. De caravan elke drie dagen verplaatsten, volstaat dan in principe niet. In de meeste gemeenten wordt er wel pas ingegrepen wanneer er ook effectief klachten komen. Dan volgt er een boete en kan de caravan worden weggesleept.

De buren parkeren hun scooter of scootmobiel in de hal van het appartementsgebouw. Mag dit?

De hal van een appartementsgebouw behoort toe tot de gedeelde eigendom van alle eigenaren. Zij hebben in de Vereniging van Eigenaren afspraken gemaakt over wat al dan niet mag. Vaak zal dit echter niet toegestaan zijn omwille van de brandveiligheid, het garanderen van een vluchtweg en de uitstraling van het gebouw. Voor een scootmobiel wil men mogelijk wel een uitzondering maken of een gedoogbeleid voeren. Bespreek de situatie met de bestuurders.

Mag een rechthebbende op een recht van overpad zijn auto er ook parkeren?

Het recht van overpad is beperkt tot het zich mogen begeven over het terrein van een ander om van of naar het eigen perceel te gaan. Het is natuurlijk wel mogelijk dat in de notariële akte ook afspraken zijn voorzien met betrekking tot een bijhorend parkeerrecht. Zo'n afspraken zijn dan gewoon geldig. Hoe dan ook is het niet zo dat een jarenlang gedoogbeleid automatisch zo'n parkeerrecht opent. Dit geldt overigens ook in de omgekeerde richting: de eigenaar van het perceel mag evenmin op het tracé van het overpad parkeren als dit de buurman die het tracé mag gebruiken, zou hinderen. Wat dit laatste betreft, moet er natuurlijk wel naar de specifieke situatie op het terrein worden gekeken.

Mogen mijn buren hun werkbus voor mijn huis parkeren?

Ook dit is in principe toegestaan, maar ook hier is het aangeraden om even de APV door te nemen. In sommige gemeenten gelden er specifieke regels voor bijvoorbeeld grotere busjes die hoger zijn dan 2,4 meter.