EN
Steeds groter aandeel van autoschadegevallen ontstaat bij het parkeren

Steeds groter aandeel van autoschadegevallen ontstaat bij het parkeren

Een gezamenlijk onderzoek van AZT (Allianz Center for Technology) en Continental AG, in samenwerking met o.a. Hochschule München, naar 3.500 verkeersongevallen toont aan dat ruim 40% van alle ongevallen plaatsvindt tijdens het parkeren en manoeuvreren. Het onderzoek legt daarnaast nog een aantal andere opmerkelijke zaken bloot. Hieronder zijn de onderzoeksresultaten weergegeven.

Ongevallen tijdens het parkeren en manoeuvreren

Volgens het onderzoek van Allianz zouden ongeveer 40% van alle schadegevallen met voertuigen plaatsvinden tijdens het parkeren of bij het uitvoeren van manoeuvres.

Het overgrote deel van deze schadegevallen vindt plaats bij het achteruitrijden. Vooral opvallend is dat het in 84% van de gevallen gebeurt wanneer iemand uit een parkeerplaats rijdt en slechts in 16% van de gevallen wanneer er in een parkeerplaats wordt gereden. Het toont nogmaals aan waarom het belangrijk is om achteruit in een parkeerplaats te rijden en er voorwaarts uit te rijden.

Daarnaast geeft het onderzoek aan dat oudere bestuurders een beduidend grotere kans hebben op parkeerschade. Zo zouden automobilisten van 65 jaar en ouder tot een derde meer ongevallen veroorzaken tijdens het manoeuvreren of parkeren dan automobilisten tussen 25 en 64 jaar.

Parkeerschade en schadeclaims

Bij 41,7% van alle aansprakelijkheidsclaims werd een ander stilstaand voertuig geraakt bij het achteruit parkeren. Bij 20,1% botsen dan weer twee auto's tegen elkaar omdat ze alle twee achteruit parkeerden. Opvallend is vooral de toename van soortgelijke ongevallen in de afgelopen tien jaar: ze zouden met maar liefst 30% zijn toegenomen. Hoewel het daarbij gaat om ongevallen aan betrekkelijk lage snelheden, loopt de schade toch sterk op. Zo zou de gemiddelde schadeclaim 1.700 euro bedragen.

Letselschade treedt daarbij minder vaak op. Slechts 4% van deze ongevallen zou in letselschade resulteren, wat natuurlijk veel lager is dan bij andere verkeersongevallen. Desondanks kan de letselschade soms alsnog hoog oplopen, zeker wanneer een parkerend voertuig een fietser of een voetganger raakt. Volgens het onderzoek lopen vooral voetgangers van 65 jaar of ouder een groot risico op zware letselschade.

Oorzaken voor het toegenomen aantal schadegevallen bij het parkeren

Het onderzoek noemt verschillende oorzaken voor de toename in het aantal parkeerschadeclaims. De belangrijkste oorzaken zijn volgens het onderzoek echter de wijzigende voertuigvormen, waarbij auto's steeds groter en breder zijn geworden, in combinatie met de verstedelijking.

Uit analyse van de schadegevallen blijkt bijvoorbeeld dat bestelwagens en SUV's tot 30% vaker betrokken zijn bij dergelijke parkeerongevallen dan kleine en compacte auto's. Het feit dat de gemiddelde auto steeds langer en breder wordt, zorgt voor een stijging van het aantal parkeerschadegevallen.

Vergelijk bijvoorbeeld even de afmetingen van de Ford Puma (2020) met een breedte van 1,93 m (incl. spiegels) en een lengte van 4,19 m met de Citroën C4 uit 2010. Die laatste heeft een vergelijkbare lengte van 4,27 m maar heeft wel slechts een breedte van 1,77 m. De gemiddelde parkeerplaats heeft een breedte van 2,3 m en het wordt dan ook alleen maar krapper parkeren.

Oorzaken voor het toegenomen aantal schadegevallen bij het parkeren

Daarnaast haalt het onderzoek aan dat het zicht van veel autobestuurders de afgelopen tien jaar sterk verminderd is, waarbij de gewijzigde vormgeving van de auto’s vooral de zichtbaarheid doorheen de achter- en zijruiten heeft doen afnemen. Ondanks dit alles is de omvang van de parkeerplaatsen niet groter geworden, mede door het steeds groter wordend tekort aan parkeerplaatsen in verstedelijkte omgevingen.

Klassieke parkeerhulpsystemen bieden geen redding.

De studie toont ten slotte aan dat parkeerhulpsystemen slechts een beperkte invloed hebben op het voorkomen van parkeerongevallen. Dergelijke parkeerhulpsystemen, zeker wanneer ze enkel uit sensoren bestaan, detecteren enkel de voor- en achterkant van de auto. Omdat de zijkanten van de auto ongemoeid worden gelaten, blijft parkeerschade veelvuldig voorkomen. Intelligente parkeerhulpsystemen die het parkeerproces volledig overnemen en die de volledige omgeving scannen, zouden daarentegen wel zorgen voor een noemenswaardige daling in het aantal schadegevallen. Deze parkeerhulpsystemen zijn echter nog geen gemeengoed. Het is nog niet duidelijk of zelfrijdende auto's het aantal parkeerongevallen zal doen afnemen.

Belang van een cascoverzekering

Sinds 1 september 2020 is de EU-verordening betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen van toepassing. Nieuwe auto's die op de markt worden gebracht, moeten hierdoor aan striktere regels voldoen. Parkeersensoren en een achteruitrijcamera worden nu verplicht, maar of dat echt in minder schadegevallen zal resulteren blijft afwachten. Het onderzoek van Allianz is alvast niet bemoedigend. Een goede cascoverzekering blijft hoe dan ook een noodzaak, zeker omdat een WA-verzekering niet de eigen schade vergoedt maar enkel de aan een ander aangebrachte schade.