EN

Kostprijs van de rechtsbijstandverzekering

Het valt moeilijk te zeggen hoe hoog of laag de premie van de rechtsbijstandverzekering zal zijn. De uiteindelijke kostprijs is dan ook afhankelijk van de dekking en daarnaast van nog veel meer andere factoren. Hieronder is duidelijk weergegeven welke factoren de kostprijs van de rechtsbijstandverzekering beïnvloeden. Voor een correcte inschatting blijft het echter aangewezen om een aantal offertes op te vragen of een vergelijkingstool te gebruiken.

Dekking van de rechtsbijstandverzekering

Een eerste bepalende factor is natuurlijk de dekking van de rechtsbijstandverzekering. Veel rechtsbijstandverzekeringen zijn modulair opgebouwd. Hierbij kan men zelf kiezen voor welke situaties men zich al dan niet laat verzekeren. Zo heeft een gepensioneerde misschien geen baat bij een dekking voor fiscale geschillen, maar een ondernemer uiteraard wel. Zo'n dekking kan al snel in een premieverhoging van 40% resulteren. Het is dan ook goed dat sommige nodeloze dekkingen achterwege kunnen worden gelaten. Er zijn talloze modules die bovenop de basisdekking komen en die zullen natuurlijk sterk de prijs verhogen. Denk bijvoorbeeld aan volgende modules:

  • Module verkeer: conflicten bij verkeersdeelname als bestuurder, voetganger, fietser …

  • Module consumenten: conflicten over consumentenproducten

  • Module wonen: conflicten met een aannemer, met de buren, met de verhuurder etc.

  • Module inkomen: conflicten met een werkgever, met het UWV etc.

  • Module vermogen: conflicten met de Belastingdienst, over de overdracht van aandelen etc.

  • Module scheidingsmediation: vergoeding voor scheidingsmediatoren en soms ook bij het beëindigen van een samenlevingscontract

Verzekerden en gezinssamenstelling

Des te meer personen door de rechtsbijstandverzekering zijn gedekt, des te duurder de verzekering wordt. Hierdoor zullen mensen met een groot gezin meer betalen voor een gezinspolis dan iemand die enkel samenwonend is met een zoon of dochter. Een polis voor een alleenstaande is natuurlijk nog voordeliger.

Voorwaarden en uitsluitingen

Verzekeraars leggen vaak allerlei voorwaarden op, waardoor ze minder vaak schadeclaims moeten uitbetalen. Over het algemeen is het zo dat verzekeraars waarbij de voorwaarden gunstiger zijn ook duurder zijn. Het is natuurlijk aan de consument om te bepalen welke verzekering hij wil en of hij de strenge voorwaarden en uitsluitingen al dan niet voor lief neemt. Zaken om op te letten zijn bijvoorbeeld:

  • Het voorkomen van een franchise

  • Specifieke uitsluitingen

  • Wachttermijnen

  • Beperkte dekkingsgebieden

Daarnaast zijn ook de externe kosten die de rechtshulpverlener maakt, zoals de kosten voor een externe advocaat of de rechtbankkosten, vaak beperkt verzekerd. Bij een lage premie ligt het verzekerd bedrag vaak ook een stuk lager. Eigenlijk is het altijd een beetje kiezen tussen prijs en kwaliteit.

Eigen risico

Bij een eigen risico moet een verzekerde zelf een deel van de rechtshulpkosten betalen, maar rekent hij daardoor op een lagere premie. Bij de meeste verzekeraars is er standaard geen eigen risico, maar bij een aantal verzekeraars kan dit wel vrijwillig worden verhoogd in ruil voor een korting.

Commerciële kortingen en voordelen

Sommige verzekeraars kennen commerciële kortingen toe, bijvoorbeeld aan trouwe klanten of aan verzekeringsnemers die verschillende verzekeringen bij hen afsluiten. Ook wie meteen de volledige jaarpremie betaalt, kan zo'n korting krijgen. De exacte voorwaarden en kortingen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar en zijn niet altijd even groot. Bovendien zijn alles-in-1-verzekeringspakketten met zo'n korting soms nog steeds minder interessant dan het shoppen bij verschillende verzekeraars … Rechtsbijstandverzekeringen vergelijken blijft dan ook aangewezen.

Veelgestelde vragen over de rechtsbijstandverzekering

Dekt de rechtsbijstandverzekering juridische kosten bij burenruzies?

Bij sommige verzekeraars is dat het geval, maar er zijn ook een aantal verzekeraars waarbij hiervoor een aanvullende Wonen-module aan de basisdekking moet worden toegevoegd. Bovendien zijn er ook verzekeraars, zoals de rechtsbijstandverzekering van a.s.r., die het helemaal niet dekken. Een goedkopere verzekering is dan ook niet altijd een betere verzekering.

Dekt de rechtsbijstandverzekering juridische hulp bij strafzaken?

De rechtsbijstandverzekering vergoedt dit over het algemeen niet wanneer er sprake is van schuld of opzet, maar er zijn ook verzekeraars die wel vergoeden als de verzekerde wordt vrijgesproken of niet wordt vervolgd. Wanneer er geen sprake is van schuld of opzet zal de rechtsbijstandverzekering in principe wel uitbetalen. Houd bovendien rekening met uitsluitingen. Zo zijn strafzaken die te maken hebben met loondienst vaak niet gedekt of enkel gedekt voor specifieke beroepsgroepen zoals verpleegkundigen of politieambtenaren.

Ik heb een aanvullende module inkomen. Dekt de rechtsbijstandverzekeraar altijd arbeidsgeschillen?

Neen. Vaak geldt er bijvoorbeeld een wachttijd waarbij er sowieso geen dekking is, maar ook nadien is de regel dat het arbeidsgeschil niet voorzienbaar mocht zijn geweest. Zo kunnen er voor het afsluiten van de verzekering al functioneringsgesprekken en zwakke beoordelingen zijn geweest. Een ontslagprocedure die daarop is gebaseerd, is dan ook geen nieuw feit. De rechtsbijstandverzekeraar kan dan ook weigeren om de rechtshulp te vergoeden.

Dekt de rechtsbijstandverzekering geschillen omtrent scheiden?

De meeste rechtsbijstandverzekeringen bieden een dekking voor scheidingsmediation, maar vaak zijn er wel beperkingen. Zo is de vergoeding meestal heel beperkt. Er zijn verzekeraars die tot 40.000 euro mediationkosten vergoeden, maar er zijn er ook die het houden op een magere 1.500 euro. Wachttijden tot drie jaar zijn eveneens niet ongewoon. Bovendien zijn er een aantal verzekeraars, waaronder FBTO en Interpolis (bron: Consumentenbond, augustus 2020), die scheidingsmediation volledig uitsluiten.

Ik heb gedoe met een webshop. Dekt de rechtsbijstandverzekering dit?

Veel is afhankelijk van de voorwaarden en de waarde van de aankoop. Bij de meeste rechtsbijstandverzekeringen geldt er een drempelbedrag. Pas wanneer de waarde van het conflict hoger is dan een bepaald minimum, kan de rechtsbijstandverzekering dekking verlenen. Dergelijke drempelbedragen liggen vaak ergens tussen 100 en 250 euro. Bovendien moet de verzekeraar ook heil zien in een juridische procedure en heeft de verzekeraar altijd de mogelijkheid om een claim af te kopen. Bij een beperkte vordering kunnen de kosten die nodig zijn opdat het recht zou zegevieren hoger zijn dan wat er te winnen valt. Vaak zal de verzekeraar dan gewoon de vordering uitbetalen. Eigenlijk is deze vraag dan ook sterk afhankelijk van het type conflict en de waarde van de vordering. Voor een probleem bij de levering van een paar nieuwe schoenen zal de rechtsbijstandverzekering zelden een oplossing bieden. Voor wie voor enkele duizenden euro's defecte zonnepanelen kocht, is dat natuurlijk een ander verhaal.