EN

Helmplicht voor alle scooters

Sinds begin 2023 geldt de helmplicht voor alle bromfietsen. Dit betekent dat iedereen die op een scooter of snorfiets rijdt, verplicht is om een helm te dragen. Het is niet zomaar toegestaan om een fietshelm of een geïmproviseerde helm te dragen. De helmplicht is belangrijk voor de veiligheid en het is daarom verstandig om goed op de hoogte te zijn van het belang van een goedgekeurde scooterhelm.

Inhoud

  helmplicht-voor- cooters

  Helm is verplicht voor alle scooters

  Per 1 januari 2023 geldt de helmplicht voor alle bromfietsen. Vroeger gold deze helmplicht alleen voor scooters met een gele kentekenplaat, maar intussen moet je ook op de snorfiets een helm dragen. Dit is belangrijk voor de veiligheid van de bestuurder en eventuele passagiers, aangezien een helm kan helpen om ernstige hoofdletsels te voorkomen.

  Helmplicht bij blauwe en gele kentekenplaat

  Sinds 1 januari 2023 geldt de helmplicht ook voor snorfietsers. De bedoeling van deze maatregel is om het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden terug te dringen. Net als bromfietsers met een gele kentekenplaat moeten ook alle snorfietsers met een blauwe kentekenplaat dus een helm dragen. Deze helmplicht geldt ook voor hun passagiers.

   Een snorfiets met een blauwe kentekenplaat mag niet sneller dan 25 kilometer per uur rijden. Snorfietsers mogen ook een helm voor de speed pedelec dragen, hoewel artsen aangeven dat dit niet dezelfde bescherming biedt. Bij een gele kentekenplaat gaat het om een snelheid tot 45 kilometer per uur. Dan volstaat een speedpedelechelm niet en moet het verplicht om een scooterhelm gaan.

  Verkeersdoden en verkeersgewonden beperken

  Dat een helm dragen verplicht is bij een blauwe en een gele kentekenplaat is volgens experts een goede zaak. In 2018 schreven 130 artsen nog een brief aan de Tweede Kamer. In het verleden vielen er al veel verkeersdoden en verkeersgewonden bij snorfietsers. Met een snelheid van 25 km/u is er zonder een helm nu eenmaal ook een groot risico op een fatale klap. Het aantal ernstige ongevallen onder snorfiets-, bromfiets- en scooterrijders nam ook al jaren toe. De overheid moest dus wel iets doen.

   Helemaal nieuw is de helmplicht voor snorfietsen niet. In grote steden als Utrecht en Amsterdam was er al langer een helmplicht voor snorfietsers. In verschillende grote steden mogen snorfietsers bovendien niet op het fietspad rijden.

  Goedgekeurde helm dragen

  Niet alleen moeten scooterbestuurders een helm dragen, bovendien moet de helm ook beschikken over een keurmerk. Wie geen helm draagt, een helm los draagt of de helm niet goed vastmaakt, kan een boete krijgen.

  Goedgekeurde helm voor bromfietsen

  Als bromfietsbestuurder heb je de keuze tussen drie soorten helmen: een integraalhelm, een jethelm of een systeemhelm. Al deze helmen zijn toegestaan, maar wel op voorwaarde dat ze aan de Europese ECE-norm voldoen. Een bromfietshelm die aan de Europese ECE-norm voldoet, is te herkennen aan de cirkel met de hoofdletter E. Daarin staat ook een cijfer, wat verwijst naar het EU-land waarin de helm is goedgekeurd. In het geval van Nederland gaat het om het cijfer vier. Dit label is vaak te vinden aan de binnenkant van de helm. Soms is het ook vastgemaakt aan de kinband.

  Speedpedelechelm voor snorfietsen

  In het geval van een snorfiets is het niet verplicht om een goedgekeurde bromfietshelm te dragen, hoewel dit wel wordt aangereden. Als snorfietsbestuurder of snorfietspassagier is het ook toegestaan om een goedgekeurde speedpedelechelm te dragen, hoewel experts waarschuwen dat dit een minder goede bescherming biedt. Een goedgekeurde helm voor de speed pedelec is te herkennen aan de markering NTA 8776:2016.

  Opletten met tweedehands helmen

  Hoewel het op het eerste gezicht wellicht aantrekkelijk kan lijken om geld te besparen door een tweedehands bromfietshelm te kopen, kan dit gevaarlijk zijn. Tweedehands helmen kunnen beschadigd zijn, of hun sterkte en bescherming kunnen zijn afgenomen door gebruik en tijd. Bovendien is het niet altijd duidelijk wat een helm heeft meegemaakt en of hij nog wel veilig is. Kleine, onzichtbare barstjes kunnen ervoor zorgen dat een helm niet de bescherming biedt die het hoort te bieden. Het is daarom aan te raden om altijd een nieuwe helm te kopen, zodat je zeker weet dat deze voldoet aan de veiligheidseisen en goed beschermt tijdens het rijden op de bromfiets. Na een ernstige val dien je deze helm bovendien door een nieuwe te vervangen.

  Scooterverzekering en de helm

  De dekking van een scooterverzekering kan per verzekeraar verschillen, ook wat accessoires als de helm betreft. Sommige verzekeraars nemen dergelijke accessoires op in de allriskverzekering. Schade aan de helm wordt dan ook gedekt door de scooterverzekering. Bij andere verzekeraars is dit niet het geval of wordt dit als een aanvullende optie aangeboden. Dit heeft dan ook gevolgen voor de premie van de scooterverzekering.

  Als je wilt weten of je brommer- of scooterverzekering schade aan de helm al dan niet dekt, is het belangrijk om de polisvoorwaarden goed door te nemen. Hierin staat exact beschreven wat wel en niet wordt gedekt door de scooterverzekering. Als de helm niet is opgenomen in de verzekering, kan het raadzaam zijn om dit alsnog aan de verzekering toe te laten voegen. Dit is met name het geval bij een duurdere helm. Als je twijfelt of je helm gedekt is, is het verstandig om contact op te nemen met je verzekeraar voor meer informatie.

  Alles over de scooterverzekering

  Veelgestelde vragen over het dragen van een helm op een scooter

  In Nederland geldt er een helmplicht voor alle scooters, inclusief snorfietsen. Dit betekent dat iedereen die op een scooter of snorfiets rijdt, verplicht is om een helm te dragen. Nieuwe regels roepen nieuwe vragen op. Daarom is er deze FAQ over de helmplicht voor scooters.

  Wat zijn de gevolgen als ik geen helm draag op mijn snorfiets?

  Dan word je meteen beboet als de politie je hierop betrapt. Er is voordien al veel aandacht geweest voor de helmplicht en daarom heeft de politie beslist om niet eerst te waarschuwen. De boete bedraagt 100 euro. Bovendien is het risico op een ernstig of fataal hoofdletsel groter als je geen helm draagt op je snorfiets of scooter.

  Mag ik een speedpedelechelm dragen op mijn snorfiets?

  Ja, zowel de snorfietsbestuurders als hun bijrijders mogen een speedpedelechelm dragen. Artsen raden wel aan om een goedgekeurde motor- of bromfietshelm te dragen, omdat dit een betere bescherming biedt.

  Hoe hard mag een scooter zonder helm?

  Sinds 2023 geldt de helmplicht voor alle bromfietsen, ook voor snorfietsen of snorscooters. Het kentekenplaatje en de snelheid maakt dus niet meer uit. Wel is het zo dat voor snorfietsen een speedpedelechelm volstaat. Snorfietsen mogen niet sneller rijden dan 25 km/u.

  Bestaan er ook scooters zonder een helmplicht?

  In principe niet, met uitzondering van scootmobielen en gehandicaptenvoertuigen. Er zijn wel gemotoriseerde voertuigen die door hun specificaties onder de regeling van scootmobielen vallen en waarvoor er geen helmplicht- of rijbewijsplicht is. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de Nipponia Pride, een elektrische driewielscooter die eruitziet als een normale scooter en die tot 25 km/u kan rijden. Een ander voorbeeld is de driewielscooter Move V28.

  Moet een kind een helm dragen op de scooter?

  Kinderen achterop een bromfiets of een scooter moeten ook een helm dragen die aan de Europese ECE-norm voldoet. Kinderen achterop een snorfiets dienen een goedgekeurde bromfietshelm of een goedgekeurde speedpedelechelm te dragen. Enkel achterop de fiets is er geen helmplicht voor kinderen, hoewel het dragen van een kinderfietshelm dan wel aan te raden is.