EN

De verplichte apk voor de tractor of trekker

Op 1 mei 2021 is de apk-plicht voor tractors en trekkers van start gegaan. De apk-plicht wordt in fases ingevoerd en geldt voor tractors en trekkers op wielen die een maximale constructiesnelheid hebben van meer dan 40 km/u. Dit wil zeggen: sneller dan de maximumsnelheid voor tractors. Als een apk-plichtige tractor of trekker niet is gekeurd, is het niet toegestaan om op de openbare weg met de tractor of trekker te rijden.

Inhoud

  Tractor met een kerktoren op de achtergrond

  Apk-plicht voor tractors of trekkers

  De apk-plicht voor tractors of trekkers geldt enkel voor land- en bosbouwtrekkers op wielen die een maximale constructiesnelheid hebben van meer dan 40 km/u. Dit wil zeggen dat er een uitzondering is voor land- en bosbouwtrekkers op wielen met een lagere maximumconstructiesnelheid, alsook voor land- en bosbouwtrekkers op rupsbanden. Bovendien zijn er nog een aantal uitzonderingen. Alle uitzonderingen zijn hieronder weergegeven.

  • Land- en bosbouwtrekkers op wielen met een maximumconstructiesnelheid tot en met 40 km/u

  • Land- en bosbouwtrekkers zonder wielen (bv. rupsbanden)

  • Land- en bosbouwtrekkers die worden gebruikt voor visserij, veeteelt, bosbouw, tuinbouw en landbouw en dit hoofdzakelijk op het terrein (incl. landwegen, akkers en bospaden) waar dit plaatsvindt

  • Land- en bosbouwtrekkers die een bouwjaar hebben van meer dan 50 jaar geleden

  • Motorrijtuigen met een beperkte snelheid (MMBS)

  • Mobiele machines

  • Land- en bosbouwaanhangwagens

  • Getrokken materieel

   Een motorrijtuig met beperkte snelheid is een motorvoertuig dat voor specifieke (landbouw)werkzaamheden is ontwikkeld en dat een constructiesnelheid kan hebben van 25 km/u of 45 km/u. Hieronder vallen onder meer veegwagens met een beperkte snelheid, gemotoriseerde grasmaaiers en Unimogs.

   Let wel op, want deze uitzonderingen gelden alleen in Nederland. In andere landen kan het dat de in Nederland uitgezonderde tractor of trekker niet is uitgezonderd. Dit is bijvoorbeeld het geval in Duitsland, waar er een algemene apk-plicht is voor alle snelle tractoren.

  Invoering apk-plicht voor tractors of trekkers

  De apk-plicht voor tractors of trekkers bestaat sinds 2021. Doordat het in de praktijk niet mogelijk is om alle voertuigen meteen te keuren, is deze apk-plicht in fases ingevoerd. Het jaar van de eerste toelating bepaalt het moment waarop de tractor of trekker voor het eerst moet worden gekeurd. Een nieuw voertuig moet in ieder geval na vier jaar voor het eerst worden gekeurd. Daarna is er elke twee jaar een nieuwe keuring nodig.

  Datum eerste keuring voor tractors of trekkers

  Op basis van het jaar van de eerste toelating is het mogelijk om te bepalen wanneer de apk-plicht voor het voertuig geldt. Wanneer de periode tussen de registratiedatum en de datum in de tabel echter korter is dan twee maanden, gaat de keuringsplicht twee maanden na de registratiedatum in. Als het voertuig eerder al is gekeurd, is het mogelijk om met behulp van de RDW-kentekencheck de vervaldatum van de apk-keuring na te gaan.

  Jaar toelatingApk-plicht vanaf
  1971 en 19721/07/2021
  1973 en 19741/08/2021
  1975 en 19761/09/2021
  1977 en 19781/10/2021
  1979 en 19801/11/2021
  1981 en 19821/12/2021
  1983 en 19841/01/2022
  1985 en 19861/02/2022
  1987 en 19881/03/2022
  1989 en 19901/04/2022
  1991 en 19921/06/2022
  1993 en 19941/08/2022
  1995 en 19961/10/2022
  1997 en 19981/12/2022
  1999 en 20001/08/2021
  2001 en 20021/10/2021
  2003 en 20041/12/2021
  2005 en 20061/02/2022
  2007 1/04/2022
  20081/06/2022
  2009 1/08/2022
  20101/10/2022
  20111/12/2022
  2012 1/09/2021
  20131/11/2021
  20141/01/2022
  20151/03/2022
  20161/05/2022
  2017 (vóór 1 mei)1/07/2022
  Vanaf 1 mei 2017 tot en met 20204 jaar na de datum van eerste toelating

  Tractor of trekker laten keuren

  Als een voertuig apk-plichtig is geworden, dien je zelf een afspraak te maken met een door de RDW erkend apk-bedrijf. Op de website van de RDW is de locatiewijzer te vinden. Dit is een tool waarmee je eenvoudig een erkend apk-bedrijf in je buurt vindt. Erkende apk-bedrijven zijn te herkennen aan de sticker ‘APK Landbouwvoertuigen’ en het erkenningsschild met ‘RDW erkend’. Indien er nog geen erkend bedrijf in jouw regio is, is het aan te raden om telefonisch contact op te nemen met de RDW.

  Tractor of trekker niet laten keuren

  Wanneer je niet voldoet aan de verplichte apk-keuring voor tractors of trekkers is het niet langer toegestaan om met de tractor of de trekker op de openbare weg te rijden of deze op de openbare weg te plaatsen. Op een eigen, niet-openbaar terrein is dit wel nog toegestaan. Indien je toch met een niet-gekeurde tractor of trekker op het openbaar terrein rijdt, kan je van de politie een boete krijgen. Naast de boete voor het niet voldoen aan de apk-plicht kan je ook nog eens een bekeuring krijgen voor het gebrek. Als je een ongeval hebt, kan dit ook gevolgen hebben voor de tractorverzekering. Meestal zal de verzekeringsmaatschappij dan geen geld uitbetalen of het aan het slachtoffer betaalde bedrag aan jou terugvragen.

  Gevolgen van een apk-afkeuring voor een tractor of trekker

  De apk-keuring voor tractoren en trekkers is een verplichte keuring voor bepaalde tractoren of trekkers die op de weg rijden. Het doel van deze keuring is het veilig houden van het verkeer. Als een voertuig niet aan de eisen voldoet, kan dit leiden tot een apk-afkeuring. Het is dan belangrijk om actie te ondernemen, bijvoorbeeld door het voertuig te laten repareren of door bezwaar te maken.

  Afgekeurde tractor of trekker en vervaldatum is nog niet verlopen

  De keurmeester is verplicht om de afkeuring te melden bij de RDW, maar je voldoet wel nog altijd gewoon aan de apk-verplichting. Je krijgt dus geen boete en je kan de tractor of de trekker in theorie nog altijd blijven gebruiken. Het is aan jezelf om te oordelen of het nog slim is om met het voertuig te rijden. Je kan bovendien een bekeuring krijgen als de politie vaststelt dat het voertuig niet aan de technische eisen voldoet. Ook kan dit bij een ongeval in verzekeringsproblemen resulteren.

  Afgekeurde tractor of trekker en vervaldatum is wel verlopen

  Na de vervaldatum heb je nog gedurende twee maanden de tijd om het voertuig te laten repareren, zodat het wel aan de technische eisen voldoet. Gedurende deze periode is het niet langer toegestaan om met het voertuig te rijden. Je mag wel nog met de tractor of trekker naar de garage rijden of naar de apk-keuring rijden. Je moet dan kunnen aantonen dat je je hiervoor verplaatst. Als het voertuig niet binnen de termijn van twee maanden is goedgekeurd, zal je automatisch een bekeuring krijgen. Dit kan je voorkomen door het voertuig te laten schorsen.

  Niet eens met de afkeuring

  Mogelijk vind je dat je voertuig onterecht is afgekeurd. Dan kan je bezwaar maken tegen het apk-rapport. Geef dan direct bij de apk-keurmeester aan dat je het niet eens bent met de afkeuring. Op het apk-rapport is linksonder een bezwaargedeelte weergegeven. Vul dit in. De apk-keurmeester zal contact opnemen met de RDW. Een medewerker van de RDW zal dan langskomen en het een en ander controleren. Tot de RDW-medewerker is langsgekomen, mogen er geen reparaties meer worden uitgevoerd en mag het voertuig niet worden verplaatst.

  Veelgestelde vragen over de apk-keuring voor een tractor of trekker

  De verplichte apk-keuring voor tractoren of trekkers is belangrijk wegens de verkeersveiligheid. Ten gevolge van de nieuwe apk-regelgeving zijn veel mensen op zoek naar antwoorden op hun vragen. Hieronder vind je de veelgestelde vragen over de apk-keuring voor tractoren of trekkers. Het is begrijpelijk dat er vragen zijn en we hopen dat deze FAQ de bezorgdheden wegneemt.

  De garage weigert mij een apk-rapport te geven. Wat kan ik doen?

  De garage is verplicht om een apk-rapport af te geven. Als de garage dit niet doet, is het mogelijk om tegen de garage een klacht in te dienen bij de RDW.

  Wie moet de controlekosten betalen als ik bezwaar maak tegen het apk-rapport?

  Dit is afhankelijk van wie in het gelijk wordt gesteld. Als de garage onterecht het voertuig heeft afgekeurd, moet de garage de kosten betalen. Als de garage echter terecht het voertuig heeft afgekeurd, dien jij deze kosten te betalen. In theorie is het ook mogelijk om bezwaar te maken tegen een goedkeuring. Ook dan is het de verliezende partij die moet betalen.

  Wat staat er in het apk-keuringsrapport?

  Zowel bij een goedkeuring als een afkeuring zal je een apk-keuringsrapport ontvangen. Indien het voertuig is goedgekeurd, wordt dit op het rapport vermeld. Er staat dan tot wanneer het keuringsrapport geldig is. Opgelet: dit is een tot-datum en geen tot-en-met-datum. Het kan ook dat het apk-keuringsrapport reparatie-, afkeur- en adviespunten bevat. Adviespunten leiden nu nog niet tot een afkeuring, maar het is wel belangrijk dat deze zaken worden aangepakt. Bij een afkeuring staan er afkeurpunten op het rapport. Zo weet je waarom het voertuig is afgekeurd en wat er moet worden gedaan om het voertuig weer goedgekeurd te krijgen.

  Moet ik het apk-keuringsrapport in mijn tractor liggen hebben?

  In Nederland is dit niet verplicht, omdat de politie digitaal kan controleren of een voertuig al dan niet apk-goedgekeurd is. In het buitenland kunnen mogelijk andere regels gelden.

  Geldt de apk-plicht voor alle tractoren?

  Nee, de apk-plicht geldt momenteel enkel voor snelle tractoren. Dit zijn tractoren die een maximumconstructiesnelheid hebben van meer dan 40 km/u. Bovendien zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld voor voertuigen met rupsbanden.

  Hoe vaak moet een tractor of trekker worden gekeurd?

  Een nieuwe trekker is na vier jaar voor het eerst te keuren. Daarna dien je elke twee jaar een nieuwe keuring te laten uitvoeren.

  Hoeveel kost de apk-keuring voor een tractor of een trekker?

  Garages die een RDW-erkenning hebben, kunnen zelf een tarief vaststellen. Hierdoor kan de prijs per garage verschillen. Als er geen apk-erkende garage in de buurt is, zal de RDW de apk-keuring uitvoeren. Dit kost 122 euro.

  Moet een oldtimer ook worden gekeurd?

  Veel oude tractoren zullen de vereiste maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/u niet overschrijden. De apk-keuring is ook niet verplicht. Bovendien is er een uitzondering voor tractoren waarbij de DET (Datum Eerste Toelating) in het RDW-register vijftig jaar of ouder is. In principe zal een oldtimer dus niet moeten worden gekeurd, maar uitzonderingen zijn uiteraard mogelijk.

  Op welke punten controleert men bij de apk-keuring voor tractoren?

  Men controleert op diverse punten, zoals de algemene bouwwijze, de afmetingen en massa, de motor, het brandstofsysteem, het milieu, de krachtoverbrenging, de ophanging, de stuurinrichting, de reminrichting, de lichten en dergelijke meer. Enkel als de tractor of de trekker aan de wettelijke, technische eisen voldoet, zal het worden goedgekeurd. In elk apk-station keurt men op dezelfde punten.