EN
Uitsluitingen van verzekeraars
aansprakelijkheidsverzekering05.6.2022

Uitsluitingen van verzekeraars

Verzekeraars vergoeden niet in alle gevallen schade. Het kan voorkomen dat een verzekeraar de schadeclaim niet aan jou uitbetaalt. Er is dan sprake van een uitsluiting. Het kan zijn dat een claim niet onder de dekking van de verzekering valt.

Een voorbeeld: je rijdt onder invloed van alcohol met de auto tegen een paaltje aan. Je maakt een claim aan bij de autoverzekeraar. Je wilt een schadevergoeding ontvangen. De verzekeraar vergoedt de schade dan niet. Dat komt doordat je onder invloed was van alcohol, toen je de schade veroorzaakte. Deze uitsluiting is opgenomen in de polisvoorwaarden van de autoverzekering.

Zo zijn er nog meer uitsluitingen te bedenken. De verzekeraar vermeldt deze uitsluitingen in de polisvoorwaarden. WA.nl heeft de meest voorkomende uitsluitingen van verzekeraars op een rijtje gezet.

Overzicht uitsluitingen verzekeringen

Dit zijn de meest voorkomende uitsluitingen van de meest voorkomende verzekeringen op een rij. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

WA-verzekering:

 • Je rijdt zonder geldig rijbewijs;

 • De schade is ontstaan doordat je onder invloed van alcohol of drugs reed;

 • De bestuurder reed zonder toestemming in jouw auto;

 • De schade is ontstaan tijdens een snelheidswedstrijd;

 • De schade is met opzet veroorzaakt;

 • De auto was verhuurd aan iemand anders;

 • Andere passagiers werden tegen betaling vervoerd (niet carpoolen).

AVP:

 • Opzettelijk toegebrachte schade;

 • Schade aan bepaalde zaken zonder opzicht;

 • Schade die is veroorzaakt aan zaken van verzekerden onderling;

 • Schade die is veroorzaakt door of met motorrijtuigen;

 • Schade door of met (lucht)vaartuigen;

 • Schade door molest of atoomkernreacties;

 • Schade door wie in het buitenland woont;

 • Schade door wapens zonder vergunning en jagen (jagersrisico kan vaak wel meeverzekerd worden).

Autoverzekering:

 • Je rijdt zonder geldig rijbewijs;

 • De schade is ontstaan doordat je onder invloed van alcohol of drugs reed;

 • De bestuurder reed zonder toestemming in jouw auto;

 • De schade is ontstaan tijdens een snelheidswedstrijd;

 • De schade is met opzet veroorzaakt;

 • De auto was verhuurd aan iemand anders;

 • Andere passagiers werden tegen betaling vervoerd (niet carpoolen).

Bij alle verzekeringen, dus ook bij autoverzekeringen, geldt dat schade die ontstaat bij een catastrofe niet is verzekerd. Onder catastrofes verstaan we natuurrampen, oorlogen, oproer of atoomkernreacties. Een overstroming is in de volksmond wel een catastrofe, maar bij een autoverzekering is het wel gedekt.

Schade aan slachtoffers

Schade aan slachtoffers wordt altijd vergoed. We noemen dit ook weleens personenschade. Dit is namelijk het beginsel van de WA-verzekering. Een slachtoffer mag immers niet de dupe worden van de fout van de bestuurder.

Als een bestuurder dronken achter het stuur zit en deze rijdt tegen de auto van de buurman, krijgt de buurman dus gewoon de schade vergoed. De schade aan de eigen auto zal niet vergoed worden. De bestuurder was immers dronken toen hij of zij reed. In sommige gevallen zal de verzekeraar de schade aan het slachtoffer zelfs nog komen verhalen. Dan moeten alle kosten worden terugbetaald aan de verzekeraar.

Je houden aan de verkeersregels

Wie een grotere kans wil dat zijn of haar schade wordt vergoed, doet er goed aan zich aan de verkeersregels te houden. In het gewone verkeer is het niet toegestaan om snelheidswedstrijden te houden of om met een slok op achter het stuur te kruipen. Daarom vergoedt de autoverzekering het ook niet.

Kortom: breek je de wegenverkeerswet, dan zou dat zomaar eens kunnen resulteren in een uitsluiting op de autoverzekering. De schade die je aan je eigen auto rijdt, wordt dan niet vergoed. De schade aan een ander moet mogelijk worden terugbetaald. Daarom is het een wijs besluit je te houden aan de verkeersregels.

Motorverzekering:

 • Ander gebruik dan wettelijk toegestaan;

 • Atoomkernreacties;

 • Als de motor in beslag genomen is of gevorderd is;

 • Conflicten, burgeroorlog, opstand, oproer;

 • Opzet;

 • Rondrijden met een ongeldig rijbewijs;

 • Rijden onder invloed;

 • Terreinrijden;

 • Verhuur van de motor;

 • Wedstrijden.

Rechtsbijstandverzekering:

 • Dreigende natuurrampen;

 • Nalatig handelen;

 • Geschillen die verband houden met vorderingen van anderen;

 • Geschillen over industrieel of intellectueel eigendom;

 • Fiscaalrechtelijke geschillen;

 • Geschillen over toeslagen en dergelijke (met uitzondering van de module Fiscaal en Vermogen);

 • Geschillen over wetten of regels die de overheid heeft vastgesteld of wil vaststellen en voor iedereen gelden;

 • Een geschil over de verzekering zelf;

 • Een geschil door de verzekerde zelf gekozen advocaat of andere juridische deskundige;

 • Bij verdenking van een strafbaar feit.

Ongevallenverzekering:

 • Fraude;

 • Opzet;

 • Gevaarlijke sporten;

 • Wanneer je je eigen leven op het spel zet;

 • Vechtpartijen;

 • Genees- en genotsmiddelen.

Inboedelverzekering:

 • Schade door rellen, opstanden of oorlog;

 • Schade door natuurrampen;

 • Atoomkernreacties;

 • Schade als gevolg van een slecht onderhouden woning;

 • Bouw- of constructiefouten met betrekking tot de woning;

 • Schade als gevolg van neerslag (doordat je bijvoorbeeld een deur of raam open hebt laten staan);

 • Opzettelijk verlies van, of schade aan je spullen;

 • Beperkt gedekt: audiovisuele apparaten, kunst- en antiekobjecten, lijfsieraden, geld.

Opstalverzekering:

 • Overstromingen;

 • Aardbevingen;

 • Atoomkernreacties;

 • Rellen;

 • Opstanden/oorlog;

 • Opzet;

 • Roekeloosheid;

 • Achterstallig onderhoud.

Woonverzekering:

 • Schade door rellen, opstanden of oorlog;

 • Schade door natuurrampen;

 • Atoomkernreacties;

 • Schade als gevolg van een slecht onderhouden woning;

 • Bouw- of constructiefouten met betrekking tot de woning;

 • Schade als gevolg van neerslag (doordat je bijvoorbeeld een deur of raam open hebt laten staan);

 • Opzettelijk verlies van, of schade aan je spullen;

 • Beperkt gedekt: audiovisuele apparaten, kunst- en antiekobjecten, lijfsieraden, geld.

Cascoverzekering:

 • Je rijdt zonder geldig rijbewijs;

 • De schade is ontstaan doordat je onder invloed van alcohol of drugs reed;

 • De bestuurder reed zonder toestemming in jouw auto;

 • De schade is ontstaan tijdens een snelheidswedstrijd;

 • De schade is met opzet veroorzaakt;

 • De auto was verhuurd aan iemand anders;

 • Andere passagiers werden tegen betaling vervoerd (niet carpoolen).

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:

 • Aansprakelijkheid voor zaak- of letselschade;

 • Schade door opzet;

 • Schade door roekeloosheid;

 • Schade als gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten;

 • Vestigingen in het buitenland;

 • Vermogensdelicten (zoals fraude en diefstal).

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering:

 • Schade aan geleverde zaken;

 • Terugroepingen, vervangingen, verbeteringen, herstellingen;

 • Opnieuw uitvoeren van werkzaamheden die al zijn verricht;

 • Schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen;

 • Beroepsfouten;

 • Beperkte dekking voor schade van derden in verband met milieuaantasting.

Aansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers:

 • Schade aan geleverde zaken;

 • Terugroepingen, vervangingen, verbeteringen, herstellingen;

 • Opnieuw uitvoeren van werkzaamheden die al zijn verricht;

 • Schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen;

 • Beroepsfouten;

 • Beperkte dekking voor schade van derden in verband met milieuaantasting.

Youngtimerverzekering:

 • Schade veroorzaakt door opzet;

 • Schade veroorzaakt door rijden zonder rijbewijs;

 • Schade veroorzaakt door misbruik van alcohol of drugs;

 • Schade veroorzaakt tijdens verhuur of vervoer tegen betaling;

 • Pechhulp.

Oldtimerverzekering:

 • Schade veroorzaakt door opzet;

 • Schade veroorzaakt door rijden zonder rijbewijs;

 • Schade veroorzaakt door misbruik van alcohol of drugs;

 • Schade veroorzaakt tijdens verhuur of vervoer tegen betaling;

 • Pechhulp.

Allrisk autoverzekering:

 • Je rijdt zonder geldig rijbewijs;

 • De schade is ontstaan doordat je onder invloed van alcohol of drugs reed;

 • De bestuurder reed zonder toestemming in jouw auto;

 • De schade is ontstaan tijdens een snelheidswedstrijd;

 • De schade is met opzet veroorzaakt;

 • De auto was verhuurd aan iemand anders;

 • Andere passagiers werden tegen betaling vervoerd (niet carpoolen).