EN

APK-keuring voor scooters

Ondanks de vele inspanningen van de overheid en de branchevereniging BOVAG blijft het moeilijk om de problematiek van opgevoerde scooters goed aan te pakken. Volgens de branchevereniging is de huidige aanpak te mild. Daarom pleit het voor een verplichte APK-keuring voor scooters. Een APK-keuring is op dit moment al verplicht voor auto’s, maar niet voor scooters.

Inhoud

  Grijze scooter

  Huidige aanpak opgevoerde scooters volstaat niet

  Volgens de BOVAG is de huidige aanpak van de problematiek van opgevoerde scooters te mild. Momenteel verklaart de politie het kentekenbewijs ongeldig bij een snelheidsovertreding. Dit wordt ook wel de WOK-status genoemd. Het voertuig moet dan worden aangepast en opnieuw worden gekeurd. Het probleem is dat opgevoerde scooters slechts uit het verkeer worden gehaald als ze op heterdaad worden betrapt. Bij een verplichte APK-keuring voor scooters kan er ook preventief en periodiek worden opgetreden. Men zal dan regelmatig nagaan of de scooter aan de eisen op het gebied van maximumsnelheid, uitstoot, veiligheid en geluid voldoet.

  Alles over opgevoerde scooters en de scooterverzekering

  Problematiek van opgevoerde scooters blijft groot

  Hoewel het opvoeren van scooters iets van alle tijden is, is de overlast door opgevoerde scooters de afgelopen jaren flink toegenomen. Dat heeft te maken met een toename van het aantal voertuigen. Al sinds 1 juli 2014 werkt de politie met de WOK-status, maar toch blijven er veel opgevoerde scooters op de weg rijden. Eerder onderzoek van PvdA toonde aan dat ruim driekwart van de scooterbedrijven zonder problemen bereid is om snelheidsbegrenzers te verwijderen of scooters op te voeren. In 2004 koos BOVAG met het ‘Akkoord Zelfregulering Bromfietsen inclusief Reclamecode’ (hier aan te vragen) voor zelfregulering, waarbij de dealers beloofden niet langer bromvoertuigen op te voeren en de BOVAG dreigde met het royeren van dealers die zich niet aan de afspraken houden. Maar volgens PvdA is dat akkoord niet in de praktijk omgezet.

  Verplichte APK-keuring voor scooters

  De maatregelen die tot dusver zijn getroffen, volstaan klaarblijkelijk niet. Daarom pleit de BOVAG voor een verplichte APK-keuring voor scooters. De scooters moeten dan periodiek worden gekeurd. Hierdoor wordt het opvoeren van de scooter ontmoedigd, omdat de scooter anders steeds weer moet worden aangepast om de APK-keuring door te komen. Dat zorgt voor extra gedoe en kosten en dat is het veel scooterrijders gewoon niet waard.

  Inhoud van de APK-keuring voor scooters

  Een APK-keuring bestaat momenteel al voor auto’s. De APK-keuring is een in Europa wettelijk verplichte keuring voor auto’s, waarbij een keurmeester de auto keurt op het gebied van verkeersveiligheid, milieu en registratie. Er is momenteel geen APK-keuring voor scooters. Ook voor de scooterverzekering is het niet vereist om de scooter te laten keuren.

  Bij een APK-keuring voor scooters zou men wellicht op dezelfde punten keuren als bij auto’s: verkeersveiligheid, milieu en registratie. In ieder geval gaat het om een momentopname: het is geen garantie dat men de rest van het jaar met een veilig voertuig rijdt. Er geldt geen vaste prijs voor een APK-keuring. De prijzen voor een APK-keuring voor auto’s variëren tussen 19 en 63 euro. Wellicht zouden de prijzen voor een APK-keuring voor scooters lager liggen, maar dat is natuurlijk slechts een hypothetische aanname.

  Geen APK-keuring voor scooters in Nederland

  Vooralsnog lijkt het er niet op dat de verplichte APK-keuring voor scooters er ook daadwerkelijk komt. Toch heeft ook de Europese Commissie recent gepleit voor een APK-keuring voor alle scooters in de Europese Unie. Verschillende EU-landen spraken zich echter uit tegen zo’n verplichte APK-keuring voor scooters, waardoor dit er op Europees niveau niet meteen zit aan te komen. Volgens de huidige EU-regels mogen de Europese landen zelf kiezen of ze al dan niet een APK-plicht instellen.

  Veelgestelde vragen over de APK-keuring voor scooters

  In Nederland is het niet verplicht om elke paar jaar een APK (Algemene Periodieke Keuring) voor scooters uit te voeren. De brancheorganisatie BOVAG pleit wel voor een APK-keuring voor scooters. Dit moet de verkeersveiligheid ten goede komen en moet overlast door opgevoerde scooters beperken.

  Zijn er alternatieven voor de verplichte APK-keuring voor scooters?

  Ja, er zijn verschillende alternatieve aanpakken mogelijk. Zo past men momenteel reeds een alternatieve werkwijze toe door middel van de WOK-status, waarbij scooterrijders die worden betrapt hun scooter opnieuw in de regel moeten (laten) brengen. Daarnaast pleit de PvdA voor het strafrechtelijk vervolgen van bedrijven die de voertuigen opvoeren. Zo pakt men het probleem bij de bron aan, hoewel er op het internet ook veel handleidingen te vinden zijn om zelf de scooter op te voeren. Eventueel kan men ook de verkoop van opvoersets verbieden. Verder kan men inzetten op preventie en voorlichtingscampagnes. Er zijn met andere woorden verschillende manieren om de problematiek van opgevoerde scooters aan te pakken. Experts menen dat de APK-keuring de meest doeltreffende aanpak is, maar tegelijkertijd is het ook de meest ingrijpende. En daardoor zorgt het voor veel weerstand.

  Wat zou een APK-keuring voor scooters kosten?

  Het is niet duidelijk wat een APK-keuring voor scooters zou kosten. Dit is namelijk ook afhankelijk van wat er zou moeten worden gekeurd en hoeveel tijd een keuringsmeester hier gemiddeld aan kwijt is. Ondernemingen kunnen zelf hun tarieven kiezen. Eventueel kan dit worden gekoppeld aan een onderhoud van de scooter. Ter indicatie: bij de APK-keuring voor auto’s gaat het om prijzen van 19 tot 63 euro.

  Wat zou men controleren bij een APK-keuring voor scooters?

  Dit is afhankelijk van een eventueel wettelijk kader. In ieder geval zal de APK-keuring focussen op de verkeersveiligheid, de milieu-eigenschappen en de registratie van een aantal gegevens. Dat zijn ook de zaken waarnaar wordt gekeken bij de APK-keuring voor auto’s.

  Hoeveel opgevoerde scooters zijn er in Nederland?

  Het is niet duidelijk hoeveel opgevoerde scooters er in Nederland rijden. Er zijn wel cijfers met betrekking tot boetes voor scooters die te hard rijden, maar wellicht wordt slechts een fractie van de opgevoerde scooters betrapt. Het gaat om ongeveer 8500 tot 9000 boetes per jaar.

  Wat zijn de voordelen van een APK-keuring voor scooters?

  Een verplichte APK-keuring voor scooters zou bijdragen aan de veiligheid. Niet alleen doordat opgevoerde scooters tegen worden gegaan, maar ook omdat er bij de APK-keuring aandacht uitgaat naar onder meer de remmen, de banden, de verlichting en dergelijke meer. Verder draagt de keuring bij aan de milieubescherming en kan het kosten helpen te voorkomen, omdat problemen worden vastgesteld voordat er een kostbare reparatie is vereist. Bovendien geeft de keuring een goed beeld van de technische staat van een scooter, wat voor een hogere verkoopprijs kan zorgen.