EN

Een opgevoerde scooter en de gevolgen voor de verzekering

Een opgevoerde scooter rijdt sneller en krachtiger dan een standaard scooter. Het rijden met een opgevoerde scooter kan opwindend en spannend zijn, maar is niet zonder gevaar. Bovendien is het belangrijk om te weten welke gevolgen dit kan hebben voor de scooterverzekering. Ook kan je een boete krijgen als je met een opgevoerde scooter rijdt.

Inhoud

  opgevoerde scooter in de garage

  Opgevoerde scooter en de verzekering

  Het opvoeren van een scooter heeft ook gevolgen voor de scooterverzekering. Een brommer mag niet harder rijden dan 45 km/uur. Als je alsnog de brommer opvoert, zodat het sneller kan rijden dan deze bovengrens, zal de verzekeraar geen dekking verlenen als je een ongeval veroorzaakt of schade rijdt. Dit wil echter niet zeggen dat de verzekeraar het slachtoffer niet zal vergoeden.

  WA-verzekering bij een opgevoerde scooter

  De WA-verzekering vergoedt de schade aan anderen die jij veroorzaakt en waarvoor jij aansprakelijk bent. Als je met een opgevoerde scooter een schadegeval veroorzaakt zou het niet eerlijk zijn dat het slachtoffer geen vergoeding krijgt van jouw scooterverzekeraar. Daarom verplicht de wetgever de verzekeraar om de schade aan het slachtoffer te vergoeden. Echter, de verzekeraar kan de uitbetaalde sommen van jou terugeisen. De verzekeraar zal jou verplichten om de betaalde schadevergoeding terug te betalen. Uiteindelijk draai je dus zelf op voor de schade. Opgelet: ook indien je je met een opgevoerde scooter aan de maximumsnelheid houdt, ben je niet verzekerd.

  Opgevoerde scooter en slachtoffer van een ongeval

  Als je wordt aangereden terwijl je met een opgevoerde scooter rijdt en een ander daarvoor aansprakelijk is, zal de andere weggebruiker of diens verzekeraar jouw schade moeten vergoeden. Dat is ook het geval als je als slachtoffer met een opgevoerde scooter rijdt. Echter, er kan sprake zijn van eigen schuld. Door met een opgevoerde scooter te rijden, heb je mogelijk bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval. Bijvoorbeeld omdat de remmen hier niet op zijn aangepast. Ook kan de schade groter zijn, bijvoorbeeld omdat je sneller rijdt dan is toegestaan. Dan zal je slechts een deel van de schade vergoed krijgen.

  Opgevoerde scooter en eigen schade

  Als de scooterverzekering ook eigen schade aan de scooter dekt, bijvoorbeeld blikschade bij een eenzijdig ongeval, zal de scooterverzekeraar niet uitbetalen als er sprake is van een opgevoerde scooter. Dit staat veelal te lezen in de polisvoorwaarden die duidelijk aangeven dat schade aan een opgevoerde scooter niet is gedekt. Het maakt hierbij niet uit of de bestuurder al dan niet wist of de scooter was opgevoerd.

  Schadezaak met een opgevoerde bromfiets

  Een voorbeeld van een schadezaak met een opgevoerde bromfiets vinden we bij een uitspraak van het hof Den Haag in maart 2020. Toen was er sprake van een ongeval met een opgevoerde bromfiets en een auto. De automobilist reed uit een uitrit de weg op en kruiste daarbij een fietspad. Daar reed de opgevoerde bromfiets. De bestuurder van de opgevoerde bromfiets schrikte op en kwam ten val. De bromfiets was niet alleen opgevoerd, maar reed ook te hard. De bestuurder reed namelijk 35 km/u in plaats van 25 km/u. De opgevoerde bromfiets kon tot wel 57 km/u rijden. Ook droeg de bestuurder geen helm op de scooter.

  De automobilist heeft bij het uitvoeren van dit bijzonder manoeuvre een fout gemaakt, omdat hij voorrang had moeten verlenen aan het andere verkeer. Maar er is ook sprake van eigen schuld, onder andere omdat de bromfiets te hard reed. De rechter hield hier rekening mee en paste een billijkheidscorrectie toe. Uiteindelijk legde de rechter de eigen schuld vast op 30 procent. Hierdoor kreeg de bestuurder van de opgevoerde bromfiets een schadevergoeding ter grootte van 70% van zijn schade.

  Rijden met een opgevoerde scooter is strafbaar

  De wetgever legt strikte eisen op aan voertuigen die op de openbare weg worden gebruikt. Op deze manier wil men de veiligheid voor alle weggebruikers garanderen. Bovendien legt de wetgever ook maximumsnelheden op, bijvoorbeeld 45 km/u. Door je scooter op te voeren, maak je de scooter en de verkeersdeelname onveilig. Buiten het feit dat dit nadelige gevolgen heeft voor de scooterverzekering kan je ook een boete krijgen opgelegd. Het opvoeren van een scooter is op zich echter niet strafbaar, het gebruiken van een opgevoerde scooter op de openbare weg is dat wel.

  Boete voor een opgevoerde scooter met een blauw kenteken

  Wanneer je scooter een blauw kenteken heeft, mag deze niet sneller rijden dan 25 km/u. In de praktijk past men nog een tolerantiemarge toe en ligt de grens wat hoger. Rijdt je scooter harder? Dan krijg je een boete. Het boetebedrag is afhankelijk van hoeveel harder je scooter rijdt. Tot en met tien kilometer per uur gaat het om een boete van 60 euro. Van elf tot en met vijftien kilometer per uur gaat het om een boete van 120 euro. En bij meer dan vijftien kilometer per uur te snel gaat het om een boete van 250 euro.

  Boete voor een opgevoerde scooter met een geel kenteken

  Als je scooter een geel kenteken heeft, mag je niet harder rijden dan 45 km/u. Ook hier past men een tolerantiemarge toe, waardoor het in de praktijk gaat om 54 km/u. Gaat je scooter op de rollerbank en blijkt dat hij harder kan rijden? Dan krijg je een boete. Welke boete je krijgt, is afhankelijk van hoeveel te snel je scooter kan rijden. Net als bij een opgevoerde scooter met een blauw kenteken gaat het om een boete van 60 euro (tot en met 10 km/u te snel), een boete van 120 euro (11 tot en met 15 km/u te snel) of van 250 euro (meer dan 15 km/u te snel).

  WOK-status bij een opgevoerde scooter

  Wie denkt de boetes voor een opgevoerde scooter maar voor lief te nemen, kan maar beter twee keer nadenken. Als je opgevoerde scooter op de rollerbank terechtkomt, dien je namelijk ook het kentekenbewijs in te leveren bij de politie. Bovendien ontvang je een WOK-melding (Wacht Op Keuren). Hierdoor staat het formeel vast dat je scooter niet aan de wettelijke eisen voldoet. Je dient je scooter daarom opnieuw te laten keuren door de RDW. Veelal dien je daarvoor je scooter naar de originele staat terug te brengen. Alle kosten die hiermee te maken hebben, zijn uiteraard voor jouw rekening. In de tussentijd mag je niet meer met de opgevoerde scooter rijden. Anders krijg je direct een boete en wordt de scooter door de politie ingenomen.

  Alles over de WOK-melding bij de scooter

  Afvoeren van een scooter

  Als je te maken krijgt met een WOK-status in het kentekenregister zal je de scooter moeten afvoeren of begrenzen. Nadien kan je de scooter opnieuw laten keuren door het RDW. Om de scooter af te voeren of te begrenzen, dien je verschillende stappen te doorlopen.

  1. Originele onderdelen terugplaatsen

   In de eerste plaats zullen verschillende onderdelen moeten worden vervangen, bij voorkeur door de originele onderdelen van de scooter. Denk bijvoorbeeld aan de originele cilinder of de originele uitlaat. Als de originele onderdelen niet langer te vinden zijn, kan uiteraard ook worden gekozen voor vervangonderdelen of imitatieonderdelen die de scooter niet opvoeren.

  2. Uitlaatbegrenzer plaatsen

   Indien na het terugplaatsen van de originele onderdelen nog altijd blijkt dat de scooter te hard rijdt, plaatst men meestal een begrenzer in de uitlaat. Het gaat om een permanente begrenzer die niet kan worden uitgeschakeld, waardoor dit een toegestane manier is om de scooter af te voeren. Met het plaatsen van zo’n zogeheten uitlaatprop kan de snelheid van de scooter met tot wel 20 km/u afnemen.

  3. Varioring of -begrenzer plaatsen

   Mogelijk rijdt de scooter na het plaatsen van een uitlaatprop nog altijd te snel. Wellicht wil dat zeggen dat de variobegrenzer niet is geplaatst. Dan dient er een varioring te worden geplaatst. Ook dit is een permanente vorm van begrenzing. Hoe dikker de varioring is, des te groter de begrenzing zal zijn. Het plaatsen van een varioring betekent vaak dat ook andere aanpassingen nodig zijn om overtoeren te voorkomen.

  4. Membraanbegrenzer plaatsen

   Vervolgens kan het wenselijk zijn om een membraanbegrenzer te plaatsen. Dit is een begrenzer die wordt geplaatst tussen het spruitstuk en het membraan. Deze vorm van begrenzing is echter niet bij alle scooters mogelijk, dit is afhankelijk van het merk en het type scooter.

  5. Elektrische toerenbegrenzer of begrensde CDI plaatsen

   Verder kan er worden gekozen voor een elektrische toerenbegrenzer of een begrensde CDI. Dit is het geval als er ooit een onbegrensde CDI is geplaatst. Dan dient men de begrensde CDI opnieuw terug te plaatsen. Er bestaan ook universele toerenbegrenzers. Soms is het daarbij mogelijk om deze toerenbegrenzers eenvoudig aan en uit te schakelen, waardoor dit geen geldige manier is om de scooter af te voeren. Het is aan te raden om je hierover goed te laten adviseren.

  6. Scooter opnieuw laten keuren

   Na het afvoeren van de scooter is het nodig om de scooter opnieuw te laten keuren door de RDW. Daarvoor maak je een afspraak bij een RDW-keuringsstation en betaal je de kosten van de keuring. Na de goedkeuring van de afspraak ontvang je een bevestigingsbrief. Als de scooter is goedgekeurd en alle documenten in orde zijn, mag je de scooter opnieuw op de openbare weg gebruiken. Pas nu zal de scooterverzekering de schade opnieuw dekken.

  Veelgestelde vragen over de gevolgen van het opvoeren van je scooter

  Het opvoeren van een scooter kan de prestaties ervan verbeteren, maar het kan ook gevolgen hebben voor onder meer de scooterverzekering. Als je overweegt om je scooter op te voeren, is het belangrijk om te weten wat dit betekent voor je scooterverzekering. Hieronder staan enkele veelgestelde vragen over de gevolgen van het opvoeren van een scooter.

  Moet ik mijn verzekeraar ervan op de hoogte brengen als ik mijn scooter opvoer?

  Als je de scooter opvoert, zal dit betekenen dat de verzekeraar de schade niet langer zal vergoeden. Je kan de verzekeraar hiervan op de hoogte brengen, maar dit heeft nadelige gevolgen. In principe ben je verplicht om je verzekeraar op de hoogte te brengen van alle relevante wijzigingen.

  Moet ik meer betalen voor de scooterverzekering als ik mijn scooter opvoer?

  Nee, als je je scooter opvoert, zal de scooterverzekeraar de schade niet langer vergoeden. Je bent dan niet langer gedekt. Doordat je niet langer bent gedekt, zal je niet meer moeten betalen voor de scooterverzekering.

  Kan het opvoeren van mijn scooter leiden tot problemen met de garantie?

  Ja, het opvoeren van een scooter kan leiden tot problemen met de wettelijke garantie. Het opvoeren van een scooter kan er namelijk voor zorgen dat bepaalde onderdelen sneller slijtage ondervinden. Daarom is het opvoeren van een scooter voor eigen rekening. Ook met commerciële of contractuele garanties dreig je in de problemen te komen.

  Is het opvoeren van een scooter legaal?

  Het opvoeren van een scooter is op zich niet illegaal, het gebruiken van een opgevoerde scooter op de openbare weg is dat wel. Je kan dan een boete krijgen en je zal de scooter moeten afvoeren en opnieuw moeten laten keuren. Doordat het opvoeren van een scooter niet illegaal is, maken de meeste scooterbedrijven hier geen probleem van en halen ze bijvoorbeeld met plezier de begrenzer weg.

  Wat kost het herkeuren van een opgevoerde scooter?

  Het herkeuren van de scooter bij de RDW kost 64 euro. Daarnaast dien je 10,10 euro te betalen om de scooter opnieuw op jouw naam te laten zetten. Houd er rekening mee dat je ook een boete kan krijgen (tot 250 euro) en dat je zelf de kosten moet betalen om je scooter af te voeren en naar het keuringsstation te brengen. Het opvoeren van een scooter kan je met andere woorden erg duur komen te staan.