EN

De verkeersregels voor een scootmobiel

Als bestuurder van een scootmobiel dien je je aan de verkeersregels te houden. Wat het besturen van een scootmobiel extra complex maakt, is dat de plaats op de weg bepalend is voor de verkeersregels die van toepassing zijn. Dit kan voor verwarrende situaties zorgen. Het is belangrijk voor de veiligheid, zowel van jezelf als van anderen, om goed op de hoogte te zijn van de verkeersregels die gelden voor een scootmobiel.

Inhoud

  Scootmobiel is aan het opladen

  Scootmobiel en de plaats op de weg

  Het is toegestaan om met een scootmobiel te rijden op de stoep, op het fietspad en op de rijbaan. Dit laatste mag zelfs binnen en buiten de bebouwde kom. Eigenlijk kunnen we zeggen dat je als scootmobielbestuurder best veel vrijheid hebt om veilig op je bestemming te raken. Het is wel zo dat de regels die gelden afhankelijk zijn van waar je rijdt. Als je op de stoep of het trottoir rijdt, mag je bijvoorbeeld niet sneller rijden dan stapvoets. Op de rijbaan moet je je dan weer als een fietser gedragen en gelden de verkeersregels voor fietsers. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat je rechts moet rijden. In sommige gevallen is het ook toegestaan om met je scootmobiel in de winkel te rijden. Uiteraard dient de winkel hiervoor geschikt te zijn en dien je altijd op te letten voor andere winkelbezoekers.

  Parkeren van de scootmobiel

   Zolang je de doorgang vrij laat, mag je een scootmobiel op de stoep parkeren. Verder is het toegestaan om te parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats of op een gewone parkeerplaats. Je dient in ieder geval de verkeersborden te respecteren, bijvoorbeeld als een verkeersbord aangeeft dat er een parkeerverbod geldt. Wat je wel mag doen, is parkeren bij een gele onderbroken streep. Dit mag echter niet langer dan drie uur.

  Maximumsnelheid scootmobiel

  Een scootmobiel mag sowieso niet harder rijden dan 45 km/u. Er zijn modellen met een brandstofmotor die zo hard kunnen rijden, maar andere modellen kunnen vaak niet sneller rijden dan 25 tot 30 km/u. Zeker de modellen met een elektromotor gaan zelden harder dan 30 km/u. De toegestane maximumsnelheid is verder afhankelijk van de plaats op de weg.

  Plaats op de weg bepaalt maximumsnelheid scootmobiel

  Een scootmobiel mag op verschillende plaatsen op de weg rijden. De plaats op de weg zal bepalen hoe snel de scootmobiel mag rijden. Het gaat om maximumsnelheden, langzamer rijden mag altijd.

  Wanneer een scootmobiel bijvoorbeeld in een winkel wordt gebruikt, dient de gebruiker stapvoets te rijden. Dit is veilig voor andere mensen in de winkel. Houd er rekening mee dat ook de verkeersborden en de instructies van politieagenten te respecteren zijn. Als er wegwerkzaamheden zijn, kan er bijvoorbeeld tijdelijk een lagere maximumsnelheid gelden. Deze lagere snelheid geldt dan ook voor de scootmobiel.

  Plaats op de wegMaximumsnelheid scootmobiel
  Stoep6 km/u
  Woonerf15 km/u
  (Brom)fietspad binnen de bebouwde kom30 km/u
  (Brom)fietspad buiten de bebouwde kom40 km/u
  Rijbaan45 km/u

  Afmetingen en uitrusting scootmobiel

  Een scootmobiel is een gehandicaptenvoertuig zonder carrosserie, maar met een motor. De scootmobiel dient over een verplichte basisuitrusting te beschikken. Het dragen van een helm op de scootmobiel is in principe niet verplicht. Wel dien je een WA-verzekering voor de scootmobiel af te sluiten en moet de scootmobiel een verzekeringsplaatje hebben.

  Afmetingen en kenmerken van een scootmobiel

  Een scootmobiel mag niet breder zijn dan 110 centimeter, niet langer zijn dan 350 centimeter en niet hoger zijn dan 200 centimeter. Er bestaan ook gesloten gehandicaptenvoertuigen die te vergelijken zijn met een scootmobiel. In tegenstelling tot een klassieke scootmobiel heeft een gesloten gehandicaptenvoertuig wel een cabine. Het beschikt over vier wielen en het is tevens niet breder dan 110 centimeter. Verder gelden dezelfde regels als voor een scootmobiel.

  Opgelet: een aan een lichamelijk gebrek aangepaste brommobiel is geen gehandicaptenvoertuig. De aanpassing moet dan worden goedgekeurd door de RDW en de verkeersregels voor een brommobiel zijn te volgen.

  Verschillende soorten scootmobielen

  Verplichte uitrusting van een scootmobiel

  Een scootmobiel dient verplicht te beschikken over een stuur, goed werkende verlichting, rode reflectoren en een voertuigidentificatienummer. Wat het gebruik van de verlichting betreft, gelden dezelfde regels als voor de fiets. Overdag ben je dus in principe niet verplicht om de verlichting aan te hebben. Toch is het aan te raden om dit wel te doen, zeker als het regent. Zo ben je veel beter zichtbaar in het verkeer.

  Helm op de scootmobiel

  Op de scootmobiel dien je in principe geen helm te dragen. Er is wel een uitzondering voor zogeheten trikes, scootmobielen die een brandstofmotor hebben en tot 45 km/u kunnen rijden. Dan is het dragen van een helm de scootmobiel in principe wel verplicht. Maar hierop zijn er opnieuw uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld als de bestuurder reeds voldoende beschermd is door een veiligheidsgordel of een ander veiligheidssysteem. Het is aan te raden om bij de aanschaf van dergelijke scootmobielen vooraf informatie in te winnen met betrekking tot het al dan niet dragen van een helm op de scootmobiel.

  Verzekeringsplaatje op de scootmobiel

  Wie met een scootmobiel wil rijden, heeft geen kenteken nodig. Een WA-verzekering is wel verplicht om de scootmobiel op de openbare weg te mogen gebruiken. Eventuele aanvullingen op deze verplichte scootmobielverzekering kunnen interessant zijn, zoals een diefstaldekking. Het komt namelijk erg vaak voor. Wanneer je een WA-verzekering voor de scootmobiel afsluit, zal je een verzekeringsplaatje ontvangen. Dit verzekeringsplaatje dien je verplicht achterop de scootmobiel te bevestigen.

  Alles over de scootmobielverzekering

  Veelgestelde vragen over de regels voor bestuurders van een gehandicaptenvoertuig

   Het is erg belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de regels die gelden voor bestuurders van een scootmobiel. Dit is niet alleen belangrijk voor de eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van andere weggebruikers. Met behulp van deze FAQ hopen we jouw vragen over de wetgeving en de verantwoordelijkheden van bestuurders van deze voertuigen te beantwoorden. Lees deze informatie zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat je de correcte regels volgt.

  Heb ik altijd voorrang met mijn scootmobiel?

  Nee, de klassieke voorrangsregels zijn van toepassing. Daarbij speelt ook de plaats op de weg een rol. Als een scootmobiel op de stoep rijdt, gelden de voorrangsregels ten aanzien van voetgangers. Als de scootmobiel op een fietspad rijdt, gelden de voorrangsregels die gelden ten aanzien van fietsers. Dit maakt het rijden met een scootmobiel extra complex. Daarom wordt een cursus of een introductieles vaak aanbevolen.

  Wie mag er op een scootmobiel rijden?

  Een scootmobiel is een gehandicaptenvoertuig, maar mag door iedereen worden gebruikt. Er geldt in principe geen minimumleeftijd, maar dit geldt enkel voor scootmobielen die niet harder kunnen rijden dan 10 km/u. Als een scootmobiel wel harder kan rijden dan 10 km/u bedraagt de minimumleeftijd 16 jaar.

  Is het toegestaan om te telefoneren onder het rijden met een scootmobiel?

  Net als bij de fiets is het niet toegestaan om onder het rijden een mobieltje of een ander elektronisch apparaat te gebruiken of te bedienen. Wat wel mag, is handsfree bellen. Ook kan je parkeren en dan telefoneren. Bellen op de scootmobiel is toegestaan als je niet aan het verkeer deelneemt. Handsfree bellen is toegestaan als dit geen gevaar veroorzaakt.

  Welk rijbewijs heb ik nodig om te rijden met een scootmobiel?

  Er is geen rijbewijs nodig voor het rijden met een gehandicaptenvoertuig. Je dient ook geen cursus te volgen, hoewel zo’n cursus wel interessant kan zijn. Een aantal gemeenten in Nederland geven gratis cursussen. Informeer bij je gemeente om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

  Mag ik met een scootmobiel rijden als ik medicijnen slik?

  Veel mensen die met een gehandicaptenvoertuig rijden, dienen ook medicijnen te slikken. Bij sommige medicijnen die hinderlijk zijn voor het rijden, is het niet toegestaan om onder invloed hiervan met een scootmobiel te rijden. Hetzelfde geldt ook voor alcohol en drugs. Voorbeelden van medicijnen die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden zijn slaap- en kalmeringsmiddelen en sommige pijnstillers (bijvoorbeeld morfine en tramadol). Ook medicijnen tegen depressie, tegen angst, tegen psychische stoornissen, tegen epilepsie en tegen allergie hebben vaak nadelige effecten op de rijvaardigheid. Op de website Rij veilig met medicijnen (www.rijveiligmetmedicijnen.nl) is het mogelijk om na te gaan of medicijnen de rijvaardigheid negatief beïnvloeden en hoelang het niet toegestaan is om te rijden. Neem bij twijfel contact op met de arts of apotheker.