EN

Scootmobielverzekering

De scootmobielverzekering is een verplichte verzekering die je moet hebben als je van plan bent om met een scootmobiel op de openbare weg te rijden. Echter, enkel de WA-dekking is verplicht. Andere dekkingen kunnen vrijwillig aan de WA-dekking toe te voegen en zijn, hoewel ze niet verplicht zijn, vaak aan te raden. Dit heeft onder andere te maken met de verregaande gevolgen van een ongeluk met een scootmobiel, een situatie waarbij de aansprakelijkheidsvraag eveneens belangrijk is.

Inhoud

  Twee mensen met de scootmobiel

  Dekking scootmobielverzekering

  De scootmobielverzekering is een verplichte verzekering als je je scootmobiel op de openbare weg wil gebruiken. Daarbij dien je ten minste te kiezen voor de WA-dekking. Deze dekking biedt bescherming tegen aansprakelijkheidsclaims. Je kan ook opteren voor de allriskdekking die nog meer bescherming biedt. In beide gevallen bouw je geen schadevrije jaren op en is er geen sprake van een no-claimkorting.

  WA-dekking bij de scootmobielverzekering

  Als je met je scootmobiel de weg op gaat, dien je verplicht over een WA-verzekering te beschikken. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een eigen scootmobiel of om een scootmobiel via de gemeente. Een scootmobiel is namelijk een gemotoriseerd voertuig waarmee je anderen flink kan verwonden of waarmee je veel schade kan aanrichten. Met de WA-dekking in de scootmobielverzekering ben je verzekerd voor schade die je met je scootmobiel aanricht en waarvoor je aansprakelijk bent. Enkel schade aan anderen is gedekt door de WA-verzekering voor de scootmobiel, eigen schade niet. Ook joyriding, vandalisme en scootmobieldiefstal zijn in principe niet gedekt als je louter voor de WA-dekking kiest.

  WA+-dekking bij de scootmobielverzekering

  Bij de meeste gemotoriseerde voertuigen is het mogelijk om een WA+-dekking af te sluiten. Dit biedt extra bescherming ten opzichte van de WA-dekking. Zo is bijvoorbeeld vandalisme ook gedekt, alsook stormschade. Binnen de scootmobielverzekering wordt de WA+-dekking echter vrijwel nooit aangeboden, de meeste verzekeraars bieden slechts de keuze tussen een WA-dekking en een allriskdekking.

  Allriskdekking bij de scootmobielverzekering

  De allriskdekking wordt ook wel eens de “volledig casco verzekering” genoemd. Dit is de meest uitgebreide dekking binnen de scootmobielverzekering en uiteraard meteen ook de duurste optie. Je bent dan niet alleen verzekerd voor schade aan anderen, maar ook voor eigen schade bij een aanrijding door eigen schuld. Ook andere situaties, zoals diefstal of vandalisme, zijn gedekt. Let wel op: vaak zal men eisen dat je ook zelf diefstal voorkomt, bijvoorbeeld door de scootmobiel veilig te stallen.

  Aanvullende dekkingen scootmobielverzekering

  Naast de standaarddekking (WA of allrisk) is het mogelijk om aanvullende dekkingen aan de verzekering voor de scootmobiel toe te voegen. Dit zorgt voor extra zekerheid en garandeert dat je extra goed verzekerd de weg op gaat. Er zijn verschillende aanvullende dekkingen voor de scootmobiel mogelijk. Uiteraard hangt er ook een prijskaartje aan deze aanvullende dekkingen.

  Ongevallenverzekering

  Een ongevallenverzekering is een aanvullende verzekering die een eenmalige uitkering biedt indien je invalide wordt of overlijdt door een ongeval met de scootmobiel. Het verzekerde bedrag wordt in de polis vastgelegd en kan per verzekeraar verschillen. Meestal gaat het om bedragen van enkele duizenden tot enkele tienduizenden euro’s. Soms is ook schade aan de kleding door een ongeval beperkt gedekt. Dit is onder meer het geval bij de scootmobielverzekering van de ANWB.

  Pechhulp

  Bestuurders van een scootmobiel zijn over het algemeen niet zo goed ter been en kunnen dus niet eenvoudig zelf pech verhelpen. Daarom is de aanvullende dekking pechhulp aan te raden. Dan krijg je professionele hulp bij pech onderweg, bijvoorbeeld bij een doorgebroken as of bij een lekke band. Als een reparatie ter plaatse niet mogelijk is, wordt de scootmobiel naar een herstelpunt gebracht en wordt er een oplossing aangereikt voor de bestuurder.

  Rechtsbijstand

  In het verkeer ontstaan er soms conflicten, wat aanleiding kan geven tot juridische procedures. Bijvoorbeeld als er een schadeclaim moet worden gevorderd van een andere partij die niet wil meewerken. Bij een zogeheten dekking rechtsbijstand scootmobiel geniet je van juridische ondersteuning, ook bij een rechtszaak. Deze aanvullende dekking wordt soms ook wel eens de verhaalsrechtsbijstandsverzekering voor de scootmobiel genoemd.

  Accessoireverzekering

  Een accessoireverzekering dekt eventuele accessoires waarmee de scootmobiel is uitgerust. Voor de meeste soorten scootmobielen is een accessoireverzekering niet nodig, maar soms is dat wel het geval. Bijvoorbeeld als er veel is geïnvesteerd in extra veiligheidsaccessoires of accessoires voor een verbeterd rijcomfort.

  Opzittendenverzekering

  Dit is een verzekering voor onder meer materiële schade en letselschade aan de opzittende. Deze verzekering dekt ook bagage en spullen die je met je scootmobiel vervoert. De opzittendenverzekering dekt zelfs de uitvaartkosten bij overlijden en een verlies van het inkomen doordat het tijdelijk niet meer mogelijk is om te werken.

  Scootmobielverzekering vergelijken

  Bij het vergelijken van scootmobielverzekeringen kan je enerzijds een vergelijking maken op basis van de dekking. Anderzijds spelen er ook extra zaken een rol, zoals de prijs van de scootmobielverzekering. Dit kan namelijk flink verschillen. Er zijn verschillende verzekeraars die de scootmobielverzekering aanbieden, zoals ANWB, Unigarant, Univé en ENRA. Het is mogelijk om bij deze scootmobielverzekeraars vrijblijvende offertes op te vragen en deze vervolgens nauwgezet te vergelijken. Daarnaast bestaan er ook vergelijkingssites waarmee het mogelijk is om scootmobielverzekeringen te vergelijken. Daarvoor heeft men meestal een aantal persoonlijke gegevens nodig, zoals je postcode, de gewenste dekking, de aanschafprijs van de scootmobiel en de waarde van eventuele accessoires. Deze vergelijkingssites focussen vaak enkel op de prijs en niet op de inhoudelijke verschillen.

  Aansprakelijkheid bij ongeluk met een scootmobiel

  In ons land gebeuren er elk jaar meer ongelukken met een scootmobiel. Hierbij vallen er ook veel dodelijke slachtoffers. Dit heeft veel te maken met de vergrijzing van de bevolking, waardoor er ook gewoon meer ouderen en dus scootmobielen op de weg te zien zijn. Bij een ongeval met een scootmobiel kunnen de gevolgen voor het slachtoffer erg groot zijn. De WA-verzekeraar zal in de meeste gevallen vlot de schade vergoeden. Daarbij is het natuurlijk wel belangrijk om te weten wie aansprakelijk is bij een ongeval met een scootmobiel.

  Regels voor het gebruik van een scootmobiel

  Een van de basisregels in het aansprakelijkheidsrecht is de schuldvraag. In de meeste gevallen ben je maar aansprakelijk als je een fout hebt gemaakt en dus schuldig bent voor de door het ongeval ontstane schade. Een voorbeeld van zo’n fout is een overtreding op de voorrangsregels die gelden in het verkeer. Het is met andere woorden erg belangrijk om op de hoogte te zijn van de (verkeers)regels voor scootmobielen.

  Alle regels voor de scootmobiel

  Scootmobiel is (g)een kwetsbare verkeersdeelnemer

  Als scootmobiel ben je heel kwetsbaar. Bij een aanrijding kan de schade enorm groot zijn en een scootmobielbestuurder is ook vanuit medisch oogpunt al vaak heel kwetsbaar. Hoewel een scootmobiel wat dit betreft een kwetsbare verkeersdeelnemer is, wordt de scootmobiel in het aansprakelijkheidsrecht gelijkgesteld met een gemotoriseerde verkeersdeelnemer. Volgens het aansprakelijkheidsrecht is de scootmobiel dus net geen zwakke verkeersdeelnemer, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een voetganger of een fietser.

  En dat heeft verregaande gevolgen als er bijvoorbeeld een fietser of een voetganger bij het ongeval betrokken is. Dit kan in flinke schadeclaims resulteren. Dat is meteen ook een van de redenen waarom een WA-verzekering voor de scootmobiel verplicht is.

  Aansprakelijke partijSlachtofferSchadevergoeding
  ScootmobielVoetganger (≥ 14 jaar)Minstens 50% schadevergoeding
  ScootmobielFietser (≥ 14 jaar)Minstens 50% schadevergoeding
  ScootmobielVoetganger (< 14 jaar)100% schadevergoeding
  ScootmobielFietser (< 14 jaar)100% schadevergoeding
  ScootmobielGemotoriseerde verkeersdeelnemer (scooter, auto, andere scootmobiel …)Causaliteitsverdeling
  Gemotoriseerde verkeersdeelnemer (scooter, auto, andere scootmobiel …)ScootmobielCausaliteitsverdeling

  Situaties en aansprakelijkheid bij ongeluk met scootmobiel

  Hoe de aansprakelijkheid bij een ongeluk met een scootmobiel is geregeld, is onder andere afhankelijk van de classificatie van de andere partijen die bij het ongeval betrokken zijn. Zij kunnen juist als de scootmobiel een sterke verkeersdeelnemer zijn, maar ze kunnen ook een zwakke verkeersdeelnemer zijn. En in het tweede geval speelt zelfs de leeftijd van het slachtoffer een rol.

  Aanrijding met een auto

  Een scootmobiel is een gemotoriseerd voertuig en een auto is een gemotoriseerd voertuig. Hoewel de bestuurder van een scootmobiel duidelijk minder beschermd is dan de bestuurder van de auto, wordt de scootmobielbestuurder niet extra beschermd door het aansprakelijkheidsrecht. Dat wil zeggen dat enkel de causaliteitsverdeling een rol speelt. Op basis van de mate waarin beide partijen hebben bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval, legt men een schuldpercentage vast. Dit schuldpercentage bepaalt hoeveel procent van de schade het slachtoffer krijgt. Zowel de autobestuurder als de scootmobielbestuurder dienen verplicht over een WA-verzekering te beschikken, waardoor dit door de verzekeraars wordt geregeld. Vaak is er wel sprake van een eigen risico.

  Alles over de WA-verzekering

  Aanrijding met een bus of tram

  Bij een aanrijding met een bus of een tram is een scootmobielbestuurder niet extra beschermd door de wet. Enkel de aansprakelijkheidsvraag speelt een rol, evenals de causaliteitsverdeling. De bestuurder van de scootmobiel heeft niet standaard recht op een bepaalde schadevergoeding. Bij een aanrijding met een tram moet er rekening worden gehouden met de bijzondere verkeersregels. Een tram heeft namelijk altijd voorrang.

  Aansprakelijkheid bij openbaar vervoer

  Aanrijding met een fiets of voetganger

  Fietsers en voetgangers worden beschouwd als kwetsbare verkeersdeelnemers, terwijl een scootmobiel een gemotoriseerd voertuig is en volgens de wet dus een sterke verkeersdeelnemer is. In deze verhouding worden fietsers en voetgangers extra beschermd. Dat wil zeggen dat bij een ongeval de scootmobielbestuurder vrijwel altijd ten minste vijftig procent van de schade moet vergoeden, ook als de fietser of de voetganger zelf (grote) fouten heeft gemaakt.

  Aansprakelijkheid bij fietsers

  Aanrijding met een elektrische fiets of step

  Een elektrische fiets heeft een motor en een scootmobiel heeft een motor, maar toch wordt een klassieke e-bike door de wet niet als een gemotoriseerd voertuig beschouwd. Een elektrische fiets wordt in de wet gelijkgesteld met een klassieke fiets. Dat wil zeggen dat de bestuurder van een e-bike altijd minstens vijftig procent van zijn schade vergoed krijgt bij een ongeval met een scootmobiel. Dit geldt niet voor de speedpedelec en de elektrische step, dit zijn wel gewoon sterke verkeersdeelnemers. Dan is de schuldvraag bepalend.

  Aansprakelijkheid bij de elektrische fiets

  Aanrijding met een kind

  Kinderen worden in sommige gevallen extra beschermd door het aansprakelijkheidsrecht. Dit geldt enkel als het kind jonger is dan veertien jaar. Als een minderjarige voetganger of fietser veertien jaar of ouder is, heeft dit kind precies als een volwassen voetganger of fietser in principe recht op een schadevergoeding van ten minste vijftig procent van de schade. Maar als het kind jonger is dan veertien jaar gaat het om honderd procent van de schade.

  Alles over kinderen in het verkeer

  Veelgestelde vragen over het verzekeren van een scootmobiel en de aansprakelijkheid bij een ongeluk

  Scootmobielbestuurders voelen zich vaak heel kwetsbaar in het verkeer en toch worden ze als een sterke verkeersdeelnemer beschouwd. Dit roept vaak vragen op. Het is zeker niet de enige vraag waar scootmobielbestuurders mee te maken krijgen. Hieronder vind je het antwoorden op veelgestelde vragen over het verzekeren van de scootmobiel, alsook over een aantal praktische zaken en met betrekking tot wat je kunt doen als je bent aangereden door een scootmobiel.

  Moet ik mijn scootmobiel verplicht verzekeren?

  Moet ik mijn scootmobiel verplicht verzekeren? Ja, in Nederland ben je verplicht om je scootmobiel te verzekeren. Deze verzekeringsplicht geldt enkel voor de WA-verzekering, niet voor andere verzekeringen als de allriskverzekering, de pechhulpverzekering en de rechtsbijstandverzekering. Dit zijn zeker nuttige dekkingen, maar ze zijn niet verplicht.

  Bouw ik schadevrije jaren op met mijn scootmobielverzekering?

  Bouw ik schadevrije jaren op met mijn scootmobielverzekering? Nee, bij een scootmobielverzekering bouw je geen schadevrije jaren op. Je krijgt ook geen no-claimkorting en het is niet mogelijk om opgebouwde kortingen/schadevrije jaren van de autoverzekering mee te nemen naar de scootmobielverzekering.

  Wat is de maximumsnelheid voor een scootmobiel?

  Op de rijbaan mag je met een scootmobiel tot 45 kilometer per uur rijden. Op het (brom)fietspad binnen de bebouwde kom gaat het om 30 kilometer per uur, buiten de bebouwde kom is dat 40 kilometer per uur. Als de scootmobiel op de stoep wordt gebruikt, bedraagt de maximumsnelheid 6 kilometer per uur.

  Is een scootmobiel een gehandicaptenvoertuig?

  Ja, een scootmobiel is een gehandicaptenvoertuig met een motor. Dat wil zeggen dat het hoofdzakelijk wordt gebruikt door mensen die een mobiliteitsbeperking hebben.

  Wanneer mag ik met een scootmobiel rijden?

  Er is geen leeftijdscriterium om te rijden met een scootmobiel. Enkel dien je ten minste 16 jaar oud te zijn als de scootmobiel harder kan rijden dan 10 kilometer per uur. Voorafgaand dien je wel een WA-verzekering af te sluiten en een kentekensticker aan de scootmobiel te bevestigen. Slechts dan mag je met de scootmobiel rijden.

  Wat kan ik doen als ik ben aangereden door een scootmobiel?

  Een scootmobiel dient verplicht over een WA-verzekering te beschikken. Vul samen met de bestuurder van de scootmobiel het aanrijdingsformulier in. Op deze manier zal je de schadevergoeding krijgen waarop je recht hebt. Maak na de aanrijding ook altijd foto's van de situatie en verzamel gegevens van de betrokken partijen en getuigen (naam, adres, verzekeringsgegevens en nummerplaat). Neem eventueel contact op met je eigen verzekeraar die zal instaan voor de verdere afhandeling van het schadegeval.