EN

Het aanvragen van een scootmobiel

Een scootmobiel draagt bij aan de mobiliteit van senioren of gehandicapten. Gemeenten bieden soms ondersteuning voor mensen die een scootmobiel nodig hebben, hoewel ze hierin terughoudender zijn geworden. Het aanvragen van een scootmobiel verloopt via het Wmo-loket van de gemeente. De gemeente zal vervolgens bepalen of je al dan niet recht hebt op een scootmobiel op basis van de Wmo/pgb.

Inhoud

  Man in rolstoel gebruikt een computer

  Scootmobiel via de gemeente

  Een gemeente heeft verschillende taken, ook op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Daarbij is de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) belangrijk. Deze wet is er voor mensen die thuis hulp nodig hebben of die hulp nodig hebben om mee te kunnen blijven doen aan de samenleving. Op basis van de Wmo kan je soms recht hebben op een scootmobiel van de gemeente. Daarbij is ook het pgb (persoonsgebonden budget) belangrijk. Als je bij de gemeente hulp aanvraagt, krijg je dit namelijk in natura of krijg je een persoonsgebonden budget toegewezen. Het persoonsgebonden budget kan je gebruiken voor de aanschaf van een scootmobiel.

  Indienen aanvraag scootmobiel

  Een scootmobiel aanvragen, doe je aan het Wmo-loket van de gemeente. Uiteraard moet je daarvoor ook daadwerkelijk een scootmobiel nodig hebben. Er moet dus een gebrek aan mobiliteit zijn. Je hebt bijvoorbeeld een scootmobiel nodig om je boodschappen te doen of om naar de huisarts te gaan. Je gebrek aan mobiliteit moet ook een medische reden hebben, bijvoorbeeld een fysieke beperking door leeftijd of door een ongeluk. Het moet in ieder geval gaan om een handicap of een chronische aandoening en niet om een tijdelijk probleem, bijvoorbeeld een gebroken enkel.

  Om de aanvraag te doen, heb je een aantal documenten nodig. Je zal bijvoorbeeld documenten moeten voorleggen waarmee je kan aantonen dat er een medische noodzaak is. Het Wmo-loket zal aangeven welke formulieren je nodig hebt en wat je bijvoorbeeld moet (laten) invullen voor een succesvolle aanvraag. Wie het moeilijk vindt om zelf een aanvraag voor een scootmobiel te doen, kan eveneens hulp vragen aan de gemeente. De gemeente zal dan zorgen voor ondersteuning bij het vervolledigen van de aanvraag voor een scootmobiel.

  Voorwaarden voor een scootmobiel

  Elke gemeente kan eigen voorwaarden stellen aan het toekennen van een scootmobiel. In de gemeente Amsterdam eist men bijvoorbeeld dat je bent ingeschreven in Amsterdam en dat je buitenshuis moeite hebt met staan en lopen. Verder moet het nodig zijn om kleine afstanden af te leggen voor de dagelijkse boodschappen en contacten, iets wat niet op een andere manier lukt met bijvoorbeeld een wandelstok en openbaar vervoer. Verder moet de scootmobiel veilig gestald kunnen worden.

   In de gemeente Maastricht benadrukt men dan weer dat de aanvrager maximaal honderd meter kan lopen, eventueel met een rollator of een wandelstok. Verder moet de aanvrager voldoende rijvaardig zijn (dit wordt getest) en moet de scootmobiel veilig kunnen worden gestald of opgeladen. Houd er rekening mee dat de regels niet alleen per gemeente kunnen verschillen, maar ook over de jaren heen kunnen wijzigen.

  Type scootmobiel via de gemeente

  Als de gemeente beslist dat je recht hebt op een scootmobiel, kan de gemeente jou een scootmobiel in bruikleen geven. Daarnaast kan je een budget krijgen om zelf een scootmobiel te kopen. Houd er rekening mee dat de scootmobiel in principe eigendom blijft van de gemeente, ook als deze zelf is gekocht met een persoonsgebonden budget (pgb). Later kan men de gekochte scootmobiel dan aanbieden aan iemand anders die de scootmobiel nodig heeft. Zo worden overheidsmiddelen zo doeltreffend mogelijk ingezet.

  Vergoeding in natura

   Bij een vergoeding in natura is het de gemeente die kiest welke scootmobiel in aanmerking komt. De gemeente biedt scootmobielen aan die het zelf in stock heeft of koopt voor jou een scootmobiel aan. Het kan hierbij gaan om een scootmobiel die eerder al door een andere inwoner van de gemeente is gebruikt. Het grote voordeel van een vergoeding in natura is dat de gemeente alles voor je regelt.

  In het geval van de gemeente Amsterdam verduidelijkt men bijvoorbeeld dat enkel scootmobielen met drie wielen worden aangeboden. Een scootmobiel met vier wielen of een inklapbare scootmobiel is er niet beschikbaar. Dit is een constante in Nederland: bij een vergoeding natura krijg je vrijwel nooit een opvouwbaar model of een model met vier wielen. Bij de gemeente Maastricht biedt men standaard scootmobielen en comfortmodellen in bruikleen aan. Een comfortmodel is er voornamelijk voor mensen met rugklachten. Bij een scootmobiel via de gemeente Maastricht krijg je ook een servicepakket, inclusief een passende scootmobielverzekering.

  Persoonsgebonden budget

  Een persoonsgebonden budget biedt meer vrijheid. Zo geniet je van vrijheid bij het kiezen van een model, het soort scootmobiel en de leverancier, zolang de leverancier maar bij de KvK is ingeschreven. Een tweedehands scootmobiel kopen van een particulier is niet toegestaan. Je moet ook bewijsstukken aan de gemeente overhandigen (bestelbon en onderhoudscontract). Het voordeel van een persoonsgebonden budget is dat je zelf meer vrijheid hebt. Het nadeel is dat je zelf ook veel meer moet regelen. Soms zal je ook het bedrag van het persoonsgebonden budget zelf moeten aanvullen om de scootmobiel van je dromen te kopen.

  Eigen bijdrage betalen

  Wanneer je van de gemeente een vergoeding krijgt (in natura of in de vorm van een pgb) dien je verplicht een eigen bijdrage te betalen. Dat doe je dertien keer per jaar, namelijk om de vier weken. Dit wordt vastgesteld voor een periode van vijf tot zeven jaar. Deze eigen bijdrage ligt hoger als je een hoger inkomen of een hoger pensioen hebt. In sommige gevallen loopt de eigen bijdrage hoog op en is het interessanter om zelf een scootmobiel te kopen. Dan zijn alle kosten voor jouw rekening, maar hoef je geen eigen bijdrage te betalen.

  Stap voor stap een scootmobiel aanvragen via de gemeente

  Het aanvragen van een scootmobiel verloopt in elke gemeente een beetje anders, maar over het algemeen zijn de onderstaande stappen te doorlopen. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie omtrent het aanvraagproces voor een scootmobiel. Houd er rekening mee dat het onderstaande stappenplan een versimpelde weergave is. Soms zijn er extra stappen nodig, bijvoorbeeld het voorafgaand plaatsen van een stalling met een oplaadpunt.

  1. Maak melding bij de gemeente

   Je kan slechts een scootmobiel krijgen nadat je van de behoefte melding hebt gemaakt bij het Wmo-loket van je eigen woonplaats. Een melding maken, kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld aan een fysiek loket, telefonisch of per mail. Steeds meer gemeenten bieden ook een online aanvraagformulier aan. Na deze melding zal men contact opnemen en een afspraak inplannen.

  2. Keukentafelgesprek

   Tijdens een keukentafelgesprek zal een medewerker de problematiek met betrekking tot de verminderde mobiliteit bespreken. Er wordt dan gezocht naar een passende oplossing. Dit kan een scootmobiel zijn of een andere oplossing. Tijdens dit gesprek worden eventuele vragen beantwoord. Je mag een vertrouwenspersoon meenemen naar dit gesprek.

  3. Voorstel van de gemeente

   Eenmaal het keukentafelgesprek is afgelopen en alle nodige documenten zijn overhandigd, zal de gemeente een voorstel doen. Als je het eens bent met dit voorstel, onderteken je alles en stuur je het voorstel en het verslag terug. Dit is nog geen definitief besluit van de gemeente. Nadien zal men nog het een en ander moeten onderzoeken.

  4. Definitief besluit van de gemeente

   Binnen een korte termijn zal de gemeente definitief beslissen of je al dan niet in aanmerking komt voor een scootmobiel. Als de aanvraag is goedgekeurd, kan je binnenkort op stap met je eigen scootmobiel. Je moet dan nog even de keuze maken tussen een scootmobiel in natura of een scootmobiel via een persoonsgebonden budget. In het tweede geval dien je uiteraard nog zelf een scootmobiel te regelen.

  Aanvraag scootmobiel afgewezen

  Het kan gebeuren dat de gemeente de aanvraag voor een scootmobiel afwijst. Hierover ontvang je dan een officieel bericht van de gemeente, waarbij de gemeente zal uitleggen waarom de aanvraag voor een scootmobiel is afgewezen. Het is altijd mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen, bijvoorbeeld als je medische toestand is verslechterd. Doordat gemeenten ook zelf de regels bepalen om in aanmerking te komen voor een scootmobiel, kan het gebeuren dat de regels na verloop van tijd wijzigen. Hierdoor kom je in de toekomst misschien wel in aanmerking voor een scootmobiel. Het blijft aan te raden om regelmatig te informeren naar de stand van zaken in je gemeente. Indien je het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, is het bovendien mogelijk om bezwaar te maken tegen de beslissing tot weigering van een scootmobiel.

  Alternatieven voor een scootmobiel via de gemeente

  Er zijn diverse alternatieven voor het aanvragen van een scootmobiel via de gemeente. Een van deze alternatieven is financiering. Hierbij zal je een scootmobiel aanschaffen met een lening of een andere vorm van financiering. Dit kan een goede optie zijn als je de scootmobiel voor een langere periode nodig hebt. Een ander alternatief is het huren van een scootmobiel. Hierbij betaal je een maandelijkse huurprijs voor het gebruik van een scootmobiel. Dit kan een goede optie zijn als je de scootmobiel tijdelijk nodig hebt of als je de kosten niet in één keer kunt betalen. Als je door een ongeval een scootmobiel nodig hebt, zal de aansprakelijke partij of de aansprakelijkheidsverzekeraar de scootmobiel mogelijk vergoeden. Neem contact op met de verzekeraar voor meer informatie hieromtrent.

  Veelgestelde vragen over de mogelijkheden om een scootmobiel aan te vragen

   Het aanvragen van een scootmobiel kan een complex proces zijn, met veel vragen en onduidelijkheden. Daarom beantwoorden wij de meest gestelde vragen over het aanvragen van een scootmobiel. Bij verdere vragen is het aan te raden om contact op te nemen met de gemeente.

  Wie kan een scootmobiel aanvragen via de gemeente?

  Een scootmobiel kan worden aangevraagd door iemand met een fysieke beperking die moeilijkheden ervaart om zich te verplaatsen, bijvoorbeeld om boodschappen te doen. Er mogen hiervoor geen andere oplossingen zijn. Gemeenten kunnen extra voorwaarden opleggen.

  Wat kost een scootmobiel via de gemeente?

  Als je een scootmobiel in natura krijgt, dien je zelf niks bij te betalen. Bij een persoonsgebonden budget kan het dat het budget niet volstaat. Houd er rekening mee dat er elke vier weken een eigen bijdrage te betalen is. Het bedrag hiervan is onder andere afhankelijk van het inkomen of het pensioen.

  Hoelang duurt het voordat ik mijn scootmobiel van de gemeente ontvang?

  Dit is afhankelijk van verschillende factoren. Het aanvraagproces duurt gemiddeld ongeveer vier tot acht weken. Dit is de tijd die nodig is om de situatie te beoordelen, na te gaan of er aan alle eisen is voldaan en dergelijke meer. Houd er rekening mee dat er ook enige tijd kan zitten tussen het bestellen van een scootmobiel en het ontvangen van de scootmobiel.

  Kan ik een proefrit maken met de scootmobiel?

  In het geval van een scootmobiel die je krijgt via de gemeente, dien je dit met de gemeente te bespreken. Meestal staat men dit toe. Per slot van rekening is een proefrit de beste manier om na te gaan of een scootmobiel wel echt de beste oplossing is. Als je zelf een scootmobiel koopt, is het bij de meeste leveranciers mogelijk om eerst even een proefrit te maken met een aantal scootmobielen. Zo kan je een goede keuze maken.

  Word ik eigenaar van de scootmobiel via de gemeente?

  Nee, het hulpmiddel blijft steeds eigendom van de gemeente. Als je voor langere tijd een scootmobiel nodig hebt, kan het hierdoor interessanter zijn om zelf een scootmobiel te kopen. Dit kan voordeliger zijn dan een hoge eigen bijdrage betalen en bovendien ben je dan zelf eigenaar van de scootmobiel.