EN

Het verzekeren van je elektrische fiets

Er zijn steeds meer mensen die een elektrische fiets gebruiken. Nederland is sowieso al een fietsland en de elektrische fiets heeft het nog eenvoudiger gemaakt om met twee wielen aan het verkeer deel te nemen. Helaas resulteert dit ook in meer verkeersongevallen. In 2016 bedroeg het aandeel van elektrische fietsen bij verkeersongevallen nog 19%. In 2020 was dit bijna verdubbeld tot 36%. Niet alleen zijn er meer ongelukken met elektrische fietsen, maar spijtig genoeg zijn er ook meer dodelijke ongelukken. Bestuurders van een elektrische fiets onderschatten vaak de snelheid van deze fietsen en zijn zelden goed op de hoogte van de geldende aansprakelijkheidsregels. Gelukkig is het mogelijk om een fietsverzekering af te sluiten, waarbij je alsnog geniet van een goede bescherming tegen de voornaamste risico’s.

  Soorten elektrische fietsen

  De regels die van toepassing zijn op elektrische fietsen zijn afhankelijk van het type elektrische fiets. Dit heeft ook gevolgen voor de fietsverzekering. Er kan grofweg een onderscheid worden gemaakt tussen vier soorten elektrische fietsen:

  • E-bike die een snelheid behaalt tot 25 km/u

  • (High speed) e-bike die een snelheid behaalt van meer dan 25 km/u

  • Pedelec met trapondersteuning die een snelheid behaalt tot 25 km/u

  • Speed pedelec met trapondersteuning die een snelheid behaalt tot 45 km/u

  De snelheid en het al dan niet autonoom kunnen voortbewegen zijn dus de onderscheidende factoren. Een heel belangrijk onderscheid is het verschil tussen de e-bike en de (speed)pedelec. In de praktijk verkoopt men vaak (speed)pedelecs onder de benaming e-bike. Dat is heel verwarrend voor consumenten. Het verschil tussen een e-bike en een pedelec heeft te maken met de ondersteuning: een pedelec biedt enkel trapondersteuning en de e-bike is volledig elektrisch. Bij een e-bike is trappen mogelijk, maar niet per se nodig.

  E-bike of speed pedelec

  Een e-bike is een elektrische fiets die volledig elektrisch is en waarbij het niet nodig is om te trappen. Een speed pedelec is een elektrische fiets die enkel trapondersteuning biedt en die snelheden tot 45 km/u kan halen. Het onderscheid tussen deze twee heeft onder andere gevolgen voor de aansprakelijkheidsvraag en de helmplicht. Een speed pedelec wordt namelijk gelijkgesteld met een bromfiets en niet met een racefiets, zoals men soms denkt. Voor racefietsen gelden namelijk de regels die ook voor gewone fietsen (en sommige e-bikes) gelden.

  Alle verschillen tussen e-bikes en speed pedelecs

  De verschillende verzekeringen voor je elektrische fiets

  Net als een bromfiets en een auto kan je een elektrische fiets verzekeren. Het is mogelijk om je aansprakelijkheid te verzekeren, maar je kan bijvoorbeeld ook je fiets verzekeren tegen diefstal. Daarnaast zijn er pechhulpverzekeringen, verzekeringen waarbij je geniet van bijstand als je tijdens je fietstocht tegen problemen aanloopt. Welke fietsverzekeringen je moet hebben, is onder andere afhankelijk van het type fiets.

  Alle informatie over de fietsverzekering

  Elektrische fiets of e-bike

  elektrische-fiets

  Bij een klassieke e-bike is het niet nodig om een extra aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De klassieke AVP-verzekering biedt namelijk reeds een voldoende ruime dekking. Toch zijn er nog een aantal andere dekkingen die nuttig kunnen zijn voor wie een e-bike heeft. Een diefstaldekking is bijvoorbeeld aan te raden, want e-bikes worden opvallend vaak gestolen.

  • AVP-verzekering (dekking aansprakelijkheid)

  • Diefstalverzekering

  • Pechhulp

  Er zijn verzekeraars die doorlopende fietsverzekeringen aanbieden en er zijn verzekeraars die kortlopende fietsverzekeringen aanbieden. Houd er rekening mee dat het dekkingsgebied vaak beperkt is, zeker wat de pechhulp betreft. Ook krijg je niet altijd een vergoeding voor een leenfiets. Het is met andere woorden aan te raden om goed de polisvoorwaarden te lezen en fietsverzekeringen te vergelijken.

  High speed e-bike of speed pedelec

  Als het gaat om een speed pedelec zal een AVP-verzekering niet volstaan. Dan heb je namelijk een WA-verzekering nodig. Waar een AVP-verzekering voor een e-bike aan te raden is, is de WA-verzekering voor een speed pedelec verplicht. Verder is het ook bij een speed pedelec een goed idee om een diefstalverzekering en een pechhulpverzekering te regelen. Andere dekkingen, zoals een dekking voor juridische bijstand, kunnen zeker ook nuttig zijn.

  De elektrische fiets en aansprakelijkheid

  Fietsongeval

  Bij een ongeval in het verkeer speelt de schuldvraag een belangrijke rol. Voor fietsers, voetgangers en minderjarigen gelden er wel speciale regels. In sommige gevallen kunnen de regels voor fietsers ook worden toegepast bij ongevallen met een elektrische fiets, maar dat is niet altijd het geval.

  Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM)

  In principe valt de elektrische fiets onder de definitie van een motorrijtuig, zoals opgenomen in artikel 1 WAM. Daarvoor volstaat het namelijk dat een functionerende motor de fiets aandrijft. In theorie zouden alle elektrische fietsen dus een WAM-verzekering moeten hebben. Sinds 2006 is de WAM-verzekering echter niet langer verplicht voor fietsen met trapondersteuning. In andere gevallen is een WAM-verzekering wel nog steeds verplicht.

  Meer informatie over de WAM-verzekering

  De AVP en de elektrische fiets

  De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt ook de aansprakelijkheid voor schade die je als fietser aanricht. Het principe is dat de aansprakelijkheid voor motorrijtuigen niet wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). In theorie zou dit problemen kunnen opleveren voor elektrische fietsen. Om dit te voorkomen, hebben verzekeraars in de polisvoorwaarden opgenomen dat de AVP-verzekering niet alleen geldt voor klassieke fietsen, maar ook voor elektrische fietsen met trapondersteuning. Voor andere elektrische fietsen geldt de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren niet. Dan is een aparte verzekering nodig.

  Meer informatie over de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)

  Elektrische fiets als zwakke verkeersdeelnemer

  Pedelecs met trapondersteuning tot 25 km/u worden gelijkgesteld met een gewone fiets. Dat wil zeggen dat dezelfde aansprakelijkheidsregels als bij het gebruik van gewone fietsen van toepassing zijn. Hierdoor wordt de bestuurder van de elektrische fiets als een zwakke verkeersdeelnemer beschouwd. Opdat een elektrische fiets als een zwakke verkeersdeelnemer wordt beschouwd, moet er aan al de onderstaande voorwaarden zijn voldaan.

  • De elektrische fiets beschikt enkel over trapondersteuning en kan niet autonoom rijden

  • Vanaf 25 km/u is het niet langer mogelijk om gebruik te maken van trapondersteuning

  • De elektrische motor heeft een vermogen van niet meer dan 250 W

  Aansprakelijkheid & de elektrische fiets als zwakke verkeersdeelnemer

  Wanneer de elektrische fiets als een zwakke verkeersdeelnemer kan worden beschouwd, heeft dat gevolgen voor de aansprakelijkheidsregels. Dan is de fietser namelijk extra beschermd. Deze extra bescherming geldt enkel bij ongelukken met een motorrijtuig, niet bij ongelukken met een andere zwakke verkeersdeelnemer.

  Botsing tussen de elektrische fiets en een andere zwakke verkeersdeelnemer

  Als je met de elektrische fiets als zwakke verkeersdeelnemer in botsing komt met een andere fiets, elektrische fiets (zwakke verkeersdeelnemer) of voetganger, moet worden nagegaan wie er aansprakelijk is. Als enkel de andere verkeersdeelnemer schuld treft, ontvang jij een volledige schadevergoeding. Je kan echter ook zelf schuldig zijn en dan moet jij een schadevergoeding betalen. Of er kan sprake zijn van een gedeelde schuld.

  Een voorbeeld hiervan is een zaak met een aanrijding tussen een bestuurder van een elektrische fiets en een voetgangster. De voetgangster had haar auto in een parkeerhaven naast de rijbaan geparkeerd en stapte uit. Ze merkte op dat ze haar mobieltje in de auto had laten liggen en liep terug. Nadat ze dit had genomen, wilde ze snel terug naar haar vrienden die op haar aan het wachten waren. Ze stak daarop onoplettend het fietspad over en werd door de elektrische fiets aangereden. Uit het proces-verbaal blijkt dat het wegdek droog was, maar dat het wel duister was. De voetgangster had eigenlijk voorrang moeten verlenen aan de fietser. Daarom draagt de voetgangster de schuld.

  Lees de volledige uitspraak op Rechtspraak.nl (ECLI:NL:RBOVE:2021:4401)

  Botsing tussen de elektrische fiets en een motorrijtuig

  Als de elektrische fiets als zwakke verkeersdeelnemer in botsing komt met een motorrijtuig (sterke verkeersdeelnemer) moet de bestuurder van het motorrijtuig steeds een volledige schadevergoeding betalen als hij schuldig is. Als beide partijen schuld dragen of als enkel de bestuurder van de elektrische fiets schuld draagt, ontvangt deze laatste steeds een vergoeding van minstens 50% van de schade.

  Aansprakelijkheid bij fietsongevallen

  Elektrische fiets als sterke verkeersdeelnemer

  Wanneer een elektrische fiets niet als een zwakke verkeersdeelnemer kan worden beschouwd, gaat het om een sterke verkeersdeelnemer. Dat wil zeggen dat dezelfde regels van toepassing zijn als bij snorfietsen of bromfietsen. In de praktijk gaat het om fietsen waarbij het niet nodig is om mee te trappen, die een elektrische motor hebben tussen 250 en 400 W en/of die een snelheid van 45 km/u kunnen bereiken.

  Aansprakelijkheid en de high speed e-bike of speed pedelec als sterke verkeersdeelnemer

  Als een elektrische fiets kan worden beschouwd als een sterke verkeersdeelnemer zijn de aansprakelijkheidsregels voor de bestuurder van deze elektrische fiets minder gunstig. Men vindt de bestuurder dan minder beschermingswaardig dan bijvoorbeeld een voetganger. De bestuurder van de elektrische fiets wordt net als alle andere sterke verkeersdeelnemers behandeld.

  Ongeval met een zwakke verkeersdeelnemer

  De elektrische fiets wordt beschouwd als de sterke verkeersdeelnemer. Bij een ongeval met een zwakke verkeersdeelnemer wil dit zeggen dat de bestuurder van de elektrische fiets in principe steeds minstens 50% van de schade moet vergoeden. In sommige gevallen loopt dit op tot wel 100%, namelijk bij een ongeval met een jonge, zwakke verkeersdeelnemer. Dit is ook het geval als de zwakke verkeersdeelnemer schuld treft.

  Aangereden als voetganger en aansprakelijkheid

  Ongeval met een sterke verkeersdeelnemer

  Bij een ongeval met andere sterke verkeersdeelnemers gelden de klassieke regels van het aansprakelijkheidsrecht. Dat wil zeggen dat er moet worden nagegaan in welke mate beide partijen schuld treffen. En dat deze schuldverdeling de basis vormt voor de schadevergoedingsplicht. Als het ongeval bijvoorbeeld volledig is veroorzaakt door een andere sterke verkeersdeelnemer, zoals een auto of een vrachtwagen, ontvangt de bestuurder van de elektrische fiets een volledige schadevergoeding. Dit is te vergelijken met de aansprakelijkheid bij scooterongelukken.

  Aansprakelijkheid bij scooterongelukken

  Uitzonderingen op de aansprakelijkheid van elektrische fietsen

  Als de bestuurder van een elektrische fiets als zwakke verkeersdeelnemer schuld draagt, ontvangt hij normaal gesproken steeds een vergoeding van 50% van de schade. Soms wordt er een uitzondering gemaakt, namelijk als de bestuurder van het motorvoertuig overmacht kan aantonen of kan aantonen dat er sprake was van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. In de praktijk is er niet snel aan de voorwaarden voor deze uitzonderingsgrond voldaan.

  Fiets-drank

  Veelgestelde vragen over het verzekeren van je elektrische fiets en het aansprakelijkheidsrecht

  In het aansprakelijkheidsrecht is de elektrische fiets een buitenbeentje. Dat er verschillende soorten elektrische fietsen bestaan, waarbij de regels telkens anders zijn, maakt het er niet eenvoudiger op. Het is goed te begrijpen dat mensen hier soms nog vragen over hebben. De onderstaande FAQ over de aansprakelijkheid bij de elektrische fiets biedt het antwoord.

  Wat is het verschil tussen een e-bike en een speed pedelec?

  Een e-bike is een elektrische fiets die vooral is bedoeld voor korte afstanden en voor recreatief gebruik. Bij het gebruik van een klassieke e-bike (met snelheden tot 25 km/u) zijn een helm en een achteruitkijkspiegel niet verplicht. Een speed pedelec is krachtiger dan een e-bike. Het haalt topsnelheden tot 45 km/u, het heeft een krachtigere motor en het is over het algemeen ook duurder. Bij een speed pedelec zijn een helm en een achteruitkijkspiegel verplicht. Bovendien mag een speed pedelec niet op gewone fietspaden worden gebruikt.

  Word ik met mijn e-bike of speed pedelec als een sterke verkeersdeelnemer beschouwd?

  Een e-bike wordt als een zwakke verkeersdeelnemer beschouwd als het louter over trapondersteuning beschikt (trappen is nodig), de trapondersteuning slechts werkt tot 25 km/u en het vermogen van de motor niet meer dan 250 W bedraagt. In het andere geval is er sprake van een sterke verkeersdeelnemer. Een speed pedelec is steeds een sterke verkeersdeelnemer.

  Onder welke categorie valt de elektrische fiets?

  Dat is afhankelijk van de eigenschappen van de elektrische fiets. Sommige elektrische fietsen vallen onder de categorie zwakke verkeersdeelnemers. Dan mag het vermogen van de motor niet meer dan 250 W bedragen. Ook mag de fiets enkel trapondersteuning bieden en dient deze ondersteuning beperkt te zijn tot 25 km/u. Andere elektrische fietsen vallen onder de categorie sterke verkeersdeelnemers.

  Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij een ongeluk met een elektrische fiets?

  Dit is afhankelijk van de vraag of de elektrische fiets als een sterke verkeersdeelnemer of als een zwakke verkeersdeelnemer wordt beschouwd. Ook de status van de tegenpartij speelt een rol. Bij een ongeluk tussen twee zwakke verkeersdeelnemers of twee sterke verkeersdeelnemers geldt het klassieke aansprakelijkheidsrecht. Dan is de schuldvraag bepalend. Bij een ongeval tussen een zwakke verkeersdeelnemer en een sterke verkeersdeelnemer wordt de zwakke verkeersdeelnemer beschermd door artikel 185 WVW. Dat wil zeggen dat de sterke verkeersdeelnemer in principe minstens 50% – en soms zelfs 100% – van de schade van de zwakke verkeersdeelnemer moet vergoeden. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel.

  Is de speed pedelec een motorvoertuig?

  Ja, een speed pedelec voldoet aan de definitie die is opgenomen in artikel 1, lid 1, sub c) WVW (Wegenverkeerswet 1994) en is met andere woorden een motorrijtuig. Dat heeft onder andere gevolgen voor de toepasselijke aansprakelijkheidsregels.

  Moet ik WA-verzekerd zijn als ik een e-bike of speed pedelec heb?

  Het louter bezitten van een e-bike of een speed pedelec opent in ieder geval geen verzekeringsplicht. Deze plicht geldt enkel wanneer het rijtuig in het verkeer wordt gebracht en bijvoorbeeld op de openbare weg wordt geplaatst. Een WA-verzekeringsplicht geldt dan enkel als de elektrische fiets een motorrijtuig is. In elk ander geval is er geen WA-verzekeringsplicht.