EN
Aansprakelijkheid en schadevergoeding bij verschillende soorten scooterongelukken

Aansprakelijkheid en schadevergoeding bij verschillende soorten scooterongelukken

Wanneer een scooter bij een ongeval betrokken is, lopen de opzittenden vaak heel wat verwondingen op. Uiteindelijk kan zo'n scooter best wel een rotvaart halen en is de bescherming niet heel groot. Die bescherming valt niet te vergelijken met de dure pakken die motorrijders dragen en al helemaal niet met de airbags die in auto's te vinden zijn. Op extra juridische bescherming hoeft een scooterbestuurder echter niet te rekenen.

Aanrijding tussen een scooter en een fietser of voetganger

Een scooter is relatief onbeschermd. Zelfs met een helm en beschermende kleding zal een scooter bij een ongeluk minder bescherming hebben dan de bestuurder van een auto, bestelwagen of vrachtwagen. Desondanks staat een scooter juridisch op net dezelfde hoogte als andere gemotoriseerde weggebruikers.

In de verhouding tussen een scooter en een fietser of een voetganger moet een scooter dan ook net als de andere gemotoriseerde weggebruikers worden behandeld. Dat wil zeggen dat:

 • De bestuurder van de scooter altijd voor minstens 50% aansprakelijk is bij een aanrijding met een fietser of voetganger van 14 jaar of ouder

 • De bestuurder van de scooter altijd voor minstens 100% aansprakelijk is bij een aanrijding met een fietser of voetganger jonger dan 14 jaar

Dat wil zeggen dat de bestuurder van de scooter altijd moet opdraaien voor de schade van fietsers of voetgangers. Dat is ook het geval wanneer een fietser tegen de scooter rijdt en de scooter geen fout heeft begaan. De redenering is dat gemotoriseerde weggebruikers altijd aandachtig moeten zijn voor fouten van niet-gemotoriseerde weggebruikers. Enkel wanneer de bestuurder van de scooter overmacht kan aantonen, kan hij aan zijn aansprakelijkheid ontsnappen.

Aanrijding tussen een scooter en een andere gemotoriseerde weggebruiker

Bij een aanrijding tussen een scooter en andere gemotoriseerde weggebruikers, zoals een andere scooter of een vrachtwagen, gelden de klassieke aansprakelijkheidsregels. De partij die een fout heeft begaan, moet de schade dan ook vergoeden. Als de vrachtwagenbestuurder en de scooterbestuurder alle twee voor 50% hebben bijgedragen aan het ongeval, zullen zij elkaar 50% van de schade moeten vergoeden. Dat is in principe ook het geval wanneer de letselschade van de scooterbestuurder veel hoger ligt dan de schade van de vrachtwagenbestuurder.

Aanrijding tussen een scooter en een andere gemotoriseerde weggebruiker

Een rechter kan bij het vastleggen van de aansprakelijkheid wel altijd een billijkheidscorrectie toepassen op de causaliteitsverdeling. Dat gebeurde bijvoorbeeld eerder al toen de causaliteitsverdeling op 50/50 wees. Toen was de scooterbestuurder een zzp'er die zich niet had verzekerd tegen een verlies aan verdienvermogen, die een beperkt eigen vermogen had, die lange tijd niet kon werken en die ingrijpende lichamelijke gevolgen aan het ongeluk heeft overgehouden. Uiteindelijk besloot de rechter om de bestuurder van de wagen alsnog voor 60% aansprakelijk te achten in plaats van de 50% die uit de causaliteitsverdeling zou volgen.

Scooterongeluk waarbij de scooterbestuurder vlucht

Het gebeurt wel vaker dat een scooterbestuurder na een ongeluk vlucht. Scooterbestuurders zijn vaak vrij jong en durven al eens in paniek te slaan. Wat ze doen is echter een misdrijf en wordt gesanctioneerd. Wanneer de identiteit van de vluchtende scooter niet komt vast te staan, kan het slachtoffer niemand aansprakelijk stellen. In dat geval is het wel mogelijk om een vergoeding te vragen aan het Waarborgfonds Motorverkeer. Dat kan ook wanneer de scooterbestuurder niet verzekerd is, wat ook nog te vaak voorkomt. Volg daarvoor onderstaand stappenplan.

 1. Bewijzen verzamelen

  Het is belangrijk om meteen na het scooterongeluk bewijzen te verzamelen. Dat wil zeggen: foto's nemen van de schade, eventuele bandensporen, stukken die van de scooter zijn gevallen, gegevens van getuigen et cetera.

  Bewijzen verzamelen
 2. Aangifte doen bij de politie

  Doe ook meteen na het ongeval aangifte bij de politie. Dit is noodzakelijk om een schadevergoeding te kunnen krijgen van het Waarborgfonds Motorverkeer. Een aangifte kan online worden gedaan via de website www.politie.nl/aangifte. Natuurlijk is het ook mogelijk om zelf even langs te gaan op het politiekantoor.

  Aangifte doen bij de politie
 3. Claim indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer

  Ook het indienen van een claim kan volledig online. Dat gaat via de website waarborgfonds.vereende.nl. Houd er wel rekening mee dat er een eigen risico van 250 euro is wanneer het om materiële schade gaat.

  Claim indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer
 4. Betaling ontvangen

  Het Waarborgfonds Motorverkeer handelt het dossier verder af. Ze zullen contact opnemen met het slachtoffer en zullen de nodige betalingen uitvoeren. Wanneer later de identiteit van de scooterbestuurder vast komt te staan, kunnen ze het betaalde bedrag bij de scooterbestuurder terugvorderen. Het slachtoffer kan een eventueel eigen risico, dat niet door het Waarborgfonds werd gedekt, ook nog steeds bij de scooterbestuurder verhalen.

  Betaling ontvangen

Eenzijdig ongeval met een scooter

Bij een eenzijdig ongeval is het in principe zo dat de scooterbestuurder zelf het ongeval heeft veroorzaakt. Hierdoor zal er geen enkele WA-verzekering de schade vergoeden. Andere verzekeringen, zoals de zorgverzekering, zullen natuurlijk wel nog steeds een schadevergoeding toekennen.

Wanneer een scooterpassagier gewond raakt, is de situatie wel anders. Eventueel kan de passagier dan de bestuurder van de scooter aansprakelijk stellen, bijvoorbeeld omdat hij een stuurfout heeft gemaakt of te snel reed. Dan zal de WA-verzekering van de scooterbestuurder de schade van de passagier vergoeden. Hier kan er wel opnieuw sprake zijn van eigen schuld, bijvoorbeeld omdat de passagier zonder helm achterop zat bij een zichtbaar dronken scooterbestuurder.

Schadevergoeding bij een scooterongeluk

De regel blijft dat de werkelijke schade volledig voor vergoeding in aanmerking komt. Het gaat dan niet alleen om de materiële schade, maar ook om psychische schade, een verlies aan verdienvermogen, het verlies van een schooljaar et cetera. Het gaat dus niet alleen om de schade die tijdens of meteen na het scooterongeluk ontstaat, maar ook om alle gevolgschade. Zelfs de reiskosten voor een bezoekje aan de dokter komen in aanmerking voor de schadevergoeding, net zoals de kosten voor rechtsbijstand.

Natuurlijk moet er wel rekening worden gehouden met de eigen schuld en de aansprakelijkheidsverdeling. Als er bijvoorbeeld sprake is van 30% eigen schuld, moet de verzekeraar van de andere bestuurder ook maar 70% van de schade van de scooterbestuurder vergoeden.

Veelgestelde vragen over scooterongelukken

Kunnen de ouders van een minderjarige scooterbestuurder aansprakelijk zijn?

Kinderen mogen vanaf 16 jaar met een scooter rijden. Deze jongeren veroorzaken bovendien een groot aantal ongevallen in Nederland. De ouders kunnen daarvoor aansprakelijk zijn, maar er moet dan wel bewezen worden dat zij een onrechtmatige daad pleegden. Dat zal het geval zijn wanneer ze, in de mate dat het in hun macht ligt, hun kind er niet van weerhouden hebben om schade aan te richten. Voorbeelden daarvan zijn kinderen die met een opgefokte scooter rijden. Toch kunnen ouders die geen kennis hebben van de scooter, bijvoorbeeld omdat het kind met een scooter van een vriendje rijdt, toch nog steeds aansprakelijk zijn. Dat is met name het geval bij kinderen waarbij de ouders op de hoogte zijn van gedragsproblemen: waarbij bijzondere aandacht is vereist om schade door hun kind te voorkomen. In de praktijk is het echter vaak niet zo eenvoudig om op basis hiervan de ouders aansprakelijk te stellen.

Kan de school van een minderjarige scooterbestuurder aansprakelijk zijn?

Dat kan. Scholen zijn verplicht om redelijke maatregelen te nemen om anderen te beschermen tegen het schadelijk gedrag van hun leerlingen wanneer die leerlingen onder hun hoede zijn. Wat redelijke maatregelen zijn, is onder andere afhankelijk van de aard van het kind (bv. gedragsproblemen), de leeftijd van het kind (in principe krijgt een ouder kind meer vrijheid dan een jonger kind) enzovoort. In de zaak Kayak/Turkije, waarbij een zeventienjarige leerling op 150 meter van de schoolpoort een vijftienjarige leerling neerstak, werd zelfs geoordeeld dat de toezichtplicht van de school zich uitstrekt tot de nabije omgeving van het schoolterrein.

Kan de wegbeheerder aansprakelijk zijn voor een scooterongeluk?

Uitzonderlijk kan dat het geval zijn. De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de Nederlandse wegen en de weguitrusting. Wanneer de wegbeheerder een fout heeft gemaakt, is het dan ook logisch dat de wegbeheerder aansprakelijk kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan het onvoldoende duidelijk maken dat een bepaalde weg een oprit is voor een autosnelweg, waarna een vrachtwagen er de scooter aanrijdt en herderlijk naar de volgende afrit brengt.

Kan ik voor een scooter een cascoverzekering afsluiten?

Het is inderdaad mogelijk om een cascoverzekering af te sluiten voor scooters. De verzekeraar zal dan ook schade bij een eenzijdig ongeval of door stormweer vergoeden. Kies bij voorkeur voor een allrisk-scooterverzekering. Dan is bijvoorbeeld ook diefstal gedekt.

Kan ik voor een scooter een inzittendenverzekering afsluiten?

Ja, er zijn verschillende verzekeraars waarbij het mogelijk is om “inzittenden” te verzekeren. De inzittendenverzekering vergoedt dan de schade aan de bestuurder en de passagier. Houd er wel rekening mee dat vrijwel geen enkele inzittendenverzekering schade vergoedt als de scooterbestuurder onder invloed is van alcohol, drugs of medicijnen.