EN

Opstalverzekering

De opstalverzekering is een van de belangrijkste verzekeringen voor een woning. Gelukkig sluiten de meeste Nederlandse eigenaars een opstalverzekering af. Toch loopt het ook nog vaak mis. Zo betalen veel woningeigenaars te veel voor hun opstalverzekering of melden ze verbouwingen niet. Waarom dat echt wel noodzakelijk is, is hieronder te lezen.

Inhoud

  Wat is de opstalverzekering?

  De opstalverzekering is een schadeverzekering voor opstallen, zoals woningen. Via een opstalverzekering is de verzekerde verzekerd tegen schade aan de woning, op voorwaarde dat de verzekerde geen schuld treft. De opstalverzekering zal bijvoorbeeld dakschade door een storm vergoeden, net zoals een ingestorte buitenmuur of brandschade. De opstalverzekering vergoedt echter niet de inboedel van de woning.

  • Vergoedt schade aan woningen die niet het gevolg is van eigen opzet

  • Vaak uitsluitingen voor bijvoorbeeld oorlogsschade of schade door kernrampen

  • Vergoedt maximaal de herbouwwaarde van de woning

  • Af te sluiten door de eigenaar of verhuurder

  • Vaak is de opstalverzekering verplicht bij het afsluiten van een hypotheek

  vrouw verteld aan stel welke opstalverzekeraars er zijn

  Opstalverzekeringen kosten

  De premie van de opstalverzekering is afhankelijk van verschillende factoren. De belangrijkste factor is natuurlijk de herbouwwaarde van de woning. Hoe hoger de herbouwwaarde van de woning, hoe hoger de premie zal zijn. Daarnaast speelt de inhoud van de polis een rol. Een opstalverzekering die ook schade aan bijgebouwen als een praktijk aan huis verzekert, zal natuurlijk meer kosten. Ten slotte houden verzekeraars altijd rekening met het risico. Wanneer iemand bijvoorbeeld een rieten dak heeft en brandschade een groter gevaar is, heeft dat invloed op de kosten van de opstalverzekering.

  Verschil tussen een opstalverzekering en een inboedelverzekering

  Een opstalverzekering vergoedt schade aan de woning, de infrastructuur en wat er blijvend aan bevestigd is, en de inboedelverzekering vergoedt schade aan de inboedel van de woning. Hieronder een aantal voorbeelden die het verschil illustreren.

  OpstalverzekeringInboedelverzekering
  Stormschade aan het dak JaNee
  Schade aan de keuken door brand JaNee
  Waterschade aan een zwevende vloer NeeJa
  Schade aan de televisie bij een verhuizing NeeJa
  Schade aan de gevel door een omgevallen boom JaNee
  Schade aan de bank door een lek in het dak NeeJa

  Opstalverzekeringen vergelijken

  Welke schade een opstalverzekering vergoedt, valt vooraf maar moeilijk te zeggen. De voorwaarden verschillen vaak van verzekeraar tot verzekeraar. Zo zijn er opstalverzekeringen die ook glasschade vergoeden en zijn er die standaard de bijgebouwen zoals schuttingen of schuren verzekeren, maar dat is zeker geen vaste regel. Ook de premie is natuurlijk verschillend en niet elke polis heeft een garantie tegen onderverzekering. Zo'n garantie tegen onderverzekering is echt wel een aanrader. Net omdat er zoveel verschillen zijn, is opstalverzekeringen vergelijken een goed idee.

  man en vrouw verzekeren opstalverzekering

  Waar rekening mee houden bij het vergelijken van opstalverzekeringen?

  Het volstaat niet om alleen naar de premie of de kosten van de opstalverzekering te kijken. Natuurlijk kunnen de kosten van de opstalverzekering verschillen, maar dat wil nog niet zeggen dat een goedkopere opstalverzekering altijd beter is. Er zijn verschillende zaken om rekening mee te houden en hieronder geven we ze graag even weer. We leggen ze bovendien ook allemaal even uit.

  • Heeft de opstalverzekering een garantie tegen onderverzekering?

  • Wat zijn de verplichtingen voor de garantie tegen onderverzekering?

  • Welke schadegevallen vergoedt de opstalverzekering?

  • Welke uitsluitingen heeft de opstalverzekering?

  • Wat is het eigen risico van de opstalverzekering?

  • In welke situaties en tot welk bedrag wordt de schadevergoeding beperkt?

  • Zijn er bijzondere regels voor zonnepanelen?

  • Wat is al verzekerd door de vereniging van eigenaars?

  • Wat is de premie voor de opstalverzekering?

  Garantie tegen onderverzekering

  Een opstalverzekering zal maximaal de herbouwwaarde van de woning vergoeden. Bij een nieuwbouwwoning is de herbouwwaarde berekenen niet zo moeilijk. Hier is de herbouwwaarde gelijk aan de aankoopprijs en de bijkomende kosten, exclusief de kosten voor de bouwgrond. Bij een bestaande woning is dit echter lastiger. Daarom werken verzekeraars vaak via het invullen van een waardemeter, maar het is natuurlijk ook mogelijk om een recent taxatierapport voor te leggen. Hoe dan ook kunnen prijzen voor bouwmaterialen stijgen en worden er misschien wel wijzigingen aan het gebouw aangebracht. Dat kan ervoor zorgen dat de contractueel afgesproken herbouwwaarde lager is dan de werkelijke herbouwwaarde. Hier spreken we van onderverzekering. Als het gebouw afbrandt, zal de verzekeraar dus niet de werkelijke herbouwwaarde vergoeden.

  Dit probleem stelt zich echter niet alleen bij een totaal verlies. Wanneer er sprake is van een onderverzekering van 25% werkt dit ook door op andere schadegevallen. Zo is de verzekerde bijvoorbeeld verzekerd voor 300.000 euro terwijl de werkelijke herbouwwaarde 400.000 euro bedraagt. Als er dan voor 10.000 euro schade is aan het dak: dan zal de verzekeraar maximaal 7.500 euro vergoeden.

  Daarom is het echt wel noodzakelijk dat de polis een garantie tegen onderverzekering bevat. In zo'n geval wordt bovenstaande redenering niet toegepast wanneer de werkelijke herbouwwaarde hoger is dan de afgesproken herbouwwaarde. Wel gelden er dan extra regels of uitsluitingen. Het is een belangrijk punt waar men maar beter rekening mee houdt wanneer men opstalverzekeringen vergelijkt.

  Gedekte schadegevallen

  Opstalverzekeringen vergoeden niet alle schade aan het gebouw. Brandschade valt meestal wel onder de dekking, net zoals schade door een ontploffing, vorst, storm of blikseminslag. Daarnaast zijn er natuurlijk nog schadegevallen die kunnen optreden. Het gaat dan om uiteenlopende situaties zoals schade door verbouwingen, schade door een neerstortend vliegtuig enzovoort. Vaak hebben extra dekkingen ook invloed op de premie van de opstalverzekering.

  Het is eveneens belangrijk om rekening te houden met de uitsluitingen in de polis. Dit zijn situaties waarbij de verzekeraar de schade niet zal vergoeden. Voorbeelden daarvan zijn de eigen opzet en achterstallig onderhoud. Het gaat dan om situaties waarbij de verzekerde bijvoorbeeld een raam liet openstaan en daardoor waterschade heeft. Daarnaast zijn er nog veel uitsluitingen mogelijk die verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.

  Uitbetaling van schade

  In de eerste plaats speelt natuurlijk het eigen risico een rol. Dat is een bedrag dat de verzekeraar nooit zal vergoeden. Bij 1.000 euro schade zal de verzekeraar bij een eigen risico van 400 euro dan ook maar 600 euro betalen. Bij sommige verzekeraars loopt het eigen risico op tot 450 euro of meer, maar er zijn ook verzekeraars waarbij het eigen risico veel lager is.

  Daarnaast zijn er vaak speciale regels voor bijzondere situaties. Het bekendste voorbeeld is stormschade, waarbij er een verhoging van het eigen risico van toepassing is. Neem bijvoorbeeld ook de vergoeding voor schade door huurderving, een schadevergoeding omdat het gedurende het herbouwen onmogelijk is om de woning nog te verhuren. Sommige verzekeraars kennen deze vergoeding bijvoorbeeld voor een maximale periode van 10 weken en een maximaal bedrag van 10.000 euro toe, terwijl dat bij andere verzekeraars minstens dubbel zo hoog is of ze zelfs schade door huurderving helemaal niet vergoeden.

  Goed opletten bij zonnepanelen

  Wanneer men zonnepanelen op het dak legt, moet men dit aan de verzekeraar melden omdat het invloed heeft op de verzekerde waarde. Hier zou het probleem van onderverzekering een rol kunnen spelen. Toch is het vaak een twistpunt wanneer het alsnog verkeerd loopt. Wanneer zonnepanelen bijvoorbeeld niet nagelvast aan het dak zitten, opereren verzekeraars dat het niet gaat om een opstal maar om een inboedel. En omdat de verzekerde de inboedel buiten de woning heeft geplaatst gelden er natuurlijk uitsluitingen.

  Tot slot verschillen ook hier de voorwaarden tussen verzekeraars. Enkel opstalverzekeraar Ohra vergoedt de misgelopen energieopbrengsten door schade aan zonnepanelen, terwijl andere opstalverzekeraars daarvoor verwijzen naar hun zonnepaneelverzekering. Bij zonnepanelen is het dan ook altijd aangeraden om in overleg te treden met de verzekeraar.

  Aanvullende opstalverzekering

  Het afsluiten van een opstalverzekering is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Bij een appartementencomplex zal de vereniging van eigenaars de opstalverzekering afsluiten. Dat wil echter nog niet zeggen dat de individuele appartementseigenaar goed verzekerd is. Zo dekt de opstalverzekering van de vereniging van eigenaars meestal alleen de schade aan het kale gebouw en dus niet wat de individuele eigenaar er zelf even aan vasthangt, zoals de nieuwe keuken of badkamer. Via een aanvullende opstalverzekering is het mogelijk om zich hier alsnog voor te verzekeren. Het is wel belangrijk dat dubbele dekking wordt voorkomen. Daarom raden wij aan om altijd de polis mee te nemen zodat de verzekeraar een voorstel op maat kan uitwerken.

  Hieronder is voor alle duidelijkheid weergegeven wie in verschillende situaties de inboedel- of opstalverzekering afsluit. Het blijft uiteraard aangewezen om altijd te controleren of de andere partij zich aan de regels houdt.

  Kale eigendom (bv. gevel en dak) Interne bebouwingen (bv. keuken en vaste vloer) Inboedel (bv. kast en losliggend tapijt)
  Appartement, wordt verhuurd Vereniging van eigenaars Eigenaar Huurder
  Appartement, wordt niet verhuurd Vereniging van eigenaars Eigenaar Eigenaar
  Woning, wordt verhuurd Eigenaar Eigenaar Huurder
  Woning, wordt verhuurd Eigenaar Eigenaar Eigenaar

  Premie van de opstalverzekering

  Zelfs wanneer twee opstalverzekeringen identiek zijn, kan het dat twee verzekeraars tot twee andere premies komen. Daarom raden wij iedereen aan om telkens verschillende offertes op te vragen en prijzen te vergelijken. Vaak is het op deze manier mogelijk om flink te besparen op de opstalverzekering.

  Glasverzekering

  Bij sommige opstalverzekeraars is glasschade automatisch verzekerd. Bij andere verzekeraars is dit als een extra module aan de opstalverzekering toe te voegen. Er kunnen ook grote verschillen zijn tussen de diverse opstalverzekeraars. Glas in lood is bijvoorbeeld niet altijd gedekt, er zijn soms eigen risico’s en ook schadesturing komt voor. Het zijn allemaal dingen waarop je maar beter kunt letten als je opstal- en glasverzekeringen vergelijkt. Gelukkig is er veel keuze, want vrijwel alle opstalverzekeraars bieden (optioneel) een glasverzekering aan.

  Alles over de glasverzekering

  Hoe kan ik opstalverzekeringen vergelijken?

  Opstalverzekeringen vergelijken, is niet heel moeilijk en op het internet zijn er meer dan voldoende systemen te vinden die helpen met opstalverzekeringen vergelijken. Het is wel belangrijk om niet lukraak aan de slag te gaan. Met onderstaand stappenplan komt het vast goed.

  1. Breng de eigen verwachtingen in kaart

   Wacht niet tot een verzekeraar een voorstel uitbrengt, maar bedenk vooraf steeds wat de verwachtingen van de opstalverzekering zijn. Denk bijvoorbeeld aan wat het maximaal eigen risico is, hoe hoog de premie mag zijn en wat de opstalverzekeringen al dan niet moet vergoeden. Noteer de verwachtingen duidelijk in een schriftje.

  2. Vraag verschillende offertes op

   Laat verschillende verzekeraars verschillende voorstellen uitbrengen. Zowel de premies als de polisvoorwaarden zullen vaak sterk verschillen, dat is normaal.

  3. Ga na welke offertes aan de eigen voorwaarden voldoen

   Vervolgens is het mogelijk om de offertes even te vergelijken met de polisvoorwaarden. Welke polissen voldoen aan de gestelde voorwaarden? De andere polissen kunnen nu achterwege worden gelaten. Als er geen polissen aan de voorwaarden voldoen, blijven de 5 polissen over die er het dichtst bij in de buurt komen.

  4. Rangschik de geselecteerde offertes

   Rangschik nu de geselecteerde offertes op twee criteria, namelijk de prijs en de gunstigheid van de polisvoorwaarden. Maak twee lijstjes. Deze lijstjes helpen om de beste opstalverzekering te kiezen.

  5. Kies de beste opstalverzekering

   Is de polis met de beste dekking meteen ook de voordeligste? Dan is de keuze natuurlijk snel gemaakt. In de praktijk zal dat echter niet altijd het geval zijn. Dan is het de taak om de polis te kiezen die zo gunstig mogelijk is en tegelijkertijd ook aan alle gestelde voorwaarden voldoet. Overweeg natuurlijk wel altijd een polis die een net iets betere dekking heeft, zeker als het prijsverschil beperkt is.

  Overstappen naar een andere opstalverzekering

  Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een verzekerde wil overstappen naar een andere opstalverzekeraar, maar ingewikkeld is het zeker niet. Overstappen van opstalverzekering is al in enkele stappen geregeld. Eigenlijk is het aangeraden om bij grote wijzigingen aan een woning of bij een verhuizing steeds opstalverzekeringen te vergelijken en eventueel ook over te stappen. Toch zijn er ook een aantal aandachtspunten.

  man en vrouw stappen succesvol over van opstalverzekering

  Waarom overstappen van opstalverzekering?

  Zelfs wanneer aanvankelijk voor de beste opstalverzekering werd gekozen, kan het na verloop van tijd toch interessant zijn om over te stappen naar een andere opstalverzekeraar. Dat kan verschillende redenen hebben:

  • De opstalverzekeraar wijzigt eenzijdig de polisvoorwaarden en nu is een andere opstalverzekering gunstiger.

  • De woning heeft veel verbouwingen ondergaan en hierdoor is de premie duurder geworden dan wat bij een andere opstalverzekeraar het geval is.

  • De verzekerde is verhuisd en nu is de oorspronkelijke opstalverzekeraar minder interessant.

  • De inboedel van de woning is gewijzigd en nu is de premie van de inboedelverzekering flink duurder geworden. Het is interessanter om een inboedel- en opstalverzekering bij een andere verzekeraar af te sluiten.

  • Er is geïnvesteerd in inbraakwerende zaken en een andere verzekeraar biedt hiervoor een interessante korting aan.

  Overstappen en besparen op de opstalverzekering

  Door over te stappen naar een andere opstalverzekering kan je veel geld besparen. Overstappen is echter niet de enige manier om te besparen op de opstalverzekering. Vaak zijn er nog een heleboel andere manieren om de kostprijs te beperken. Dit zijn de belangrijkste manieren om te besparen op de opstalverzekering:

  • Sluit een inboedel- en opstalverzekering af bij dezelfde verzekeraar om geld te besparen bij schadeclaims

  • Sluit een verzekeringspakket af om korting te krijgen

  • Voeg dekkingsbeperkingen toe waar dekking niet nodig is

  • Voorkom een dubbele verzekering en ga na of de vereniging van eigenaren niet al een verzekering heeft

  • Kies voor een hoger eigen risico bij de opstalverzekering

  Verzekeraars voor opstalverzekeringen

  Er zijn veel verzekeraars die opstalverzekeringen aanbieden en het valt vooraf niet te voorspellen wat de duurste of de goedkoopste is. Elke verzekeraar hanteert eigen berekeningsmethoden en daarom moet geval per geval gezocht worden naar de beste verzekeraar. Verzekeraars die opstalverzekeringen aanbieden, zijn onder andere:

  • Klaverblad Verzekeringen

  • Aegon

  • Unigarant

  • Verzekeruzelf.nl

  • De Goudse verzekeringen

  • FBTO

  • Univé

  • InShared

  • Centraal Beheer

  • Allianz Direct

  • Diks Verzekeringen

  Hoe overstappen naar een andere opstalverzekering?

  Het overstappen naar een andere opstalverzekering is relatief eenvoudig en kan heel snel. Vaak is het al mogelijk om binnen één maand over te stappen, maar het is natuurlijk wel afhankelijk van de duur van de opzegtermijn. Overstappen naar een andere opstalverzekering kan al in vier eenvoudige stappen.

  1. Opstalverzekeringen vergelijken

   Overstappen naar een andere opstalverzekering heeft alleen maar nut wanneer een andere opstalverzekering ook effectief beter is, bijvoorbeeld omdat de polisvoorwaarden gunstiger zijn en/of de premie lager is. Toch is het niet aangeraden om enkel met de kosten van de opstalverzekering rekening te houden. Eerder schreven we al een stappenplan uit waarin we tips geven voor het vergelijken van opstalverzekeringen.

  2. Bepalen van het opzegmoment

   Wanneer al dat speuren resultaat oplevert, is het tijd om na te gaan wanneer de huidige opstalverzekering afloopt. Vanaf dat moment moet de nieuwe opstalverzekering per slot van rekening bescherming bieden. Wanneer een opstalverzekering minimaal een jaar heeft gelopen, is het mogelijk om de verzekering met een opzegtermijn van één maand op te zeggen. Als de verzekering nog geen jaar loopt, kan er pas op de verjaardag worden opgezegd en gelden er specifieke voorwaarden. Deze voorwaarden zijn terug te vinden in de polis. Wanneer de verzekeraar eenzijdig de polisvoorwaarden wijzigt, de premie wijzigt of de woning wordt verkocht, is opzeggen altijd mogelijk.

  3. Opstalverzekering afsluiten

   Wanneer het duidelijk is vanaf wanneer de nieuwe opstalverzekering moet ingaan, kan er een nieuwe opstalverzekering worden afgesloten. Het afsluiten van de opstalverzekering kan in een van de kantoren van de verzekeraar, maar tegenwoordig is het ook mogelijk om online een opstalverzekering af te sluiten.

  4. Oude opstalverzekering opzeggen

   Wanneer alles in kannen en kruiken is, is het tijd om de oude opstalverzekering op te zeggen. Het volstaat om hiervoor aangetekend een opzegbrief aan de oude opstalverzekeraar te bezorgen. Vaak zal de nieuwe verzekeraar helpen bij het opstellen van de opzegbrief.

  Kosten opstalverzekering

  Een opstalverzekering is niet alleen een slimme keuze, bovendien wordt het vrijwel altijd door banken verplicht wanneer ze een hypothecaire lening toestaan. Dat is ook logisch: zij willen niet dat het huis, uiteindelijk het onderpand voor de lening, verloren gaat. Natuurlijk brengt de opstalverzekering kosten met zich mee en dat net op een moment dat ook de hypotheek op het budget weegt. Gelukkig zijn er verschillende manieren om de kosten van de opstalverzekering te beperken.

  man laat kosten zien van opstalverzekering op zijn ipad

  Verzekerde waarde en kosten van de opstalverzekering

  De kosten van de opstalverzekering zijn enerzijds afhankelijk van de dekking. Dat wil zeggen dat wanneer de verzekerde herbouwwaarde hoger is, de kosten van de opstalverzekering dat ook zijn. Een lagere herbouwwaarde laten verzekeren is geen goed idee, maar er zijn wel andere manieren waarop het mogelijk is om de kosten van de opstalverzekering te beperken. Een hoger eigen risico beperkt bijvoorbeeld de kosten van de opstalverzekering, net zoals wanneer schadevergoedingen een maximumgrens hebben (bv. beperking van de schadevergoeding bij schade door huurderving).

  Risico en kosten van de opstalverzekering

  Daarnaast speelt ook het risico een rol. Hoe groter de kans op schade is, hoe meer de opstalverzekering zal kosten. Daarom vraagt de opstalverzekeraar steeds waar de woning gelegen is. In sommige delen van Nederland is het risico op schade nu eenmaal groter en dat heeft natuurlijk gevolgen voor de kosten van de opstalverzekering. Onderstaande zaken zullen bijvoorbeeld een rol spelen bij het bepalen van de kosten van de opstalverzekering.

  • De grootte van het huis: hoe groter een huis (hoe groter de kans dat er een meteoriet op valt)

  • Materiaal van de buitenmuren: een klein brandje zorgt bij houten muren voor meer schade dan bij betonnen muren

  • Type huis: een vrijstaande woning is duurder omdat er meer buitenmuren zijn die schade kunnen oplopen

  • Het dak: een rieten dak betekent extra brandgevaar, terwijl dakpannen en veiligheidsmaatregelen zoals een vonkenvanger het risico beperken

  • De locatie van het huis: in sommige gebieden is er een grotere kans op inbraken

  Bovenstaande regels gelden natuurlijk vooral wanneer het om klassieke woningen of een appartement gaat. Bij een bijzonder pand of een monument is het niet zo eenvoudig om de herbouwwaarde te berekenen en spelen ook andere factoren een rol. In zo'n geval zal er altijd een taxatie moeten gebeuren door een inspecteur of een taxatiebedrijf.

  Twee soorten opstalverzekeringen

  De meeste verzekeraars hebben twee soorten opstalverzekeringen: een extra uitgebreide opstalverzekering en een allrisk-opstalverzekering. Een allrisk-opstalverzekering is uitgebreider, maar ook duurder. Wat er al dan niet onder deze twee verzekeringen valt, verschilt van verzekeraar tot verzekeraar.

  Kostprijs van een gemiddelde opstalverzekering

  Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) deed recent een onderzoek naar de gemiddelde kostprijs van een opstalverzekering. De prijzen verschillen in functie van de regio en het type woning. Houd er echter rekening mee dat dit enkel gemiddelde waarden zijn. Factoren zoals het type dak, de afwerkingsgraad, de herbouwwaarde en de polisvoorwaarden beïnvloeden de werkelijke maandpremie.

  Type woningGemiddelde maandpremie in een goedkope regioGemiddelde maandpremie in een dure regio
  2-onder-1-kap-woning € 16,50 € 20,00
  Rijtjeshuis€ 14,50 € 20,50
  Hoekwoning€ 16,50 € 23,00
  Vrijstaande woning € 19,00 € 44,00

  Verzekeraars opstalverzekering

  Elke huiseigenaar heeft eigenlijk een opstalverzekering nodig en dan hoeft het ook niet te verbazen dat vrijwel elke verzekeraar de opstalverzekering aanbiedt. Net omdat opstalverzekeringen vergelijken aangeraden is, is het goed om te weten welke opstalverzekeraars er zijn en wat hen kenmerkt. Hieronder zijn de belangrijkste opstalverzekeraars weergegeven.

  vrouw verteld aan stel welke opstalverzekeraars er zijn

  Interpolis

  Interpolis is een van de meest toonaangevende verzekeraars van Nederland en staat voor glasheldere voorwaarden en preventieve oplossingen. Het afsluiten van een verzekering bij Interpolis verloopt telkens via Rabobank. Deze unieke samenwerking met Rabobank heeft een aantal voordelen, zeker wanneer Rabobank ook voor de hypotheek zorgt. Een mooie korting die tot 12% kan oplopen is daar een voorbeeld van. Onderstaand overzicht biedt een handig overzicht wat wel en niet verzekerd is bij de Interpolis-woonhuisverzekering.

  Wel verzekerdNiet verzekerd
  Schade door brand Schade door achterstallig onderhoud, opzet of grove schuld
  Schade door inbraak en diefstal Schade door overstromingen, aardbevingen of grondwater
  Schade door relletjes en vandalisme, op voorwaarde dat de woning niet langer dan 90 dagen onbewoond is Schade aan de woning als de woning langer dan 2 jaar onbewoond is, met uitzondering van brand-, storm-, bliksem- en ontploffingsschade (altijd verzekerd)
  Schade door storm (vanaf windkracht 7) en blikseminslag Schade door vulslangen van een centrale verwarming
  Ruitbreuk en lek slaan van dubbelglas, op voorwaarde dat het dubbelglas jonger is dan 10 jaar Schade door langzaam werkende invloeden, bv. invloeden door zure regen
  Schade tijdens verbouwingen of aanbouwingen Schade door bodemverontreiniging
  Schade aan zonnepanelen Schade door illegale of criminele activiteiten
  Schade aan de tuin Schade aan antennes
  Schade aan rolluiken Niet-zichtbare schade aan zonnepanelen
  Schade door neerslag, stoom, gas, olie en water Schade aan zonweringen
  Schade door vorst, op voorwaarde dat de woning niet langer dan 90 dagen onbewoond is Schade aan het glas van kassen en broeikassen
  Schade door lekke leidingen Schade door waterverontreiniging
  Schade door botsingen tegen de woning Schade door luchtverontreiniging

  VvAA

  VvAA is een netwerk van zorgverleners en biedt ook verschillende verzekeringen aan, zoals aansprakelijkheidsverzekeringen of een rechtsbijstandsverzekering voor medische specialisten. Daarnaast biedt VvAA ook een aantal andere niet-zorggerelateerde verzekeringen aan zoals de opstalverzekering. Daarbij heeft men de keuze tussen een standaard-opstalverzekering of een allrisk-opstalverzekering. Alle twee bieden ze ook dekking bij schade aan een praktijkruimte aan het huis en bij schade veroorzaakt door patiënten. De voordelen van de VvAA-opstalverzekering zijn:

  • Garantie tegen onderverzekering

  • Ook dekking voor praktijkruimte aan huis

  • 10% korting voor wie recent afgestudeerd is van een eerste paramedische studie

  • 24/7 hulp van de speciale Artsen Alarm Service

  SNS

  SNS is een onderdeel van de Volksbank en biedt voornamelijk bankieroplossingen aan, maar ook verzekeringen zoals de opstalverzekering. De SNS-woonhuisverzekering biedt alle standaarddekkingen aan, maar daarbovenop is ook de tv-schotel, de schuur, de garage en de tuin verzekerd. Ook hier zijn er natuurlijk uitsluitingen, bijvoorbeeld voor kapotgevroren leidingen aan de buitenkant van het huis of vorstschade aan het zwembad. Kleine relletjes zijn hier in principe wel verzekerd, maar een “massale opstand tegen de regering” niet.

  Unigarant

  Unigarant is een onderdeel van ANWB en is dan ook voornamelijk gespecialiseerd in verzekeringen voor voertuigen zoals de WA-verzekering. Anderzijds heeft Unigarant wel een heel compleet aanbod aan verzekeringen, waaronder dus ook de opstalverzekering. Bij Unigarant heeft de opstalverzekering standaard een eigen risico van 250 euro, maar het is ook mogelijk om voor een vrijwillig eigen risico van 100 of 200 euro te kiezen. De opstalverzekering van Unigarant komt met een garantie tegen onderverzekering.

  Nationale-Nederlanden

  Nationale-Nederlanden is al sinds de 19de eeuw in Nederland actief en heeft dan ook meer dan vijf miljoen klanten. Nationale-Nederlanden biedt zowel bancaire producten als pensioen- en verzekeringsproducten aan. De opstalverzekering van Nationale-Nederlanden is vrij compleet en kan eventueel nog worden aangevuld met een extra glasdekking. Het mooie is dat de opstalverzekering ook geldt wanneer de woning wordt verhuurd via Airbnb.

  ABN Amro

  ABN Amro is meer dan een bank en biedt ook verschillende verzekeringen aan, waaronder de opstalverzekering en de inboedelverzekering. Het mooie is dat er kortingen tot 5% van toepassing zijn wanneer er minstens drie verzekeringen worden afgenomen bij ABN Amro. Dat is bijvoorbeeld interessant voor wie een opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering wil afsluiten.

  HEMA

  HEMA biedt al langer betaalbare verzekeringen aan en ook de opstalverzekering is daarbij een optie. Het eigen risico is er met 100 euro heel laag, maar er zijn wel uitzonderingen. Bij stormschade bedraagt het eigen risico bijvoorbeeld 225 euro. Net omwille van dergelijke uitzonderingen is het belangrijk om de polisvoorwaarden vooraf goed te lezen. Houd daarbij ook rekening met beperkingen. Voor schade aan tuinbeplantingen geldt bijvoorbeeld een beperking tot 25.000 euro, terwijl de logeerkosten tijdens de heropbouw eveneens tot datzelfde bedrag beperkt blijven.

  InShared

  InShared is een online verzekeraar die staat voor eerlijke verzekeringen. InShared biedt dan ook een anti-graaigarantie waarbij het grootste deel van het geld ook effectief naar schade-uitkeringen gaat en slechts een beperkt deel naar werkingskosten. Zonder grote premies voor rijke bestuurders. Omdat InShared volledig online werkt en geen fysieke kantoren heeft, kunnen de kosten beperkt blijven en zijn de premies er vrij laag. Het nadeel is dan weer dat er geen persoonlijk contact is.

  Aegon

  De woonhuisverzekering van Aegon wordt in twee formules aangeboden, namelijk een basisdekking en een allriskdekking. De dekking van die laatste is natuurlijk uitgebreider. Bij alle twee de dekkingen zijn bijgebouwen tot een vloeroppervlakte van maximaal 50 m² automatisch meeverzekerd, terwijl de Aegon Schade Service voor alle verzekerden 24/7 bereikbaar is. Glas is standaard meeverzekerd onder de allriskformule en is optioneel te verzekeren bij de basisdekking. Het eigen risico bedraagt bij een eerste schadegeval 100 euro indien het om de basisdekking gaat en 0 euro bij een allriskdekking. Bij het tweede schadegeval is er telkens een eigen risico van 250 euro voorzien.

  FBTO

  Bij FBTO is het mogelijk om de opstalverzekering helemaal samen te stellen zoals de verzekerde het wil. Zo kan bijvoorbeeld het eigen risico tussen 0 en 300 euro worden aangepast, is een glasdekking optioneel toe te voegen en kan er natuurlijk ook voor een allriskformule worden gekozen. Schade is gewoon te melden via WhatsApp en zonnepanelen zijn zelfs automatisch meeverzekerd.

  Univé

  Bij Univé lopen er vaak welkomstkortingen die de opstalverzekering op zijn minst op korte termijn interessant maken. De basisdekking is bovendien best wel uitgebreid en omvat bijvoorbeeld ook de tijdelijke verhuur van de woning via platformen zoals Airbnb. Bij een allriskdekking is glasbreuk zelfs automatisch meeverzekerd. Bij beide varianten is er een garantie tegen onderverzekering voorzien.

  OHRA

  Bij OHRA staat een vlotte service en direct schadeherstel steeds centraal. Daarnaast zijn er best wel een aantal pluspunten verbonden aan de opstalverzekering van OHRA. Zo zijn bijvoorbeeld ook de tuinherstelkosten bij brand gedekt, net zoals de hotelkosten wanneer een huis onbewoonbaar is. Een glasdekking is anderzijds standaard niet voorzien, maar is wel optioneel toe te voegen.

  ING

  Een mooi pluspunt van de ING-opstalverzekering is dat er bij schade een vaste schademanager wordt aangewezen. Deze schademanager komt ook ter plaatse langs, ongeacht de vraag hoe groot of hoe klein de schade is. Daarnaast biedt de opstalverzekering van ING een aantal extraatjes. Denk bijvoorbeeld aan een dekking voor saneringskosten (bv. bij asbest), de kosten van noodvoorzieningen, de kosten voor bouwmaterialen en gereedschappen enzovoort. Houd wel rekening met strenge acceptatievoorwaarden. Enkel woningen die aan deze voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor de opstalverzekering:

  • Het mag niet gaan om een woonboot, rijksmonument, stacaravan of recreatiewoning

  • De woning moet na 1850 zijn gebouwd

  • De woning mag geen rieten dak hebben

  • De woning moet gebouwd zijn met beton of steen

  • De woning moet bestemd zijn voor particuliere bewoning

  Besparen op de opstalverzekering

  De opstalverzekering heeft zijn nut al meermaals bewezen, maar het blijft natuurlijk een hap in het budget. Veel mensen blijven trouw aan hun opstalverzekeraar, maar het is wel degelijk mogelijk om flink te besparen op de opstalverzekering. Goed vergelijken en de juiste keuzes maken zijn daarbij heel belangrijk, maar er zijn wel nog een aantal manieren om te besparen op de opstalverzekering.

  man legt uit hoe je kunt besparen op opstalverzekering

  6 manieren om te besparen op de opstalverzekering

  Er zijn verschillende manieren om te besparen op de opstalverzekering en ze zullen niet voor iedereen even interessant zijn. Voor wie de opstalverzekering slechts als een verplicht nummertje voor de hypotheekverstrekker ziet, bestaan er echter wel manieren om de premie tot het minimale te beperken.

  1. Vooraf bedenken wat de opstalverzekering moet dekken en wat het eigen risico moet zijn. Hoe hoger het eigen risico, hoe meer de verzekerde zal besparen

  2. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen aanvragen bij een PKVW-bedrijf

  3. Verschillende opstalverzekeraars vergelijken

  4. Nagaan of het interessanter is om meerdere verzekeringen bij één verzekeraar onder te brengen

  5. Controleren of er geen sprake is van een dubbele dekking

  6. De premie meteen voor een volledig jaar betalen

  Besparen op de dekking en het eigen risico

  Sommige opstalverzekeringen hebben een heel uitgebreide dekking. Denk dan bijvoorbeeld aan uitgebreide dekkingen voor glasbreuk. Anderzijds kan het eigen risico beperkt zijn. In beide gevallen heeft dat natuurlijk invloed op de kosten van de opstalverzekering. Bedenk vooraf wat echt noodzakelijk is, wat de opstalverzekering moet dekken, of er specifieke wensen zijn en hoe hoog het eigen risico moet zijn. Door hieraan te sleutelen, is het mogelijk om flink te besparen. Het is wel niet zo dat het bij elke verzekeraar mogelijk is om te knippen in het eigen risico of de dekkingen.

  Politiekeurmerk Veilig Wonen

  Het Politiekeurmerk Veilig Wonen of het Certificaat Veilig Wonen kan een korting opleveren voor de inboedelverzekering en soms ook voor de opstalverzekering. Dat tweede is vaak het geval wanneer de inboedel- en opstalverzekering onder één verzekeringspakket worden samengebracht.

  Hiervoor moet een woning wel aan een aantal voorwaarden voldoen, denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van rookmelders of gecertificeerd hek- en sluitwerk. Op basis van het keurmerk weet de verzekeraar dat het risico op schade lager ligt, terwijl de kans ook groter is dat de schade bij een ongeval beperkt blijft. Daarom kennen de meeste verzekeraars een mooie korting toe wanneer een eigenaar over zo'n politiekeurmerk beschikt.

  Opstalverzekeraars vergelijken

  Iedere opstalverzekeraar hanteert eigen tarieven en berekent het risico op zijn eigen manier. Hierdoor kunnen de prijzen onderling nogal eens sterk verschillen. Opstalverzekeringen vergelijken is dan ook aangeraden. Uiteraard moet er dan wel over worden gewaakt dat appels ook met appels worden vergeleken: vergelijk prijzen in functie van gelijkaardige dekkingen en voorwaarden. Opstalverzekeringen vergelijken en eventueel zelfs overstappen naar een andere opstalverzekering is aangeraden op volgende momenten:

  • Bij het aangaan van een nieuwe opstalverzekering

  • Iedere drie jaar

  • Als de gezinssamenstelling wijzigt

  • Na verbouwingen

  • Bij een verhuizing

  • Bij een wijziging van de premie of polisvoorwaarden in het nadeel van de verzekerde

  Verschillende verzekeringen bij dezelfde maatschappij

  Soms kan het interessant zijn om verschillende verzekeringen af te sluiten bij dezelfde maatschappij. Dat is vaak het geval wanneer de inboedel- en de opstalverzekering worden gecombineerd, maar dat geldt ook voor andere verzekeringen. Sommige opstalverzekeraars geven mooie kortingen voor ruimere verzekeringspakketten.

  Voorkom een dubbele dekking

  Door de inboedel- en opstalverzekering bij één verzekeraar onder te brengen wordt alvast voorkomen dat de eigenaar dubbel verzekerd is. Dat zou nodeloos geld verkwisten zijn want bij een schadegeval blijft de uitbetaling gewoon hetzelfde. Ook wanneer de vereniging van eigenaars (VvE) al een opstalverzekering heeft, is het belangrijk om het een en ander goed af te stemmen om dubbele verzekering te voorkomen. Hier kan het daarom interessant zijn om de eigen opstalverzekering, bijvoorbeeld voor de dure keuken en luxueuze badkamer, bij dezelfde verzekeraar onder te brengen.

  Per jaar betalen

  De premie van de opstalverzekering kan maandelijks betaald worden, maar vaak ook vooraf voor het volledige jaar. Veel verzekeraars kennen een korting toe bij een jaarpremie. Deze korting kan tot 3% bedragen.

  Een aparte zonnepanelenverzekering afsluiten of niet?

  Zonnepanelen die aard-en-nagelvast zitten, vallen automatisch onder de opstalverzekering. Het is wel mogelijk om aanvullend een zonnepanelenverzekering af te sluiten. Vaak zijn er dan ook andere situaties gedekt, zoals een vergoeding voor een verlies aan opgewekte energie bij schade. De premie van zo'n zonnepanelenverzekering is echter vrij hoog en dat maakt het minder interessant. De exacte voorwaarden verschillen van verzekeraar tot verzekeraar, maar in principe ziet het verschil tussen de dekking door de opstalverzekering en de zonnepanelenverzekering er als volgt uit:

  OpstalverzekeringInboedelverzekeringZonnepanelenverzekering
  Schade door hagel, storm of bliksem JaOptioneel mogelijk (bv. voor huurwoning) Ja
  Schade door brand JaOptioneel mogelijk (bv. voor huurwoning) Ja
  Schade door diefstal JaOptioneel mogelijk (bv. voor huurwoning) Ja
  Impact door lucht- en ruimtevaartuigen SomsSomsJa
  Schade door verkeerde installatie NooitNooitNooit
  Schade door storingen aan de zonnepanelen NooitNooitNooit
  Productieverlies bij een gedekt schadegeval NooitNooitNooit

  Veelgestelde vragen omtrent opstalverzekeringen

  In deze FAQ over opstalverzekeringen vind je antwoorden op diverse vragen die kunnen opkomen bij het afsluiten of vergelijken van een opstalverzekering. Van de verschillen tussen een opstalverzekering en een inboedelverzekering tot de mogelijkheid van een vrijwillig verhoogd eigen risico, je leest het hier allemaal. Lees verder om meer te weten te komen over opstalverzekeringen en hoe je de beste keuze kunt maken voor jouw situatie.

  Wat is het verschil tussen een opstalverzekering en een inboedelverzekering?

  Een opstalverzekering vergoedt schade aan de woning, de infrastructuur en wat er blijvend aan bevestigd is, en de inboedelverzekering vergoedt schade aan de inboedel van de woning.

  Wat is de garantie tegen onderverzekering?

  Bij een opstalverzekering is de woning steeds aan de herbouwwaarde verzekerd. De herbouwwaarde is altijd lager dan de vrije verkoopwaarde omdat daarbij geen rekening wordt gehouden met de waarde van de grond. Bij wijzigingen aan de woning, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen, kan de herbouwwaarde stijgen. Wanneer er later sprake is van onderverzekering, de bepaalde herbouwwaarde is lager dan de werkelijke schade, zal de verzekeraar in principe maximaal de bepaalde herbouwwaarde vergoeden. Bij een garantie tegen onderverzekering vergoedt de verzekeraar toch de werkelijke schade, op voorwaarde dat bij het afsluiten alles netjes was opgegeven en verbouwingen steeds correct zijn doorgegeven.

  Moet de huurder een opstalverzekering afsluiten?

  Het afsluiten van een opstalverzekering moet door de verhuurder gebeuren. Als huurder is het wel aangeraden om zelf een inboedelverzekering af te sluiten.

  Wat is het verschil tussen een opstalverzekering en een brandverzekering?

  Een brandverzekering vergoedt enkel de brandschade, terwijl de opstalverzekering ook bij andere schadegevallen de schade vergoedt. Voorbeelden daarvan zijn storm, blikseminslag en inbraak.

  Wat verzekert de opstalverzekering niet?

  De opstalverzekering zal nooit de opzet of roekeloosheid vergoeden of schade door achterstallig onderhoud. Daarnaast hebben opstalverzekeringen vaak een aantal uitsluitingen. De exacte uitsluitingen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Overstromingen, aardbevingen, rellen, opstanden, oorlogen, terroristische aanslagen en atoomkernreacties zijn meestal uitgesloten.

  Wat is een voorlopige dekking?

  Als de opstalverzekering bij de ene verzekeraar al afgelopen is terwijl de andere opstalverzekeraar de aanvraag nog moet beoordelen, kan de opstalverzekeraar een voorlopige dekking toekennen. Dat wil zeggen dat de woning tijdelijk al verzekerd is, tot de aanvraag volledig is beoordeeld. Niet alle opstalverzekeraars kennen zo'n voorlopige dekking toe.

  Wat als de opstalverzekeraar de polisvoorwaarden wijzigt?

  Bij de meeste verzekeraars is er in de polis een speciale clausule opgenomen dat hen het recht geeft om de polisvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Ze zijn dan wel verplicht om de verzekerde daarvan op de hoogte te brengen. Als dit voor de verzekerde een verslechtering is, heeft de verzekerde het recht om de verzekeringsovereenkomst op te zeggen. Dit kan ook wanneer opzeggen onder normale omstandigheden nog niet mogelijk zou zijn.

  Is overstappen naar een andere opstalverzekering verplicht bij een verhuizing?

  Neen, maar de verzekeraar moet wel op de hoogte worden gebracht van de adreswijziging. Ook de herbouwwaarde en het risico zal hierdoor wijzigen, waardoor ook de premie wordt aangepast. De premie kan zowel hoger als lager zijn. In ieder geval is het aangeraden om bij iedere verhuizing opstalverzekeringen te vergelijken.

  Is overstappen naar de opstalverzekeraar van de VvE een goed idee?

  Overstappen naar de opstalverzekeraar van de VvE is niet verplicht, maar vaak wel interessant. De opstalverzekeraar van de VvE weet waar de risico's liggen en kan ervoor zorgen dat het appartement goed is verzekerd. Dit is al helemaal interessant indien de verzekeraar van de VvE ook de inboedelverzekering regelt. Dit levert ook voordelen op bij een schadeclaim.

  Is overstappen via een vergelijkingswebsite duurder?

  Er worden geen extra kosten in rekening gebracht wanneer een verzekerde overstapt na doorverwezen te zijn door een vergelijkingswebsites. Dergelijke vergelijkingswebsites worden betaald door de verzekeraars zelf en dit wordt niet doorgerekend aan de verzekerde. Voor de verzekerde maakt het dus niet uit of hij zelf rechtstreeks contact opneemt met de verzekeraar of eerst een vergelijkingswebsite gebruikt.

  Is het mogelijk om me te bedenken na het overstappen?

  Bij het afsluiten van een verzekering geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Binnen 14 dagen na het afsluiten van een opstalverzekering is het dus nog mogelijk om toch niet in zee te gaan met de nieuwe opstalverzekeraar. In principe is de opzegging wel een eenzijdige rechtshandeling waar niet meer op terug kan worden gekomen. Daarom is het aangeraden om eerst contact op te nemen met de vorige verzekeraar om de opzegging terug te draaien.

  Wat is het verschil tussen een extra uitgebreide opstalverzekering en een allrisk-opstalverzekering?

  Een extra uitgebreide opstalverzekering dekt alleen de situatie die uitdrukkelijk in de polisvoorwaarden zijn benoemd. Een allrisk-opstalverzekering dekt alle schadegevallen, behalve wanneer ze uitdrukkelijk in de polisvoorwaarden zijn benoemd. In theorie kan een allrisk-opstalverzekering dus perfect minder gunstig zijn dan een extra uitgebreide opstalverzekering, maar in de praktijk is dat niet het geval.

  Moet ik extra modules aan de opstalverzekering toevoegen?

  Dat is natuurlijk een persoonlijke keuze. Een algemene regel zegt dat een verzekering er is voor risico's die men zelf niet eenvoudig kan dragen. Sommige mensen willen bijvoorbeeld ook de ramen van hun woning verzekeren en voegen daarvoor een extra module toe, maar dat is niet voor iedereen even nuttig.

  Welke gegevens zijn er nodig om opstalverzekeringen te vergelijken?

  Persoonlijke gegevens over het volledige huishouden en het adres van de woning (prijzen verschillen soms van gemeente tot gemeente) zijn altijd noodzakelijk. Neem er daarnaast alle gegevens bij over de woning. Alle woningkenmerken, zoals het type dak of de ouderdom, spelen een rol. Vooral de fundering is een belangrijke factor om de premie te bepalen. Daarnaast willen een aantal verzekeraars ook de WOZ-waarde van de woning weten.

  Is een gecombineerde inboedel- en opstalverzekering aan te raden?

  Hier geldt opnieuw de vraag of de verzekerde al dan niet zelf het risico van inboedelschade kan en wil dragen. Indien dat niet het geval is, heeft een gecombineerde inboedel- en opstalverzekering zowel voordelen als nadelen. Bij een gecombineerde inboedel- en opstalverzekering geniet de verzekerde vaak een pakketkorting, er zijn geen hiaten in de dekking en de schadeafhandeling verloopt meestal vlotter. Toch is het soms financieel interessanter om bij twee verschillende verzekeraars, zonder de pakketkorting, verzekeringen af te sluiten.

  Is een vrijwillig verhoogd eigen risico een optie?

  Bij veel verzekeraars is het inderdaad mogelijk om het eigen risico aan te passen, soms zelfs tussen 0 en 1.000 euro. De invloed op de premie is natuurlijk gigantisch. Er zijn echter ook verzekeraars waarbij het eigen risico niet aanpasbaar is of waarbij het eigen risico kan worden verhoogd bij een tweede schadegeval in hetzelfde jaar.

  Zijn er kosten bij het aangaan van de opstalverzekering?

  Vaak worden er eenmalig administratiekosten in rekening gebracht, maar zelden is dat meer dan een of twee tientjes. Daarnaast zijn er natuurlijk kosten wanneer er een taxatiebedrijf wordt ingeschakeld, maar dat is in principe niet verplicht.

  Wat is de invloed van de locatie op de kosten van de opstalverzekering?

  Bij het bepalen van het risico houdt de verzekeraar rekening met de locatie van de woning. Meestal vraagt de verzekeraar daarvoor de postcode, wat aangeeft in welke wijk de woning is gelegen. Op basis hiervan berekent het systeem het risico op schade in die wijk. Als er bijvoorbeeld vaker inbraken gebeuren, zullen de kosten van de opstalverzekering hoger zijn. Sommige verzekeraars gaan zo ver dat ze zelfs rekening houden met het huisnummer van de woning. Een specifieke benadering kan zowel in het voordeel als in het nadeel van de verzekerde zijn. Daarom is opstalverzekeringen vergelijken een goed idee.

  Wat is de invloed van de fundering op de opstalverzekering?

  Sommige verzekeraars verzekeren de funderingen mee, andere verzekeraars doen dit niet. Hoe dan ook is de kans klein dat er iets gebeurt met de funderingen, zeker omdat aardbevingen vaak worden uitgesloten. Wanneer de funderingen meeverzekerd zijn, kost dat vaak niet veel extra. De kosten van de opstalverzekering zijn dan wel afhankelijk van het type fundering. Bij zandgrond gebruikt men vaak geen heiwerk, terwijl dat bij klei- en veengrond wel het geval is. Als er heipalen zijn, neemt de herbouwwaarde al snel toe en daarom zal de opstalverzekering meer kosten dan wanneer er geen heiwerk is.

  Wat kost een aanvullende glasverzekering?

  Het glas van een woning is niet altijd verzekerd door de opstalverzekering. Als dit wel het geval is, gaat het om glasschade bij brand, inbraak en ontploffing. Vaak is het wel mogelijk om dit aanvullend mee te laten verzekeren, bijvoorbeeld bij glasschade door vandalisme. Meestal is er dan een vrij hoog eigen risico, maar anderzijds kost de aanvullende dekking slechts 3 tot 6 euro extra per maand.

  Zijn er veel verschillen tussen de polisvoorwaarden van opstalverzekeraars?

  Niet wat de basisdekkingen betreft, zoals de dekking bij brand of onweer. Het is vooral bij de extraatjes dat er vaak wel wat verschillen zijn. Zo beperken sommige verzekeraars bijvoorbeeld de maximale uitkering bij tuinschade of is de onzichtbare schade aan zonnepanelen niet altijd gedekt. Ook wat het eigen risico betreft, zijn er vaak verschillen. Gelukkig is het wel zo dat steeds meer verzekeraars een garantie tegen onderverzekering aanbieden.

  Hoe kies ik een goede opstalverzekeraar?

  Een opstalverzekering is een belangrijk verzekeringsproduct en geen verplicht nummertje voor de bank. Klop daarom nooit zonder voorbereiding aan bij een opstalverzekeraar. Bedenk altijd eerst wat de grootste risico's zijn en welk eigen risico wenselijk is. Vraag dan verschillende offertes aan en maak pas nadien de keuze.

  Bieden deze opstalverzekeraars ook een inboedelverzekering aan?

  Alle bovenstaande verzekeraars bieden ook een inboedelverzekering aan. Bij veel verzekeraars krijgen klanten zelfs een korting als ze een inboedel- en een opstalverzekering combineren.

  Zijn er prijsverschillen tussen opstalverzekeraars?

  Ja. Enerzijds komt dat omdat ook de polisvoorwaarden sterk verschillen, maar anderzijds speelt natuurlijk de vrije markt een rol waarbij elke verzekeraar zelf de tarieven kiest. Net omdat de prijzen vaak verschillen is het aangeraden om opstalverzekeringen te vergelijken.

  Welke opstalverzekeraars zijn goed?

  Alle hierboven weergegeven verzekeraars staan onder toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Bij bovenstaande opstalverzekeraars is het dan ook een zekerheid dat ze zich aan de wettelijke regels houden en netjes hun verplichtingen naleven.

  Is het interessanter om de inboedel- en opstalverzekering bij één verzekeraar af te sluiten?

  Vaak wel. Niet alleen omdat er dan een korting wordt toegekend, maar ook omdat de afhandeling van het schadegeval vlotter verloopt. Toch kan het soms ook goedkoper zijn om alsnog bij twee verschillende verzekeraars aan te kloppen. Dan is het wel belangrijk om de polisvoorwaarden goed te vergelijken en te voorkomen dat iets niet verzekerd zou zijn.

  Hoe bepaalt de verzekeraar de premie van de opstalverzekering?

  De belangrijkste factor is in principe de herbouwwaarde of het bedrag dat nodig is om het gebouw opnieuw op te trekken. Die herbouwwaarde wordt bepaald door middel van een vragenlijst of door een verslag van de taxateur. Daarnaast speelt ook het risico een rol, net zoals de woonplaats. Iedere verzekeraar schat het risico op een andere manier in en hierdoor zijn er prijsverschillen mogelijk.

  Kan ik besparen door onderverzekering?

  Ja, maar dat is niet de bedoeling. Bij onderverzekering loopt de verzekerde altijd extra risico, ook wanneer er beperkte schade is. Bij een onderschatting van 20% van de herbouwwaarde zal de verzekeraar ook bij een kleiner schadegeval maar 80% van de schade vergoeden, een eventueel eigen risico niet in rekening gebracht.

  Wat is interessanter: een aanvullende glasdekking of een losse glasverzekering?

  Vergelijken is de boodschap. Soms is het voordeliger om een losse glasverzekering te nemen. Bij een extra glasdekking in de opstalverzekering wordt de hoogte van de premie berekend op basis van de herbouwwaarde, terwijl een losse glasverzekering vaak met een forfaitair bedrag werkt. Voor gebouwen met een beperkte herbouwwaarde kan een extra glasdekking interessanter zijn, terwijl voor gebouwen met een hoge herbouwwaarde vaak het omgekeerde geldt.