EN

Aansprakelijkheid dierenoppas

Wanneer je een huisdier hebt, is het vinden van een betrouwbare dierenoppas niet altijd even eenvoudig. En als je al een betrouwbare dierenoppas hebt gevonden, kan er ook altijd nog iets verkeerd lopen. Wie is aansprakelijk als je huisdier schade veroorzaakt of als de huisdierenoppas zelf iets beschadigt? Dit artikel geeft inzicht in de complexe wereld van aansprakelijkheid bij dierenopvang.

Op deze pagina over de aansprakelijkheid van dierenoppassers:

  Uitlaten van een hond

  Aansprakelijkheid van de bezitter van het dier

  Als eigenaar van een huisdier ben je juridisch verantwoordelijk voor de acties van je dier, zelfs als iemand anders voor hem of haar zorgt. Volgens artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek, ligt de aansprakelijkheid bij schade veroorzaakt door het dier bij de bezitter. Deze aansprakelijkheid is gebaseerd op het onvoorspelbare gedrag dat eigen is aan dieren. Door een huisdier in huis te nemen, accepteert de eigenaar het risico dat dit met zich meebrengt. Bijvoorbeeld, als je hond iemand bijt tijdens het uitlaten, ben jij als eigenaar in principe verantwoordelijk voor de schade, ongeacht de vraag of je erbij was of niet.

  Ook als je hond wordt uitgelaten door een buurman of een professionele uitlaatservice, blijf jij juridisch gezien de bezitter van het dier. De buurman is namelijk louter de houder van het dier, niet de bezitter. Hetzelfde geldt voor een professional, zoals een hondenpension of een professionele uitlaatservice. In deze situaties wordt de persoon die het dier tijdelijk verzorgt, beschouwd als de 'houder', maar niet als de eigenaar.

  Foutaansprakelijkheid speelt een rol

  Het bovenstaande is een voorbeeld van de risicoaansprakelijkheid die rust op de bezitter van het dier. Soms kan er echter sprake zijn van foutaansprakelijkheid. Als de oppas of uitlaatservice bijvoorbeeld nalatig handelt of niet voldoet aan de overeengekomen zorgplicht, kan dit leiden tot hun aansprakelijkheid voor eventuele schade. Een voorbeeld: als een hondenoppas een hond loslaat in een ongeschikte omgeving en de hond veroorzaakt schade, kan de oppas aansprakelijk worden gesteld. Dit komt doordat de schade in dit geval het gevolg is van zijn of haar nalatigheid of fout. In dergelijke situaties kan de verantwoordelijkheid verschuiven naar de persoon die op dat moment voor het dier zorgde. Dit niet op basis van het genomen risico dat eigen is aan het bezitten van een dier, maar wel op basis van de gemaakte fout.

  WA-verzekering is belangrijk

  Als eigenaar van een huisdier is het verstandig om een WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering) te hebben, hoewel dit niet wettelijk verplicht is. Deze verzekering voor huisdieren dekt in principe de schade die jouw huisdier aan anderen of hun bezittingen kan toebrengen. Dit is bijzonder belangrijk, omdat je als bezitter van het dier aansprakelijk bent voor hun acties. De kosten van dergelijke schadegevallen kunnen aanzienlijk zijn, vooral in geval van letsel of grote materiële schade. Een WA-verzekering biedt niet alleen financiële bescherming in geval van ongelukken, maar ook gemoedsrust. Het is gewoon goed om te weten dat je gedekt bent voor de onvoorspelbare momenten die eigen zijn aan het samenleven met een huisdier.

  Voor particulieren die vrijwillig op een dier passen en die onverhoopt schade veroorzaken, biedt een WA-verzekering eveneens dekking. Als een vrijwillige dierenoppas bijvoorbeeld per ongeluk schade toebrengt aan het dier of iets omstoot in de woning waarin ze op het dier passen, kan de WA-verzekering van de oppas de financiële lasten dekken. Dit is een belangrijk voordeel, aangezien het oppassen op een dier, hoe goedbedoeld ook, kan leiden tot onvoorziene incidenten.

  Aansprakelijkheid van de dierenoppas

  huisdier-hondEen dierenoppas, zeker bij professionele oppassers, kan ook aansprakelijk zijn ten aanzien van het baasje zelf. Dit is dan het gevolg van hun fout of nalatigheid. De contractuele afspraken kunnen hierbij een rol spelen. Wanneer een dierenoppas bewust of onbewust handelt op een manier die niet overeenkomt met de verwachte zorgstandaard, kunnen zij juridisch verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als ze agressieve honden samen laten, zonder passende maatregelen te treffen om gevechten of verwondingen te voorkomen. Een hondenpension kan ook aansprakelijk worden gesteld als ze het nalaten om vaccinatieboekjes te controleren, wat heeft geleid tot ziekte of verspreiding van ziekten onder de dieren.

  In de bovenstaande situatie is er sprake van een fout. Ook zonder fout (risicoaansprakelijkheid) kan men aanhalen dat de professionele dierenoppas aansprakelijk is, zijnde op basis van artikel 6:181 BW (bedrijfsmatige gebruiker). Dit is echter helemaal geen uitgemaakte zaak en moet geval per geval worden beoordeeld. De professionele dierenoppas of het hondenpension draagt hoe dan ook een aanzienlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de eigenaar, niet alleen voor de algemene zorg van het dier, maar ook voor het waarborgen van de veiligheid en gezondheid. Het is daarom cruciaal dat dierenoppassers de nodige kennis en voorzichtigheid hanteren in hun werk, aangezien nalatigheid of fouten ernstige juridische en financiële consequenties kunnen hebben.

  Aansprakelijkheidsverzekering voor professionele dierenoppas

  Voor professionele dierenoppassers, zoals hondenpensions of dierenhotels, is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van cruciaal belang. Deze verzekering beschermt hen tegen schadeclaims die kunnen ontstaan tijdens de uitoefening van hun diensten. Stel, er gebeurt iets in het pension, zoals een confrontatie tussen twee honden met ernstige gevolgen, dan kan de pensionhouder aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt ook voor gevallen waarbij een hond ontsnapt en schade veroorzaakt of als een huisdier onverwacht overlijdt onder hun zorg. Hoewel de specifieke dekking per verzekering kan variëren, biedt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering over het algemeen bescherming tegen de financiële gevolgen van dergelijke incidenten. Het geeft niet alleen financiële zekerheid aan de pensionhouder, maar het versterkt ook het vertrouwen van klanten in hun diensten.

  Contractuele afspraken en algemene voorwaarden

  De contractuele afspraken en algemene voorwaarden spelen een significante rol in de relatie tussen professionele dierenoppassers en hun klanten. Deze documenten bepalen in grote mate wat er van beide partijen kan worden verwacht, wat uiteraard gevolgen heeft voor de aansprakelijkheid indien er ergens iets verkeerd loopt. In veel gevallen bevatten deze voorwaarden exoneratieclausules, die bedoeld zijn om de aansprakelijkheid van het pension of de uitlaatservice te beperken in geval van schade of ongevallen.

  Hoewel dierenpensions en uitlaatservices vaak gebruikmaken van disclaimers die hun aansprakelijkheid beperken, kan een rechter deze clausules onder bepaalde omstandigheden als 'onredelijk bezwarend' beschouwen. Dit betekent dat een dierenpension of uitlaatservice zijn aansprakelijkheid niet volledig kan uitsluiten voor alle mogelijke scenario's. In de praktijk betekent dit dat, hoewel dergelijke clausules een eerste beschermingslaag kunnen bieden, ze niet altijd doorslaggevend zijn bij juridische geschillen. Het blijft daarom belangrijk dat deze professionals over een goede verzekering beschikken. Als baasje is het dan weer van belang om de algemene voorwaarden zorgvuldig door te nemen en te begrijpen.

  Regresrecht bij aansprakelijkheid dierenoppas

  Het regresrecht speelt een belangrijke rol bij aansprakelijkheidskwesties. Stel, een situatie doet zich voor waarbij de dierenoppas aansprakelijk wordt gesteld en waarbij de verzekeraar een schadevergoeding betaalt, maar de bezitter van een andere hond draagt ook een deel van de verantwoordelijkheid. In dergelijke gevallen kan de verzekeraar proberen een deel van de uitbetaalde schadevergoeding terug te vorderen van de medeverantwoordelijke partij, zoals de bezitter van de andere hond. Dit regresrecht maakt het mogelijk om financiële compensatie te zoeken bij andere betrokkenen die ook een aandeel hebben in de aansprakelijkheid. Dit illustreert nogmaals het belang van een goede WA-verzekering als je een dier achterlaat bij een dierenoppas of een hondenpension.

  Stap voor stap omgaan met de aansprakelijkheid bij dierenoppas

  Het vinden van een betrouwbare dierenoppas is slechts de eerste stap. Het is minstens zo belangrijk om te begrijpen hoe de aansprakelijkheid is geregeld, mocht er iets misgaan. Dit stappenplan helpt je bij het beoordelen van aansprakelijkheidssituaties bij dierenopvang en legt uit hoe je hiermee omgaat.

  1. Foutaansprakelijkheid of risicoaansprakelijkheid

   Kijk of de schade het resultaat is van nalatigheid of een fout van de oppas. Als een oppas bijvoorbeeld onvoldoende toezicht houdt en jouw hond veroorzaakt schade, kan dit eenvoudig leiden tot aansprakelijkheid van de oppas. Indien er geen fout is gemaakt, kan er sprake zijn van risicoaansprakelijkheid. Dit kan enkel bij bedrijfsmatig gebruik van het dier.

  2. Controleer de verzekeringsdekking

   Zowel jij (WA-verzekering) als de dierenoppas (WA-verzekering of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering) moeten nagaan of jullie verzekeringen de betreffende situatie dekken. Dit is cruciaal, omdat het de financiële gevolgen van eventuele schade kan verzachten.

  3. Neem de contractuele voorwaarden door

   Als je een professionele dierenoppas of hondenpension gebruikt, bekijk dan de algemene voorwaarden en eventuele exoneratieclausules die hierin zijn opgenomen. Deze kunnen van invloed zijn op de aansprakelijkheid in specifieke situaties. Houd er rekening mee dat niet alle contractuele afspraken zomaar stand zullen houden. Win eventueel juridisch advies in, bijvoorbeeld via de rechtsbijstandverzekeraar.

  4. Informeer de dierenpolitie indien nodig

   Bij vermoeden van dierenmishandeling of -verwaarlozing door de oppas, schakel je de dierenpolitie in. Zij kunnen helpen bij het bestraffen van de dader. Dit onderzoek kan ook nuttig zijn voor het vaststellen van de aansprakelijkheid.

  5. Aansprakelijk stellen

   Als de dierenoppas schade veroorzaakt in jouw huis, bepaal of je in aanmerking komt voor een schadevergoeding. Hiervoor stel je de dierenoppas formeel aansprakelijk. Je kunt hiervoor de voorbeeldbrief op deze website gebruiken.

   Bekijk de voorbeeldbrieven

  Veelgestelde vragen over de aansprakelijkheid van een dierenoppas

  Het kiezen van een dierenoppas is een belangrijke beslissing voor elke huisdiereigenaar die het beste wil voor zijn dier. Het is ook erg goed om te weten hoe de aansprakelijkheid is geregeld indien er iets verkeerd zou lopen. Deze FAQ geeft antwoorden op enkele veelgestelde vragen over de aansprakelijkheid van dierenoppassers en de stappen die je kunt ondernemen bij eventuele problemen.

  Hoe is de aansprakelijkheid van een dierenoppas in huis tijdens de vakantie geregeld?

  De aansprakelijkheid van een dierenoppas in huis tijdens jouw vakantie hangt deels af van de gemaakte afspraken en eventuele contractuele voorwaarden. Over het algemeen is de dierenoppas verantwoordelijk voor de zorg en het welzijn van het dier. Als de dierenoppas nalatig is en dit leidt tot schade of letsel bij het dier, kan de oppas aansprakelijk worden gesteld. Daarnaast kan de oppas aansprakelijk zijn voor eventuele schade aan de woning. Als bezitter blijf je verantwoordelijk voor het gedrag van je dier.

  Gelden deze regels ook bij een dierenoppas in het buitenland?

  De aansprakelijkheidsregels in het buitenland kunnen anders zijn dan in Nederland. Het is belangrijk om vooraf te controleren welke regels en wetten van toepassing zijn in het land waar je je dier achterlaat. Het is daarnaast aan te raden om specifieke afspraken schriftelijk vast te leggen en te controleren of de buitenlandse dierenoppas over een passende verzekering beschikt.

  Wanneer moet ik de dierenpolitie bellen?

  Je moet de dierenpolitie bellen als je vermoedt dat er sprake is van dierenmishandeling of verwaarlozing. Dit geldt ook als je vermoedt dat jouw dier tijdens jouw afwezigheid mishandeld of verwaarloosd wordt door de dierenoppas. De dierenpolitie kan een onderzoek instellen en indien nodig actie ondernemen.

  Kan ik werknemers die werken als dierenoppas aansprakelijk stellen?

  Ja, je kunt werknemers die als dierenoppas werken aansprakelijk stellen als zij door nalatigheid of onjuiste handelingen schade veroorzaken. Dit kan zowel betrekking hebben op schade aan het dier als schade aan eigendommen. Je kunt ook de werkgever aansprakelijk stellen voor fouten van werknemers tijdens de werktijd.

  Kan ik een schadevergoeding krijgen als mijn dierenoppas thuis schade aanricht?

  Als jouw dierenoppas in jouw huis schade aanricht, kan je in principe een schadevergoeding eisen. Dit hangt af van de omstandigheden en of de schade het gevolg is van nalatigheid of een ongeluk. In sommige gevallen kan de schade gedekt worden door de WA-verzekering van de particuliere oppas of door jouw eigen woonverzekering.