EN

Aansprakelijkheid bij tandletsels

tandvoorbeeld

Tandletsels kunnen niet alleen heel complex zijn, maar ook heel pijnlijk. Er zijn vaak veel behandelingen nodig om tandletsels aan te pakken en niet altijd is een volledig herstel mogelijk. Het hoeft niet te verbazen dat aansprakelijkheidsclaims hoog op kunnen lopen. Daarbij speelt ook het smartengeld, een vergoeding voor de immateriële schade, een rol.

Aansprakelijkheid bij schade aan gebit

Wanneer iemand aansprakelijk is voor een ongeval moet deze persoon de schade vergoeden. Tandletsels vallen hier ook onder, net als de pijn en het leed ten gevolge van de schade aan het gebit (smartengeld). Tandletsels kunnen verschillende vormen aannemen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een afgebroken tand, maar soms zijn tanden volledig verloren of is er sprake van zenuwschade. De bewijslast ligt bij het slachtoffer: hij moet bewijzen dat iemand anders een fout heeft gemaakt en zo verantwoordelijk is voor de schade aan het gebit. Hij moet eveneens de hoegrootheid van de schade bewijzen. Ook wat de oorzaak betreft, zijn er verschillende situaties te onderscheiden.

Aansprakelijkheid bij schade aan gebit op het werk

Ongelukken op de werkplek komen regelmatig voor. Het gaat dan bijvoorbeeld om werknemers die vallen van een ladder, die struikelen door een slechte verlichting of die van de trap vallen. In veel gevallen is de werkgever aansprakelijk bij schade aan het gebit. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden is dat niet het geval. De regels omtrent aansprakelijkheid op het werk gelden ook bij uitzendarbeid en in veel gevallen zelfs wanneer er zzp’ers worden ingeschakeld.

Alles over veiligheid op het werk en aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid bij schade aan gebit door problemen met voeding

In Nederland bestaan er heel strenge wetten als het gaat over het maken en verkopen van voedsel. Als consument mag je verwachten dat het voedsel dat je koopt veilig is. En dat er niet bijvoorbeeld een hard stuk metaal in je eten zit. Als er iets hards in het eten zit, is de producent mogelijk aansprakelijk. Of dat al dan niet het geval is, is wel afhankelijk van verschillende factoren. Zo mag je bij wild verwachten dat er misschien een hagelbolletje in je stuk vlees zit. Dan moet je zelf extra voorzichtig zijn. Maar in een dropje hoort er geen metalen bolletje te zitten. Dan is de producent wellicht wel aansprakelijk.

Alles over de aansprakelijkheid van de producent

Aansprakelijkheid bij schade aan gebit door een verkeersongeval

Veel tandletsels ontstaan bij een verkeersongeval, bijvoorbeeld omdat een inzittende het hoofd stoot tegen een voorwerp. De autobestuurder heeft dan wel nog een airbag, maar de fietser, de bromfietser en de voetganger zijn veel minder beschermd. Voor fietsers en voetgangers zijn er wel aansprakelijkheidsregels die extra bescherming bieden. Dit geldt ook voor jonge verkeersdeelnemers.

Aansprakelijkheid en fietsongevallen in Nederland

Aansprakelijkheid bij schade aan gebit door een uitglijdongeval

Bij een uitglijdongeval is er snel sprake van gebitschade. Het risico bestaat namelijk dat iemand bij het uitglijden op het gezicht valt. Uitglijden kan bijvoorbeeld gebeuren doordat een vloer nat is na het schoonmaken. Of doordat de weg glad is na vriestemperaturen. Uitglijden kan op het werk, op de openbare weg of in een winkelcentrum. Of iemand aansprakelijk is en wie dan aansprakelijk is voor het tandletsel, is afhankelijk van verschillende zaken.

Iemand aansprakelijk stellen bij het uitglijden

Aansprakelijkheid bij tandletsels tijdens sport en spel

Bij sport- en spelsituaties kunnen er tandletsels ontstaan. Dat is niet alleen het geval bij vechtsporten. Zo kan een speler nu eenmaal een voetbal in het gezicht krijgen of kan een atleet slecht vallen tijdens het polsstokverspringen. Bij sommige sporten is het risico op tandletsels zo groot dat men gebitsbescherming gebruikt, bijvoorbeeld bij hockey en boksen. Bij andere sporten is gebitsbescherming nog niet ingeburgerd. Bij sport en spel is het niet zo eenvoudig om een andere deelnemer aansprakelijk te stellen voor het tandletsel. Het hoort namelijk bij het risico van de sport.

Aansprakelijkheid bij letselschade tijdens sport en spel

Een schadevergoeding claimen bij een tandletsel

Tandletsels kunnen heel complex zijn. Er kunnen talloze behandelingen nodig zijn en soms is het gewoon niet mogelijk om het gebit helemaal te herstellen. De zorgverzekering dekt dit niet (goed) en dus is het belangrijk om indien mogelijk een schadevergoeding te claimen.

 1. Bewijzen verzamelen

  Wie het slachtoffer wordt van letselschade dient zelf een aantal dingen te bewijzen. Zo moet worden aangetoond dat de tegenpartij aansprakelijk is en dat jij schade hebt geleden. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk bewijzen te verzamelen, bijvoorbeeld door de gegevens van getuigen te noteren en door foto’s van de plaats van het ongeval te maken. Ga ook meteen langs bij een tandarts die onafhankelijk de nodige vaststellingen zal doen.

  röntgentand
 2. Aansprakelijkstelling versturen

  Het is nodig om de tegenpartij te laten weten dat jij schade hebt geleden door zijn fout en dat jij hem hiervoor aansprakelijk stelt. Doe dit via een aangetekende brief, zodat je kan aantonen dat je brief is ontvangen. In de brief vermeld je wat er is gebeurd, waarom de tegenpartij aansprakelijk is en wat de kosten zijn. Vermeld ook dat er in de toekomst mogelijk nog schadeposten kunnen zijn. Hiervoor kan je een voorbeeldbrief gebruiken.

  Voorbeeldbrief downloaden
  laptop-notitieboek
 3. Schade documenteren

  In afwachting van de definitieve afwikkeling en de toekenning van de schadevergoeding is het belangrijk dat je alle informatie over de schade documenteert. Dat wil zeggen dat je niet alleen bonnetjes en facturen bijhoudt, maar dat je bijvoorbeeld ook een kilometerregistratie bijhoudt. Daarmee kan je aantonen welke brandstofkosten je door de schuld van de aansprakelijke partij hebt moeten maken, bijvoorbeeld door telkens van en naar de tandarts te rijden. Noteer in een boekje ook steeds de klachten die je ervaart, zoals vermoeidheid, moeilijkheden om te eten of pijn. Dit helpt bij het bepalen van een geschikte smartengeldvergoeding.

  noteren
 4. Vergoeding ontvangen

  Als alles goed gaat, zal de aansprakelijke partij netjes de schade vergoeden. Soms zal dit aan een verzekeraar worden overgelaten. Het kan ook dat er over bepaalde schadeposten nog onderhandelingen zullen gebeuren. Het is aan te raden om je hierbij te laten begeleiden door een gespecialiseerde jurist. Zo krijg je zeker waar je recht op hebt. Bovendien zijn de kosten voor juridische ondersteuning ook terug te vorderen bij de aansprakelijke partij. Hij of zij dient met andere woorden jouw advocaat te vergoeden. Logisch, want zonder de fout van de aansprakelijke partij had jij geen advocaat of jurist nodig gehad.

  tandonderzoek

Zorgverzekering en vergoeding van tandletsels

Wanneer er ten gevolge van een ongeval tandartskosten moeten worden gemaakt, wordt dit mogelijk vergoed door de zorgverzekering. Dit valt echter niet onder de basisverzekering. Een uitzondering is de chirurgische tandheelkundige zorg en het röntgenonderzoek, waarop wel een eigen risico van toepassing is.

Zorgverzekeraars bieden meestal een aanvullende verzekering of een tandartsverzekering aan, verzekeringen die de tandartskosten wel vergoeden. Elke verzekeraar kiest zelf wat zo’n aanvullende verzekering dekt en kost. Ook de voorwaarden die van toepassing zijn, kunnen sterk verschillen. Het gaat dan bijvoorbeeld om leeftijdsgrenzen, vergoedingen per ongeval of per jaar en uitsluitingen. Bijvoorbeeld tandletsels die ontstaan door risicovolle sporten worden vaak uitgesloten.

De vergoeding per ongeval schommelt tussen 2.000 en 12.500 euro en bedraagt bij de meeste verzekeraars 10.000 euro. Houd er rekening mee dat niet alle tandartskosten volwaardig worden vergoed. Bij veel verzekeraars zijn enkel controles voor 100% vergoed en worden andere kosten vaak niet volledig vergoed, maar er zijn zeker ook uitzonderingen. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor meer informatie over wat al dan niet is gedekt.

10 voorbeelden van smartengeld bij gebitschade

Bij tandletsels komt niet alleen de materiële schade voor een vergoeding in aanmerking, maar ook de immateriële schade. Het gaat dan bijvoorbeeld om de pijn die je hebt ondervonden, het verdriet omdat je je hobby niet langer kan uitoefenen en het afgenomen zelfvertrouwen door het missen van enkele tanden. Het is moeilijk om dergelijke schadeposten te begroten. Daarom grijpt men vaak terug naar uitspraken uit het verleden. Deze uitspraken zijn opgenomen in de zogeheten Smartengeldgids. Om je een idee te geven van welke smartengeldvergoedingen er zoal worden toegekend, benoemen we tien voorbeelden van smartengeld bij tandletsels. De geïndexeerde bedragen dateren van 2022.

1. Schade aan het gebit na een harde klap op het gezicht: € 3.250

Tijdens het uitgaan raakt iemand bij een vechtpartij betrokken. Het slachtoffer krijgt een harde klap in het gezicht en valt bewusteloos op de grond. Deze vechtpartij resulteert in een kapotte lip die in het ziekenhuis is gehecht, een gebroken neus, blauwe plekken, een hersenschudding, schaafwonden, een breuk in de linkerringvinger en ernstige gebitschade. Nog dezelfde nacht heeft het slachtoffer een wortelkanaalbehandeling moeten ondergaan in het ziekenhuis. Verschillende herstelbehandelingen waren nodig om het gebit te herstellen en het slachtoffer kon gedurende 51 dagen niet werken. Omwille van de verschillende klachten, waaronder de gebitschade, kreeg het slachtoffer een smartengeldvergoeding van 3.000 euro toegewezen. Na indexering gaat het om 3.250 euro.

2. Schade aan het gebit na een vuistslag: € 1.720

Na een verkeersincident ontstaat er een ruzie, waarbij het slachtoffer een vuistslag in het gezicht krijgt. Het slachtoffer had voordien een zo goed als gaaf gebit dat ten gevolge van de vuistslag onherstelbaar is beschadigd. Een voortand is geheel verdwenen, een andere voortand is afgestorven en twee tanden zijn afgebroken. Het gevolg hiervan is veel pijn. Het slachtoffer kon gedurende enige tijd enkel nog maar vloeibaar voedsel nuttigen. Er werd een smartengeldvergoeding van 1.200 euro toegekend, wat na indexering neerkomt op 1.720 euro.

3. Drie verloren tanden na een stomp op de mond: € 1.187

Het slachtoffer is net voor de ingang van een feesttent hard tegen de mond gestompt en liep hierdoor ernstige gebitschade op. Het slachtoffer verloor drie tanden. De tandarts heeft de tanden met een spalk opnieuw vast moeten zetten. Er volgden nog talloze behandelingen, waaronder een wortelkanaalbehandeling. Uiteindelijk bleken die behandelingen niet het gewenste resultaat op te leveren en werden de drie tanden toch definitief verwijderd. De gaten werden met een kunststof opgevuld die eerst negen maanden moest blijven zitten. Vervolgens konden er implantaten worden geplaatst. Deze implantaten hebben een gemiddelde levensduur van zeventien jaar en zullen normaal gesproken verscheidene keren moeten worden vervangen.

Ten gevolge van de kwetsuur kon het slachtoffer lange tijd enkel vloeibaar voedsel eten, zag het gebit er gedurende een lange periode niet goed uit en kon het slachtoffer niet langer zijn hobby beoefenen. Er werd een smartengeldvergoeding van 1.000 euro toegekend. Na indexering is dit 1.187 euro.

4. Vechtersbaas verliest verschillende tanden: € 1.368

Tijdens een feestje op een militaire basis ontstond er een woordenwisseling die uiteindelijk in een vechtpartij resulteerde. Het slachtoffer sloeg een van zijn tegenstanders, maar werd daarop door deze tegenstander hard met de vuist op de mond geslagen. Toen hij op de grond viel, werd hij door anderen geschopt. Nog diezelfde avond ging de vechtersbaas naar de avondtandarts die vaststelde dat hij een aantal voortanden miste. Nadien heeft hij talloze behandelingen ondergaan, waarbij verscheidene implantaten werden geplaatst. Deze implantaten werden steeds afgestoten. Na twee jaar zijn er uiteindelijk twee permanente bruggen geplaatst.

Het slachtoffer was nog vrij jong, de gebeurtenissen hadden een grote impact op zijn jeugd en hij heeft veel pijn ondervonden. Door de terugtrekkende kaak ziet zijn gebit er ook anders uit. De rechter hield bij de beoordeling rekening met het feit dat het slachtoffer zelf een klap uitdeelde en legde het eigenschuldpercentage vast op 25%. Het slachtoffer kreeg zo een vergoeding van 1.125 euro. Na indexering gaat het om 1.368 euro.

5. Gebitschade na slag in het gezicht (restloos genezen): € 1.000

Het slachtoffer wilde haar ex-vriend niet toelaten in haar woning. Daarop werd de ex-vriend agressief en deelde hij een klap uit op haar gezicht. Hierdoor liep zij gebitschade op, net als een letsel in het gelaat. Dit alles is uiteindelijk restloos genezen. Er werd een smartengeldvergoeding van 1.000 euro toegekend, wat na indexering overeenkomt met 1.441 euro.

6. Gebitschade na val over een stapel roosters: € 835

Het slachtoffer is gevallen over een stapel roosters die op de stoep achter haar flat waren geplaatst. Er was geen waarschuwing aanwezig. Bij de val liep ze niet alleen gekneusde ledematen op, maar ook schade aan het gebit. Gedurende enige tijd was het slachtoffer beperkt in haar bewegingen. Omwille van dit alles kende de rechter een smartengeldvergoeding van 600 euro toe. Na indexering gaat het om 835 euro.

7. Gebitschade en behandeling bij de tandarts: € 262

Er zijn zo van die dingen die je niet verwacht. Bijvoorbeeld dat er een stuk ijzer in het voorgerecht van het kerstdiner zit. Dat is wat het slachtoffer in deze zaak meemaakte. Hij beet hard op het stukje ijzer en liep gebitschade op. Daarvoor diende hij een behandeling te ondergaan bij de tandarts. Omwille van het ongemak en de pijn werd een smartengeldvergoeding van 200 euro toegekend. Na indexering gaat het om 262 euro.

8. Drie afgebroken tanden na een stomp in de rug: € 526

Een mannelijk slachtoffer is in zijn rug gestompt, waarna hij voorover is gevallen. Hierbij heeft hij een ernstig gebitletsel opgelopen in de vorm van drie tanden die zijn afgebroken. Ook had het slachtoffer schaafwonden. Er werd een smartengeldvergoeding van 400 euro toegekend. Na indexering is dit 526 euro.

9. Gebitschade, een kromme neus en een verminderd reukvermogen: € 3.914

Op de avond van de feiten had het slachtoffer samen met een bekende enkele joints en aardig wat alcohol genuttigd. Uiteindelijk ontstond er een korte woordenwisseling en sloeg de bekende het slachtoffer in zijn gezicht. Het slachtoffer viel met een harde klap bewusteloos op het wegdek. Niet alleen waren twee tanden uit zijn mond geslagen, bovendien waren drie tanden ook afgebroken. Daarenboven kreeg hij te maken met een gebroken neus, een hersenschudding en een gebroken oogkas.

Het slachtoffer had blijvende schade aan de neus (kromstand), een verminderd reukvermogen, blijvende gebitschade en blijvende pijnklachten aan het gebit. Gedurende een lange tijd kon het slachtoffer niet meer goed eten en kauwen. Hij ervoer schaamtegevoelens over zijn uiterlijk. Hij kreeg een smartengeldvergoeding van 3.000 euro toegewezen. Na indexering komt dit uit op 3.914 euro.

10. Verschillende tanden kwijt na een aframmeling: € 1.912

Het slachtoffer werd samen met twee andere mannen naar een afgelegen plek gebracht. Het slachtoffer en de andere mannen die naar deze plek werden gebracht, zouden hebben gestolen en kregen daarom een pak slaag. Het slachtoffer werd met een vuist op zijn gezicht geslagen. Hierdoor viel hij op de grond. Eenmaal op de grond, kreeg hij nog verschillende schoppen op het hoofd. Hij raakte bewusteloos en liep een gebroken neus, een hersenschudding en afgebroken tanden op. Hij diende acht dagen in het ziekenhuis te blijven. Verschillende behandelingen aan zijn gebit waren nodig. Ook kreeg het slachtoffer te maken met psychische klachten. Hij kreeg een smartengeldvergoeding van 1.500 euro toegewezen. Na indexering komt dit overeen met 1.912 euro.

Aansprakelijkheid van tandartsen en tandtechnici bij een beroepsfout

tandartsbezoekWaar mensen werken, kunnen er fouten worden gemaakt. Ook tandartsen, tandtechnici, kaakchirurgen en implantologen maken al eens fouten. Niet elk letsel kan aan de tandarts worden verweten. Soms zijn bijwerkingen nu eenmaal niet uit te sluiten. Daarom neemt men niet al te snel aan dat de zorgberoeper aansprakelijk is. Wel mag de patiënt verwachten dat de beroepsbeoefenaar zorgvuldig handelt en over de nodige kennis en ervaring beschikt.

10 voorbeelden van smartengeld bij gebitschade door een beroepsfout

De rechter moet telkens een delicate afweging maken en dient na te gaan of de beroepsbeoefenaar al dan niet aansprakelijk is. Daarbij kan er een schadevergoeding worden toegekend. Deze schadevergoeding bestaat uit een component die de materiële schade moet vergoeden en de zogeheten smartengeldvergoeding. De onderstaande tien voorbeelden tonen aan wanneer een tandarts zoal aansprakelijk kan zijn en hoe hoog het smartengeld op kan lopen. De bedragen na indexering gelden in 2022.

1. Smartengeldvergoeding na fouten bij een gebitsrenovatie: € 6.255

Tijdens een cosmetische gebitsrenovatie liet iemand de elementen van het bestaande gebit afslijpen. Er zijn vervolgens 24 kronen en een aantal bruggen geplaatst. Al snel na deze behandeling kreeg de patiënt pijnklachten. Ook was de patiënt niet tevreden over hoe het gebit er uitzag. Lange tijd kon de patiënt niet goed eten en ze heeft verschillende herstelbehandelingen moeten ondergaan. Gedurende die tijd was haar levensvreugde aangetast. De rechter oordeelde dat de tandarts tekort is geschoten, zowel bij de behandeling als bij de nazorg. De smartengeldvergoeding komt na indexering uit op 6.255 euro.

2. Slechte behandeling abces en geen doorverwijzing naar specialist: € 3.956

Ter hoogte van kies 45 werd een abces behandeld. De tandarts liet echter na om de oorzaak van het abces aan te pakken. Het gevolg hiervan is dat er een parodontale afbraak ontstond. Het zorgde ervoor dat het gebit na vijf jaar in zo’n slechte toestand was dat een uitgebreide behandeling noodzakelijk was. De tandarts liet het echter na om de patiënt door te verwijzen naar een specialist. Opnieuw vier jaar later consulteerde de patiënt een andere tandarts die meteen aan de alarmbel trok. Omdat de patiënt onvoldoende initiatief had genomen en jaren heeft gewacht, werd het eigenschuldpercentage op twintig procent vastgelegd. De smartengeldvergoeding bedroeg 2.269 euro of 3.956 euro na indexering.

3. Zonder noodzaak trekken van 6 tanden: € 2.078

Een tandarts heeft zonder enige noodzaak zes elementen van een patiënt haar gebit getrokken. Aanvankelijk wees de rechtbank een smartengeldvergoeding van 2.269 euro toe, maar het eerste vonnis werd vernietigd. Bij het nieuwe vonnis werd een smartengeldvergoeding van 1.271 euro toegekend. Na indexering komt dit op 2.078 euro.

4. Fout bij het plaatsen van kronen: € 3.528

Bij een behandeling door een niet (meer) bevoegde tandarts werden diverse fouten gemaakt. Hierdoor liep het gebit van het slachtoffer ernstige schade op. Ze heeft daarbij veel pijn geleden en de schade diende te worden hersteld. Het slachtoffer kreeg onder meer te maken met een tandmergontsteking. Ze kreeg een smartengeldvergoeding van 2.500 euro toegewezen. Na indexering gaat het om 3.528 euro.

5. Beethoogte is 5 mm te hoog: € 1.275

Gedurende de periode van december 2003 tot en met januari 2004 liet een patiënt door een tandarts een uitgebreide sanering van het gebit uitvoeren. Daarbij werden er op het ondergebit kronen geplaatst. Op het bovengebit kwamen gouden kappen met frameprotheses. De patiënt had haar gebit slecht onderhouden, omdat ze een ernstige vorm van dentofobie heeft. Het is omwille van deze dentofobie dat een groot deel van de behandelingen onder volledige narcose zijn uitgevoerd.

Na het uitvoeren van de tandheelkundige aanpassingen bleek de vrouw een onjuiste beethoogte te hebben. Hierdoor ervoer ze moeilijkheden om te spreken, te kauwen, te slikken en te bijten. Met bijslijpen heeft de tandarts gepoogd om het probleem te verhelpen, maar dit was tevergeefs. Daarop heeft de tandarts haar naar het ziekenhuis verwezen. Een andere tandarts stelde er vast dat de beethoogte een halve centimeter te hoog was. De hoogte werd daarop verlaagd. De rechtbank oordeelde dat een fout van een halve centimeter een te grote afwijking is en dat dit de tandarts kan worden aangerekend. Er werd een smartengeldvergoeding van 1.000 euro toegekend. Na indexering komt dit overeen met 1.275 euro.

6. Onnodig leed na het plaatsen van implantaten en kronen: € 4.582

Dit slachtoffer had al jaren een slecht gebit, met nog slechts 14 tanden en kiezen in de mond, een geslonken kaakbot en tanden die in de lege ruimtes zijn verschoven. Ze had ook last van diverse infecties in de kaak. Ze won daarop advies in bij een praktijk die in Turkije tandartsbehandelingen aanbiedt. Bij twee behandelingen in Turkije zijn acht implantaten en 21 kronen geplaatst. De vrouw was echter niet tevreden van het resultaat en liet een jaar later herstelbehandelingen uitvoeren. Na deze herstelbehandelingen had ze last van tandvliesontstekingen, lieten de bruggen los en braken de bruggen. In totaal is ze nog vier keer naar Turkije gereisd voor extra herstelbehandelingen en is ze ook in Nederland nog zes keer behandeld. Ze heeft daarbij onnodig veel pijn geleden. De rechtbank oordeelde dat de tandartspraktijk ernstig is tekortgeschoten. Er werd haar een smartengeldvergoeding van 4.000 euro toegekend. Na indexering bedraagt dit 4.582 euro.

7. Tandarts was onzorgvuldig en nam geen röntgenfoto’s: € 840

Een tandarts handelde onzorgvuldig bij het plaatsen van acht kronen, een driedelige brug en twee facings. Zo heeft hij geen röntgenfoto’s gemaakt om het bestaan van ontstekingen uit te sluiten voordat hij de kronen plaatste. Ten gevolge van de fouten van de tandarts heeft de patiënt onnodig ongemak en pijn ervaren. Ze diende later ook twee andere behandelingen te ondergaan die nochtans te voorkomen waren. Er werd een smartengeldvergoeding van 750 euro toegewezen. Na indexering komt dit overeen met 840 euro.

8. Onbevoegde en onbehoorlijke behandeling zorgt voor veel leed: € 6.877

De tandarts voerde een onbehoorlijke behandeling uit, waardoor een vrouw gedurende lange tijd last heeft gehad van heftige pijnklachten. Ook had ze problemen met kauwen, was ze oververmoeid en kreeg ze met een aantal andere ongemakken te maken. Haar welzijn is gedurende vele jaren bijna volledig vergald door de tandarts die niet alleen onbekwaam was, maar ook onbevoegd. Er werd haar een hoge smartengeldvergoeding van 5.000 euro toegekend. Na indexering gaat het om 6.877 euro.

9. Tandarts grijpt niet in na melden gezondheidsklachten: € 3.908

Een man liet drie tandartsbehandelingen uitvoeren waarbij door de tandarts een verdovingsmiddel is gebruikt. De man ondervond diverse gezondheidsklachten. Hij heeft alle klachten aan de tandarts meegedeeld, waaronder tintelingen in de benen, wazig zien, ernstige zenuwpijnen en diarree. Al deze klachten staan in de bijsluiter van het gebruikte verdovingsmiddel. Desondanks heeft de tandarts nooit een ander verdovingsmiddel gebruikt of iets gedaan met deze klachtmeldingen. Er werd de man een smartengeldvergoeding van 3.000 euro toegekend (3.908 euro na indexering).

10. Fouten bij het plaatsen van implantaten: € 4.863

Wanneer een vrouw implantaten liet plaatsen, heeft de implantoloog geen rekening gehouden met een veiligheidsmarge. Er bleek ook een te lang implantaat te zijn gebruikt, waardoor er bij het boren letselschade is veroorzaakt. Meteen na de ingreep ervoer de vrouw gevoelloosheid in de onderkaak. Deze klachten bleken uiteindelijk (deels) blijvend te zijn. Er waren maar liefst 18 behandelingen in een Belgisch ziekenhuis nodig om de zenuw te reconstrueren. Daarbij heeft de vrouw veel pijn, stress en onzekerheid ervaren. Voor de reconstructie is een zenuw uit haar voet gehaald, waardoor ze blijvend last heeft van gevoelloosheid in de voet, ze nooit nog hakken kan dragen en ze te maken krijgt met fantoompijn. Er werd haar een smartengeldvergoeding van 4.000 euro toegewezen of 4.863 euro na indexering.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor tandartsen

Als een tandarts een fout maakt en daarvoor aansprakelijk is, kan de schadevergoeding hoog oplopen. De meeste tandartsen sluiten vrijwillig een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. De verzekeraar zal de schadevergoeding dan betalen. Er is geen verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor tandartsen in ons land. Eerder oordeelde het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg dat een tandarts geen fout maakt door geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Het tuchtcollege benadrukte wel dat er van een tandarts mag worden verwacht dat hij goed omgaat met claims, ongeacht of deze claims al dan niet door een verzekeraar worden behandeld.

Meer informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

FAQ over aansprakelijkheid bij tandletsels

Bij een ongeval komen tandletsels vaak voor. Niet altijd gaat het om missende tanden, het kan bijvoorbeeld ook gaan om een afgebroken tand. In ieder geval kan het veel pijn veroorzaken en kunnen de tandartskosten hoog oplopen, zeker als het een en ander niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het is logisch dat dit vragen oproept. Wij beantwoorden daarom een aantal veelgestelde vragen over tandletsels en de aansprakelijkheid bij tandletsels.

Wat betekent letselschade?

Letselschade is een verzamelnaam voor verschillende klachtenveroorzakende beschadigingen aan het lichaam. Het gaat daarbij niet alleen om zichtbare verwondingen als een afgebroken tand, maar ook om onzichtbare verwondingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het psychische leed dat men ervaart omdat men door de afgebroken tand minder mooi is. Het omvat met andere woorden zowel lichamelijke schade als psychische schade.

Welke schadevergoeding krijg ik bij tandletsels?

Het principe is dat je een vergoeding krijgt voor de werkelijk geleden schade, eventueel te verminderen met het eigenschuldpercentage. Dat wil zeggen dat je zowel een schadevergoeding krijgt voor de lichamelijke schade als voor de psychische schade (smartengeld). Het gaat dan bijvoorbeeld om een vergoeding voor de tandartskosten die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, de reiskosten, de telefoonkosten en het emotionele leed.

Kan ik bij een tandletsel een schadevergoeding krijgen?

Dat is afhankelijk van de concrete omstandigheden en of iemand al dan niet iets te verwijten valt. Met het oog op de verjaring speelt ook de datum van het ongeval een rol. Bovendien moet het tandletsel een gevolg zijn van het ongeval. Verschillende factoren spelen met andere woorden een rol. Daarom is het aan te raden om juridisch advies in te winnen.

Kan een zaak met een tandletsel verjaren?

Ja, een zaak met een tandletsel of een ander lichamelijk letsel kan verjaren. Van zodra je bekend bent met de gebeurtenissen en met de identiteit van de aansprakelijke partij begint een verjaringstermijn te lopen. Over het algemeen bedraagt deze verjaringstermijn vijf jaar, maar soms is de verjaringstermijn korter.

Volstaat een rechtsbijstandverzekering voor het krijgen van een schadevergoeding bij een tandletsel?

Een rechtsbijstandverzekering biedt over het algemeen een goede juridische ondersteuning, ook bij een aansprakelijkheidsclaim. Wat al dan niet wordt gedekt, verschilt per rechtsbijstandverzekeraar. Het is veelal ook mogelijk om een externe advocaat in te schakelen, bijvoorbeeld een advocaat met een specialisme in dergelijke letselschadezaken. De gedekte bedragen verschillen per rechtsbijstandverzekering en zijn te lezen in de polisvoorwaarden. Op basis daarvan kan jij zelf bepalen of de rechtsbijstandverzekering al dan niet volstaat.

Is het inschakelen van een letselschade-expert duur?

Elke expert kiest eigen tarieven en hanteert een eigen werkwijze. Als slachtoffer is er hoe dan ook weinig om je zorgen over te maken, de kosten voor de letselschade-expert zijn namelijk voor rekening van de aansprakelijke partij. De kosten zullen daar worden verhaald. Sommige letselschade-experts werken zelfs volgens het no-cure-no-payprincipe.

Zijn smartengeld en een schadevergoeding hetzelfde?

Nee, smartengeld is een vergoeding voor de immateriële schade die is ontstaan. Het gaat om het leed en de pijn die je hebt moeten doorstaan. Daarnaast is er ook materiële schade. De materiële schade wordt vergoed door de materiële schadevergoeding. De materiële schadevergoeding en het smartengeld vormen samen de gehele schadevergoeding.