EN
Aansprakelijkheid en schadevergoedingsproblemen bij een whiplashletsel

Aansprakelijkheid en schadevergoedingsproblemen bij een whiplashletsel

Een whiplash ontstaat meestal bij een kop-staartbotsing. Hierbij wordt het hoofd van het slachtoffer eerst met een grote kracht naar voren gekatapulteerd om vervolgens, wanneer de auto bijvoorbeeld tegen de voorligger tot stilstand komt, uiteindelijk weer abrupt naar achteren te vliegen. Daarbij moet de nek ongelofelijk veel kracht ondergaan. Een whiplash zorgt vaak voor moeilijke dossiers omdat het letsel moeilijk te objectiveren is.

Wat is een whiplash?

Een whiplash is een lichamelijk letsel dat ontstaat wanneer het hoofd, net zoals bij een zweepslag, snel en krachtig voor- en achteruit wordt bewogen. Hierbij ontstaat er een letsel ter hoogte van de rug en/of nek. Een whiplash kent een heel complex klachtenpatroon waarbij niet iedereen dezelfde klachten heeft. De klachten die het vaakst voorkomen zijn:

 • Stijfheid in de nek

 • Hoofdpijn

 • Vermoeidheid

 • Nekpijn

 • Pijn in de rug en in de ledematen

 • Vergeetachtigheid

 • Concentratieproblemen

 • Tintelingen in de vingers

 • Oorsuizen

 • Stemmingswisselingen

Binnen de moderne medische kennis is er geen manier om een whiplash objectief vast te stellen. De diagnose wordt dan ook altijd gesteld in functie van de klachten en niet door middel van scans of foto's. Dat maakt de diagnose omstreden en zorgt ervoor dat verzekeraars vaak in het verweer gaan.

Moeilijke verhouding met verzekeraars

Verzekeraars houden er niet van wanneer klachten niet objectief aan te tonen zijn. Ze vrezen dan dat slachtoffers klachten veinzen of hyperboliseren. Over het algemeen aanvaarden ze dat de klachten nog een drie tot zes maanden na het ongeval aanhouden, maar bij langer aanhoudende klachten resulteert het wel vaker in een juridische discussie.

Moeilijke verhouding met verzekeraars

Het arrest Zwolsche Algemeene/De Greef van de Hoge Raad in 2001 is heel belangrijk bij whiplashzaken. In 1990, om maar even een idee te geven van hoelang een dossier kan aanslepen, was de heer De Greef aan een rood licht achteraan zijn wagen aangereden. De achterligger reed aan een snelheid van 50 km per uur en had een WA-verzekering bij de Zwolsche Algemeene (ZA). De meneer had symptomen die doen denken aan een whiplash en raakte arbeidsongeschikt. De verzekeraar betwistte echter, op basis van de niet-objectief waarneembare klachten, dat het slachtoffer echt arbeidsongeschikt was als gevolg van het ongeval. Het Hof oordeelde toen dat een whiplash bewijsmoeilijkheden met zich meebrengt en dat de bewijseisen daarom niet al te hoog mogen zijn. Het oordeelde daarbij, met latere bevestiging door de Hoge Raad, dat het voor het slachtoffer volstaat om te bewijzen dat:

 • Er stoornissen zijn in de zin van medisch waarneembare afwijkingen, gebreken of beschadigingen

 • Er objectief kan worden vastgesteld dat de klachten, die subjectief van aard zijn, plausibel zijn. Dat wil zeggen dat het slachtoffer voldoende aannemelijk moet maken dat de klachten reëel zijn, niet ingebeeld zijn, niet overdreven zijn en niet voorgewend zijn

 • De klachten niet voor het ongeval aanwezig zijn geweest

 • Er geen alternatieve verklaring is voor de klachten

Schadevergoeding bij een whiplash

Bij een whiplash komen net als bij andere schadegevallen alle schadeposten in aanmerking. Het gaat met andere woorden om:

 • Smartengeld (verlies van levensvreugde)

 • Verlies van arbeidsvermogen

 • Schoolachterstand of studievertraging

 • Medische kosten die niet door de zorgverzekering worden vergoed

 • Kosten voor huishoudelijke hulp

 • Zaakschade, bijvoorbeeld aan de wagen

 • Reiskosten

 • Kosten voor juridische bijstand

 • Enzovoort

De hoogte van de letselschadevergoeding is afhankelijk van de aangetoonde schade. In de praktijk wordt het met andere woorden beïnvloed door de ernst van de whiplash, de duur van het herstel en de invloed van de whiplash op het toekomstig functioneren. Hieronder een aantal voorbeelden van uitgekeerde schadevergoedingen.

GebeurtenisGevolgen Schadevergoeding
Een vrouw, onder invloed van alcohol, is een autoweg opgelopen waarna een autobestuurder hevig moest uitwijken en krachtig moest remmen. Het slachtoffer heeft meteen na het ongeval nek- en hoofdpijnklachten. Het slachtoffer beweert een whiplash te hebben, maar op de spoedeisende hulp werd spiercontusie na trauma vastgesteld. De rechter oordeelt dat er geen sprake is van een whiplash. € 1.004,60
Een 50-jarige man zit als passagier in een auto wanneer een kop-staartbotsing plaatsvindt. Het slachtoffer heeft subjectieve pijnklachten en lichte beperkingen in het dagelijks leven. € 7.500
Een 28-jarige vrouw wordt op haar fiets achteraan aangereden. De vrouw loopt een fractuur van het onderbeen op en er wordt 4% blijvende invaliditeit vastgesteld, waarvan 2% door een post-whiplashletsel. Er is sprake van blijvende beperkingen in het verrichten van zwaar huishoudelijk werk . € 7.500
Glazenwasser wordt in een stilstaande auto aangeraden door een ander voertuig. Er wordt een whiplash vastgesteld met pijn in de schouders en nek, gedeeltelijke verdoving en tintelingen in een deel van zijn lichaam. Daarnaast loopt hij psychische problemen op. € 10.000
Een passagier van een auto wordt het slachtoffer van een zijwaartse aanrijding. De diagnose is een whiplash met chronische hoofdpijn, concentratieproblemen, vermoeidheid en uitvalverschijnselen. Daarnaast kan hij maar beperkt opnieuw aan de slag en kan hij niet meer sporten zoals voorheen. € 15.882
Vrouw stoot het hoofd tegen een wandmeubel tijdens het winkelen. De vrouw werd meteen misselijk, had een bloedende hoofdwond, had whiplashklachten en uiteindelijk wordt ze 80-100% arbeidsongeschikt verklaard. € 123.048,71
Bestuurster werd op de A59, toen ze in een file stilstond, van achteren aangereden. De vrouw, een onderneemster, raakt arbeidsongeschikt (80-100%). Ze had een bloeiende onderneming in wijnbewaarsystemen en had volop groeipotentieel, maar nu zou ze haar onderneming niet meer kunnen verderzetten. € 2.268.901,08

Stappenplan bij een kop-staartbotsing

Bij een kop-staartbotsing waarbij het hoofd een zweepbeweging heeft gemaakt, is er altijd het risico op het ontwikkelen van een whiplash. Omdat dit vaak voor problemen met de verzekeraar zorgt, is het belangrijk om correct actie te ondernemen. Volg daarvoor volgend stappenplan.

 1. Schadeformulier invullen

  In de eerste plaats is het belangrijk dat de aansprakelijkheid van de tegenpartij wordt vastgesteld. Vul daarom het schadeformulier in of laat anderen daarbij helpen. Neem ook foto's van het ongeluk en noteer gegevens van eventuele getuigen. Wees er snel bij want getuigen zijn vaak snel verdwenen. Achterblijvers komen er zich vaak vooral van vergewissen dat ze geen spektakel missen en hebben het ongeval niet zien gebeuren.

  Schadeformulier invullen
 2. Ga zo snel mogelijk langs bij de arts

  Doe dat nog de dag zelf of ten laatste een dag na het ongeval. Meld alle klachten aan de huisarts en laat hem de nodige vaststellingen doen. Dit is heel belangrijk voor de schadevergoeding.

  Eerdere zaken met de diagnose posttraumatische dystrofie
 3. Bewaar alle bonnetjes

  Alle kosten die worden gemaakt en alle gebeurtenissen en uitgaven die erop volgen, worden nu bijgehouden. Dit kan later worden voorgelegd om aldus een schadevergoeding te bekomen.

  Bewaar alle bonnetjes
 4. Schakel juridische hulp in

  Met een goede rechtsbijstandverzekering is een uitstekende juridische opvolging gegarandeerd. Leg in ieder geval niet zomaar verklaringen af aan de verzekeraar, onderteken niks en ga niet zomaar akkoord met voorstellen. Ook niet wanneer er (nog) geen duidelijke whiplashklachten zijn.

  Schakel juridische hulp in

Veelgestelde vragen over aansprakelijkheid bij een whiplash

Kan er bij een whiplash sprake zijn van eigen schuld?

Natuurlijk. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het slachtoffer bruusk remt en zo mee aan de basis ligt van de kop-staartbotsing.

Ik krijg een aanbod van de WA-verzekeraar. Moet ik daarmee akkoord gaan?

Neen. Zeker bij een whiplash is het belangrijk om het aanbod minstens door een letselschadeadvocaat te laten toetsen. Verzekeraars zijn vaak vrij karig op schadevergoedingen bij een whiplashletsel.

Hoe lang slepen whiplashklachten aan?

Dat verschilt van persoon tot persoon. Bij ongeveer de helft van de patiënten zijn de whiplashklachten na drie maanden verdwenen en bijna 90% van de patiënten is binnen de twaalf maanden volledig genezen. Ongeveer 10% heeft langdurig of zelfs blijvende whiplashklachten.

Tot wanneer kan ik de verzekeraar van de tegenpartij aanspreken?

Dat kan tot 3 jaar na het schadegeval. Ook wanneer de whiplash pas later wordt vastgesteld is het dus nog steeds mogelijk om de tegenpartij aansprakelijk te stellen en een vergoeding te bekomen van de WA-verzekering.

Wie is aansprakelijk voor een whiplash?

De persoon die een fout heeft gemaakt waardoor het slachtoffer schade heeft geleden. Dat kan bijvoorbeeld de bestuurder zijn van de wagen die achteraan in de wagen van het slachtoffer reed, een onoplettende dame die overstak, maar ook de werkgever bij een werkongeval enzovoort.