EN
Sportkamp

Letselschade bij sportkampen: aansprakelijkheid en verzekering

Als er tijdens een sportkamp iets misloopt en een kind gewond raakt, zal men wellicht nagaan wie hiervoor aansprakelijk is. Andere kinderen die bijvoorbeeld wat wild speelden of die de spelregels overtraden, zullen niet snel aansprakelijk zijn. Hetzelfde geldt voor de ouders die in principe voor hun kinderen verantwoordelijk zijn. Meestal zal het de organisator zijn die de verantwoordelijkheid draagt. Hij moet namelijk al het redelijke doen om letselschade tijdens het kamp te voorkomen. Gelukkig is het mogelijk om hiervoor een voordelige verzekering af te sluiten: de groeps- en schoolreisverzekering.

Aansprakelijkheid bij sport en spel

Bij een sportkamp kan het er al eens wild aan toegaan. Zo kan het ene kind het andere kind blesseren, bijvoorbeeld bij een tackle tijdens een potje voetbal. Het andere kind of de ouders van dat kind zullen echter niet snel aansprakelijk zijn. Dat komt omdat er soepele aansprakelijkheidsregels zijn bij sporten en spellen. Zelfs als er sprake is van een overtreding op de spelregels is men nog niet per se aansprakelijk. Enkel bij gedragingen die men bij de desbetreffende sport niet behoeft te verwachten, denk maar aan een ontevreden tegenstander die tijdens een basketbalwedstrijd ineens een oorvijg uitdeelt, kan de medespeler aansprakelijk zijn. Daarbij kan er uiteraard ook sprake zijn van eigen schuld.

Aansprakelijkheid van organisatoren

Omdat andere deelnemers aan het sportkamp niet snel aansprakelijk zullen zijn, wordt er vaak gekeken in de richting van de organisatoren. Van de organisator van het sportkamp mag namelijk worden verwacht dat hij maatregelen treft om alles veilig te laten verlopen. De organisator zal bijvoorbeeld duidelijk moeten zijn over wat wel of niet is toegestaan, zal scheidsrechters en begeleiders met voldoende ervaring moeten aanstellen en dergelijke meer. Als een organisator daarin een fout maakt, kan de organisator aansprakelijk zijn voor de schade die daaruit ontstaat.

Verzekering voor letselschade tijdens een sportkamp

Wie een sportkamp organiseert, kan maar beter over een goede verzekering beschikken. Vaak wordt dit een groeps- en schoolreisverzekering genoemd. Ondanks deze benaming vallen ook bijvoorbeeld sportkampen onder de dekking van deze verzekering. De groeps- en schoolreisverzekering dekt ook meer dan alleen de aansprakelijkheid van de organisator. Er zijn talloze verzekeraars die deze verzekering aanbieden.

Dekking van een groeps- en schoolreisverzekering

De groeps- en schoolreisverzekering dekt onder meer de aansprakelijkheid van de organisator. Het gaat dan niet alleen om de aansprakelijkheid bij letselschade, maar ook om de aansprakelijkheid voor spullen waarvoor men verantwoordelijk is. Daarnaast zal de groeps- en schoolreisverzekering meestal ook de hulpverlening, de repatriëring, de opsporingskosten, de extra verblijfskosten en zelfs de annuleringskosten dekken. Vaak geldt er ook een dekking voor schade aan logiesverblijven en is er een dekking rechtsbijstand in de prijs begrepen.

De exacte dekking en de beperkingen kunnen uiteraard per polis verschillen. Meestal zijn sportkampen in Nederland en elders in Europa gedekt. Vaak dekt men ook sportkampen in andere niet-Europese landen aan de Middellandse Zee, maar dat is niet bij alle verzekeraars het geval.

Eenvoudig afsluiten van een groeps- en schoolreisverzekering

Een voordeel van een groeps- en schoolreisverzekering is dat het heel eenvoudig af te sluiten is. Vaak is het niet nodig om de namen van alle verzekerden op te geven, maar volstaat het om gewoon het aantal verzekerden door te geven. Uiteraard kunnen ook individuele (doorlopende) reisverzekeringen een aantal van de genoemde zaken dekken, maar met een groeps- en schoolreisverzekering is het in ieder geval onnodig om na te gaan wie al dan niet over zo'n reisverzekering beschikt. Laat staan dat het nodig is om na te gaan wat deze reisverzekeringen dekken.

Prijs van een groeps- en schoolreisverzekering

De premie van een groeps- en schoolreisverzekering is afhankelijk van het aantal personen dat wordt verzekerd en van de gewenste dekking. Wie bijvoorbeeld kiest voor een wintersportdekking inclusief bagage betaalt al snel meer dan het dubbele dan wie tevreden is met een basisdekking. Daarnaast speelt ook de duur van de reis of van het kamp een rol. Bij de goedkoopste verzekeringen is een basisdekking al mogelijk voor 23 eurocent per deelnemer per dag. In de praktijk gaat het dan wel om heel grote groepen. Bij een basisdekking voor groepen van ongeveer honderd personen gaat het eerder om 30 tot 35 eurocent per deelnemer per dag.

Veelgestelde vragen over verzekeringen bij sportkampen

Een sportkamp is natuurlijk in de eerste plaats leuk, maar er kan altijd iets fout gaan. Daarom is het belangrijk om een goede groeps- en schoolreisverzekering af te sluiten. Wie nog niet vertrouwt is met deze verzekering kan hier natuurlijk nog een aantal vragen over hebben. Wij beantwoorden daarom enkele veelgestelde vragen over de groeps- en schoolreisverzekering.

Zijn ook gevechtssporten verzekerd in een groeps- en schoolreisverzekering?

Elke verzekeraar hanteert eigen polisvoorwaarden met eigen beperkingen en uitsluitingen. Dit kan dan ook per verzekeraar verschillen. Het is echter zo dat bij de meeste verzekeraars gevechtssporten standaard zijn uitgesloten. Vaak is het wel mogelijk om dit aanvullend te verzekeren. Dan stijgt de premie.

Wat zijn de voordelen van een groeps- en schoolreisverzekering?

Een groeps- en schoolreisverzekering biedt verschillende voordelen. In de eerste plaats is de organisator zeker van een goede basisverzekering voor zichzelf en voor de deelnemers. En dat aan een heel scherp tarief. Het is bovendien niet nodig om na te gaan over welke verzekeringen de deelnemers al dan niet beschikken. De dekking is daarnaast heel ruim. Ook onderling aangerichte letselschade is bijvoorbeeld gedekt. Ten slotte geniet de organisator van rechtsbijstand bij geschillen over de reis.

Is de bagage altijd gedekt bij een groeps- en schoolreisverzekering?

Bij sommige verzekeraars wel, terwijl dat bij andere verzekeraars standaard niet zo is. Dan is het als een aanvullende dekking toe te voegen aan de polis. Vaak is de bagage tot een bepaald maximumbedrag gedekt, bijvoorbeeld 1000 euro, en geldt er ook een eigen risico van bijvoorbeeld 75 euro. Dat wil zeggen dat een deel van de schade voor eigen rekening blijft.

Zijn wintersporten gedekt door de groeps- en schoolreisverzekering?

Nee, meestal zijn wintersporten expliciet uitgesloten in de polisvoorwaarden. Dat komt omdat wintersporten in een verhoogd risico resulteren. Er zijn een aantal aanbieders die het wel standaard dekken, maar dan beperkt tot bijvoorbeeld Winterberg (het vanuit Nederland dichtstbijzijndste skigebied) en de Belgische Ardennen. Voor (andere) skireizen is een aanvullende dekking noodzakelijk. Dat kan ervoor zorgen dat de premie van de groeps- en schoolreisverzekering sterk stijgt.

Mijn kind heeft al een reisverzekering. Wat is dan de meerwaarde van een groeps- en schoolreisverzekering?

Een groeps- en schoolreisverzekering biedt vaak een uitgebreidere dekking dan een doorlopende reisverzekering. Uiteraard is het ook afhankelijk van wat al dan niet in de reisverzekering zit. Soms zit er bijvoorbeeld geen ongevallendekking in de reisverzekering, maar wel in de groeps- en schoolreisverzekering. Ook de aansprakelijkheid is vaak goed verzekerd in de groeps- en schoolreisverzekering, terwijl de reisverzekering hier geen of minder aandacht voor heeft.