Steeds groter aandeel van autoschadegevallen ontstaat bij het parkeren

Een gezamenlijk onderzoek van AZT (Allianz Center for Technology) en Continental AG, in samenwerking met o.a. Hochschule München, naar 3.500 verkeersongevallen toont aan dat ruim 40% van alle ongevallen plaatsvindt tijdens het parkeren en manoeuvreren. Het onderzoek legt daarnaast nog een aantal andere opmerkelijke zaken bloot. Hieronder zijn de onderzoeksresultaten weergegeven. Ongevallen tijdens het parkeren […]

Verzekering en aansprakelijkheid bij schade tijdens het parkeren

Parkeerschade treedt sneller op dan men denkt. Zelfs met parkeersensoren vliegt een portier misschien iets te snel open of heeft een bestuurder niet gezien dat ook een andere bestuurder een manoeuvre gaat uitvoeren. Hoe dan ook wordt de gemiddelde auto steeds groter terwijl de parkeerplekken zelden mee-evolueren. Wie is er aansprakelijk en vergoedt de verzekeraar […]