EN

Aansprakelijkheid van vrijwilligers en de vrijwilligersverzekering

Net als alle andere dingen in het leven is vrijwilligerswerk niet zonder risico’s. Het is dan ook belangrijk dat vrijwilligers goed zijn verzekerd, bijvoorbeeld door een vrijwilligersverzekering. Zo voorkom je dat vrijwilligers zelf moeten opdraaien voor eventuele schade die ze veroorzaken wanneer ze vrijwillig aan het werk zijn. Veel gemeenten hebben ook een vrijwilligersverzekering voor de vrijwilligers in hun gemeente.

Inhoudsopgave

  Vrijwilliger

  Aansprakelijkheid bij vrijwilligers

  Vrijwilligerswerk is dan wel vrijwillig, maar daarom is het nog niet vrijblijvend. Er moet wel degelijk rekening worden gehouden met een aantal wetten en regels die het vrijwilligerswerk regelen. Een organisatie die met vrijwilligers werkt, kan hier maar beter rekening mee houden en een goed vrijwilligersbeleid opstellen.

  Aansprakelijkheid van vrijwilligers

  Een fout maken en schade veroorzaken, is al voldoende om aansprakelijk te zijn. Vrijwilligers kunnen net als alle andere mensen aansprakelijk zijn, hoe goed ze het ook bedoelen. Het maakt daarbij niet uit of de vrijwilliger opzettelijk of onopzettelijk schade veroorzaakt. Sommige gemeenten hebben een vrijwilligersverzekering afgesloten voor de vrijwilligers in hun gemeente, de zogeheten VNG Vrijwilligerspolis. Het kan ook dat de organisatie zelf een verzekering heeft afgesloten of dat de AVP-verzekering van de vrijwilliger reeds een goede dekking biedt.

  Vrijwilligerscontract

  Indien een vrijwilliger bij een organisatie aan de slag gaat, worden hier afspraken over gemaakt. Bijvoorbeeld over de verwachtingen van alle partijen. Denk maar aan afspraken over begeleiding en aanwezigheid. Deze afspraken worden opgenomen in een vrijwilligerscontract of een vrijwilligersovereenkomst. Soms is het afsluiten van een vrijwilligerscontract verplicht opdat de vrijwilligersverzekering dekking zou bieden. In het vrijwilligerscontract worden over het algemeen afspraken opgenomen over de volgende zaken:

  • Werkzaamheden van de vrijwilliger

  • Aanvang en einde van de overeenkomst

  • Proefperiode

  • Begeleiding en scholing

  • Onkostenvergoeding

  • Verzekering

  • Geheimhouding

  In principe is het niet verplicht om schriftelijk een vrijwilligerscontract op te stellen. Een mondelinge overeenkomst is ook al goed. Toch is het altijd aan te raden om schriftelijk een vrijwilligerscontract op te stellen. Dit is namelijk in het belang van alle partijen.

  Werkgeversaansprakelijkheid bij vrijwilligers

  Een werkgever heeft een zorgplicht en kan aansprakelijk zijn bij bedrijfsongevallen. De werkgever dient namelijk te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Als er ongelukken gebeuren op het werk, is de werkgever bijna altijd aansprakelijk. Deze zorgplicht geldt niet alleen voor een werknemer met een arbeidsovereenkomst, maar ook voor bijvoorbeeld zzp’ers en vrijwilligers die zich in een vergelijkbare positie bevinden als een werknemer.

  Meer over de aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen

  Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

  Organisaties mogen om een VOG vragen als ze vrijwilligers inschakelen. Dit is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit moet blijken dat het gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt om vrijwilligerswerk te verrichten voor de organisatie. Zeker als de vrijwilligers met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking moeten werken, is een VOG heel belangrijk. Of een VOG al dan niet gratis is, is afhankelijk van het doel waarvoor het wordt aangevraagd. Als een organisatie geen VOG vraagt, kan dit soms een reden zijn om de organisatie aansprakelijk te stellen als de vrijwilliger vervolgens zijn of haar boekje te buiten gaat. In sommige gevallen mag dit namelijk van de organisatie worden verlangd.

  VNG Vrijwilligerspolis

  Sommige gemeenten hebben zelf een vrijwilligersverzekering afgesloten, een gemeentelijke vrijwilligersverzekering. Het gaat vrijwel altijd om de VNG Vrijwilligerspolis. Het betreft een verzekering voor de vrijwilligers die de gemeente inschakelt, alsook voor andere vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die in de gemeente actief zijn. Sommige gemeenten hebben ook een andere vrijwilligerspolis, maar over het algemeen is de VNG Vrijwilligerspolis de standaard in Nederland.

  Dekking van de VNG Vrijwilligerspolis

  De VNG Vrijwilligerspolis is een secundaire verzekering. Het beschermt de vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente. Ook als er schade ontstaat op weg naar het vrijwilligerswerk, verleent deze polis dekking. Deze verzekering bestaat uit:

  • Ongevallenverzekering voor vrijwilligers

  • Verzekering voor persoonlijke eigendommen van vrijwilligers

  • Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

  • Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

  • Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen

  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

  • Verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen

  Er geldt geen eigen risico en de dekking geldt voor volledig Europa. Verschillende zaken zijn niet verzekerd, zoals de aansprakelijkheid voor het gebouw. Ook VvE’s, vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn niet gedekt door deze vrijwilligersverzekering.

  Vrijwilligersverzekering van de gemeente goed bestuderen

  De situatie kan per gemeente verschillen. Daarom is het aan te raden om informatie in te winnen bij de gemeente. Ga goed na of het vrijwilligerswerk voldoende is afgedekt. Meestal blijft het nuttig om ook zelf een verzekering voor de vrijwilligers af te sluiten. Jouw verzekeringsadviseur kan je helpen bij het beoordelen van deze situatie.

  Aanvullende aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers of vrijwilligersverzekering

  Organisaties schakelen soms veel vrijwilligers in. Het kan lastig zijn om voor elke vrijwilliger te bepalen of andere verzekeringen het risico reeds voldoende afdekken. Daarom kiezen veel organisaties ervoor om een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers af te sluiten. Dit wordt ook wel een vrijwilligersverzekering genoemd. De organisatie dekt dan het aansprakelijkheidsrisico van de vrijwilligers af. Over het algemeen is dit een vrij goedkope verzekering, zeker omdat het een secundaire verzekering is. Dit wil zeggen dat deze aanvullende verzekering enkel dekking verleent indien er geen andere verzekering is die dit reeds doet.

  Aansprakelijkheid van de rechtspersoon

  Sommige vrijwilligersverzekeringen dekken ook de aansprakelijkheid van de rechtspersoon. Het gaat om de situaties waarbij een rechtspersoon als werkgever aansprakelijk wordt gesteld, bijvoorbeeld als een vrijwilliger schade heeft veroorzaakt aan een derde. Dit geldt enkel ten opzichte van vrijwilligers en dus niet als bijvoorbeeld een lid van de organisatie schade veroorzaakt.

  Schade aan zaken van de organisatie

  Het kan gebeuren dat een vrijwilliger tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden schade veroorzaakt aan de spullen van de organisatie. Dit is in principe niet gedekt door de vrijwilligersverzekering. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om spullen die van de organisatie zijn of om spullen die onder opzicht staan van de organisatie, bijvoorbeeld gehuurde of geleende spullen. Sommige verhuurbedrijven bieden zelf verzekeringen aan voor de verhuurde spullen.

  Andere nuttige verzekeringen bij vrijwilligerswerk

  Bij vrijwilligerswerk horen er verschillende risico’s, meer dan alleen het aansprakelijkheidsrisico. Daarom zijn er verschillende andere verzekeringen die nuttig kunnen zijn, zoals aan ongevallenverzekering en een rechtsbijstandverzekering.

  AVP-verzekering van de vrijwilliger

  In Nederland is een AVP-verzekering niet verplicht. Het is echter een verzekering die sterk aan te raden is en die de meeste mensen gelukkig ook hebben. De AVP-verzekering kan de aansprakelijkheid van de vrijwilliger dekken, maar niet alle AVP-verzekeringen doen dit. Daarom kan een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers nuttig zijn. De polisvoorwaarden verduidelijken of de AVP-verzekering van de vrijwilliger zijn of haar vrijwilligersaansprakelijkheid al dan niet afdekt. Neem contact op met de verzekeraar bij twijfel hieromtrent.

  Meer informatie over de AVP-verzekering
  Vrijwilliger deelt soep uit

  Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

  Niet alleen de vrijwilliger kan aansprakelijk worden gesteld, maar ook de organisatie onder wiens regie de vrijwilliger werk verricht. Van de organisatie mag men namelijk verwachten dat het redelijk handelt en zorgvuldig is, ook als het vrijwilligers inschakelt. Met een AVB-verzekering of een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kan deze organisatie of vereniging zich beschermen tegen allerlei schadeclaims.

  Meer informatie over de AVB-verzekering
  Vrijwilligers pakken dozen in

  Rechtsbijstandverzekering

  Of het nu gaat om een schadegeval of om een verzekeringskwestie: vaak is er sprake van dure juridische procedures. Ook mediation, iets waar verenigingen en organisaties vaak op inzetten, is niet per se goedkoop. Daarom is het afsluiten van een goede rechtsbijstandverzekering aan te raden. Bij een rechtsbijstandverzekering geniet men van juridisch advies en juridische bijstand. De verzekeraar zal de kosten voor de juridische ondersteuning vergoeden. De rechtsbijstandverzekering van de individuele vrijwilliger zal standaard wellicht geen dekking bieden indien het gaat om vrijwilligerswerk. Bespreek dit zeker met de verzekeraar.

  Meer informatie over de rechtsbijstandverzekering
  Rechtsbijstand

  Ongevallenverzekering

  Een ongevallenverzekering keert een vast bedrag uit als iemand iets overkomt, ook bij blijvende invaliditeit of een sterfgeval. Particuliere ongevallenverzekeringen dekken niet altijd lichamelijke letsels die men oploopt tijdens vrijwilligerswerk. Het is belangrijk om goed de polisvoorwaarden door te nemen en eventueel informatie in te winnen bij de verzekeraar. Dit is namelijk een heel nuttige verzekering die vrijwilligers de bescherming biedt die ze verdienen.

  Meer informatie over de ongevallenverzekering
  Vrijwilligers heeft een ongeval

  Evenementenverzekering

  Vrijwilligers worden vaak ingeschakeld bij evenementen, bijvoorbeeld bij een themadag of bij een manifestatie. Voor evenementen gelden er heel specifieke regels. Events vallen vaak niet onder de reguliere verzekeringen. Daarom is het aan te raden om dit goed met de verzekeraar te bespreken en een passende evenementenverzekering af te sluiten. Een evenementenverzekering biedt dekking voor de financiële gevolgen van een onvoorziene situatie tijdens een event. Omdat elk evenement anders is, zal het opstellen van een evenementenverzekering altijd maatwerk zijn.

  Meer informatie over de aansprakelijkheid bij evenementen
  Kerstevent met vrijwilligers

  Veelgestelde vragen over de aansprakelijkheid bij vrijwilligers

  Vrijwilligers bedoelen het goed, maar dat wil niet zeggen dat altijd alles goed gaat. Vrijwilligers kunnen schade veroorzaken en hiervoor aansprakelijk zijn. Of vrijwilligers kunnen zelf het slachtoffer worden van een ongeval. Het is belangrijk dat vrijwilligers en organisaties goed op de hoogte zijn van de geldende regels. Daarom is er deze FAQ over vrijwilligers en de vrijwilligersverzekering.

  Wie wordt gedekt door een vrijwilligersverzekering?

  De polisvoorwaarden zullen verduidelijken wie al dan niet wordt gedekt door een vrijwilligersverzekering. Over het algemeen is er een dekking voor vrijwilligers die onverplicht en onbetaald werk verrichten in enig organisatorisch verband. Dit werk dient een maatschappelijk belang te dienen en geen commercieel belang. Bezoekers, deelnemers, ouders enzovoort zijn over het algemeen niet verzekerd door de vrijwilligersverzekering.

  Is een gemeente verplicht om een vrijwilligersverzekering af te sluiten?

  Nee, de gemeente heeft geen verzekeringsplicht voor vrijwilligers. De meeste gemeenten hebben dan wel een vrijwilligersverzekering afgesloten, maar dit is geen verplichting en het kan dat jouw gemeente dit niet heeft gedaan. Informeer daarom bij de gemeente voor meer informatie hieromtrent.

  Mijn gemeente heeft een vrijwilligersverzekering, maar ik verricht buiten de gemeente vrijwilligerswerk. Ben ik gedekt?

  Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Bij de VNG Vrijwilligersverzekering is het zo dat de vrijwilliger is verzekerd via de gemeente waarin hij woont, ook als de vrijwilliger werkt in een andere gemeente die deze verzekering niet heeft. Het is wel aan te raden om dit altijd eerst na te vragen bij de gemeente.

  Ik ben vrijwilliger en ik heb een ongeval met de auto. Dekt mijn WA-verzekering dit?

  De vraag of je al dan niet als vrijwilliger optreedt, is hierbij niet van belang. De WA-verzekering van de vrijwilliger biedt ook dekking indien hij of zij als vrijwilliger aan het verkeer deelneemt. Het is niet nodig om hiervoor een speciale verzekering af te sluiten.

  Kan een VvE aansprakelijk zijn voor haar vrijwilligers?

  Ja, als een VvE werknemers of vrijwilligers heeft die voor de vereniging werken, kan de VvE aansprakelijk zijn. Er is dan sprake van werkgeversaansprakelijkheid. De VvE kan aansprakelijk zijn als de vrijwilligers schade ondervinden tijdens de werkzaamheden en als de vrijwilligers schade veroorzaken aan derden. Daarom is het belangrijk dat een VvE zich goed laat verzekeren en deze risico’s goed afdekt.