Aansprakelijkheid en verzekering bij auto-ongevallen op parkeerterreinen

De Wegenverkeerswet is alleen van toepassing op strafbare feiten die op de openbare weg zijn gepleegd. Hierdoor is het bijvoorbeeld toegestaan om onder invloed van alcohol op een zitmaaier in de eigen tuin te rijden, maar niet op de openbare weg. Daarom is het heel belangrijk om na te gaan of een parkeerterrein al dan […]