EN

Schadevergoeding bij brandwonden

Brandwonden behoren tot de meest pijnlijke en traumatiserende letsels die iemand kan oplopen. Ze variëren van oppervlakkige eerstegraadsbrandwonden tot ernstige brandwonden die tot diep in het weefsel schade aanrichten. Naast de fysieke pijn en het langdurige herstel, kunnen brandwonden ernstige esthetische en functionele gevolgen hebben, wat vaak leidt tot psychologische problemen en een verminderde levenskwaliteit. In situaties waarin de brandwond het resultaat is van nalatigheid of een ongeval dat is veroorzaakt door een derde partij, heeft het slachtoffer recht op een passende schadevergoeding.

Inhoudsopgave

  Ziekenwagen

  Soorten brandwonden

  Brandwonden zijn letsels aan de huid of aan andere delen van het lichaam, veroorzaakt door hitte, elektriciteit, chemicaliën, wrijving of straling. Ze variëren in ernst van milde eerstegraadsbrandwonden tot ernstige derdegraadsbrandwonden. De ernst van een brandwond wordt meestal bepaald door de omvang van de huid die is aangetast en de diepte van de verwonding. Brandwonden kunnen ontstaan door diverse oorzaken, zoals direct contact met vuur, hete vloeistoffen of oppervlakken, elektrische schokken, chemische blootstelling of overmatige zonblootstelling.

  Eerstegraadsbrandwond

  Een eerstegraadsbrandwond is de mildste vorm van een brandwond en beïnvloedt alleen de buitenste laag van de huid. Symptomen zijn onder meer roodheid, lichte zwelling en pijn. Deze brandwonden worden vaak vergeleken met een zonnebrand en vereisen meestal geen professionele medische behandeling. Het is wel belangrijk om de huid te koelen en goed te hydrateren. Meestal geneest een eerstegraadsbrandwond binnen een week zonder littekenvorming.

  Oppervlakkige tweedegraadsbrandwond

  Bij een oppervlakkige tweedegraadsbrandwond zijn zowel de opperhuid als een deel van de lederhuid beschadigd. De verbrande huid ziet er rood, glanzend en vochtig uit en kan blaren vertonen. Deze brandwonden zijn zeer pijnlijk. Het koelen van de wond is essentieel. Het is aan te raden om medisch advies in te winnen als de brandwond groot is of op een gevoelige plaats aanwezig is. Met de juiste verzorging genezen deze brandwonden meestal binnen de twee weken. Deze brandwonden kunnen lichte littekens achterlaten.

  Diepe tweedegraadsbrandwond

  Diepe tweedegraadsbrandwonden reiken dieper in de lederhuid. De huid kan een gemengd rood-wit, gevlekt uiterlijk hebben en blaren kunnen aanwezig zijn. Deze brandwonden zijn vaak minder pijnlijk dan oppervlakkige tweedegraadsbrandwonden, omdat meer zenuwuiteinden beschadigd zijn. Ze vereisen nauwgezette medische zorg om infecties te voorkomen en kunnen meerdere weken nodig hebben om te genezen. Er is een hoger risico op littekenvorming en pigmentatieveranderingen.

  Mengverbranding

  Mengverbranding komt voor wanneer een persoon meerdere types brandwonden tegelijkertijd heeft op verschillende delen van het lichaam. Bijvoorbeeld, een persoon kan zowel oppervlakkige als diepe tweedegraadsbrandwonden hebben. De behandeling en risico's variëren afhankelijk van de ernst van elke individuele brandwond. Mengverbrandingen kunnen complex zijn en vereisen vaak gespecialiseerde medische aandacht. Een mengverbranding bestaat vaak bij een verbranding door heet water.

  Derdegraadsbrandwond

  Derdegraadsbrandwonden zijn ernstig. Hierbij is er sprake van schade aan alle huidlagen en soms ook aan onderliggend weefsel, zoals spieren, pezen en botten. De verbrande huid kan er wit of zwart uitzien en voelt vaak leerachtig aan. Deze brandwonden zijn verrassend vaak pijnloos, omdat de zenuwuiteinden volledig zijn vernietigd. Onmiddellijke medische aandacht is cruciaal. De benodigde behandeling kan huidtransplantatie of andere chirurgische procedures omvatten. Het risico op littekenvorming is zeer hoog en fysiotherapie kan nodig zijn om de functionaliteit te behouden.

  Vierdegraadsbrandwond of verkoling

  Soms heeft men het ook over vierdegraadsbrandwonden. Een vierdegraadsbrandwond, ook bekend als verkoling, is de meest ernstige vorm van een brandwond. Bij deze verbranding zijn niet alleen alle huidlagen getroffen, maar zijn bijvoorbeeld ook de pezen en de botten aangetast. De huid ziet er verkoold, rauw of gekookt uit. Al het weefsel dat verloren is gegaan, kan niet meer worden hersteld. Soms zijn beperkte transplantaties mogelijk. Wanneer de schade te uitgebreid is en niet kan worden hersteld, kan de amputatie van het aangetaste lichaamsdeel noodzakelijk zijn om verdere complicaties of infecties te voorkomen.

  Heetwaterverbrandingen

  Brandwonden kunnen op diverse manieren ontstaan. In het Engels maakt men daarbij een onderscheid tussen scalds en burns. Dit is een bijzonder relevant onderscheid dat enige duiding behoeft. Heetwaterverbrandingen, ook wel scalds genoemd, zijn brandwonden die worden veroorzaakt door heet water. Ze kunnen snel optreden, zelfs bij korte blootstelling. Scalds veroorzaken vaak oppervlakkige tot diepe tweedegraadsbrandwonden, afhankelijk van de temperatuur en duur van het contact.

  Heetwaterverbrandingen kunnen om verschillende redenen enorm ernstig zijn. Ten eerste heeft water een hoog warmtebehoudend vermogen, wat betekent dat het warmte langer vasthoudt en gedurende een langere tijd aan de huid kan afgeven, waardoor het weefsel dieper kan beschadigen. Daarnaast verspreidt hete vloeistof zich snel over de huid en kan het hierdoor een groter oppervlak treffen dan bijvoorbeeld een contactbrandwond. Verder kan de kleding de hete vloeistof vasthouden, waardoor de blootstellingstijd toeneemt. Door deze factoren kunnen scalds uitgebreider en dieper in de huid dringen.

  Oorzaken van brandwonden

  Brandwonden kunnen in diverse situaties en onder uiteenlopende omstandigheden ontstaan. Hierbij kunnen ze variëren in ernst en impact. Begrip van en kennis van de oorzaken is essentieel voor zowel de preventie als voor het bepalen van de aansprakelijkheid. Hieronder belichten we enkele situaties waarin brandwonden kunnen optreden, de soorten brandwonden die ze kunnen veroorzaken en wie mogelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

  Brandwonden door woningbrand

  Brand in woningen, veroorzaakt door bijvoorbeeld kortsluiting of onbeheerde kaarsen, kan leiden tot ernstige tweede- en derdegraadsbrandwonden. Wanneer het ontstaan te wijten is aan defecte apparatuur, kan de fabrikant aansprakelijk zijn. Bij nalatigheid, zoals het onbeheerd laten van kaarsen, ligt de verantwoordelijkheid vaak bij de bewoner zelf. Als een brand overslaat naar de buren, kan de eigenaar van de woning waar de brand ontstond aansprakelijk worden gesteld. Daarom is het belangrijk dat huiseigenaars over een goede verzekering beschikken.

  Alles over brandschade
  Woningbrand

  Brandwonden door verkeersongeval

  Wanneer na een botsing brandstof lekt en ontbrandt, kunnen inzittenden van het voertuig brandwonden oplopen. Ook omstanders of andere verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsers, kunnen brandwonden oplopen. Afhankelijk van de intensiteit en duur van de brand kunnen dit tweede- of derdegraadsbrandwonden zijn. De WA-verzekering van het motorrijtuig zal in veel gevallen de schade vergoeden.

  Alles over de aansprakelijkheid in het verkeer
  Brandende auto

  Brandwonden door vuurwerk

  Elk jaar vallen er slachtoffers door het gebruik van vuurwerk. Vuurwerk is niet alleen mooi, maar ook gevaarlijk. Onjuist gebruik, defecten of illegaal vuurwerk kunnen explosies en brand veroorzaken. Afhankelijk van de nabijheid kan dit leiden ernstige brandwonden. Bij defect vuurwerk kan de fabrikant of importeur aansprakelijk worden gesteld. Vaak zal degene die het vuurwerk heeft afgestoken aansprakelijk zijn voor brandwonden door vuurwerk. Ook de organisator van een event waarbij vuurwerk wordt afgestoken, kan aansprakelijk zijn.

  Alles over vuurwerkletsels en de aansprakelijkheid
  Vuurwerk

  Brandwonden door vliegtuigongeluk

  In het zeldzame geval van een vliegtuigcrash kunnen brandstofexplosies voorkomen, waarbij overlevenden te maken kunnen krijgen met hevige brandwonden. In dergelijke situaties kan de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk zijn. Het komt ook voor dat een vliegtuig in nood brandstof moet lozen. Hierdoor verliest het vliegtuig gewicht en wordt de kans op een veilige landing groter. Hieraan zijn strenge regels gebonden. Zo moet de kerosine op grote hoogte worden geloosd, zodat het kan verdampen. Of de kerosine moet op zee worden geloosd. Ook als hier een fout wordt gemaakt en dit brandwonden veroorzaakt, kan de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk worden gesteld.

  Alles over de aansprakelijkheid bij vliegtuigen en vluchtproblemen
  Vliegtuigwrak

  Brandwonden door defecte elektrische apparaten

  Apparaten, zoals e-sigaretten en smartphones, kunnen door een defect oververhitten of exploderen. De fabrikant kan aansprakelijk worden gesteld als blijkt dat het product inherent gevaarlijk was. Hetzelfde geldt ook voor apparaten als wasmachines of televisies. Naast de fabrikant kan het ook dat de importeur of de verkoper aansprakelijk wordt gesteld. Dit moet geval per geval worden beoordeeld.

  Alles over de productaansprakelijkheid
  Kapotte televisies

  Brandwonden door ongelukken in schoonheidssalons

  Behandelingen met hete wax, stoom of chemische peelings kunnen, indien onjuist uitgevoerd, brandwonden veroorzaken. In zulke gevallen is het schoonheidssalon of de uitvoerende specialist vaak aansprakelijk. Daarom is het voor schoonheidssalons heel belangrijk om over een goede aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven te beschikken. De aansprakelijkheidsverzekering zal dan de schade vergoeden.

  Schoonheidssalon

  Brandwonden door hete vloeistoffen in restaurants of cafés

  Het morsen van warme dranken, hete soepen of warme gerechten op klanten kan brandwonden veroorzaken. Als het incident het gevolg is van nalatigheid van het personeel, kan de horecaonderneming aansprakelijk zijn. Het kan ook dat er een incident plaatsvindt in de keuken. Dan kan de werkgever van de getroffen werknemer aansprakelijk zijn.

  Vuur in keuken

  Brandwonden door ontploffende gasflessen

  Gasflessen kunnen exploderen door een defect of door onjuist gebruik. Slachtoffers kunnen hierbij ernstige brandwonden oplopen. Wie aansprakelijk is, is afhankelijk van verschillende factoren. Bij een defect kan de producent of de leverancier aansprakelijk zijn. Het kan ook dat iemand de gasflessen niet juist heeft opgeslagen, waardoor deze persoon aansprakelijk is. De aansprakelijkheid moet geval per geval worden beoordeeld.

  Gasfles op camping

  Brandwonden door ongelukken bij het barbecueën

  Een barbecue die omvalt of waarbij te veel aanmaakvloeistof wordt gebruikt, kan leiden tot brandwonden. Spijtig genoeg komt dit nog te vaak voor. In dergelijke gevallen ligt de aansprakelijkheid vaak bij de persoon die verantwoordelijk is voor de barbecue. Let dus op als je buren of vrienden uitnodigt en houd het veilig. Gelukkig dekt de AVP-verzekering deze vorm van aansprakelijkheid en hebben bijna alle Nederlanders deze belangrijke verzekering.

  barbecue met vuur

  Brandwonden door ongelukken bij laswerkzaamheden

  Lasvonken en hete materialen kunnen brandwonden veroorzaken. Werkgevers dienen voor voldoende beschermingsmiddelen te zorgen. Bij nalatigheid kan de werkgever aansprakelijk zijn. De werkgever wordt niet alleen geacht voldoende beschermingsmiddelen te voorzien, maar moet er ook op toezien dat werknemers deze gebruiken en dat werknemers goed op de hoogte zijn van de gevaren van laswerkzaamheden.

  Alles over veiligheid op het werk en aansprakelijkheid
  lassen

  Eerste hulp bij brandwonden

  Brandwonden zijn pijnlijke verwondingen die snel en correct moeten worden behandeld om de schade en het risico op infecties te minimaliseren. Het toepassen van de juiste eerste hulp kan een cruciale rol spelen in het herstelproces van een brandwond. Hoewel ernstige brandwonden altijd door medische professionals moeten worden behandeld, zijn er voor elk type brandwond specifieke EHBO-maatregelen die kunnen helpen bij het stabiliseren en verlichten van de pijn van het slachtoffer.

  Meer over EHBO en aansprakelijkheid

  EHBO bij eerstegraadsbrandwond

  Bij een eerstegraadsbrandwond is het belangrijkste advies om de verwonding onmiddellijk te koelen onder koud stromend water en dit gedurende zo'n 10 minuten. Zorg ervoor dat je de wond afdekt met een steriel verband of een schone doek. Hoewel deze brandwonden vaak vanzelf genezen, kunnen ze pijnlijk zijn. Er bestaan speciale lotions die de huid hydrateren en het herstelproces bevorderen.

  1. Koelen

   Koel de brandwond onmiddellijk met koud, maar niet ijskoud, stromend water gedurende 10 minuten. Vermijd ijs of ijskoud water, want dit kan meer schade veroorzaken.

  2. Afdekken

   Dek de brandwond af met een steriel verband of een schone doek.

  3. Pijnstiller nemen

   Neem bij aanhoudende pijn een vrij verkrijgbare pijnstiller.

  EHBO bij oppervlakkige tweedegraadsbrandwond

  Bij een oppervlakkige tweedegraadsbrandwond vormen zich vaak blaren. Koel de wond direct met koud water gedurende 10 tot 20 minuten. Bescherm de wond met een niet-verklevend verband. Hoewel een oppervlakkige tweedegraadsbrandwond vaak thuis behandeld kan worden, is het bij grote of pijnlijke wonden essentieel om een arts te raadplegen of naar de eerstehulppost te gaan.

  1. Koelen

   Koel de brandwond onmiddellijk met koud stromend water gedurende 10 tot 20 minuten.

  2. Afdekken

   Dek de brandwond voorzichtig af met een niet-verklevend verband of een schone vochtige doek.

  3. Niet doorprikken

   Vermijd het doorprikken van eventuele blaren.

  4. Pijnstiller nemen

   Breng geen zalven of oliën direct op de brandwond aan en neem indien nodig een pijnstiller.

  EHBO bij diepe tweedegraadsbrandwond

  Diepe tweedegraadsbrandwonden vereisen directe medische aandacht. Na het kort koelen van de brandwond is het cruciaal om onmiddellijk professionele hulp in te schakelen. Door de diepte van de verbranding kunnen weefsel en zenuwen beschadigd raken, waardoor het risico op complicaties en infecties toeneemt. Ga direct naar een ziekenhuis of bel de hulpdiensten.

  1. Koelen

   Koel de brandwond onmiddellijk met koud stromend water gedurende 10 tot 20 minuten.

  2. Hulpdiensten bellen

   Bel direct de hulpdiensten of breng het slachtoffer naar de dichtstbijzijnde eerstehulppost.

  3. Voorzichtig afdekken

   Dek de brandwond voorzichtig af met een niet-verklevend verband of een schone doek.

  4. Wees voorzichtig

   Vermijd het aanraken of doorprikken van blaren. Beweeg of buig geen delen van het lichaam die ernstig verbrand zijn, tenzij dit absoluut noodzakelijk is.

  EHBO bij mengverbranding

  Een mengverbranding is een combinatie van verschillende soorten brandwonden op één locatie. Behandel elke brandwond volgens de daarbij horende richtlijnen. Vanwege de complexiteit van dergelijke brandwonden is het belangrijk om professionele hulp in te roepen om verdere schade en complicaties te voorkomen.

  EHBO bij derdegraadsbrandwond

  Derdegraadsbrandwonden zijn extreem ernstig en vereisen onmiddellijke medische interventie. Hoewel het belangrijk is om het slachtoffer uit de buurt van de schadelijke bron te houden, moet het koelen van de brandwond worden vermeden. Dek de wond voorzichtig af en bel direct de hulpdiensten. Deze brandwonden gaan diep, vernietigen alle huidlagen en kunnen onderliggend weefsel aantasten. Het is van cruciaal belang om het slachtoffer zo snel mogelijk naar een gespecialiseerd brandwondencentrum te brengen.

  1. Slachtoffer beschermen

   Zorg ervoor dat het slachtoffer niet meer in contact komt met de bron van de brandwond.

  2. Hulpdiensten bellen

   Bel onmiddellijk de hulpdiensten.

  3. Afdekken en monitoren

   Dek de brandwond voorzichtig af met een steriel verband of een schone doek. Monitor het slachtoffer op tekenen van shock en andere complicaties tot de hulpdiensten arriveren.

  Shock en andere complicaties bij brandwonden

  Brandwonden zijn niet alleen schadelijk voor de huid, maar kunnen ook ernstige systemische reacties in het lichaam veroorzaken, waarvan een shock een van de meest kritieke is. Een shock treedt op wanneer het lichaam niet voldoende bloedtoevoer naar de vitale organen kan garanderen. Bij brandwonden kan dit onder andere komen door vochtverlies. Symptomen zijn onder meer bleekheid, snelle hartslag, snelle ademhaling, koud zweet en verwardheid. Naast shock kunnen brandwonden ook leiden tot andere complicaties, zoals infecties, contracturen (waarbij het huidweefsel samentrekt) en ademhalingsproblemen, vooral als de brandwond zich in de buurt van de luchtwegen bevindt.

  Littekens bij brandwonden

  Een van de meest blijvende gevolgen van een brandwond zijn littekens. Zodra de huid beschadigd raakt door een brandwond, reageert het lichaam door nieuw weefsel te produceren om het beschadigde gebied te herstellen. Dit nieuwgevormde weefsel verschilt vaak in textuur en kleur van de omliggende huid, wat resulteert in een litteken. De ernst en het uiterlijk van een litteken hangen nauw samen met de diepte en de omvang van de oorspronkelijke brandwond. Bovendien kunnen sommige littekens fysieke beperkingen veroorzaken of leiden tot psychologische effecten, bijvoorbeeld een verlaagd zelfbeeld. Slachtoffers die blijvende littekens overhouden aan een ongeval, hebben mogelijk recht op een schadevergoeding.

  Meer informatie over de schadevergoeding voor littekens

  Samenstelling van de schadevergoeding bij brandwonden

  Brandwonden kunnen een ingrijpende impact hebben op het leven van een slachtoffer, zowel fysiek als emotioneel. Naast de directe medische kosten kunnen de gevolgen leiden tot inkomstenverlies, aangepaste woonomstandigheden en andere onvoorziene uitgaven. Als iemand het slachtoffer is van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, heeft het slachtoffer recht op een schadevergoeding. Dit is essentieel om de financiële lasten te verlichten.

  Materiële schadevergoeding bij brandwonden

  De materiële schadevergoeding omvat concrete en aantoonbare financiële verliezen ten gevolge van de brandwonden. Dit omvat medische kosten, revalidatiekosten, verlies van inkomen, kosten voor aanpassingen aan de woning en andere directe uitgaven. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald aan de hand van bewijsstukken, zoals rekeningen en loonstrookjes.

  Smartengeld bij brandwonden

  Brandwonden kunnen niet alleen fysieke, maar ook emotionele en psychologische littekens achterlaten. Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade die het slachtoffer heeft geleden. Het gaat hierbij om de pijn, het leed, en de vermindering van levensvreugde. De hoogte van het smartengeld hangt af van de ernst van de brandwonden, de duur van het herstel, eventuele blijvende littekens en de mate van beperking in het dagelijks leven. Elk geval is uniek en wordt individueel beoordeeld. Eerdere uitspraken in soortgelijke zaken en gidsen zoals de Smartengeldgids kunnen als richtlijn dienen.

  Smartengeld bij tweedegraadsbrandwonden bij een jongen van 2 jaar

  De stiefvader van een jongetje van twee jaar heeft op ten minste drie momenten met behulp van een heet voorwerp tweedegraadsbrandwonden veroorzaakt bij het jongetje. De brandwonden bevonden zich op een deel van zijn scrotum en op zijn linkerbeen. In de schaamstreek, op de penis, op het scrotum, aan de binnenzijde van het linkerbovenbeen, aan de binnenzijde van beide bovenbenen en op beide liezen zijn huidverkleuringen en huidbeschadigingen vastgesteld die wijzen op brandwonden. Er werd een smartengeldvergoeding van 1.000 euro toegekend (€ 1.278 in 2023).

  Smartengeld bij tweede- en derdegraadsbrandwonden

  In een poging om iemand te vermoorden, was er sprake van persoonsverwisseling. Hierdoor is een kapper die aan het werk was in zijn zaak bespoten met een brandbare vloeistof en vervolgens in brand gestoken. De man vatte onmiddellijk vlam. Hierdoor is 12,8% van de man zijn lichaamsoppervlak verbrand geraakt, waarvan 12,1% tweedegraadsbrandwonden en 0,7% derdegraadsbrandwonden. De kapper is ernstig verminkt geraakt en voelt zich niet langer veilig. Hij kreeg een smartengeldvergoeding van 30.000 euro (€ 35.659 in 2023).

  Smartengeld bij een mengverbranding

  Collega’s van een dertig jaar oude fabrieksarbeider gooiden wasbenzine over de man en staken die benzine vervolgens aan. Hierdoor heeft de man oppervlakkige tweedegraadsbrandwonden aan de rechterhand en de rechterelleboog opgelopen, alsook diepere tweedegraadsbrandwonden bij de rechterflank. Hij houdt hier een groot ontsierend litteken aan over. Hij heeft veel pijn ervaren en de gebeurtenissen hebben een traumatisch effect op de man gehad. Hij kreeg een smartengeldvergoeding van 4.765 euro (€ 8.686 in 2023).

  Smartengeld bij brandwonden in een restaurant

  Bij het serveren van een geflambeerd gerecht in een restaurant ging er iets mis. Hierdoor kreeg een vrouw de brandende vloeistof over haar linkerbovenbeen en linkerarm, waarbij ze ernstige brandwonden heeft opgelopen. De vrouw ervoer veel pijn en is langdurig behandeld. De voorgenomen vakantie kon niet doorgaan en ze wordt nog elke dag geconfronteerd met een ontsierd arm en been. Ze kreeg een smartengeldvergoeding van 3.500 euro (€ 5.490 in 2023).

  Smartengeld bij brandwonden door explosie in auto

  In de auto waarin een man als passagier zat, deed er zich een gasexplosie voor. Hierdoor liep de man brandwonden op aan beide handen. De man verbleef een week in het ziekenhuis. Er werd druktherapie voorgeschreven. De man heeft veel pijn ervaren, heeft nog altijd nachtmerries over het ongeval en heeft ontsierende littekens op beide handen. Hij kreeg een smartengeldvergoeding van 3.403 euro (€ 6.143 in 2023).

  Smartengeld bij brandwonden door chemische stof

  Bij het schoonmaken van een chemische installatie is een werknemer in contact gekomen met epichloorhydrine. De werknemer had niet de juiste beschermende kleding gekregen van zijn werkgever en liep tweedegraadsbrandwonden op op 6% van het lichaam. Een gedeelte van de rug, beide bovenbenen en het scrotum liepen brandwonden op. Er was sprake van grote blaren die met een giftige stof gevuld waren en die zeer pijnlijk waren. Hij kreeg een smartengeldvergoeding van 4.538 euro (€ 8.404 in 2023).

  Smartengeldvergoeding bij brandwonden door vuurkorf

  Een jongen van acht jaar was met zijn ouders op de camping. Iemand spoot toen een fles ethanol in een vuurkorf, waardoor er een steekvlam ontstond die op de jongen terecht is gekomen. De jongen heeft hierdoor oppervlakkige tweedegraadsbrandwonden op het gezicht opgelopen. De jongen heeft forse pijn ervaren, was lange tijd bedlegerig en kon een aantal maanden niet naar school. De ouders verklaarden dat ze het intense gegil van de jongen nooit meer zullen vergeten. Hij kreeg een smartengeldvergoeding van 800 euro (€ 994 in 2023).

  Smartengeld bij brandwonden door mishandeling

  Drie huisgenoten wilden de pinpas en de pincode van een andere huisgenoot ontfutselen. Ze namen de pinpas van hem af en dwongen hem om de pincode te geven. Om hem hiertoe te dwingen, hebben ze zijn lichaam aan de rug, buik en kuit met een heet strijkijzer bewerkt. Daarna hebben ze kokend water over zijn gezicht gegooid. Hij wilde zijn gezicht met de linkerhand beschermen, waardoor dit hand ook is verbrand. De mannen hebben hem meerdere keren in het verbrande gezicht geslagen.

  De man had op 15% van zijn lichaamsoppervlak tweede- en derdegraadsbrandwonden, een aangezichtsfractuur en een neusfractuur. Hij verging van de pijn en gaf in paniek een verkeerde pincode. De man verkeerde in levensgevaar en diende een maand in een brandwondencentrum te verblijven. Bij hem werd PTSS geconstateerd. Hij kreeg een smartengeldvergoeding van 10.000 euro (€ 12.486).

  Veelgestelde vragen over brandwonden

  Brandwonden kunnen ernstige en pijnlijke gevolgen hebben en vereisen een onmiddellijke en juiste verzorging. Slachtoffers hebben vaak vragen over hoe het verder moet en omstanders weten niet altijd even goed hoe ze eerste hulp moeten toedienen bij brandwonden. Daarom beantwoorden we de meest gestelde vragen over brandwonden.

  Wat zijn brandwonden?

  Brandwonden zijn beschadigingen van de huid die worden veroorzaakt door hitte, chemicaliën, elektriciteit of straling.

  Hoe moet ik brandwonden verzorgen?

  Begin met het koelen van de brandwond met lauw, stromend water gedurende minimaal 10 minuten. Dek daarna de wond af met huishoudfolie of een schone doek.

  Wat moet ik op brandwonden smeren?

  Gebruik geen zalf, boter, olie of andere middelen op de brandwond. Raadpleeg een arts voor geschikte crèmes of gels en instructies hieromtrent.

  Hoelang moet ik brandwonden koelen?

  Koel gedurende ten minste 10 minuten, maar idealiter 20 minuten.

  Welke brandwonden hoeven niet door een arts te worden behandeld?

  Eerstegraadsbrandwonden en kleine tweedegraadsbrandwonden kunnen thuis worden verzorgd, maar bij twijfel is het belangrijk om altijd een arts te raadplegen.

  Waarom is koelen bij brandwonden belangrijk?

  Koelen vermindert de pijn, beperkt de diepte van de brandwond en voorkomt verdere schade aan het weefsel.

  Hoe kunnen brandwonden ontstaan?

  Door direct contact met vuur, hete vloeistoffen, chemische stoffen, elektriciteit of straling.

  Waarom moet ik brandwonden koelen met lauw water?

  Te koud water kan onderkoeling of verdere schade veroorzaken. Lauw water is effectief en veilig.

  Hoe moet ik brandwonden ontsmetten?

  Doe dit niet zelf. Raadpleeg een arts voor het juiste ontsmettingsmiddel en voor advies voor jouw brandwonden.

  Hoe moet ik brandwonden van de 2de graad verzorgen?

  Na het koelen, dek je de wond steriel af. Raadpleeg een arts voor de verdere behandeling of instructies.

  Wanneer zijn brandwonden levensbedreigend?

  Diepe tweedegraads-, derdegraads- en vierdegraadsbrandwonden zijn levensbedreigend, vooral als ze een groot deel van het lichaam bedekken of niet goed worden verzorgd.

  Wanneer is een brandwond ontstoken?

  Roodheid, zwelling, pus of een onaangename geur kunnen wijzen op een infectie.

  Wanneer is een huidtransplantatie bij brandwonden nodig?

  Bij diepe derdegraadsbrandwonden waar de huid niet zelf kan genezen, is een huidtransplantatie nodig. Bij verkoling wordt dit ook soms gedaan, maar niet altijd is een huidtransplantatie dan nog mogelijk. Soms kan men enkel nog amputeren.

  Welke brandwonden moet je het langst koelen?

  Diepere tweedegraads en derdegraadsbrandwonden profiteren van langer koelen, maar bij alle brandwonden is het belangrijk om het voldoende lang te koelen.

  Bij welke brandwonden moet altijd een arts gewaarschuwd worden?

  Bij diepere tweedegraads-, derdegraads- en vierdegraadsbrandwonden en bij brandwonden in het gezicht, op de handen, op de voeten, op het geslachtsdeel of bij pijnlijk aanvoelende gewrichten is het belangrijk om een arts te waarschuwen.

  Waarom moet ik een brandwond afdekken met huishoudfolie?

  Dit voorkomt infecties en houdt vuil en irriterende stoffen uit de wond.

  Waarom is tetanus bij brandwonden een risico?

  Open brandwonden kunnen eenvoudig worden blootgesteld aan bacteriën die tetanus veroorzaken, vooral als de wonden veroorzaakt zijn door vuil, roestig, heet metaal.

  Kan ik met een brandwond onder de zonnebank?

  Nee, want dit kan de genezing vertragen en het risico op littekenvorming verhogen.

  Moet ik een brandwond afdekken of niet?

  Het afdekken van een brandwond is belangrijk. Dit beschermt tegen infecties en vermindert pijn door blootstelling aan de lucht.

  Moet ik bij een brandwond de blaren doorprikken of niet?

  Het is belangrijk om ze niet te doorprikken. Blaren beschermen tegen een infectie. Als ze toch zouden barsten, houd de wond dan goed schoon en afgedekt.

  Wat is het verschil tussen een brandwond en een brandblaar?

  Een brandwond is een algemene term voor huidschade door hitte of chemicaliën. Een brandblaar is een vochtophoping onder de huid als gevolg van een brandwond.