EN

Schadevergoeding bij de amputatie van een lichaamsdeel

Een amputatie van een lichaamsdeel, of het nu een hand, arm, voet, been, vinger, teen of borst betreft, heeft verwoestende fysieke, emotionele en psychologische gevolgen. Het heeft een aanzienlijke impact op iemands levenskwaliteit, vaak met ingrijpende aanpassingen aan de dagelijkse routines en de manier van leven. Daarnaast kunnen er aanzienlijke financiële kosten aan verbonden zijn. In dergelijke gevallen kan een schadevergoeding, inclusief smartengeld, een essentieel element van het herstelproces vormen. Het smartengeld, dat bedoeld is om het leed en de pijn te compenseren, kan in deze omstandigheden aanzienlijk oplopen. Door de complexiteit van deze zaken en het belang van een rechtvaardige vergoeding is deskundige juridische ondersteuning van cruciaal belang.

Inhoudsopgave

  Amputatie onderarm

  Situaties waarbij de amputatie van een lichaamsdeel optreedt of noodzakelijk is

  Amputaties zijn ingrijpende, levensveranderende gebeurtenissen die optreden in diverse situaties en dit ten gevolge van uiteenlopende oorzaken. Wat de oorzaken betreft, varieert dit van verkeersongevallen en werkgerelateerde ongelukken tot medische fouten, oorlogssituaties, sportongevallen en zelfs misdrijven. In al deze gevallen kan er sprake zijn van een aansprakelijke partij die een schadevergoeding moet betalen.

  Amputatie lichaamsdeel bij een verkeersongeval

  Een verkeersongeval is een van de meest voorkomende oorzaken van lichamelijke letsels, waarbij in ernstige gevallen een amputatie nodig kan zijn. De hoge impact van een botsing kan bijvoorbeeld leiden tot een ernstig trauma aan de ledematen, waardoor medisch ingrijpen noodzakelijk is. Soms zit er niets anders op dan het ledemaat te amputeren. Denk aan een motorrijder die een arm verliest bij een val of aan een voetganger waarvan het been ernstig bekneld raakt bij een aanrijding. Bij een verkeersongeval kan een andere verkeersdeelnemer of de wegbeheerder aansprakelijk zijn.

  Alles over de aansprakelijkheid in het verkeer
  eerste-hulp-ongeval

  Amputatie lichaamsdeel bij een ongeval op het werk

  Werkgerelateerde ongelukken, vooral in risicovolle sectoren als de bouw, industrie en landbouw, kunnen ook resulteren in het verlies van een lichaamsdeel. Denk bijvoorbeeld aan ongelukken met zware machines, valpartijen of instortingen waarbij een werknemer bekneld raakt en een ledemaat niet kan worden gered. In veel gevallen zal de werkgever aansprakelijk zijn voor de schade van zijn werknemer.

  Alles over de aansprakelijkheid op de werkvloer
  Alles over de aansprakelijkheid bij (on)veiligheid op de werkvloer

  Amputatie lichaamsdeel na een medische fout

  In sommige gevallen kan een amputatie het gevolg zijn van een medische fout. Een verkeerde diagnose kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een lichaamsdeel uiteindelijk moet worden geamputeerd, omdat men niet op tijd heeft ingegrepen. Er zijn zelfs al situaties geweest waarbij het lichaamsdeel van een verkeerde patiënt werd geamputeerd. Deze gevallen zijn zeldzaam, maar hebben verwoestende gevolgen voor de betrokken patiënt. Bij een dergelijke medische misser kan de arts of het ziekenhuis aansprakelijk worden gesteld.

  Vrouw in ziekenhuisbed

  Amputatie lichaamsdeel in een oorlogs- of conflictgebied

  In oorlogs- en conflictgebieden kan de blootstelling aan explosieven of schietincidenten leiden tot verwondingen die een amputatie noodzakelijk maken. Deze tragische omstandigheden treffen zowel militairen als burgers. De gebrekkige medische voorzieningen in dergelijke gebieden kunnen de situatie nog verergeren. De meeste verzekeringen bevatten uitsluitingen voor schade die wordt opgelopen in oorlogs- of conflictgebieden. Daarom is het niet aan te raden om naar deze gebieden af te reizen. Let op, want jaren na een conflict kunnen er nog altijd onontplofte munitie en mijnen in het gebied aanwezig zijn.

  Alles over de uitsluitingen van verzekeraars
  Schietende tank

  Amputatie lichaamsdeel bij sportongevallen

  Hoewel minder gebruikelijk, kunnen sportongevallen in sommige gevallen tot een amputatie leiden. Dit geldt met name voor contactsporten of extreme sporten, waarbij het risico op ernstige verwondingen groter is. Een hardnekkige blessure of een slecht genezen fractuur kan in sommige gevallen leiden tot een noodzakelijke amputatie. Ook in de autosport kunnen ongevallen soms in amputaties resulteren. In de meeste gevallen kan er niemand aansprakelijk worden gesteld, omdat er andere regels gelden voor de aansprakelijkheid bij sport en spel.

  Alles over de aansprakelijkheid bij sport en spel
  Formule 1

  Amputatie lichaamsdeel bij misdrijven en geweldsincidenten

  Hoewel het een onaangename gedachte is, kunnen misdrijven en gewelddadige incidenten leiden tot ernstige verwondingen die kunnen resulteren in een noodzakelijke amputatie. Dit kan variëren van mesaanvallen tot schietpartijen, waarbij de schade aan vitale structuren in het lichaam soms onherstelbaar is. De dader zal dan een schadevergoeding moeten betalen. Het is ook mogelijk om een tegemoetkoming te krijgen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

  Schadevergoeding als slachtoffer van mishandeling
  Crime scene met schoen

  Schadevergoeding bij de amputatie van een lichaamsdeel

  Wanneer door een ongeluk een lichaamsdeel wordt geamputeerd, kan dit leiden tot zowel materiële als immateriële schade. Materiële schade omvat onder andere medische kosten, kosten voor protheses, aanpassingen aan het huis, verlies van inkomen en kosten voor persoonlijke verzorging of huishoudelijke hulp. Immateriële schade, ofwel smartengeld, wordt uitgekeerd voor de emotionele en psychische schade die men lijdt na een dergelijk traumatisch voorval. Dit is een compensatie voor het leed, de pijn en het verdriet dat men heeft ondergaan.

  De hoogte van het smartengeld varieert en wordt mede bepaald door de ernst van het letsel, de impact op het leven van het slachtoffer en andere persoonlijke factoren. Bij amputatie kunnen verschillende lichaamsdelen betrokken zijn, zoals armen, benen, voeten, handen, vingers, tenen en borsten. Sommige amputaties veroorzaken opvallend meer leed.

  Alles over het berekenen van schadevergoedingen

  Materiële schade bij amputatie lichaamsdeel

  Na een amputatie kunnen diverse vormen van materiële schade ontstaan. Medische kosten, zoals ziekenhuisrekeningen, revalidatiekosten, kosten voor medicatie, protheses en aanpassingen aan het huis, vallen hieronder. Ook kunnen er extra reiskosten ontstaan door regelmatige bezoeken aan het ziekenhuis of de revalidatiekliniek. Het verlies van inkomen door tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid is een belangrijke schadepost. Daarnaast kan er sprake zijn van huishoudelijke hulp of persoonlijke verzorging die noodzakelijk is geworden. Deze kosten kunnen, indien goed onderbouwd, in de meeste gevallen worden geclaimd bij de aansprakelijke partij of zijn verzekeraar.

  Smartengeld bij amputatie lichaamsdeel

  De hoogte van het smartengeld bij een amputatie is afhankelijk van diverse factoren. Allereerst speelt de leeftijd van het slachtoffer een belangrijke rol. Jongere mensen hebben mogelijk een langer leven voor zich waarin zij de gevolgen van de amputatie moeten dragen. Ook het geamputeerde lichaamsdeel is van invloed. De amputatie van een vinger heeft bijvoorbeeld andere gevolgen dan de amputatie van een been. Daarnaast spelen ook praktische zaken een rol, bijvoorbeeld welk hand dominant is. Een rechtshandig persoon die zijn rechterhand verliest, moet grotere aanpassingen doorvoeren dan wanneer hij zijn linkerhand zou verliezen. Al deze factoren worden meegenomen bij de berekening van het smartengeld. Hieronder zijn verschillende situaties toegelicht. Indien mogelijk wordt verwezen naar eerdere toegekende smartengeldvergoedingen. Dit geeft een indicatie van de immateriële schadevergoeding waarop slachtoffers in soortgelijke situaties recht kunnen hebben.

  Smartengeld bij amputatie hand

  Het verlies van een hand heeft diepgaande gevolgen voor zowel de fysieke als de psychische gezondheid. Dagelijkse activiteiten, zoals koken, schrijven of zelfs het knopen van een overhemd, worden plotseling uitdagingen. Professioneel kan dit ook gevolgen hebben, afhankelijk van de werkzaamheden die iemand uitvoert. Daarnaast kan het zelfbeeld en zelfvertrouwen ernstig worden aangetast. Het zien van de ontbrekende hand kan een constante herinnering zijn aan het trauma dat iemand heeft doorgemaakt, wat kan leiden tot geestelijk leed, zoals een depressie en angststoornissen.

  Smartengeld bij amputatie arm

  Een armamputatie kan iemands leven drastisch veranderen. De fysieke gevolgen zijn enorm, met beperkingen bij activiteiten die variëren van eenvoudige taken (bijvoorbeeld het dragen van boodschappen) tot complexe bewegingen als het werpen van een bal. De impact op het werk kan ook significant zijn, vooral voor mensen met fysiek intensieve beroepen. De psychologische gevolgen kunnen dan weer vergelijkbaar zijn met die van een handamputatie, waarbij het verlies van een arm kan leiden tot een verminderd zelfbeeld en verhoogde niveaus van psychologische stress.

  Amputatie arm door medische fout

  Door een medische fout wordt de rechterarm van een vrouw van 27 jaar geamputeerd. Ze verbleef 14 dagen in het ziekenhuis en moet 4,5 maanden revalideren. Ze diende over te schakelen op haar linkerarm, wat moeilijk verliep. Uiteindelijk gaat de vrouw, onderwijzeres, ander werk doen. De rechter houdt rekening met de jonge leeftijd van het slachtoffer, de verminderde huwelijkskansen, het niet meer kunnen beoefenen van de hobby’s, de beperkingen in de dagelijkse bezigheden en de blijvende pijn. Er wordt een smartengeldvergoeding van 27.227 euro toegekend (€ 60.789 in 2023).

  Amputatie linkeronderarm van een bromfietser

  Een bromfietser is bij een verkeersongeval ten val gekomen, waarna de jongen van 17 jaar door een maaimachine is overreden. De messen van de maaimachine waren op dat moment in werking. De subtotale amputatie van de linkeronderarm bleek nodig te zijn. De jongen draagt nu een prothese. Hij kreeg een smartengeldvergoeding van 35.000 euro toegewezen (€ 49.798 in 2023).

  Verlies linkerarm en andere letsels na zelfmoordpoging

  Een man heeft suïcidale neigingen en laat zich voor zijn eigen veiligheid opnemen in een psychiatrische inrichting. Toch is het voor hem mogelijk om er weg te lopen, waarna hij voor een metro springt. Hij overleeft de zelfmoordpoging, maar verliest zijn linkerarm en een deel van zijn linkervoorvoet. Ook moet zijn heup worden vastgezet. Hij heeft bovendien grote littekens op het been en het hoofd en heeft last van fantoompijn. Sinds de zelfmoordpoging dient hij zich in een scootmobiel te verplaatsen. De rechtbank oordeelde dat het verplegend personeel verantwoordelijk is en hem niet had mogen laten ontsnappen. Er werd een smartengeldvergoeding van 35.000 euro toegewezen (€ 51.053 in 2023).

  Smartengeld bij amputatie voet

  Het verliezen van een voet heeft enorm veel invloed op de mobiliteit en het evenwicht van een persoon. Alledaagse activiteiten, zoals wandelen, rennen of zelfs staan, kunnen een uitdaging worden. Het kan ook het vermogen van een persoon om te rijden of bepaalde vormen van werk te verrichten drastisch beperken. Bovendien kan het verlies van een voet leiden tot emotioneel leed en ongemak door een veranderde lichaamsbeleving en een verminderde zelfstandigheid.

  Smartengeld bij amputatie been

  Een beenamputatie is een van de meest ingrijpende fysieke trauma's die een persoon kan ervaren. Het heeft een directe impact op de mobiliteit, waarbij zelfs met protheses de mogelijkheid om te rennen, springen of zelfs lopen ernstig kan worden beperkt. Het kan ook professionele beperkingen opleggen, afhankelijk van het soort werk dat iemand doet. Psychologisch kan het verlies van een been leiden tot diep emotioneel leed en het kan de zelfperceptie van een persoon significant beïnvloeden.

  Smartengeld bij amputatie rechteronderbeen

  Een man van 86 jaar werd aangereden door een auto. Zijn rechteronderbeen liep grote beschadigingen op en diende te worden geamputeerd. De man is hierdoor rolstoelafhankelijk geworden. Er werd bij het vaststellen van de smartengeldvergoeding rekening gehouden met de leeftijd van het slachtoffer, waardoor de man gedurende een relatief beperkte tijd immateriële schade zal lijden. Er werd hem daarom een bedrag van 22.689 euro toegewezen (€ 38.618 in 2023).

  Amputatie rechterbeen na aanrijding op de fiets

  Een ambtenaar van 36 jaar wordt met de fiets aangereden door een auto. Daarbij loopt het slachtoffer een ernstig letsel aan het rechterbeen (verschillende open fracturen), een hersenschudding, een luxatiefractuur aan de rechterschouder en een grote hoofdwond op. Eerst wordt enkel het onderbeen van het slachtoffer geamputeerd, maar later dient men ook het bovenbeen te amputeren. De man krijgt een smartengeldvergoeding van 45.378 euro toegewezen (€ 85.442 in 2023).

  Amputatie rechteronderbeen van een 31-jarige man

  Een bestuurder van een motor komt ten gevolge van een aanrijding met een aanhangwagen ten val. Uiteindelijk werd zijn rechteronderbeen geamputeerd. Er werd een minnelijke schikking getroffen, waarbij een smartengeldvergoeding van 45.378 euro werd afgesproken (€ 81.882 in 2023).

  Smartengeld bij amputatie vinger of vingers

  Het verlies van een of meerdere vingers kan leiden tot aanzienlijke fysieke beperkingen. Bepaalde handelingen, denk maar aan het vasthouden van een pen of het bespelen van een muziekinstrument, kunnen bijzonder moeilijk of zelfs onmogelijk worden. Professioneel kan het invloed hebben op een breed scala aan beroepen, van kantoortaken tot gespecialiseerde handvaardigheden. Psychologisch gezien kan het verlies van vingers ook leiden tot angst- en depressiegevoelens, wat resulteert in een verminderd mentaal welzijn.

  Amputatie van de bovenste twee kootjes van de linkermiddelvinger

  Een man van 46 jaar stoot de knokkel van zijn linkermiddelvinger, waarop een wondje ontstaat. In het ziekenhuis werd later een ontsteking geconstateerd. Hij kreeg daarom antibiotica. Achteraf bekeken blijkt dat de vinger in het ziekenhuis niet optimaal is behandeld en dat de twee bovenste kootjes dienen te worden geamputeerd. De man ondervindt hinder bij de uitoefening van zijn werk. Hij krijgt een smartengeldvergoeding van 3.500 euro toegewezen (€ 5.462 in 2023).

  Amputatie linkerwijsvinger van rechtshandige arbeider

  Een arbeider in een schoorstenenfabriek komt met de linkerwijsvinger tussen de walsrollen terecht. Hij onderging daarop drie operaties. Bij de derde operatie werd uiteindelijk beslist om de wijsvinger volledig te amputeren. Het ging om de wijsvinger van de linkerhand en de man was rechtshandig, iets waar de rechtbank rekening mee heeft gehouden bij het bepalen van de smartengeldvergoeding. Deze smartengeldvergoeding werd vastgelegd op 2.042 euro (€ 3.563 in 2023).

  Amputatie deel ringvinger door ongeval op een stormbaan

  Bij een sportief familie-uitje raakt een man bij het naar beneden klimmen bekneld in het net van een stormbaan. Hij loopt hierbij een ernstig letsel aan de ringvinger op. Uiteindelijke diende men de ringvinger van de linkerhand te amputeren tot het eerste vingerkootje. De man kreeg een smartengeldvergoeding van 3.500 euro toegewezen (€ 5.354 in 2023).

  Smartengeld bij amputatie teen of tenen

  Hoewel het verlies van een of meer tenen mogelijk minder zichtbaar is dan andere amputaties, kan het nog altijd aanzienlijke gevolgen hebben. Het kan de loopvaardigheid beïnvloeden, aangezien tenen cruciaal zijn voor de balans en de stabiliteit bij het lopen. Het kan ook invloed hebben op het vermogen om bepaalde soorten schoenen te dragen of bepaalde fysieke activiteiten uit te voeren. Emotioneel kan het verlies van een teen leiden tot gevoelens van ongemak en schaamte, hoewel deze gevoelens vaak minder ernstig zijn dan bij grotere amputaties.

  Verlies twee tenen na beknelling

  Een fabrieksarbeider van 29 jaar raakt met de linkervoet bekneld onder een hefboom van een containerwagen. De man dient twee operaties te ondergaan. De grote teen en de naastliggende teen van de linkervoet dienen daarbij te worden geamputeerd. De man dient aangepast schoeisel te dragen en ervaart blijvende loopstoornissen. Zijn hobby, voetballen, kan hij niet langer uitoefenen. Hij krijgt een smartengeldvergoeding van 7.941 euro toegewezen (€ 14.233 in 2023).

  Amputatie na een bedrijfsongeval

  Bij een bedrijfsongeval raakt de linkervoet van een matroos beklemd. Dit gebeurde tijdens het laden van stalen stutten en dwarsbalken. De matroos zijn grote teen diende volledig te worden geamputeerd. Zijn tweede, derde en vierde teen werden gedeeltelijk geamputeerd. Hij kreeg een smartengeldvergoeding van 4.538 euro (€ 7.607 in 2023).

  Smartengeld bij borstamputatie

  Het ondergaan van een borstamputatie is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Fysiek gezien kan het leiden tot ongemak. Het vergt aanpassing aan een nieuw lichaamsbeeld. Het kan ook invloed hebben op het zelfbeeld van een persoon. Voor veel vrouwen is de borst nu eenmaal een symbool van vrouwelijkheid en moederschap, en het verlies ervan kan een diepgaand effect hebben op het zelfvertrouwen en de seksuele vrijheid. Het kan leiden tot gevoelens van verdriet, angst en depressie, gevoelens die allemaal bijdragen aan de immateriële schade bij een borstamputatie.

  Smartengeld bij onterecht geamputeerde borst

  Een vrouw haar borst werd onterecht geamputeerd. Drie jaar na de amputatie kwam de vrouw te weten dat de ondergane borstamputatie eigenlijk niet nodig was. Intussen had ze al een mislukte borstreconstructie achter de rug, waardoor er ook een groot ontsierend litteken op de rug aanwezig was. Dit was nodig voor de benodigde huidlap. Er vonden verschillende operaties plaats en de vrouw heeft drie jaar in grote angst geleefd, wat gevolgen heeft gehad voor het hele gezin en het huwelijk. De vrouw kreeg een smartengeldvergoeding van 45.378 euro toegewezen (€ 86.528 in 2023).

  Onterechte borstamputatie door foute diagnose

  Een van de geneeskundige behandelaars van een vrouw heeft een foute diagnose gesteld, waardoor de vrouw haar borst onterecht is geamputeerd. De onnodig uitgevoerde amputatie van de vrouw haar linkerborst heeft haar lichamelijke integriteit sterk aangetast. De vrouw diende verschillende vervolgoperaties te ondergaan, bijvoorbeeld een borstreconstructie en een operatie aan haar andere borst ter bevordering van de symmetrie. De psychologische gevolgen hebben ook voor relatieproblemen gezorgd. De vrouw kreeg een smartengeldvergoeding van 37.250 euro toegewezen (€ 47.038 in 2023).

  Smartengeld bij amputatie penis

  De amputatie van de penis, bijvoorbeeld door een ongeval of een medische fout, is een ingrijpende gebeurtenis met diepgaande fysieke en psychologische gevolgen. Fysiek heeft het een directe impact op de urinaire en seksuele functies van een man. Het kan de manier waarop een man urineert veranderen en het kan leiden tot de erectiele disfunctie, wat op zijn beurt kan leiden tot onvruchtbaarheid. Psychologisch kan het verlies van de penis diepe schaamtegevoelens veroorzaken. In veel culturen is de penis een symbool van mannelijkheid en het verlies ervan kan het zelfbeeld, het zelfvertrouwen en de perceptie van de eigen mannelijkheid aantasten. Het kan ook leiden tot angst, depressie, schaamte en moeilijkheden met intimiteit en relaties.

  Amputatie penis door een fout bij de besnijdenis

  Bij een jongen van twee jaar is in 2001 een besnijdenis uitgevoerd door een uroloog en een huisarts. De ingreep is niet goed verlopen en uiteindelijk diende de penis te worden geamputeerd. De penisreconstructie vergt vele operaties en zeventien jaar na de ingreep is de tiener in behandeling bij een psycholoog. Hij ervaart gevoelens van schaamte, heeft een negatief toekomstbeeld, er is sprake van PTSS en hij ervaart ook pijnklachten. Bij de toekenning van de smartengeldvergoeding houdt de rechtbank er rekening mee dat de vorm van zijn penis nog altijd afwijkend is, dat plassen pijnlijk blijft, dat er sprake is van een sproeistraal en tussentijds urineverlies en dat de tiener geen erecties en ejaculaties kan ervaren. Er wordt een smartengeldvergoeding van 110.000 euro toegewezen (€ 134.209 in 2023).

  Veelgestelde vragen over de schadevergoeding bij de amputatie van een lichaamsdeel

  Het is eigen aan een amputatie dat dit ingrijpende gevolgen heeft. Het kan het leven van een persoon compleet veranderen. Het is een complex onderwerp waarover slachtoffers, daders en familieleden wellicht vragen hebben. Hieronder vind je een reeks veelgestelde vragen die een beter inzicht bieden in deze thematiek.

  Wat is een aansprakelijkheidsverzekering en hoe kan dit helpen bij een schadeclaim voor een amputatie?

  Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking als je aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan personen of spullen. Als een slachtoffer bijvoorbeeld door andermans schuld een amputatie moet ondergaan, kan de verzekering van de verantwoordelijke persoon de kosten dekken. Voorbeelden van aansprakelijkheidsverzekeringen zijn de AVP-verzekering en de WA-verzekering.

  Hoe wordt bepaald wie aansprakelijk is bij een verkeersongeval dat tot een amputatie leidt?

  De aansprakelijkheid bij een verkeersongeval wordt bepaald door de omstandigheden van het ongeluk. Er wordt bijvoorbeeld nagegaan of iedereen zich aan de verkeersregels heeft gehouden. Daarbij kan er ook sprake zijn van eigen schuld, waardoor het slachtoffer slechts een deel van de schadevergoeding krijgt. Mogelijk treft ook de wegbeheerder schuld, bijvoorbeeld door een gevaarlijke verkeerssituatie in stand te houden.

  Wat als ik een amputatie onderga door een ongeluk op het werk?

  Als het ongeval op het werk plaatsvond en de werkgever niet de juiste veiligheidsmaatregelen heeft getroffen, kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Dit wordt heel streng beoordeeld, de werkgever is reeds snel aansprakelijk voor schade tijdens de uitoefening van het werk.

  Wat gebeurt er als de amputatie het gevolg is van een medische fout?

  In dergelijke gevallen kan de arts of het ziekenhuis aansprakelijk worden gesteld. Het is belangrijk om juridisch advies in te winnen om je rechten in deze situaties goed te begrijpen. Een medische fout kan bijvoorbeeld ook een niet gestelde diagnose zijn.

  Kan ik een schadevergoeding krijgen voor een amputatie als gevolg van een sportongeval?

  De aansprakelijkheid bij sport en spel is anders geregeld dan bijvoorbeeld de aansprakelijkheid in het verkeer. In veel gevallen kan er bij sport en spel niemand aansprakelijk worden gesteld. Soms kan dit echter wel. Daarom is het aan te raden om dit te bespreken met een letselschadeadvocaat.

  Wat houdt een schadevergoeding bij amputatie in?

  Een schadevergoeding bij amputatie kan zowel materiële als immateriële schade vergoeden. Materiële schade kan bestaan uit medische kosten, verlies van inkomen enzovoort. Immateriële schade, ook bekend als smartengeld, is bedoeld om het leed, de pijn en het verdriet te compenseren.

  Hoe wordt het bedrag van het smartengeld bij een amputatie berekend?

  Het bedrag van het smartengeld varieert en wordt bepaald door de ernst van het letsel, de impact op het leven van het slachtoffer, de leeftijd van het slachtoffer, het veroorzaakte leed en andere persoonlijke factoren. De rechtspraak speelt een belangrijke rol bij het bepalen van het smartengeld bij een amputatie.