EN

Schadevergoeding bij een fractuur

Een fractuur of een botbreuk is een ernstig letsel dat kan leiden tot aanzienlijke pijn, fysieke beperkingen en medische kosten. Bovendien kan het herstelproces lang en uitdagend zijn, waarbij intensieve revalidatie en soms zelfs een operatie nodig kan zijn. Al deze factoren kunnen aanzienlijke financiële en emotionele lasten met zich meebrengen voor het slachtoffer en zijn of haar familie. Wanneer een fractuur is veroorzaakt door de nalatigheid van een ander, hebben slachtoffers het recht om een schadevergoeding te eisen voor de schade die ze hebben geleden als gevolg van het ongeval.

Inhoudsopgave

  Ongelukkig door een beenbreuk

  Kenmerken van een fractuur of botbreuk

  Een botbreuk of een fractuur is een medische aandoening waarbij er een breuk of scheur in een van de botten van het lichaam ontstaat. Dit kan optreden als het bot wordt blootgesteld aan een kracht of impact die sterker is dan wat het bot kan verdragen. Botbreuken kunnen variëren in ernst, afhankelijk van de aard van de breuk en het betrokken bot. Het kan variëren van een dunne scheur tot een volledige breuk waarbij het bot in twee of meer stukken breekt.

  De symptomen van een botbreuk zijn:

  • Intense pijn

  • Onvermogen om het getroffen gebied te bewegen

  • Zwelling of blauwe plekken op de plaats van de breuk

  • Deformatie (het getroffen gebied kan een onnatuurlijke vorm hebben)

  • Als het een been of voet betreft, kan je mogelijk niet meer lopen

  Het type botbreuk speelt een cruciale rol bij de diagnose en de behandeling. Er is bijvoorbeeld een aanzienlijk verschil tussen een gesloten botbreuk en een open botbreuk. Bij een gesloten botbreuk blijft de huid intact en is er geen open wond bij de breuk. Een open botbreuk daarentegen, ook wel een gecompliceerde breuk genoemd, is een fractuur waarbij het bot de huid doorboort en zichtbaar wordt. Dit type breuk is zeer ernstig en brengt een hoog risico op infectie met zich mee.

  Herstel en behandeling bij een fractuur

  Het snel en correct behandelen van een botbreuk is altijd belangrijk. De exacte behandeling hangt af van het type en de ernst van de breuk, maar kan bestaan uit immobilisatie (met behulp van gips, spalken of braces), pijnmanagement, fysiotherapie en in sommige gevallen zelfs chirurgie. Chirurgie kan nodig zijn bij complexe breuken, bijvoorbeeld om de botfragmenten te herpositioneren en te stabiliseren met pennen, schroeven of platen. Het herstelproces kan variëren van enkele weken tot maanden of zelfs langer, afhankelijk van de breuk. Tijdens dit proces kan de patiënt beperkt zijn in zijn bewegingsactiviteiten en kan de patiënt hulp nodig hebben bij dagelijkse taken.

  Oorzaken van een fractuur of botbreuk

  Een fractuur is een aandoening waarbij de continuïteit van het bot wordt onderbroken. Het kan door verschillende omstandigheden optreden, variërend van alledaagse activiteiten tot buitengewone gebeurtenissen of ongevallen. Hieronder worden de voornaamste oorzaken van fracturen besproken en wie mogelijk aansprakelijk is voor de schade van het slachtoffer.

  Botbreuk door uitglijden

  Uitglijden en vallen kan gemakkelijk leiden tot een botbreuk, vooral bij ouderen of op gladde oppervlakken. Of het nu gaat om een openbare ruimte of iemands eigendom, de eigenaar van de grond of de ruimte is wellicht aansprakelijk indien er niet voldoende maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat mensen uitglijden en vallen. Ook bij een glad wegdek kan er sprake zijn van een verantwoordelijke partij: de wegbeheerder. De meest voorkomende breuken bij dit soort ongevallen zijn pols-, been- en heupfracturen.

  Alles over de aansprakelijkheid bij uitglijden

  Botbreuk door een ongeval met de fiets

  Fietsongevallen kunnen resulteren in ernstige botbreuken, waaronder breuken van de armen, benen, ribben of zelfs de schedel (schedelbreuk). Dit laatste kan zelfs in een hersenletsel of coma resulteren. Als het ongeval het gevolg was van een defecte fiets, kan de fabrikant van de fiets aansprakelijk worden gesteld. Als het echter het gevolg was van een ongeval met een voertuig, kan de bestuurder van dat voertuig aansprakelijk zijn. Bij ongelukken tussen fietsers onderling of tussen een fietser en een voetganger moet worden nagegaan wie er een fout heeft gemaakt.

  Alles over de aansprakelijkheid bij fietsongelukken

  Botbreuk bij sport en spel

  Sportgerelateerde breuken zijn vaak het gevolg van fysiek contact, vallen of overmatige belasting van bepaalde ledematen. Veelvoorkomende sportbreuken zijn gebroken polsen, enkels en sleutelbeenderen. Of er iemand aansprakelijk is en wie dan wel aansprakelijk is, is een complexe vraag. De aansprakelijkheid kan bijvoorbeeld liggen bij een tegenstander, de organisator van het evenement, de sportclub of de beheerder van het sportterrein. Botbreuken komen vaak voor bij contactsporten en bij extreme sporten, zoals voetbal, rugby, boksen en skydiven. Ook bij sporten waarbij deelnemers vaak vallen, zoals skiën en skateboarden, komen fracturen vaak voor. Daarnaast zien we ook veel botbreuken bij sporten waarbij hoge snelheden of krachten betrokken zijn, zoals paardrijden, wielrennen en motorsport.

  Alles over de aansprakelijkheid bij sport en spel

  Botbreuk door een aanrijding als voetganger

  Voetgangers zijn bijzonder kwetsbaar voor botbreuken als ze worden aangereden door een voertuig. Dergelijke verwondingen kunnen variëren van gebroken ledematen tot levensbedreigende schedelfracturen. In dergelijke gevallen is de bestuurder van een gemotoriseerd voertuig meestal aansprakelijk. Een voetganger kan echter ook aangereden worden door een scootmobiel, een scooter, een speed pedelec, een elektrische fiets of een klassieke fiets. In de eerste drie gevallen is er sprake van een gemotoriseerd rijtuig en is de voetganger goed beschermd door het aansprakelijkheidsrecht. Voor deze rijtuigen is een goede WA-verzekering daarom verplicht. Bij een (elektrische) fiets is dit niet het geval en moet goed worden nagegaan wie er al dan niet een fout heeft gemaakt.

  Alles over de aansprakelijkheid bij de aanrijding van een voetganger

  Botbreuk door een ongeval op het werk

  Op het werk kunnen ongevallen, vooral in veeleisende en risicovolle sectoren als de bouw en de productie, leiden tot ernstige botbreuken. Dit kan variëren van vingerbreuken tot complexe breuken in de wervelkolom. De werkgever kan aansprakelijk worden gesteld als de veiligheidsnormen niet werden nageleefd. De normen die aan de werkgever worden gesteld, zijn zo streng dat een werkgever bijna altijd aansprakelijk is voor botbreuken op het werk.

  Alles over de aansprakelijkheid bij een ongeval op het werk

  Botbreuk door overbelasting

  Overbelasting door herhalende bewegingen of excessieve lichamelijke activiteit kan leiden tot stressfracturen. Deze komen vaak voor bij atleten en militair personeel. Vooral de onderbenen, de voeten en het bekken worden vaak getroffen. Ook op het werk kan er sprake zijn van overbelasting die in een botbreuk of andere problemen resulteert. Dan is de werkgever meestal aansprakelijk. Van een goede werkgever mag namelijk worden verwacht dat hij maatregelen treft om overbelasting te voorkomen.

  Alles over de aansprakelijkheid bij beroepsziekten

  Botbreuk door een kogelwond

  Een kogel kan bij de impact een bot breken en versplinteren, wat leidt tot een gecompliceerde fractuur die vaak operatief moet worden behandeld. Meestal is er sprake van een open botbreuk. Afhankelijk van de context van de schietpartij kan de schutter of, in bepaalde omstandigheden, de fabrikant van het vuurwapen aansprakelijk worden gesteld. Ook de bezitter van het vuurwapen kan soms aansprakelijk worden gesteld, bijvoorbeeld als hij het wapen niet veilig heeft bewaard en het kind van de buren er hierdoor mee kon spelen. Meestal zal er sprake zijn van een strafrechtelijke procedure. Het slachtoffer kan tijdens de strafrechtelijke procedure om een schadevergoeding vragen.

  Alles over de strafrechtelijke procedure

  Schadevergoeding bij een fractuur

  Het ervaren van een botbreuk als gevolg van een ongeval kan niet alleen fysieke pijn veroorzaken, maar ook leiden tot financiële lasten, pijn en emotioneel leed. Wanneer dit het gevolg is van de nalatigheid of het wangedrag van een ander, hebben slachtoffers in principe recht op een schadevergoeding. Schadevergoedingen zijn onderverdeeld in twee categorieën: de materiële en de immateriële schadevergoeding.

  Meer informatie over de samenstelling van een schadevergoeding

  Materiële schadevergoeding bij een fractuur

  Materiële schadevergoeding omvat de directe financiële kosten die voortkomen uit het letsel. Dit kan variëren van medische kosten, zoals ziekenhuisrekeningen en kosten voor fysiotherapie, tot inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid en kosten voor aangepast vervoer. De bedoeling van deze schadevergoeding is om de financiële lasten van het slachtoffer te verlichten en de slachtoffers terug te brengen naar de financiële positie waarin ze zich zouden bevinden als het ongeval niet had plaatsgevonden.

  Immateriële schadevergoeding bij een fractuur

  Een immateriële schadevergoeding, ook wel smartengeld genoemd, wordt uitgekeerd voor het leed en de pijn die het slachtoffer heeft ervaren als gevolg van het ongeval en de daaruit voortvloeiende fractuur. Dit is een vergoeding voor zaken die niet direct in geld kunnen worden uitgedrukt, zoals fysieke pijn, emotioneel leed en het verliezen van levensvreugde. Het is belangrijk om te beseffen dat het bedrag van deze vergoeding sterk kan variëren, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het ongeval. De rechtspraak speelt hierin een belangrijke rol. Hieronder zijn een aantal voorbeelden van eerder toegekende smartengeldvergoedingen bij een fractuur weergegeven.

  Smartengeld bij open botbreuk aan de arm

  Een man is door een bekende mishandeld en werd onder meer in de rug getrapt. Hij had een open botbreuk aan de arm, waarvoor hij een week in het ziekenhuis is opgenomen en vijf weken in het gips moest. Hij houdt er twee blijvende littekens aan over en de arm blijft pijnlijk en deels ongevoelig. Hij kreeg een smartengeldvergoeding van 1.000 euro toegewezen (€ 1.574 in 2023).

  Smartengeld bij botbreuken na een verkeersongeval

  Bij een verkeersongeval loopt een man van 22 jaar verscheidene botbreuken op: fracturen aan het linkerdijbeen, aan het rechterdijbeen, aan de rechterenkel, aan de rechtervoet, aan de kaak en aan de rechteroogkas. Daarnaast krijgt de man te maken met een verbrijzeling van het rechteronderbeen, een hersenschudding, gelaatsverwondingen, een nierletsel en drie gebroken boventanden. De man kreeg een smartengeldvergoeding van 22.689 euro (€ 35.511 in 2023).

  Smartengeld bij fracturen na een aanrijding

  Een man van 61 jaar is als voetganger door een vrachtauto aangereden. Hij kreeg te maken met diverse letsels: een open fractuur aan het scheen- en linkerkuitbeen (op 2 plaatsen gebroken) en een fractuur aan het rechtersleutelbeen. Hij diende vier weken in het ziekenhuis te worden opgenomen en later nog eens vier dagen. Hij ervaart blijvende pijn aan de rechterarm en het linkerbeen, is blijvend beperkt in het gebruik van de rechterarm en zal voor altijd mank blijven lopen. Hij kreeg een smartengeldvergoeding van 6.807 euro (€ 11.062 in 2023).

  Smartengeld bij kaakfracturen

  Een jongen van 16 jaar werd door een medescholier stevig met de arm om de nek vastgegrepen tot hij bewusteloos raakte. De medescholier liet hem daarop los, waarna de bewusteloze jongen vol op het gezicht viel. Hierdoor liep de 16-jarige jongen vier kaakfracturen op en raakten 27 gebitselementen verloren of beschadigd. Hij verbleef een week in het ziekenhuis om de fracturen te zetten en de kaken op elkaar te binden. Gedurende zes weken kon hij enkel nog vloeibaar voedsel eten. Na twee maanden waren de fracturen genezen. Zijn kaak blijft gevoelig en is er sprake van een beschadiging van een gezichtszenuw. Hij kreeg een smartengeldvergoeding van 8.168 euro (€ 15.573 in 2023).

  Schadevergoeding bij verschillende soorten botbreuken

  Botbreuken, ook bekend als fracturen, zijn helaas een veelvoorkomend letsel dat kan voortkomen uit verschillende soorten ongevallen. Of het nu een verkeersongeval, een val, een sportblessure of een bedrijfsongeval betreft, botbreuken kunnen ernstige pijn, ongemak en langdurige medische behandelingen met zich meebrengen. De exacte gevolgen en het verloop van het herstelproces is onder andere afhankelijk van het type botbreuk. Het is hoe dan ook van groot belang om te weten dat wanneer een fractuur het gevolg is van de nalatigheid van een ander, het slachtoffer het recht heeft om een schadevergoeding te eisen.

  Schadevergoeding bij een gesloten botbreuk

  Een gesloten botbreuk, ook wel een eenvoudige breuk genoemd, is een fractuur waarbij de huid intact blijft. Hoewel minder ernstig dan sommige andere soorten breuken, kan een gesloten botbreuk nog altijd ernstige pijn, zwelling en mobiliteitsproblemen veroorzaken. Afhankelijk van de ernst kan het herstel maanden duren en fysiotherapie vereisen. Indien de breuk is veroorzaakt door de nalatigheid van een ander, kan het slachtoffer recht hebben op schadevergoeding.

  Schadevergoeding bij een open botbreuk

  Een open botbreuk, ook wel een gecompliceerde breuk genoemd, is een fractuur waarbij het bot de huid doorboort. Dit type breuk is bijzonder ernstig, omdat het een hoog risico op infectie met zich meebrengt en vaak uitgebreide medische zorg en zelfs chirurgie vereist. Is deze breuk het gevolg van een verkeersongeval of een ander ongeval waarvoor iemand aansprakelijk is? Dan kan het slachtoffer een claim indienen voor een schadevergoeding.

  Schadevergoeding bij een dwarse botbreuk

  Een dwarse botbreuk is een breuk waarbij het bot horizontaal breekt. Deze breuken worden vaak veroorzaakt door een directe impact of kracht, zoals een val of een auto-ongeluk. De herstelperiode is afhankelijk van de ernst van de breuk en de algehele gezondheid van het slachtoffer. Indien de botbreuk het gevolg is van iemand anders zijn of haar nalatigheid, kan het eisen van schadevergoeding worden overwogen.

  Schadevergoeding bij een compressiebotbreuk

  Bij een compressiebotbreuk wordt een deel van het bot samengedrukt, meestal als gevolg van een hoge impact, zoals een val van grote hoogte. Deze breuken komen vaak voor in de wervelkolom en kunnen ernstige gevolgen hebben, zoals chronische pijn en mobiliteitsproblemen. Als een compressiebotbreuk het gevolg is van een ongeval waarbij een andere partij betrokken is, kan het slachtoffer in aanmerking komen voor een schadevergoeding.

  Schadevergoeding bij een spiraalbotbreuk

  Een spiraalbotbreuk is een botbreuk waarbij het bot schuin is afgebroken. Deze breuken zijn vaak complex en moeilijk te behandelen, wat kan leiden tot een langdurige herstelperiode en mogelijke complicaties. Slachtoffers van een spiraalbotbreuk, als gevolg van bijvoorbeeld een val, kunnen recht hebben op een schadevergoeding. Dit kan uiteraard enkel als er iemand aansprakelijk is voor de spiraalbotbreuk.

  Schadevergoeding bij een avulsiebotbreuk

  Een avulsiebotbreuk treedt op wanneer een fragment van het bot loskomt. Dit treedt vaak op ter hoogte van de peesaanhechting. Deze blessures komen veelvuldig voor bij sport- of verkeersongevallen. Het herstel kan lang duren en soms is chirurgie noodzakelijk. Als je een avulsiebotbreuk hebt opgelopen door de schuld van een ander, kan je mogelijk een schadevergoeding krijgen.

  Schadevergoeding bij een comminutieve botbreuk

  Een comminutieve botbreuk is een breuk waarbij het bot in drie of meer stukken breekt. Dit soort breuken zijn vaak het resultaat van een ernstig trauma en kunnen langdurige revalidatie en herstel vereisen. Vaak is er sprake van beschadiging van het omliggende weefsel. Indien een dergelijk letsel is opgelopen door de fout van een ander, kan er een schadeclaim worden ingediend.

  Schadevergoeding bij een greenstickbotbreuk

  Een greenstickbotbreuk is een type breuk waarbij het bot buigt en breekt, vergelijkbaar met het proberen te breken van een jonge, groene tak. Dit soort breuken komt vaker voor bij kinderen, vanwege hun flexibelere botten. Als een kind een greenstickbotbreuk heeft opgelopen als gevolg van de nalatigheid van een ander, kan er een schadeclaim worden ingediend voor het kind. Soms is de greenstickbotbreuk de fout van een ander kind. Dan kunnen de ouders van het kind aansprakelijk worden gesteld.

  Schadebeperkingsplicht bij een fractuur

  De schadebeperkingsplicht is een belangrijk begrip in het aansprakelijkheidsrecht. Deze verplichting houdt in dat het slachtoffer van een fractuur alles in zijn of haar vermogen moet doen om de schade te beperken. Dit betekent onder meer dat het slachtoffer medische behandelingen moet ondergaan en moet meewerken aan de revalidatie, zodat de schade niet groter wordt dan dat het al is. Het niet voldoen aan de schadebeperkingsplicht kan gevolgen hebben voor de hoogte van de schadevergoeding. Bijvoorbeeld, als het slachtoffer weigert een noodzakelijke operatie te ondergaan en dit resulteert in een verslechtering van zijn of haar conditie of in een langer herstelproces, kan dit worden beschouwd als een schending van de schadebeperkingsplicht. De aansprakelijke partij (of de verzekeraar) kan dan stellen dat hij niet de volledige schadevergoeding hoeft te betalen, omdat het slachtoffer niet alles heeft gedaan om de schade te beperken.

  Functieverlies na een fractuur

  In bepaalde ernstige gevallen kan een fractuur leiden tot blijvend functieverlies. Dit kan gebeuren als de breuk niet goed geneest, als er complicaties of infecties optreden of als het weefsel rond de fractuur permanent is beschadigd. In dergelijke situaties kan de getroffen persoon voortdurend last hebben van pijn, een beperkte mobiliteit of een verminderde kracht. Als de botbreuk is veroorzaakt door de nalatigheid van een ander, kan het slachtoffer een schadevergoeding vragen voor het blijvende functieverlies. Dit omvat niet alleen de medische kosten, maar ook een compensatie voor het verlies van levenskwaliteit en eventueel zelfs inkomensverlies.

  Botbreuk en amputatie

  In extreme gevallen, waarbij het letsel zo ernstig is dat herstel niet mogelijk is, kan een amputatie nodig zijn. Dit gebeurt zelden en doet men enkel wanneer er geen andere opties zijn om de gezondheid en de veiligheid van de patiënt te garanderen. Een amputatie wordt met name overwogen bij uiterst gecompliceerde botbreuken met uitgebreide schade aan het weefsel rond de breuk. Een amputatie heeft ongetwijfeld een enorme impact op het leven van het slachtoffer en leidt tot aanzienlijk functieverlies. In dergelijke gevallen zal de schadevergoeding dan ook veel hoger zijn.

  Veelgestelde vragen over fracturen en de schadevergoeding bij een botbreuk

  Een botbreuk kan veel pijn en narigheid veroorzaken. Niet alleen over het herstelproces kun je vragen hebben, maar ook over de aansprakelijkheid voor een botbreuk en het recht op een schadevergoeding. Deze en andere vragen worden behandeld in deze FAQ over fracturen en de schadevergoeding bij fracturen.

  Wat is een botbreuk?

  Een botbreuk of fractuur is een medische aandoening waarbij de continuïteit van het bot verbroken is. Dit kan variëren van kleine scheurtjes in het bot tot volledige breuken waarbij het bot in twee of meer stukken is gesplitst.

  Wat te doen bij botbreuken?

  Bij een vermoeden van een botbreuk is het belangrijk om hulp te zoeken. Immobiliseer het getroffen gebied, probeer de pijn en de zwelling te beheersen en zoek direct medische hulp.

  Hoe voelt een botbreuk?

  Een botbreuk voelt pijnlijk aan. Er is meestal ook sprake van zwelling en blauwe plekken. Soms is er sprake van een open wond of is het niet mogelijk het getroffen lichaamsdeel te bewegen.

  Hoelang duurt het voordat een botbreuk genezen is?

  De genezingstijd van een botbreuk is afhankelijk van de ernst van de breuk, de locatie en de algehele gezondheid van het slachtoffer. Het kan enkele weken tot maanden duren voordat een botbreuk compleet genezen is.

  Kan ik een voorschot krijgen op de schadevergoeding bij een botbreuk?

  Ja, het is mogelijk om een voorschot op de schadevergoeding te ontvangen. Dit is vooral gebruikelijk in zaken waarbij de aansprakelijkheid wel al duidelijk is, maar het nog niet duidelijk is hoe groot de schade zal zijn.

  Hoe zal men een open botbreuk met zichtbare wond behandelen?

  Een open botbreuk vereist vaak chirurgie om het bot te herstellen en de wond te reinigen om infecties te voorkomen. Antibiotica zal wellicht ook nodig zijn.

  Wat is de schadevergoeding voor een gebroken pols?

  Wat is de schadevergoeding voor een gebroken pols? De schadevergoeding voor een gebroken pols is onder andere afhankelijk van de ernst van de breuk, de impact op het leven van het slachtoffer en de kosten van de medische behandeling. Het is aan te raden om juridisch advies in te winnen om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen.

  Wat is de schadevergoeding bij een gebroken been?

  De schadevergoeding bij een gebroken been hangt af van verschillende factoren, zoals de ernst van de breuk, verlies van inkomsten en de kosten voor de medische behandeling en de revalidatie. Het berekenen van een schadevergoeding is altijd maatwerk.

  Wat is de schadevergoeding bij een gebroken neus?

  De hoogte van de schadevergoeding bij een gebroken neus wordt bepaald door de impact van de breuk op het leven van het slachtoffer, de kosten van de medische behandeling, het verlies van inkomsten en andere factoren, zoals de pijn die men heeft ervaren.

  Wat is de schadevergoeding bij een gebroken arm?

  De schadevergoeding voor een gebroken arm wordt bepaald door diverse factoren, waaronder de ernst van de breuk, de kosten van de medische behandeling, het verlies van inkomsten, de impact op het leven van het slachtoffer, hobby’s die niet meer kunnen worden uitgeoefend enzovoort. Het is aan te raden om juridisch advies in te winnen voor een accurate berekening van de schadevergoeding bij een gebroken arm.

  Wat als ik zelf gedeeltelijk verantwoordelijk ben voor mijn botbreuk?

  In Nederland is er sprake van een proportionele aansprakelijkheid. Dat betekent dat als je gedeeltelijk verantwoordelijk bent, je een deel van de schade zelf moet dragen. Soms beslist een rechter anders, om redenen van billijkheid en redelijkheid.

  Hoelang duurt het voordat ik een schadevergoeding voor een botbreuk ontvang?

  Dit varieert en is onder andere afhankelijk van de vraag of de aansprakelijke partij of de verzekeraar de aansprakelijkheid erkent. Hierdoor kan het een paar maanden tot meerdere jaren duren voordat je een volledige schadevergoeding ontvangt, afhankelijk van de complexiteit van de zaak. Vaak zal je wel al voorschotten ontvangen.